Четвер, 19 вересня 2013 13:07

Новинки - вересень 2013

Автор 
Оцініть матеріал!
(0 голосів)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ ЗА ВЕРЕСЕНЬ 2013 р.

Кафедра сільськогосподарських машин

Кафедра екології та охорони навколишнього середовища

Кафедра фізіології сільськогосподарських тварин та хімії

Кафедра годівлі сільськогосподарських тварин та водних біоресурсів

Кафедра процеси та обладнання переробних і харчових виробництв ім. П. С. Берника

Кафедра технології продукції тваринництва

Кафедра загальнотехнічних дисциплін

Кафедра трактори, автомобілі та електротехнічні системи

Кафедра аграрного менеджменту

Кафедра міжнародної економіки

Кафедра обліку та аналізу

Кафедра організації агробізнесу

Кафедра фінансів та кредиту

Кафедра землеробства, грунтознавства та агрохімії

Кафедра машин та обладнання сільськогосподарського виробництва

Кафедра рослинництва та технологій

Кафедра історії України та філософії

Кафедра фізіології тварин та хімії

Кафедра сільськогосподарських машин

40я73
А25

Аграрна економіка : навч. посіб. для студ. вузів. Т.1 : Фермер: базовий рівень / [ред. Х. Лохнер, Й. Бреккер]. – 3-те вид., перероб. – К. : Інтас, 2007. – 615, [9] c. – ISBN 978-966-2007-70-1 : 224.00 грн. (в обклад.)
1. Аграрна економіка – Навчальні посібники для вузів

Примірників: 1

Кафедра екології та охорони навколишнього середовища

40я73
А25

Аграрна економіка : навч. посіб. для студ. вузів. Т.1 : Фермер: базовий рівень / [ред. Х. Лохнер, Й. Бреккер]. – 3-те вид., перероб.. – К. : Інтас, 2007. – 615, [9] c. – ISBN 978-966-2007-70-1 : 224.00 грн. (в обклад.)
1. Аграрна економіка – Навчальні посібники для вузів

Примірників: 1

Кафедра фізіології сільськогосподарських тварин та хімії

40я73
А25

Аграрна економіка : навч. посіб. для студ. вузів. Т.1 : Фермер: базовий рівень / [ред. Х. Лохнер, Й. Бреккер]. – 3-те вид., перероб.. – К. : Інтас, 2007. – 615, [9] c. – ISBN 978-966-2007-70-1 : 224.00 грн. (в обклад.)
1. Аграрна економіка – Навчальні посібники для вузів

Примірників: 1

Кафедра годівлі сільськогосподарських тварин та водних біоресурсів

28.691.89
М22

Мамонтова, В. А.

Тли семейства ляхнид (Homoptera, Aphidoidea, Lachnidae) фауны восточной Европы и сопредельных территорий / В. А. Мамонтова ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т зоологии им. И. И. Шмальгаузена. – К. : Наукова думка, 2012. – 389, [2] c.: рис. – (Наукова книга). – ISBN 978-966-00-1274-5 : 270.04 грн. (в пер.)
1. Ентомологія – Тля – Наукова література

Приведены диагнозы подсемейств, триб и подтриб, иллюстрированные описания 20 родов и 100 видов. Даны определительные таблицы подсемейств, триб, родов и видов тлей-ляхнид, представленных в фауне Восточной Европы, Кавказа и Закавказья, Средней Азии, а также Азиатской России. Для энтомологов биологических и лесохозяйственных научных учреждений, преподавателей и студентов биологических факультетов высших учебных заведений.

Примірників: 4

Кафедра процеси та обладнання переробних і харчових виробництв ім. П. С. Берника

34.44я73
Д38

Деталі машин : підручник / А. В. Міняйло, Л. М. Тіщенко, Д. І. Мазоренко [та ін.]. – К. : Агроосвіта, 2013. – 448 c.: рис. – ISBN 978-966-2007-28-2 : 49.00 грн. (в паліт.)
1. Деталі машин – Підручники

Викладено сучасні методи проектування і конструювання деталей і вузлів загального призначення: механічних передач, валів, осей, підшипників, муфт, пружних елементів, з"єднань тощо.

