Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Інформаційно-бібліографічний список

Інформаційно-бібліографічний список

Інформаційно-бібліографічний список

Енергетичні рослини [Текст] : бібліограф. покажч. / ВНАУ ; упорядн. Л. В. Кулакевич, О. А. Шевчук, Н. Г. Дудкевич. – Вінниця, 2011. – 27 с. : іл.

  1. Автономная фотоэлектрическая система на Украине: рентабельность и перспективы // Альтернативні джерела енергії. – 2010. – № 7/8. – C. 18-25.
  2. Атжанов, Р. Дешевше облаштовувати сонячні станції на місяці, ніж воювати за нафту на землі. Це не безплідна фантазія, а цілком реальний, енергоощадний проект / Р. Атжанов // Зерно і хліб. – 2011. – № 3. – C. 16-17.

Статті з періодичних видань за 2010-2012 рр.

  1. Адаменко, О. Водоростева енергетика / О. Адаменко, І. Голодний, М. Даценко, С. Тарнавський // Техніка і технології АПК. – 2010. – № 4. – C. 23-26.
  2. Гацан, Е.А. Экономическая эффективность рационального природопользования при глубоководной добыче сероводорода из морской воды / Е. А. Гацан // АгроСвіт. – 2010. – № 7. – C. 61-62.

Статті з періодичних видань за 2010-2012 рр.

  1. Адам, О. З історії розвитку вітряків / О. Адам // Зелена енергетика. – 2010. – № 2/3. – C. 29.
  2. Голик, О. П. Нейроадаптивний контур нечіткої системи керування автономним енергопостачанням на основі енергій сонця та вітру / О. П. Голик, Р. В. Жесан, В. М. Штепа // Науковий вісн. Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. – 2011. – № 161. – C. 133-141.
Сторінка 1 з 2