Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
  • Читальний зал з відкритим доступом

  • Читальний зал періодичних видань

  • Автоматизована книговидача

  • Автоматизовані робочі місця

  • Книжкові виставки

  • Масові заходи

  • Довідково-бібліографічний апарат

  • Бібліографічні покажчики - видання бібліотеки

  • Уроки інформаційної культури

Бібліотека ВНАУ - ГОЛОВНА

        Декан факультету менеджменту та права Мельничук О. Ф.  подарувала бібліотеці ВНАУ 5 примірників книг. Заслуговує уваги довідково-бібліографічне видання: Україна наукова. Національна академія аграрних наук України. Т. І/. / упоряд. В. В. Болгов. - Київ: Національні рейтенги України, 2013.
       Це видання продовжує серію книг "Україна наукова". Завдання, які поставлені перед академічними установами, цілеспрямовано виконують наукові інститути,  де працюють визначні учені - академіки і члени-кореспонденти, доктори і кандидати наук, а також молоді талановиті дослідники, котрі присвятили себе аграрній науці. Книга розповідає про історію, сьогодення та перспективи розвитку НААН. Видання розраховано на широкий читацький загал і буде корисним науковцям, історикам, біографам, фахівцям-аграріям, студентам ВНЗ, підприємствам АПК в Україні та за кордоном.
     Дуже цікаве краєзнавче видання Леоніда Дідура "Вінницький край у світлинах. Літопис становлення і визнання". Книгу видано у м. Вінниці видавництвом "Едельвейс і К" у 2013 році. Альбом присвячується фотографії, яка в Україні існує понад 170 років і на  Поділлі перші світлини з`явилися з ХІХ століття. Це одне із перших видань фоторетроспекції на теренах нашого краю. В ньому віддано перевагу зображенням людей. Більшість фото раніше не друкувалися.

            Президент ВНАУ Калетнік Г. М. подарував бібліотеці наукове видання Харченко С. І. Бухгалтерський облік виконання бюджетів. Книга 2: монографія / С. І. Харченко. - Київ: Кондор, 2016.
        У монографії висвітлюються теоретичні та правові засади бюджетного обліку на основі законодавчих та нормативно-правових актів, що регулюють питання бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів в Україні, а також процедур казначейського обслуговування бюджетних коштів. Розглянуто специфічні ознаки бюджетної політики як важливого середовища формування та реалізації бюджетної доктрини.
Призначено для науковців, працівників фінансової системи України, викладачів, аспірантів, магістрів, студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, усіх, хто прагне поглибити свої знання з фінансової теорії та практики.

          За 1 квартал 2016 р. до бібліотеки надійшло 5 прим. дисертацій та 77 прим. авторефератів.

      До бібліотеки ВНАУ надійшла монографія кандидата економічних наук Кошельник В. М. "Економічний розвиток сільськогосподарських підприємств: проблеми і перспективи". Книга надрукована у Вінниці видавництвом "Нілан-ЛТД" 2016 року.
     У монографіі узагальнено теоретичні розробки щодо сутності розвитку, росту економічного зростання і функціонування підприємств, обгрунтовано їх відмінності від економічного розвитку підприємства. Висвітлено логічно-концептуальну схему її здійснення. Проаналізовано стан та виявлено тенденції розвитку сільськогосподарських підприємств у розрізі організаційно-правових форм господарювання, визначено їх потенційні можливості і резерви для досягнення збалансованого розвитку на перспективу. Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей, працівників органів державного управління, керівників і менеджерів підприємств та організацій аграрної сфери.

