Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Нові надходження за листопад 2018

Автор 

Новинки - листопад

 342.4(477)(091)(075)
Т56

Томенко, М. В.

Україна : історія Конституції : [навч. посіб.] / М. В. Томенко. – Київ : Генеза, 2015. – 143 c.: фото, фото кольор., документальне фото. – ISBN 978-966-11-0669-6 : 41.00 грн. (в паліт.

Навчальний посібник присвячений висвітленню питань історії розвитку українського конституціоналізму від найдавнішніх часів до сьогодення. Вміщено аналіз конституційних документів, що характеризували суспільно-політичне життя на українських теренах, а також повні тексти "Пактів і конституцій..." Пилипа Орлика та Конституції незалежної України.

Примірників: 2

631.3(045)
Т38

Техніка, енергетика, транспорт АПК : наук.-техн. журн.. №1 (96) / редкол. Г. М. Калетнік (гол. ред.) [та ін.] ; ВНАУ. – Вінниця : РВВ ВНАУ, 2017. – 189, [1] c.: табл., рис.. – (Технічні науки). – 50.00 грн. (обкл.)

У видані висвітлюються питання з машиновикористання у рослинництві та тваринництві, технічного сервісу мобільної техніки, з машинобудування та матеріалообробки, з енерготехнології та альтернативних джерел енергії та ін.

Примірників: 1


631.3(045)
Т38

Техніка, енергетика, транспорт АПК : наук.-техн. журн.. №2 (97) / редкол. Г. М. Калетнік ; ВНАУ. – Вінниця : РВВ ВНАУ, 2017. – 184 c.: рис., табл.. – (Технічні науки). – 50.00 грн. (обкл.)

У видані висвітлюються питання з машиновикористання у рослинництві та тваринництві, технічного сервісу мобільної техніки, з машинобудування та матеріалообробки, з енерготехнології та альтернативних джерел енергії та ін.

Примірників: 1

631.3(045)
Т38

Техніка, енергетика, транспорт АПК : наук.-техн. журн.. №3 (98) / редкол.: Г. М. Калетнік (гол. ред.) [та ін.]; ВНАУ. – Вінниця : РВВ ВДАУ, Діло, Данилюк В.Г., 2017. – 169, [1] c.: табл., рис.. – (Технічні науки). – 50.00 грн. (обкл.)

У видані висвітлюються питання з машиновикористання у рослинництві та тваринництві, технічного сервісу мобільної техніки, з машинобудування та матеріалообробки, з енерготехнології та альтернативних джерел енергії та ін.

Примірників: 1

631.3(045)
Т38

Техніка, енергетика, транспорт АПК : наук.-техн. журнал. №4 (99) / редкол.: Калетнік (гол. ред.) [та ін.] ; ВНАУ. – Вінниця : РВВ ВНАУ, 2017. – 141 c.: рис.. – (Технічні науки). – 50.00 грн. (обкл.)

У видані висвітлюються питання з машиновикористання у рослинництві та тваринництві, технічного сервісу мобільної техніки, з машинобудування та матеріалообробки, з енерготехнології та альтернативних джерел енергії та ін.

Примірників: 1

631.171(045)
М55

Механізація та електрифікація сільського господарства : загальнодерж. зб.. Вип. №7(106) / [гол. ред. В. В. Адамчук] ; ННЦ "Ін-т механізації електрифікації сільського господарства". – Глеваха, 2018. – 215, [1] c.: рис., табл.. – 70.00 грн. (обкл.)

У збірнику висвітлено проблеми механізації, електрифікації й автоматизації сільськогосподарського виробництва.

Примірників: 1

633.63:620.925](477)
Б91

Буряківництво і біоенергетика в Україні : історія, наука, виробництво, люди (до 95-річчя ІБКіЦБ НААН України) : монографія / ред. М. В. Роїк. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. – 140 c.: фото, документальне фото, табл.. – ISBN 978-966-924-736-0 : 140.00 грн. (суперобкл.)

У монографії викладено в історичному аспекті результати 95-річних досліджень Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків (до 2011 року - Інститут цукрових буряків), який є науковим і координаційно-методичним центром з питань буряківництва й біоенергетичних ресурсів.

 Примірників: 1

633.31/.37
С40

Систематика і класифікація бобів / В. Ф. Петриченко, С. В. Іванюк, Б. Д. Каменщук, С. І. Бабій ; НААН України. – Київ : Аграр. наука, 2013. – 79 c.: рис., фото кольор.. – ISBN 978-966-540-343-2 : 40.00 грн. (обкл.)

У книзі на підставі класичних і новітніх джерел висвітлено наукові основи щодо історії походження та поширення бобів. Показано унікальне господарське значення, морфологічні та біологічні особливості. Наведено чітку систему і класифікацію бобів. Розкрито теоретичні основи селекції бобів.

Примірників: 1

633.35(072)
Т38

Технологія вирощування сочевиці в умовах Лісостепу України : метод. рек. / О. І. Присяжнюк, О. В. Топчій, Е. А. Калюжна, В. В. Українець ; НААН України, Ін-т біоенергетичних культур і цукрових буряків. – Київ : Нілан-ЛТД, 2018. – 52 c.: рис.. – 30.00 грн. (обкл.)

