Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Новинки за кафедрами - грудень 2017

Оцініть матеріал!
(0 голосів)
Автор  Опубліковано в: Новинки за кафедрами

Нові надходження за грудень

Кафедра Адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії

35.51
Б63

Біопаливо та відновлювальні джерела енергії, проблеми і перспективи розвитку : матеріали наук.-практ. конф. / [ред. В.Ф. Іщук] ; Вінницька облдержадміністрація, ВДАУ. – Вінниця : РВВ ВДАУ, 2006. – 103. [2] c.: табл., рис., схем.. – 15.00 грн.

До збірника включені матеріали науково-практичної конференції, що були проведені за ініціативи Управління регіонального розвитку та євроінтеграції Вінницької обласної державної адміністрації на базі Вінницького державного аграрного університету.

Примірників: 13

Кафедра Харчових технологій та мікробіології

36.991я73
М21

Малювання, ліплення та сучасні способи оздоблення борошняних кондитерських виробів : підручник / О. В. Новікова, К. П. Вініченко, Л. О. Радченко [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Харків. кооперативний торговельно-екон. коледж, Харків. торговельно-екон. коледж КНТЕУ, Харків. центр проф.-техн. освіти №4. – Харків : Світ книг, 2014. – 315, [1] c.. – 125.00 грн. (в паліт.)

У книзі представлені різноманітні сучасні техніки роботи із кремом, шоколадом, карамеллю, цукровою мастикою та іншими матеріалами, що використовуються при оздобленні кондитерських виробів. Наведені сучасні інструменти, які використовуються для декорування борошняних кондитерських виробів.

Примірників: 1

45я5
А25

Аграрна наука та харчові технології : зб. наук. пр.. Вип. 1(90) / [редкол: Г. М. Калетнік (гол. ред.) та ін.]; М-во аграр. політики та продовольства України, ВНАУ, Акад. с.-г. наук Грузії. – Вінниця : ВНАУ, 2015. – 233 c.: табл.. – 50.00 грн. (обкл.)

У збірнику висвітлено питання підвищення продуктивності виробництва продукції сільського і рибного господарства, технології виробництва і переробки продукції тваринництва, харчових технологій та інженерії, водних біоресурсів і аквакультури.

Примірників: 3

45я5
А25

Аграрна наука та харчові технології : зб. наук. пр.. Вип. 1(95) / [редкол.: В. А. Мазур (гол. ред.) та ін.] ; М-во освіти і науки України, ВНАУ, Акад. с.-г. наук Грузії. – Вінниця : РВВ ВНАУ, 2017. – 225, [1] c.: табл., рис.. – 50.00 грн. (обкл.)

У збірнику висвітлено питання підвищення продуктивності виробництва продукції сільського і рибного господарства, технології виробництва і переробки продукції тваринництва, харчових технологій та інженерії, водних біоресурсів і аквакультури.

Примірників: 4

45я5
А25

Аграрна наука та харчові технології : зб. наук. пр.. Вип. 2 (96) / [редкол. В. А. Мазур (гол. ред.) та ін.] ; М-во освіти і науки України, ВНАУ, Акад. с.-г. наук Грузії. – Вінниця : ВЦ ВНАУ, 2017. – 326, [1] c.: табл., рис.. – 50.00 грн. (обкл.)

У збірнику висвітлено питання підвищення продуктивності виробництва продукції сільського і рибного господарства, технології виробництва і переробки продукції тваринництва, харчових технологій та інженерії, водних біоресурсів і аквакультури.

Примірників: 6

45я5
А25

Аграрна наука та харчові технології : зб. наук. пр.. Вип. 3(94) / [редкол. Г. М. Калетнік (відп. ред.) та ін.] ; М-во освіти і науки України, ВНАУ, Акад. с.- г. наук Грузії. – Вінниця, 2016. – 204, [4] c.: табл., рис.. – 50.00 грн. (обкл.)

У збірнику висвітлено питання підвищення продуктивності виробництва продукції сільського і рибного господарства, технології виробництва і переробки продукції тваринництва, харчових технологій та інженерії, водних біоресурсів і аквакультури.