Примірників: 40

Кафедра технології продукції тваринництва

46.8я73
Т38

Технологія виробництва продукції птахівництва : практ. до викон. лаб. занять студ. аграр. внз ІІІ-ІV рівнів акредитації за напрямом 6.090102 "Технологія вир-ва і перероб. продукції тваринництва" : навч. посіб. для студ. вузів / В. П. Бородай, Н. П. Пономаренко, О. М. Похил [та ін.]. – К. : Агроосвіта, 2013. – 272 c.: табл., фото, схеми. – ISBN 978-966-2007-27-5 : 28.97 грн. (в обклад.)
1. Птахівництво – Технологія виробництва продукції – Практикум для вузів

У практикумі висвітлено теми лабораторних занять для студентів з дисципліни "Технологія виробництва продукції птахівництва", передбачені програмою навчальної дисципліни: конституція та екстер"єр сільськогосподарської птиці і визначення за ними рівня продуктивності, статі й віку, продуктивність сільськогосподарської птиці, племінна робота у птахівництві, інкубація яєць, технологія виробництва харчових яєць, технологія виробництва м"яса птиці. До кожної теми наведено завдання для самостійної роботи і запитання для самоконтролю.

Примірників: 20

Кафедра загальнотехнічних дисциплін

30.11я73
К66

Кормановський, С. І.

Інженерна та комп"ютерна графіка : [навч. посіб.] / С. І. Кормановський, О. В. Слободянюк, В. Н. Пащенко ; М-во освіти і науки України, ВНТУ. – Вінниця : ВНТУ, 2006. – 118 c.: рис. – 30.00 грн. (в паліт.)
1. Інженерна графіка – Комп"ютерна графіка – Навчальні посібники

В посібнику розглянуті теоретичні основи побудови технічних креслень та аксонометричних проекцій, основні стандарти до оформлення креслень деталей, їх з’єднань, практичні завдання та рекомендації до їх виконання. Посібник розроблений у відповідності з планом кафедри та програмою дисципліни "Інженерна та комп’ютерна графіка".

Примірників: 7

Кафедра трактори, автомобілі та електротехнічні системи

31.26я73
Е50

Електричні машини і апарати : навч. посіб. / Ю. М. Куценко, В. Ф. Яковлєв, В. М. Смуригін [та ін.]. – К. : Аграр. освіта, 2013. – 449, [1] c.: фото кольор., рис. – ISBN 978-966-2007-38-1 : 65.00 грн. (в паліт.)
1. Електричні машини – Навчальні посібники
2. Електричні апарати – Навчальні посібники

Розглянуто основні закони електротехніки в теорії електричних апаратів і машин. Представлено конструкції та принцип роботи машин постійного струму, трансформаторів, асинхронних та синхронних машин. Узагальнено технології виготовлення цих машин з використанням сучасних електротехнологій.

Примірників: 5

Кафедра аграрного менеджменту

40я73
А25

Аграрна економіка : навч. посіб. для студ. вузів. Т.1 : Фермер: базовий рівень / [ред. Х. Лохнер, Й. Бреккер]. – 3-те вид., перероб.. – К. : Інтас, 2007. – 615, [9] c. – ISBN 978-966-2007-70-1 : 224.00 грн. (в обклад.)
1. Аграрна економіка – Навчальні посібники для вузів

Примірників: 1

65я5
З-41

Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. Вип. 80. Ч. 2 : Економіка / [редкол.: О. О. Непочатенко (відп. ред.) та ін.]. – Умань, 2012. – 195, [1] c.: рис., табл. – 30.00 грн. (в обклад.)
1. Економіка АПК – Збірники наукових праць

Примірників: 1

Кафедра міжнародної економіки

65я5
З-41

Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. Вип. 80. Ч. 2 : Економіка / [редкол.: О. О. Непочатенко (відп. ред.) та ін.]. – Умань, 2012. – 195, [1] c.: рис., табл. – 30.00 грн. (в обклад.)
1. Економіка АПК – Збірники наукових праць