         Завідувач кафедри сільськогосподарських машин, доцент Пришляк В. М. надав бібліотеці ВНАУ методичні вказівки до виконання курсової роботи в кількості 16-ти примірників, а саме:  Сільськогосподарські машини: розрахунок, проектування / В. М. Пришляк, О. М. Погорілець. - Вінниця: ВНАУ, 2015. - 60 с.
      В навчальному виданні представлено загальні положення до виконання і тематики курсової роботи, структури та загальної методики виконання розрахунково-пояснювальної записки, зосереджено увагу на особливостях проектування вузлів і деталей сільськогосподарських та меліоративних машин, описано деякі нормативні вимоги щодо оформлення роботи. Для студентів факультету механізації сільського господарства денної та заочної форм навчання.

         Доценти кафедри загальнотехнічних дисциплін та охорони праці Сивак Р. І. та Деревенько І. А. подарували бібліотеці ВНАУ свій авторський навчальний посібник, а саме: Короткий курс теоретичної механіки. - Вінниця: ВНАУ, 2016. - 200 с. Посібник містить основні розділи теоретичної механіки - статику твердого тіла, кінематику, динаміку та відповідає сучасним вимогам до курсу теоретичної механіки для вищих технічних навчальних закладів. Навчальний посібник розрахований для студентів денної та заочної форм навчання, які вивчають курс в повному обсязі так і для студентів, які навчаються за скороченими програмами. Посібник також буде корисний аспірантам, викладачам, інженерно-технічним працівникам.

       Фонд бібліотеки ВНАУ поповнився збірниками наукових праць нашого університету, які надали відповідальні секретарі Пришляк Н. В. "Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики" та Казьмірук Л.В. "Аграрна наука та харчові технології".

     В  2016 році  ТОВ "АГП Медіа"  бібліотеці було подаровано річну передплату журналу FARMER. Про новинки арарної політики, рослинництво, зберігання с.г продукції новітню техніку Ви прочитаєте, завітавши до читальної зали періодики. 

     Доцент кафедри аграрного менеджменту Герасименко Ю. В. подарувала бібліотеці ВНАУ два навчальні посібники, а саме: Правик Ю. М. Інвестиційний менеджмент. - Київ: Знання, 2007; Грибан В. Г. Охорона праці. - Київ: ЦУЛ, 2009 та науково-практичне видання "7 НОТ менеджмента. Настольная книга руководителя". - М.:Эксмо, 2007. Книги рекомендовані для студентів економічних спеціальностей, викладачів та спеціалістів - практиків.

       Основою краєзнавчої роботи бібліотеки ВНАУ є, звичайно, краєзнавчий фонд. Днями краєзнавча колекція бібліотеки поповнилася новими виданнями, які надійшли в подарунок від проректора з виховної та гуманітарної політики в кількості 38-ми примірників Спірідонової Л. М.
       Заслуговує уваги довідково-хрестомаційне видання "Митці слова Вінниччини" (2015). В книзі подано короткі біографії письменників-вінничан - членів НСПУ, бібліографічний матеріал та окремі їх твори.
     До книжки "І в смерті з рідним краєм поріднюсь. Василь Стус і Вінниччина" ввійшли вірші, уривки з листів видатного українського поета, Героя України Василя Стуса, присвячені рідному Подільському краєві.
    Дуже цікава серія заснована журналом "Вінницький край" у 2015 році "Історичні постаті Поділля". Перший випуск "Третя куля, або Остап Гоголь - полковник Могилівський до парсуни забутого гетьмана" (2015). Також заслуговує уваги серія з живопису та графіки "Митці Вінниччини". Визначні вінницькі живописці, а саме: Сорока Аркадій, Тишецький Валентин, Чорний Михайло, Назаренко Олександр, Синєпольський Ігор, Гринюк Леонтій належать до плеяди видатних майстрів українського живопису, їх картини знаходяться майже в усіх музеях України, в багатьох галереях і приватних колекціях, а також далекого зарубіжжя. Видання вже прислужилося популяризації надбань нашого краю, та стало візитною карткою міста та області, як і Поділля в цілому.
     Книги рекомендовані широкому колу читачів, що цікавляться краєзнавством та історією Вінниччини.