На основі результатів досліджень з вивчення біологіічних особливостей сочевиці та елементів технології її вирощування розроблено методичні рекомендації з теоретичних та практичних основ вирощування сочевиці в умовах Лісостепу України.

Примірників: 1

636.2:636.084
Н73

Нові принципи балансування мінерального живлення дійних корів : монографія / М. Ф. Кулик, В. П. Жуков, Т. О. Дідоренко [та ін.] ; за ред. М. Ф. Кулик. – Вінниця : Рогальська І. О., 2018. – 219, [1] c.. – 100.00 грн. (в паліт.)

У монографії узагальнені літературні дані балансування мінерального живлення дійних корів, а також результати власних досліджень норм потреби мінеральних елементів для дійних корів на основі рівня засвоєння мінералів, вмісту в м"язовій тканині, внутрішніх органах і різних рідинах організму, наявність у молоці та потреби їх на утворення добового удою молока й обмінні процеси, що складає загальну потребу.

Примірників: 2

636/639(045)
А25

Аграрна наука та харчові технології : зб. наук. пр.. Вип. 1(100) / [редкол.: В. А. Мазур (гол. ред.) та ін.]; М-во освіти і науки України, ВНАУ, Акад. с.-г. наук Грузії. – Вінниця : ВЦ ВНАУ, 2018. – 189, [1] c.: табл., рис.. – 50.00 грн. (обкл.)

У збірнику висвітлено питання підвищення продуктивності виробництва продукції сільського і рибного господарства, технології виробництва і переробки продукції тваринництва, харчових технологій та інженерії, водних біоресурсів і аквакультури.

Примірників: 1


636/639(045)
А25

Аграрна наука та харчові технології : зб. наук. пр.. Вип. 5(99).Т. 1 / [редкол.: В. А. Мазур (гол. ред.) та ін.] ; М-во освіти і науки України, ВНАУ, Акад. с.-г. наук Грузії. – Вінниця : ВЦ ВНАУ, 2017. – 171, [1] c.: табл., рис.. – 50.00 грн. (обкл.)

Примірників: 1

636/639(045)
А25

Аграрна наука та харчові технології : зб. наук. пр.. Вип. 2 (101) / [редкол.: В. А. Мазур (гол. ред.) та ін.] ; М-во освіти і науки України, ВНАУ, Акад. с.-г. наук Грузії. – Вінниця : ВЦ ВНАУ, 2018. – 233, [1] c.: табл., рис.. – 80.00 грн. (обкл.)

У збірнику висвітлено питання підвищення продуктивності виробництва продукції сільського і рибного господарства, технології виробництва і переробки продукції тваринництва, харчових технологій та інженерії, водних біоресурсів і аквакультури.

Примірників: 2

821.161.2-1
С40

Сіра, Г. С.

Підкова на щастя : поезія різних років / Галина Сіра. – Вінниця : Віноблдрукарня, 2011. – 370, [22] c.: фото, фото кольор.. – ISBN 978-966-621-495-2 : 35.00 грн. (в паліт.)

Нова книга Галини Сірої - лірична  розповідь про життя в усій  його повноті, в якому поєдналось і органічно переплелось красиве і корисне, бо автор, агроном за фахом, все життя віддала для того, щоб колосилися поля і буяли, плодоносили сади. Закохана в природу і рідний край, вона створює красу власними руками, і це надихає її на високу поезію, яка облагороджує читачів, від її творів їм стає затишніше і тепліше.

Примірників: 4


821.161.2
П59

Порода : антологія укр. письменників Донбасу / упоряд. Веніаміна Білявського, Микити Григорова ; передм. Івана Дзюби. – Київ : Легенда, 2017. – 381, [1] c.. – ISBN 978-966-97689-1-9 : 80.00 грн. (в паліт.)

До антології увійшли твори українських письменників кінця ХХ-початку ХХІ ст., життя і творчість яких тісно пов"язані з Донбасом. Це автори родом з Донеччини й Луганщини; письменники, що тривалий час жили на Донбасі й віддали йому данину в своїй творчості або своєю творчістю в донецькій землі закорінені; нинішні донеччани, більшвість із яких трагічного 2014-го змушена була переселитися до Києва, Харкова, Львова Івано-Франківська та інших міст України, й лише кілька їх зосталось в Донецьку.

Примірників: 1

94(477)(075.8)
Л64

Литвин, В. М.

Історія України : підручник / Володимир Литвин ; НАН України, Ін-т історії України. – Київ : Наукова думка, 2013. – 989, [3] c.: іл.. – 180.00 грн. (в паліт.)

Підручник пропонує комплексну багаторівневу реконструкцію національного історичного процесу у всій його багатоаспектності, цілісності і протяжності. Він містить послідовний виклад перебігу історичних подій на території України від найдавніших часів до перших десятиліть нового, третього тисячоліття.

Примірників: 1

94(100)"1914/1918"
Л64

Литвин, В. М.