Примірників: 1

65.9(4УКР)-18
П61

Посібник з економічного розвитку сільських територій України : [посібник із впровадження проекту] / Д. Сах, В. Кононенко, О. Рудич, Д. Полтавець. – 2-ге видання. – К. : [б. в.], 2012. – 132 c. – 30.00 грн. (в обклад.)
1. Сільське господарство – Економічний розвиток – Посібники

Це видання підготовлено в межах виконання проекту "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду-ІІ",який фінансується Європейським Союзом та співфінансується і впроваджується Програмою розвитку ООН в Україні. Думки, висновки чи рекомендації, які містяться в цих матеріалах, належать виконавцям проекту, авторам та упорядникам цього видання і не відображають погляди Європейського Союзу чи ПРООН.

Примірників: 2

65.9(4УКР-4ВІН)325.2
О-64

Організаційно-економічні аспекти розвитку галузі молочного скотарства у господарствах Вінницької області : монографія / В. М. Полеся, В. Я. Мельник, О. О. Недбалюк, О. В. Томчук ; М-во аграр. політики та продовольства України, ВНАУ. – Вінниця : Меркьюрі - Поділля, 2011. – 186, [2] c.: рис., табл. – ISBN 978-617-530-095-4 : 40.00 грн. (в обклад.)
1. Молочне скотарство – Економічний розвиток – Вінницька область – Монографії

У монографії розглядаються теоретико-методологічні засади та проблеми організаційного і економічного характеру розвитку галузі молочного скотарства. Автори акцентують увагу на змісті, структурі та проблемах функціонування молокопродуктового комплексу, обгрунтуванні організаційно-економічного механізму забезпечення виробництва конкурентоспроможної продукції в галузі молочного скотарства.

Примірників: 9

65.9(4Укр)-45я73
Р64

Розміщення продуктивних сил : прогр. вибіркової навч. дисципліни для підготов. фахівців ОКР "бакалавр" напряму 6.030601 "Менеджмент" у внз ІІ-ІV рівнів акредитації М-ва аграр. політики та продовольства України / І. Н. Топіха, В. М. Онегіна, О. Р. Полішкевич ; Міністерство аграрної політики та продовольства України. – К. : Агроосвіта, 2013. – 23 c.: табл.. – 5.68 грн. (в обклад.)
1. Розміщення продуктивних сил – Програми

Примірників: 3

Кафедра обліку та аналізу

65я5
З-41

Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. Вип. 80. Ч. 2 : Економіка / [редкол.: О. О. Непочатенко (відп. ред.) та ін.]. – Умань, 2012. – 195, [1] c.: рис., табл. – 30.00 грн. (в обклад.)
1. Економіка АПК – Збірники наукових праць

Примірників: 1

65.052.21
Б39

Безверхий, К. В.

Непрямі витрати в системі управління промислових підприємств: обліково-контрольний аспект : монографія / К. В. Безверхий. – К. : ЦУЛ, 2013. – 275, [1] c.: табл., схеми. – ISBN 978-611-01-0554-5 : 50.00 грн. (в обклад.)
1. Управління підприємством – Витрати – Непрямі – Монографії

У монографії обгрунтовано пропозиції з удосконалення методики та організації обліку і контролю непрямих витрат промислових підприємств. Розкрито економічну сутність категорії витрат і поняття непрямих витрат. Удосконалено касифікацію та склад непрямих витрат промислових підприємств відповідно до потреб управління. Виокремлено організаційно-технологічні особливості діяльності підприємств приладобудування та проаналізовано ступінь їх впливу на побудову обліку і контролю непрямих витрат.

Примірників: 1

165.052.226я73
П44

Податок на доходи фізичних осіб : навч. посіб. / [Н. Л. Правдюк, О. А. Подолянчук, Я. П. Іщенко, О. О. Любар ; за ред. Н. Л. Правдюк] ; М-во аграр. політики і продовольства України, ВНАУ. – Вінниця : Фірма "Планер", 2012. – 166, [1] c.: табл.. – ISBN 978-966-2337-45-7 : 30.00 грн. (в обклад.)
1. Податки – Доходи фізичних осіб – Навчальні посібники

У навчальному посібнику наведено механізм оподаткування податком з доходів фізичних осіб та відображення в обліку.

