Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Новинки за кафедрами - грудень 2018

Оцініть матеріал!
(0 голосів)
Автор  Опубліковано в: Новинки за кафедрами

Нові надходження за грудень

 Кафедра Історії України та філософії

012 Литвин:016(477)
Л-64

Володимир Михайлович Литвин : бібліогр. покажч. / кол. авт. О. М. Устіннікова, П. М. Сенько, В. М. Матях , Я. Л. Шолох ; відп. ред. В. А. Смолій ; кер. проекту М. І. Сенченко ; НАН України, Ін-т історії України, Кн. палата України ім. І. Федорова. – 3-є вид. переробл. і випр.. – Київ : КММ, 2016. – 295 c.: фото. – ISBN 978-966-1673-32-7 : 70.00 грн. (в паліт.)

Бібліографічний покажчик підготовлено до 60-річчя з дня народження та 35-річчя початку наукової діяльності вченого-історика, академіка Національної академії наук України, академіка Академії правових наук, заслуженого діяча науки і техніки, лауреата Державної премії в галузі науки і техніки, відомого українського політика В. М. Литвина.

Примірників: 1

(059.3):378.4(477.43-21)
К17

Календар знаменних і пам`ятних дат Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2018 рік : довід.-бібліогр. вид.. Вип. 9 / уклад. Т. М. Опря ; гол. ред. С. М. Копилов ; відп. ред. Климчук Л. В. ; К-ПНУ ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський : Кам`янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018. – 103 c.: світлини ювілярів. – (До 100- річчя заснування Кам`янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка та 100-річчя заснування університетської бібліотеки). – 50.00 грн. (обкл.)

У календарі подано довідки про визначні події навчального закладу та ювілеї працівників Кам`янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка, які відзначатимуться 2018 року, а також бібліографічні матеріали про ювілярів.

Примірників: 1

316.4.051.6
М42

Медвідь, Сергій

Батьки, діти, реформи і Ми ! / Сергій Медвідь. – Вінниця : [б. в.], 2011. – 39 c.. – 10.00 грн. (обкл.)
1. Соціологія – Конфлікт поколінь – Батьки і діти – Україна – США – Німеччина – Науково-популярна література

Батьки і діти - одвічне питання. Що старше покоління залишає молоді, що ми створили за роки незалежності для майбутніх поколінь? Дозволили все розпродати, приватизувати, а тепер швиденько стаємо в чергу за пенсіями. До кого? Саме на плечі наших дітей лягає наше пенсійне забезпечення і борги МВФ. Вихід є, але необхідно мати сміливість, щоб визнати помилки, зробити серйозний аналіз дій кожного з нас та прийняти правильне рішення! Не потрібно зазіхати хоча б на те єдине, що ще залишилося для майбутніх поколінь - Землю!!!

Примірників: 1

342.395.7УНР"1917"(091)
Л-64

Литвин, В. М.

Апогей української революції : короткий наук.- попул. нарис / В. М. Литвин, В. Ф. Солдатенко. – Київ : Пріоритети, 2017. – 116 c.. – (До 100-річчя Української Народної республіки). – ISBN 978-617-7288-78 : 55.00 грн. (обкл.)

У науково-популярному ключі розглядається процес розвитку Української національно-демократичної революції, який у 1917 р. увінчався подією величезного історичного значення - створення Української Народної Республіки. Реалізувавши віковічні прагнення про відродження власної державності, українство здійснило масштабний крок на шляху прогресивного суспільного поступу.

Примірників: 1


347.65
Л-64

Литвин, В.

Історія як інструмент політики (на прикладі однієї законодавчої ініціативи) / В. Литвин. – [Б. м.] : [б. в.], 2018. – 36 c.. – 25.00 грн. (обкл.)

Про глобалізацію та лібералізацію, історичні корені, піднесення націонал-популізму, історичну політику, правонаступництво України щодо УНР та ін.