Примірників: 6

45я5
А25

Аграрна наука та харчові технології : зб. наук. пр.. Вип. 3(97) / [редкол. А. Г. Мазур (гол. ред) та ін.] ; М-во освіти і науки України, ВНАУ, Акад. с.-г. наук Грузії. – Вінниця : ВЦ ВНАУ, 2017. – 312, [2] c.: табл., рис.. – 50.00 грн. (обкл.)

У збірнику висвітлено питання підвищення продуктивності виробництва продукції сільського і рибного господарства, технології виробництва і переробки продукції тваринництва, харчових технологій та інженерії, водних біоресурсів і аквакультури.

Примірників: 3

Кафедра Сільськогосподарських машин

39.33я5
А22

Автомобильный транспорт = Automobile transport : сб. науч. тр.. Вып. 39 / [гл. ред. А. Н. Туренко] ; М-во образования и науки Украины, Харьков. нац. автомобильно-дорожный ун-т, Северо-Восточный науч. центр Транспорт. акад. Украины. – Харьков : ХНАДУ, 2016. – 160, [4] c.: табл., рис.. – 40.00 грн. (в обл.)

Примірників: 1


Кафедра Рослинництва, селекції та біоенергетичних культур

4я5
С80

Stiinta agricola. Nr. 2 / гл. ред. G. Cimpoies ; Universitatea agrara de stat din Moldova. – Chisinau, 2016. – 152 c.: табл., рис.. – 40.00 грн. (в обл.)

Примірників: 1

Кафедра Технології виробництва продукції тваринництва

45я5
А25

Аграрна наука та харчові технології : зб. наук. пр.. Вип. 1(90) / [редкол: Г. М. Калетнік (гол. ред.) та ін.]; М-во аграр. політики та продовольства України, ВНАУ, Акад. с.-г. наук Грузії. – Вінниця : ВНАУ, 2015. – 233 c.: табл.. – 50.00 грн. (обкл.)

У збірнику висвітлено питання підвищення продуктивності виробництва продукції сільського і рибного господарства, технології виробництва і переробки продукції тваринництва, харчових технологій та інженерії, водних біоресурсів і аквакультури.

Примірників: 3

45я5
А25

Аграрна наука та харчові технології : зб. наук. пр.. Вип. 1(95) / [редкол.: В. А. Мазур (гол. ред.) та ін.] ; М-во освіти і науки України, ВНАУ, Акад. с.-г. наук Грузії. – Вінниця : РВВ ВНАУ, 2017. – 225, [1] c.: табл., рис.. – 50.00 грн. (обкл.)

У збірнику висвітлено питання підвищення продуктивності виробництва продукції сільського і рибного господарства, технології виробництва і переробки продукції тваринництва, харчових технологій та інженерії, водних біоресурсів і аквакультури.

Примірників: 4

45я5
А25

Аграрна наука та харчові технології : зб. наук. пр.. Вип. 2 (96) / [редкол. В. А. Мазур (гол. ред.) та ін.] ; М-во освіти і науки України, ВНАУ, Акад. с.-г. наук Грузії. – Вінниця : ВЦ ВНАУ, 2017. – 326, [1] c.: табл., рис.. – 50.00 грн. (обкл.)

У збірнику висвітлено питання підвищення продуктивності виробництва продукції сільського і рибного господарства, технології виробництва і переробки продукції тваринництва, харчових технологій та інженерії, водних біоресурсів і аквакультури.

Примірників: 6

45я5
А25

Аграрна наука та харчові технології : зб. наук. пр.. Вип. 3(94) / [редкол. Г. М. Калетнік (відп. ред.) та ін.] ; М-во освіти і науки України, ВНАУ, Акад. с.- г. наук Грузії. – Вінниця, 2016. – 204, [4] c.: табл., рис.. – 50.00 грн. (обкл.)

У збірнику висвітлено питання підвищення продуктивності виробництва продукції сільського і рибного господарства, технології виробництва і переробки продукції тваринництва, харчових технологій та інженерії, водних біоресурсів і аквакультури.