Примірників: 6

Кафедра організації агробізнесу

65.32
Д67

Донец, О. В.

Аграрное консультирование: теория, практика, методология : [монография] / О. В. Донец. – Симферополь : ДИАЙПИ, 2013. – 318, [2] c.: табл., діагр.. – ISBN 978-966-491-402-1 : 40.00 грн. (в обл.)
1. Економіка АПК – Монографії
2. Дорадництво сільськогосподарське – Монографії

В монографии автором обобщены методологически-теоретические основы системы современного консультирования в аграрном секторе экономики Украины, сделана попытка выявить задачи и оценить проблемы, с которыми сталкиваются сегодня товаропроизводители и консультанты АРК в процессе информационно-консультационной деятельности, выработать и сформулировать рекомендации и предложения по развитию и совершенствованию современной системы крымского украинского сельскохозяйственного консультирования (дорадництва).

Примірників: 1

Кафедра фінансів та кредиту

65я5
З-41

Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. Вип. 80. Ч. 2 : Економіка / [редкол.: О. О. Непочатенко (відп. ред.) та ін.]. – Умань, 2012. – 195, [1] c.: рис., табл. – 30.00 грн. (в обклад.)
1. Економіка АПК – Збірники наукових праць

Примірників: 1

65.052.21
Б39

Безверхий, К. В.

Непрямі витрати в системі управління промислових підприємств: обліково-контрольний аспект : монографія / К. В. Безверхий. – К. : ЦУЛ, 2013. – 275, [1] c.: табл., схеми. – ISBN 978-611-01-0554-5 : 50.00 грн. (в обклад.)
1. Управління підприємством – Витрати – Непрямі – Монографії

У монографії обгрунтовано пропозиції з удосконалення методики та організації обліку і контролю непрямих витрат промислових підприємств. Розкрито економічну сутність категорії витрат і поняття непрямих витрат. Удосконалено касифікацію та склад непрямих витрат промислових підприємств відповідно до потреб управління. Виокремлено організаційно-технологічні особливості діяльності підприємств приладобудування та проаналізовано ступінь їх впливу на побудову обліку і контролю непрямих витрат.

Примірників: 1

65.9(4УКР)290-93
Ф59

Фінансово-кредитний механізм діяльності підприємств: теорія та практика : колект. моногр. / [Л. О. Вдовенко, Н. Д. Фаюра, В. І. Янчукта та ін.] ; ВНАУ, Навч.-наук. ін.-т аграр. екон., Фін.-екон. ф-т, Каф. фін. та кредиту. – Вінниця : Балюк І. Б., 2012. – 187 c.: табл., рис. – ISBN 978-617-530-152-4 : 35.00 грн. (в паліт.)
1. Підприємництво – Підприємництво в АПК – Фінансово-кредитна система – Україна – Вінницька область – Наукові видання

Колективна монографія, що є результатом творчої праці викладачів кафедри фінансів та кредиту за науковим напрямом "Функціонування та шляхи вдосконалення фінансово-кредитного механізму, його основи фінансового забезпечення як необхідної умови здійснення підприємницької діяльності та шляхів вдосконалення існуючого механізму з метою поліпшення ефективної діяльності підприємницьких структур в сучасних умовах господарювання. Особлива увага в монографії приділена фінансовому забезпеченню, оскільки основою ефективного функціонування підприємницьких структур залишається можливість забезпечення своєї діяльності необхідними фінансовими ресурсами.

Примірників: 22

Кафедра землеробства, грунтознавства та агрохімії

40я73
А25

Аграрна економіка : навч. посіб. для студ. вузів. Т.1 : Фермер: базовий рівень / [ред. Х. Лохнер, Й. Бреккер]. – 3-те вид., перероб.. – К. : Інтас, 2007. – 615, [9] c. – ISBN 978-966-2007-70-1 : 224.00 грн. (в обклад.)
1. Аграрна економіка – Навчальні посібники для вузів