Примірників: 1

378.147(045)
П84

Професійна підготовка фахівця в контексті потреб сучасного ринку праці : зб. тез за матеріалами ІІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет конф., 27 лютого 2018 року / М-во освіти і науки України, НААН України, ННВК "Всеукр. наук.-навч. консорціум" [та ін.]. – Вінниця, 2018. – 390, [1] c.: іл.. – 50.00 грн. (обкл.)

Збірник містить тези матеріалів науково-практичної конференції.

Примірників: 1

929(574)"1917/1937"
А39

Аккули, Султан Хан

Аліхан Букейхан. Син Великого степу / Султан Хан Аккули. – Ужгород, 2017. – 523, [2] c.: фото. – ISBN 978-617-7404-48-3 : 100.00 грн. (в паліт.)

Новітня історія Казахстану, яка бере початок з грудня 1917 року, мала свого справжнього творця. Історичною особистістю, яка заклала основу сучасного Казахстану, був Аліхан Нурмухамедули Букейхан. Його ім"я, його багатограна наукова, літературно-публістична, суспільно-політична діяльність, а також його величезна творча спадщина перебували під забороною понад 70 років.

Примірників: 2

930.2:94(477)"ХІХ/ХХІ"
Л-64

Литвин, В. М.

Образи Великого Кобзаря в українській інтелектуальній історії / В. М. Литвин ; НАНУ, Ін-т історії України. – 2-ге вид., перероб. і доп.. – Київ : Ін-т історії НАН України, 2018. – 81 c.: портр.. – ISBN 978-617-7399-08-06 : 50.00 грн. (обкл.)

У праці відтворено репрезентативний ряд сформованих у соціокультурному просторі України протягом ХІХ - ХХІ ст. образів Великого Кобзаря у їх безпосередній взаємопов`язаності з загальноцивілізаційними та інтелектуальними викликами, продукованими змінними реаліями побутування суспільства, впровадженням у пізнавальні практики інноваційних технологій.

Примірників: 1

Кафедра Економіки

33(4-11)(082)
E45

Economic system development trends: the experience of countries of Eastern Europe and prospects of Ukraine  : monograph / Yuliia Aleskerova, Lidiia Fedoryshyna , Tamara Berezianko, Tatiana Belobrovenko. – Riga : Baltija Publishing; Latvia, 2018. – 539, [1] c.: табл.. – ISBN 978-9934-571-28-2 : 150.00 грн. (в паліт.)

Примірників: 1

33(045)=135.1
R-30

Review of Economic and Business Studies. №3 / Jim Bell, Jean-Pierr Berdot, Enrigue Bonson, Henri Bouquin. – Iasi : Alexandru Іoan Сuza : FEAA, 2009. – 202 c.: рис., табл.. – 70.00 грн. (в обл.)

Про економіку Румунії

Примірників: 1

33(045)=135.1
R-30

Review of Economic and Business Studies. №1 / Jim Bell, Jean-Pierre Berdot, Henri Bouquin, Oana Branzei. – Iasi : Alexandru Іoan Сuza : FEAA, 2008. – 180 c.: рис., табл., граф.. – 60.00 грн. (в обл.)

Про економіку Румунії.

Примірників: 2


33(045)=135.1
Е91

European union at crossroads building resilience in times of change. May 19-20, 2017 / Teodor Lucian Moga, Cristian Incaltarau, Bogdan Ivanescu. – [Б. м.] : Alexandru Іoan Сuza, 2017. – 212 c.. – ISBN 978-606-714-428-4 : 70.00 грн. (обкл.)

Про економіку Румунії.

Примірників: 1

33(045)=135.1
І-68

Institutii si performanta economica Institutions and tconomic performance / Ion Pohoata, Mircea Asandului, Ana Iolanda Voda, Bogdan Ilut. – Iasi : Alexandru Іoan Сuza, 2009. – 544 c.: рис., табл.. – ISBN 978-973-703-523-3 : 100.00 грн. (обкл.)

Про економіку Румунії.