Примірників: 6

45я5
А25

Аграрна наука та харчові технології : зб. наук. пр.. Вип. 3(97) / [редкол. А. Г. Мазур (гол. ред) та ін.] ; М-во освіти і науки України, ВНАУ, Акад. с.-г. наук Грузії. – Вінниця : ВЦ ВНАУ, 2017. – 312, [2] c.: табл., рис.. – 50.00 грн. (обкл.)

У збірнику висвітлено питання підвищення продуктивності виробництва продукції сільського і рибного господарства, технології виробництва і переробки продукції тваринництва, харчових технологій та інженерії, водних біоресурсів і аквакультури.

Примірників: 3

Кафедра Історії України та філософії

 26.89(4SLO)
V65

Vojcek, A.

Slovensko – zaujímavosti, unikáty, rarity / Alexander Vojcek, Drahoslav Machala. – Bratislava : Priroda, 2017. – 128 c.: фото кольор.. – ISBN 978-80-551-4912-7 : 150.00 грн. (в паліт.)

Примірників: 1

63.3(4УКР-4ВІН)622
Г17

Гальчак, С. Д.

Визволення Вінниччини від нацистських загарбників (20 грудня 1943 р. - 28 березня 1944 р.) : [монографія] / С. Д. Гальчак ; Вінниц. обл. держ. адм., Вінниц. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України, ВДПІ ім. М. Коцюбинського, Вінниц. обл. тов-во "Україна - Росія". – Вінниця : Консоль, 2010. – 419, [1] c.: фото. – ISBN 978-617-583-019-2 : 30.00 грн. (в паліт.)

У монографії аналізується період з 20 грудня 1943-го по 28 березня 1944 року - час визволення Вінницької області від нацистських загарбників, йдеться про бойові дії на фронті, внесок у визволення Вінниччини народних месників та підпільників, участь в опорі загарбниками сил національно-визвольного спрямування, антифашистів, цивільного населення, розповідається про подвиги героїв, безчинства окупантів на заключному етапі їхнього перебування на вінницькій землі.

Примірників: 1

63.3(4УКР-4ВІН)622
Г17

Гальчак, C. Д.

Словом і багнетом. Журналісти Вінниччини у Другій світовій війні / Cергій Гальчак ; Вінниц. обл. орг. Нац. спілки журналістів України, Вінниц. філія Центру дослідж. історії Поділля Ін-ту історії України НАН України, Вінниц. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України. – [2-ге вид., доп. ]. – Вінниця : Балюк І. Б., 2015. – 99, [1] c.. – ISBN 978-617-530-177-7 : 20.00 грн. (в паліт.)

Примірників: 1

63.3(4УКР- 4ВІН)622
У11

У лещатах "нового порядку". Населення Вінниччини під нацистським окупаційним режимом : [зб. док. і матеріалів] / [авт.-уклад. С. Д. Гальчак, В. М. Чехівський] ; Міжнарод. громадська орг. "Міжнарод. Фонд "Взаєморозуміння і толерантність", Вінниц. філія Центру дослідж. історії Поділля Ін-ту історії України НАН України при Кам"янець-Подільському нац. ун-т ім. Івана Огі. – Вінниця : Меркьюрі - Поділля, 2013. – 336 c.. – ISBN 978-966-2696-60-8 : 22.00 грн. (в паліт.)

У збірнику документів і матеріалів аналізується становище цивільного населення Вінницької області, яке в роки Другої світової війни опинилося в нелюдських умовах нацистської окупації.

Примірників: 1

84.4УКР-4ВІН6я43
В48

Вінницький альбом : літ.-худ. та історико-краєзнав. альманах. Вип. 4-й / упоряд. В. Б. Петров. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – 483, [1] c.: іл., фото кольор.. – ISBN 978-966-924-409-3 : 70.00 грн. (обкл.)

Літературно-художній та історико-краєзнавчий альманах, заснований у 1998 році. Ілюстроване видання для тих, хто цікавиться літературою та історією рідного краю, його видатними людьми.