Перша світова війна 1914-1918 рр. і Україна / В. М. Литвин ; НАН України, Ін-т історії України. – Київ : Наукова думка, 2014. – 452, [4] c.: табл.. – ISBN 978-966-00-1444-2 : 100.00 грн. (в паліт.)

Книга присвячена одному із найбільших і найтрагічніших конфліктів нового часу - подіям Першої світової війни 1914-1918 рр., в якому тісно переплелися політичні, економічні та територіальні інтереси наймогутніших міжнародних гравців і в який було безпосередньо втягнено Україну.

Примірників: 1

94(477)
Л64

Литвин, В. М.

Історія України : у 3-х т., 4-х кн.. Т. 1 : Доісторичний та ранньоісторичний періоди - середньовіччя - ранній новий час / В. М. Литвин ; НАН України, Ін-т історії України. – Київ : Наук. думка, 2015. – 542, [2] c.. – ISBN 978-966-00-1510-4 : 120.00 грн. (в паліт.)

Перший том української історії охоплює тривалий період від появи першої людини та перших зародків суспільної організації на історичних українських теренах до раннього нового часу. На різних витках свого історичного поступу український народ викристалізував власні мову і культуру, своєрідну національну духовність, збагатив світову політичну культуру і практику національними зразками давньоруської та ранньомодерної державності, започаткував складні процеси націотворчості.

Примірників: 1

94(477)
Л64

Литвин, В. М.

Історія України : у 3-х т., 4-х кн.. Т. 2 : Новий час кінець XVIII - початок ХХ ст. / Володимир Литвин ; НАН України, Ін-т історії України. – Київ : Наук. думка, 2015. – 525, [3] c.. – ISBN 978-966-00-1510-4 : 120.00 грн. (в паліт.)

Другий том присвячено модерній добі, яка в українському варіанті охоплює період від моменту ліквідації в Україні, в контексті цілеспрямованої асиміляторської політики російського уряду, національного інституту гетьманства та згасання української державності раннього нового часу до початку Першої світової  війни.

Примірників: 1


94(477)
Л64

Литвин, В. М.

Історія України : у 3-х т., 4-х кн.. Т. 3. Кн. 1 : Новітній час 1914 - 2014 / Володимир Литвин ; НАН України, Ін-т історії України. – Київ : Наукова думка, 2016. – 645, [3] c.. – ISBN 978-966-00-1510-4 : 150.00 грн. (в паліт.)

Текст першої кгниги охоплює період від Першої світової війни (1914-1917) до завершення Другої світової війни (1939-1945). Він увібрав дві світові війни, революційну епоху 1917-1921 років, що визначили вектори розвитку людської цивілізації та новий світовий устрій, доленосні й важкі випробування для народу України, який щоразу опинявся в епіцентрі воєнного протистояння, кілька етапів національно-визвольного руху.

Примірників: 1

94(477)
Л64

Литвин, В. М.

Історія України : у 3-х т., 4-х кн.. Т.3. Кн. 2 : Новітній час 1914 - 2014 / Володимир Литвин ; НАН України, Ін-т історії України. – Київ : Наук. думка, 2016. – 494, [2] c.: табл.. – ISBN 978-966-001510-4 : 150.00 грн. (в паліт.)

У другій книзі розкриваються особливості повоєнного розвитку України, наслідки процесу десталінізації та дозованої ліберелізації режиму за доби М. Хрущова. Висвітлюються концептуальні підходи до вирішення складних економічних, соціальних проблем у період "застою", спроби демократизації системи в часи "перебудови і гласності", ініційованих М. Горбачовим.

Примірників: 1

94(477)
І-90

Історія України : хрестоматія / упоряд. В. М. Литвин ; НАН України, Ін-т історії України. – Вид. 2-ге, перероб. і доп.. – Київ : Ін-т історії НАН України, 2017. – 1377, [1] c.. – 280.00 грн. (в паліт.)

У хрестоматії свідченнями джерел представлено наскрізний зріз української історії від найдавніших часів до сьогодення. Весь матеріал, в основу добору якого покладено авторський синтетичний підручник "Історія України", сконцентровано в окремих проблемно-хронологічних розділах відповідно до сучасної  періодизації українського історичного процесу. Розкрито такі аспекти суспільного життя, як політична, військова, дипломатична сфери, організація господарсько-економічної системи, соціальні, націотворчі, державотворчі та культурно-духовні процеси в їх еволюційних змінах та трансформаціях.

Примірників: 1

94(477.73)
К56

Ковальова, О. Ф.

Миколаївщина козацька / О. Ф. Ковальова, О. М. Шарафанов, О. А Добровольський. – Миколаїв : Іліон, 2017. – 447 c.: фото кольор., іл., портр., карти, документальне фото, мал.. – (Південна бібліотека). – ISBN 978-617-534-426-2 : 117.00 грн. (суперобкл.)

Примірників: 1

 

Всього: 23 видання

 

 

Читати 877 разів Останнє редагування Середа, 14 листопада 2018 12:02
Авторизуйтесь, щоб мати можливість залишати коментарі