Примірників: 1

Кафедра Машин та обладнання сільськогосподарського виробництва


629.3(045)
В-38

Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета=Bulletin of Kharkiv national automobile and highway universiti. Вып.77=Issue 77 / гл. ред. В. А. Богомолов ; М-во образования и науки Украины, ХНАДУ, Сев.-Вост. науч. центр Транспортной акад. Украины. – Харьков : ХНАДУ, 2017. – 178 c.: рис., схеми, табл.. – 60.00 грн. (в обл.)

Збірник містить статті по проблемах вищої школи, інформаційних технологіях, мостах, мехатроніці, екології, металознавству.

Примірників: 1

Кафедра Рослинництва, селекції та біоенергетитчних культур


63(045)
С80

Stiinta agricola. Nr. 2 / гл. ред. Liviu Volconovici, Balan Valerian ; Universitatea agrara de stat din Moldova. – Chisinau : [б. в.], 2017. – 165 c.: табл., рис., фото. – 50.00 грн. (в обл.)

Наукові статті по агрономії, рослинництву, урожайності сільськогосподарських культур, зерновиробництву, метеорологічні умови, тваринництву, птиці та ін.

Примірників: 1

63(045)
С80

Stiinta Agricola. Nr. 1 / гл. ред. Liviu Volconovici, Valerian Balan ; Universitatea agrara de stat din Moldova. – Chisinau : [б. в.], 2018. – 143 c.: табл., рис., фото. – 60.00 грн. (в обл.)

Наукові статті по рослинництву, тваринництву, харчовому виробництву.

Примірників: 1

633.11:633.174
А26

Домарацький, Є. О.

Агробіологічне обгрунтування вирощування зернових культур в зоні Степу за умов кліматичних змін : монографія / Є. О. Домарацький, В. В. Базалій, М. О. Бойко , В. І. Пічура ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Херсон. держ. аграр. ун-т". – Херсон : Олді-плюс, 2018. – 333 c.: табл., рис., фото. – ISBN 978-966-289-172-0 : 200.00 грн. (в паліт.)

У монографії висвітлено науково-практичні аспекти технології вирощування зернових культур в зоні Степу за умов змін клімату на прикладі пшениці озимої і сорго зернового.

Примірників: 1

633.2:633.3:636.085(045)
К-66

Корми і кормовиробництво : міжвідом. темат. наук. зб.. Вип. 82 / відп. ред. В. Ф. Петриченко ; Ін-т кормів та с.-г. Поділля , НААН України. – Вінниця : Діло, 2016. – 302 c.: табл., рис.. – 60.00 грн. (обкл.)

Представлені результати досліджень з питань генетики, селекції, насінництва с.-г. культур, енергозберігаючих технологій заготівлі, зберігання, переробки і використання кормів і кормового білка, сучасних технологій вирощування зернових, зернобобових та білково-олійних культур, прогресивних технологій вирощування кормових культур, якості і безпеки кормів, економіки виробництва кормів.

Примірників: 1


633.2:633.3:636.085(045)
К-66

Корми і кормовиробництво : міжвідом. темат. наук. зб.. Вип. 83 / відп. ред. В. Ф. Петриченко ; НААН України, Ін-т кормів та с.-г. Поділля. – Вінниця : Діло, 2017. – 207 c.: рис., табл.. – 60.00 грн. (обкл.)

Представлені результати досліджень з питань енергозберігаючих технологій заготівлі, стратегії використання лучних агроекосистем, прогресивних технологій вирощування кормових культур, якості і безпеки кормів, економіки виробництва кормів.

Примірників: 1

633.2:633.3:636.085(045)
К-66

Корми і кормовиробництво : міжвідом. темат. наук. зб.. Вип. 84 / відп. ред. В. Ф. Петриченко ; НААН України, Ін-т кормів та с.-г. Поділля. – Вінниця : Діло, 2017. – 276 c.: рис., табл.. – 60.00 грн. (обкл.)

Представлені результати досліджень з питань сучасних технологій вирощування зернових, зернобобових та білково-олійних культур, прогресивних технологій вирощування кормових культур, якості і безпеки кормів, економіки виробництва кормів.