Примірників: 1

Кафедра Української мови та іноземних мов

81.4УКР-7
Г62

Голубець, М. А.

На захист рідної мови й культури мовлення / Михайло Голубець. – Львів : Манускрипт-Львів, 2011. – 54, [2] c.. – ISBN 978-966-240-011-3 : 15.00 грн. (обкл.)

Проаналізовано стан рідної мови, причини зросійщення, збіднення й вульгаризації українського мовлення, подано перелік найуживаніших ненормативних слів, запропоновано способи очищення розмовної мови від суржику та вульгаризмів і захисту краси, милозвучності, націєтвірної й державотвірної сили українського слова.

Примірників: 1

81.4АНГ-2
Г60

Голіцинський, Ю. Б.

Граматика : зб. вправ / Ю. Б. Голіцинський, Н. А. Голіцинська. – 7-ме вид., випр. та доп. – Київ : Арій, 2013. – 542, [2] c.. – (Англ. мова для школярів). – ISBN 978-966-498-234-1 : 25.00 грн. (обкл.)

У збірнику подано вправи з усіх розділів англійської граматики. Вправи містять нескладну лексику, матеріал для запам"ятовування основних граматичних форм і вироблення навичок їхнього застосування. Збірник доповнено теоретичним матеріалом і словниками.

Примірників: 1

81.4АНГ-923
Д14

Дакалюк, О. О.

English : підруч. з англ. мови для студ. напряму підгот. "Облік та аудит" / О. О. Дакалюк, О. С. Матієнко, В. А. Тимкова. – Вінниця : ВНАУ, 2011. – 262, [1] c.. – 30.00 грн., 55.00 грн.

Примірників: 6

81.4АНГ-4
З-91

Зубков, М.

Сучасний словник англо-український, українсько-англійський: 100 000 слів та словосполучень : словник географічних назв, транскрипція світового стандарту / М. Зубков, В. Мюллер. – 2-е вид., випр. і доп.. – Харків : Школа, 2008. – 1458, [2] c.. – ISBN 966-8114-98-1 : 37.80 грн. (в паліт.)

Словник містить у собі 100 000 слів та словосполучень. Словник вміщує найважливішу лексику сучасної української та англійської мов загальнолітературного і розмовного характеру.

Примірників: 2

81.4АНГ-923
К78

Кравець, Р. А.

Англійська мова у контексті політкультурної освіти = English in the context of multicultural education : навч. посіб. з англ. мови / Р. А. Кравець ; М-во освіти і науки України, ВНАУ. – Вінниця : Планер, 2015. – 204, [1] c.: табл.. – ISBN 978-966-2337-99-0 : 30.00 грн. (обкл.)

Примірників: 1

81.4АНГ-923
К78

Кравець, Р. А.

THEORY OF LAW : навч. посіб. з англ. мови для студ. спец. "Правове забезпечення" / Р. А. Кравець, В. А. Тимкова ; М-во аграр. політики та продовольства України, ВНАУ. – Вінниця : Планер, 2014. – 248, [1] c.: табл.. – ISBN 978-966-2337-84-6 : 25.00 грн. (обкл.)

Висока правова і країнознавча інформативність підібраних автентичних текстів, без сумніву, зацікавить і студентів, і викладачів, а подані у посібнику розмовні моделі, прислів"я та фразеологічні вирази зроблять іншомовне спілкування майбутніх правознавців емоційно виразнішим і стилістично багатшим.

Примірників: 1

81.4АНГ-923
М33

Матієнко, О. С.

Professional Reading for Technologists : навч. посіб. з проф. читання для технологів / О. С. Матієнко, І. В. Москаленко. – Вінниця : ВНАУ, 2016. – 96, [1] c.. – 20.00 грн. (обкл.)

Навчальний посібник містить тексти науково-професійного характеру з технології виробництва та переробки продукції тваринництва.

Примірників: 1

81.4АНГ-923
М34

Матієнко, О. С.

Business Correspondence : навч. посіб. / О. С. Матієнко, О. А. Ісаєва. – Вінниця : ВНАУ, 2016. – 105 c.: іл., табл.. – 35.00 грн. (в паліт.)