Примірників: 1

41.4
И73

Интеллигентное растениеводство : в 2-х ч.. Ч. І : Концепция земледелия 3С. Ч. ІІ : Минимальная технология обработки почвы с научной точки зрения. – 3-е изд.. – Хасберген : AMAZONEN-Werke, 2011. – 157, [1] c.: фото, граф. + 1 брош. (63 с.). – 100.00 грн. (в пер.)
1. Землеробство – Науково-практичне видання
2. Агротехніка – Науково-практичне видання

Примірників: 1

Кафедра машин та обладнання сільськогосподарського виробництва

40я73
А25

Аграрна економіка : навч. посіб. для студ. вузів. Т.1 : Фермер: базовий рівень / [ред. Х. Лохнер, Й. Бреккер]. – 3-те вид., перероб.. – К. : Інтас, 2007. – 615, [9] c. – ISBN 978-966-2007-70-1 : 224.00 грн. (в обклад.)
1. Аграрна економіка – Навчальні посібники для вузів

Примірників: 1

41.4
И73

Интеллигентное растениеводство : в 2-х ч.. Ч. І : Концепция земледелия 3С. Ч. ІІ : Минимальная технология обработки почвы с научной точки зрения. – 3-е изд.. – Хасберген : AMAZONEN-Werke, 2011. – 157, [1] c.: фото, граф. + 1 брош. (63 с.). – 100.00 грн. (в пер.)
1. Землеробство – Науково-практичне видання
2. Агротехніка – Науково-практичне видання

Примірників: 1

Кафедра рослинництва та технологій

40я73
А25

Аграрна економіка : навч. посіб. для студ. вузів. Т.1 : Фермер: базовий рівень / [ред. Х. Лохнер, Й. Бреккер]. – 3-те вид., перероб.. – К. : Інтас, 2007. – 615, [9] c. – ISBN 978-966-2007-70-1 : 224.00 грн. (в обклад.)
1. Аграрна економіка – Навчальні посібники для вузів

Примірників: 1

Кафедра історії України та філософії

60.54(4УКР)
Л2

ЛГБТ-вектор Украины : сб. отчетов по мониторингу / [сост. А. Зинченков] ; Информ.-правозащитный Центр для геев и лесбиянок "Наш мир". – К. : Центр "Наш мир", 2013. – 154, [6] c. – 25.00 грн. (в обл.)
1. Сексуальні меншинства – Соціальна політика – Політичне становище – Звіти

В сборник включены три мониторинговых отчета, отражающих социальное, правовое и политическое положение сексуальных меншинств в Украине. Приведен анализ законодательства, заявлений политиков, данные социологических опросов населения, примеры случаев дискриминации на почве сексуальной ориентации, медиа-мониторинг и др.

Примірників: 1

63.3(2)7
С69

Социализм: ХХI век / И. И. Мигович, А. Г. Арсеенко, Е. Н. Герасимов [и др.] ; Ин-т проблем социализма. – К. : Бізнесполіграф, 2013. – 487, [1] c. – (Общественная б-ка. Реалистическая теория и созидательная практика). – ISBN 978-966-139-004-0 : 50.00 грн. (в обл.)
1. Соціалістична система господарювання – Наукова література

У суспільних умовах, що змінилися на перетині ХХ-ХХІ століть, уявлення про подальші шляхи людства, про соціалізм потребують глибокого всебічного аналізу і розвитку.

Примірників: 1

74.58я4
Н73

Нові технології навчання : наук.-метод. зб.. Вип. 75 / [голов. ред. О. А. Удод] ; М-во освіти і науки України, Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – К. : Фахова освіта, 2013. – 188 c.: табл.. – 48.00 грн. (в обл.)
1. Вища школа – Збірники наукових праць

Примірників: 1

Кафедра фізіології тварин та хімії

40я73
А25

Аграрна економіка : навч. посіб. для студ. вузів. Т.1 : Фермер: базовий рівень / [ред. Х. Лохнер, Й. Бреккер]. – 3-те вид., перероб.. – К. : Інтас, 2007. – 615, [9] c. – ISBN 978-966-2007-70-1 : 224.00 грн. (в обклад.)
1. Аграрна економіка – Навчальні посібники для вузів

Примірників: 1

Читати 24286 разів Останнє редагування Четвер, 19 вересня 2013 16:20
Авторизуйтесь, щоб мати можливість залишати коментарі