Примірників: 1

633.2:633.3:636.085(045)
К-66

Корми і кормовиробництво : міжвідом. темат. наук. зб.. Вип. 85 / відп. ред. В. Ф. Петриченко ; НААН України, Ін-т кормів та с.-г. Поділля. – Вінниця : Діло, 2018. – 170 c.: рис., табл.. – 60.00 грн. (обкл.)

Представлені результати досліджень з питань генетики, селекції і насінництва сільськогосподарських культур, енергозберігаючих технологій заготівлі, зберігання, переробки і використання кормів і кормового білка, стратегії використання лучних агроекосистем у вирішенні проблеми рослинного білка, сучасних технологій вирощування зернових, зернобобових та білково-олійних культур.

Примірників: 1

Кафедра Садово-паркового господарства, садівництва та виноградарства

630(045)
Н-34

Наукові праці Лісівничої академії наук України=Proceedings of forestry academy of sciences of Ukraine. Вип.15 = Vol.15 / гол. ред. Юрій Туниця ; Нац. лісотехніч. ун-т України, Лісівн. акад. наук України. – Львів : Манускрипт, 2017. – 181 c.. – 60.00 грн. (обкл.)

У збірнику опубліковано результати наукових досліджень, в яких висвітлено наукові досягнення в царині лісівництва та лісопромислового комплексу, їх актуальні проблеми сьогодення, наведено результати досліджень у сфері відтворення та покращення стану лісових ресурсів, захисту лісів, проаналізовано екологічні проблеми довкілля та раціонального природокористування, висвітлено нові аспекти ресурсоощадних та екологобезпечних технологій деревообробки.

Примірників: 1

Кафедра Землеробства, грунтознавства та агрохімії

631.153.3:631.58(075.8)
Ц-58

Циганенко, М. О.

Система точного землеробства : конспект лекцій / М. О. Циганенко ; М-во аграр. політики та продовольства України, Харків. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка, Каф. "Оптимізації технологічних систем ім. Т. П. Євсюкова". – Харків : ХНТУСГ ім. Петра Василенка, 2015. – 78 c.: табл., рис., документальне фото, фото. – 100.00 грн. (обкл.)

Конспект лекцій про терміни і визначення в системі точного землеробства та початок космічної ери, а також про основи раціонального використання системи точного землеробства, картографування врожайності, диференційоване внесення добрив і хімічних засобів захисту рослин та ін.

Примірників: 5

Кафедра Годівлі сільськогосподарських тварин та водних біоресурсів

636.087.7
Р17

Чудак, Р. А.

Ефективність використання у тваринництві біологічно активних добавок на основі підмору бджіл : [монографія] / Р. А. Чудак, О. П. Разанова. – Вінниця : ВНАУ, 2018. – 137 c.: рис., табл.. – 60.00 грн. (обкл.)

У монографії викладено теоретичний та експериментальний матеріал з використання кормових біологічно активних добавок на основі бджолиного підмору у годівлі перепелів та бджільництві.

Примірників: 4

Кафедра Технології виробництва продуктів тваринництва

63(045)
С80

Stiinta agricola. Nr. 2 / гл. ред. Liviu Volconovici, Balan Valerian ; Universitatea agrara de stat din Moldova. – Chisinau : [б. в.], 2017. – 165 c.: табл., рис., фото. – 50.00 грн. (в обл.)

Наукові статті по агрономії, рослинництву, урожайності сільськогосподарських культур, зерновиробництву, метеорологічні умови, тваринництву, птиці та ін.

Примірників: 1

63(045)
С80

Stiinta Agricola. Nr. 1 / гл. ред. Liviu Volconovici, Valerian Balan ; Universitatea agrara de stat din Moldova. – Chisinau : [б. в.], 2018. – 143 c.: табл., рис., фото. – 60.00 грн. (в обл.)

Наукові статті по рослинництву, тваринництву, харчовому виробництву.

Примірників: 1


 Всього6 24 видання

Читати 829 разів Останнє редагування Четвер, 29 листопада 2018 11:22
Авторизуйтесь, щоб мати можливість залишати коментарі