 Мета посібника - надання студентам необхідних знань у сфері ділового спілкування, забезпечити наявність у їхній свідомості термінологічних еквівалентів для роботи з англомовною фаховою літературою та документацією.

Примірників: 1

 81.4НІМ-923
Н67

Німецька мова. Тваринництво = Deutsch. Viehwirtschaft : навч. посіб. / В. А. Тимкова, О. П. Миколюк, В. М. Шаргородська, Н. Л. Лазоренко. – Вінниця : ВНАУ, 2012. – 216 c.: табл.. – 20.00 грн. (в паліт.)

Посібник включає аграрну тематику, містить в собі велику кількість різноманітних текстів та вправ.

Примірників: 1

81.4АНГ-923
Т41

Тимощук, Н. М.

English: fundamentals of management = Англійська мова: Основи менеджменту : навч. посіб. для студ. спец. "Менеджмент організацій" / Н. М. Тимощук, Л. І. Довгань, В. А. Тимкова. – Вінниця : [б. в.], 2011. – 232 c.: табл.. – 25.00 грн.

Примірників: 2

81.4Нім-923
Т41

Тимкова, В. А.

Німецька мова для майбутніх аграріїв = Deutsch fur Agrarstudenten : навч. посіб. / В. А. Тимкова, О. П. Миколюк, Н. Л. Лазоренко. – Вінниця : Балюк І. Б., 2012. – 403, [1] c.. – ISBN 978-617-530-162-3 : 20.00 грн. (в паліт.)

Посібник охоплює широкий діапазон тем на соціально-побутову тематику, містить в собі велику кількість різноманітних текстів, діалогів, вправ.

Примірників: 1


К83

Крок до мети на шляху мудрості : метод. посіб. з профорієнтації / уклад. М. П. Чепига, В. С. Федорович, А. О. Драчук ; М-во аграр. політики України, ЛНУВМ та БТ ім. С. З. Гжицького. – Львів : ЛНУВМ та БТ ім. С. З. Гжицького, 2011. – 96 c.: табл., схеми. – 15.00 грн. (обкл.)

В посібнику проведено сучасну технологію проведення профорієнтаційної роботи, описано якості, наявність яких бажана, для абітурієнта при виборі професії. Поданий матеріал може бути використаний для перевірки професійної придатності при вступі до ВНЗ. Методичний посібник буде корисний для викладачів при проведенні профорієнтації, учням 10-11 класів, а також студентам ВНЗ І і ІІ рівнів акредитації.

Примірників: 1


84.4УКР6-5
Г85

Гриценко, М. С.

Повернення дощу : лірика / М. С. Гриценко. – Київ : АЛЬТЕРПРЕС, 2010. – 324 c.: мал., граф.. – ISBN 978-966-542-426-0 : 15.00 грн. (в паліт.)

Книга відомого українського поета Миколи Гриценка "Повернення дощу" - це лірика Сонця і Дощу, земна філософія нашого сучасного життя, в якій органічно поєднується глибина думки і слова, здійснюється синтез духовних начал, відтворюється співіснування істини, добра і краси.

Примірників: 1

84(4Укр)6
Д21

Дашвар, Люко

Мати все : роман / Люко Дашвар. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2010. – 333, [3] c.: рис.. – ISBN 978-966-14-0917-9 : 26.90 грн. (в паліт.)

Здавалося б, професорській доньці Лідочці Вербицькій пощастило: турботлива мама, коханий чоловік, гарна квартира, грошей вдосталь, - якби не таємниця... Вона дізнається, що забите сільське дівча, куплене для сексуальних утіх її брата Платона, - не єдина маріонетка в руках їхньої матері! Підступ і брехня - ось на чому мати побудувала свою родинну ідилію! Але власного щастя Ліда зречеться сама... Мати все - і все втратити!

Примірників: 1

84.4УКР-5
І-11

" І музика, і слово, і сльоза...". Вибрана лірика та переспіви : зб. поезії / [упоряд. Т. В. Яковенко]. – Вінниця : Книга - Вега, 2016. – 96 c.: іл.. – ISBN 978-966-621-593-5 : 35.00 грн. (обкл.)

Глибоко емоційні вірші громадського звучання, інтимна лірика та переспіви Святого Письма складають збірку віршів вінницьких авторів, об"єднаних у літературно-мистецьку студію "Автограф". Це книга особистих вражень і роздумів про найсуттєвіші проблеми людського буття: життя і смерть, кохання і зраду, мить і вічність, історичне минуле рідного краю і його героїчна сучасність.

Примірників: 1

84(4УКР)6-4
К82

Крижанівський, М. М.

Третя куля, або Остап Гоголь - полковник Могилівський: до парсуни забутого гетьмана : [повість] / М. М. Крижанівський. – Вінниця : Консоль, 2015. – 107, [13] c.: фото. – (Історичні постаті Поділля; Вип. 1). – ISBN 978-617-583-152-6 : 30.00 грн. (обкл.)

"Третя куля" це повість-застереження Миколи Крижанівського про полковника Могилівського Остапа Гоголя.

Примірників: 1

84.4УКР6-5
К18

Каменюк, М. Ф.

Світ пахне, як розрізаний кавун : поезії / М. Ф. Каменюк. – Вінниця : Рогальська І. О., 2016. – 184 c.: фото. – ISBN 978-617-583-175-5 : 20.00 грн. (обкл.)

Дивовижний світ подільського краю та його людей, осмислення радості і трагізму сучасного життя, негаснуча, вічна любов до коханої - все це складає основу збірки відомого українського поета.

Примірників: 1

84.4УКР6-5
К55

Кобець, В. Д.

Сторожові вогні : вибрані твори / В. Д. Кобець. – Вінниця : Рогальська І. О., 2016. – 377, [3] c.. – (Б-ка літ-ри Вінниччини). – ISBN 978-617-7171-70-5 : 40.50 грн. (обкл.)

Багатогранний творчий доробок талановитого українського письменника у цій книзі представлений поезіями з віршових збірок "Під знаком Скорпіона", "Любов, любисток, листопад", повістями та циклом оповідань та новел. Романтичні, соціально-гострі та безкомпромісні колізії пропонує читачеві автор.

Примірників: 1

84.4УКР6-4
П14

Паламарчук, В.

Летять лелеки в рідні Маркуші : [історико-краєзнавча розповідь ] / В. Паламарчук, В. Федоришин, М. Дорош. – Вінниця : Консоль, 2016. – 291, [1] c.: фото, фото кольор., іл.. – (Серія"Село і люди"; Вип. 8). – ISBN 978-617-583-176-2 : 48.00 грн. (обкл.)

У книзі відтворено сторінки історії прекрасного села, що у Хмільницькому районі Вінниччини.

Примірників: 1

84.4УКР6-4
Р98

Рябий, М.

Правиця, або Чорна Долина : історична повість / Микола Рябий. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. – 189, [1] c.: портр.. – (Історичні постатті Поділля; Вип. 2). – ISBN 978-966-924-425-3 : 50.00 грн. (обкл.)

Примірників: 1

84(4Укр)6
Р64

Родзобудько, И.

Лицей послушных жен : романы / И. Родзобудько. – Харьков : Клуб Семейного Досуга; Белгород, 2013. – 460, [4] c.: рис.. – ISBN 978-966-14-5656-2 : 45.00 грн. (в пер.)

Если бы можно было вернуться в прошлое и все исправить... Но чего хочет Ника? Изменить свое будущее или найти настоящую любовь в прошлом? ("Если бы")
Идеальные девушки с идеальным воспитанием. Неужели они жертвы тайного заговора? Его цель - воспитать послушных и беспомощных женщин, покорных рабынь для будущих мужей. Но, когда твое сердце уже сделало выбор, трудно следовать навязанным правилам. ("Лицей послушных жен")

Примірників: 1

Всього 35 видань

Читати 4419 разів Останнє редагування Вівторок, 05 грудня 2017 11:16
Авторизуйтесь, щоб мати можливість залишати коментарі