Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Новинки за кафедрами - квітень 2019

Оцініть матеріал!
(0 голосів)
Автор  Опубліковано в: Новинки за кафедрами

Нові надходження за квітень

Кафедра Аграрного менеджменту

 005.8(075.8)
У48

Управління проектами : навч. посіб. / [уклад. Т. Л. Мостенська, Т. Г. Мостенська, О. С. Ралко] ; НУБіП України. – Київ : Кондор, 2018. – 590, [2] c.: табл., рис.. – ISBN 978-617-7729-16-6 : 500.00 грн. (в паліт.)

Навчальний посібник призначений для вивчення дисципліни, організації аудиторної та самостійної роботи студентів з дисципліни "Управління проектами".

Примірників: 10

Кафедра Машин та обладнання сільськогосподарського виробництва

012 Іскович-Лотоцький+[929 Іскович-Лотоцький+62-82]
І-86

Ростислав Дмитрович Іскович-Лотоцький : біобібліогр. покажчик до 70-річчя від дня народження / [уклад. Л. В. Квятківська ; відп. за вип. Т. Є. Притуляк] ; М-во освіти і науки України, ВНТУ, Наук.-техн. б-ка. – Вінниця, 2017. – 67, [1] c.: фото, фото кольор.. – (Вчені нашого університету). – ISBN 978-966-641-696-7 : 21.25 грн. (обкл.)

В покажчик ввійшли матеріали, які відображають життєвий шлях, наукову, педагогічну діяльність та основні друковані праці д-ра технічних наук, професора, завідувача кафедри галузевого машинобудування Вінницького національного технічного університету, Відмінника освіти Ісковича-Лотоцького Ростислава Дмитровича.

Примірників: 1


012Мокін+016:[929Мокін+62+378 ]
М74

Борис Іванович Мокін : біобібліогр. покажч. до 75-річчя від дня народження / [уклад. Л. Д. Андронік, Л. М. Желюк ; відп. за вип. Т. Є. Притуляк] ; М-во освіти і науки України, ВНТУ, Наук.-техн. б-ка. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – 87, [1] c.: фото, фото кольор.. – (Вчені нашого університету). – ISBN 978-966-641-718-6 : 38.00 грн. (обкл.)

В покажчик ввійшли матеріали про наукову, педагогічну, адміністративну, громадську діяльність та основні друковані праці заслуженого діяча науки і техніки України, академіка Національної академії педагогічних наук України, доктора технічних наук, професора, ректора ВНТУ 1989-2010 рр. Бориса Івановича Мокіна.

Примірників: 1

012Осадчук+016:[929Осадчук+621.38 ]
О-72

Володимир Степанович Осадчук : біобібліогр. покажч. до 80-річчя від дня народження / [уклад. Л. В. Квятківська ; відп. за вип. Т. Є. Притуляк] ; М-во освіти і науки України, ВНТУ, Наук.-техн. б-ка ВНТУ. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – 103,[1] c.: фото, фото кольор.. – (Вчені нашого університету). – ISBN 978-966-641-724-7 : 40.00 грн. (обкл.)

До покажчика увійшли матеріали про науково-педагогічну, громадську діяльність та основні друковані праці заслуженого діяча науки і техніки Україн, доктора технічних наук, професора кафедри радіотехніки ВНТУ Володимира Степановича Осадчука.

Примірників: 1

012Ратушняк+016:[ 929Ратушняк+62-82 ]
Р25

Георгій Сергійович Ратушняк : бібліогр. покажч. до 70-річчя від дня народження / [уклад. О. Г. Ратушняк, О. Г. Лялюк, Л. Д. Андронік ; відп. за вип. Т. Є. Притуляк] ; М-во освіти і науки України, ВНТУ, Наук.-техн. б-ка. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 75, [1] c.: фото, фото кольор.. – (Вчені нашого університету). – ISBN 978-966-641-704-9 : 31.00 грн. (обкл.)

До покажчика увійшли матеріали про науково-педагогічну, громадську діяльність та основні друковані праці академіка Академії будівництва України, професора, Заслуженого працівника освіти України Георгія Сергійовича Ратушняка.

Примірників: 1

001Романюк+016:[929Романюк+004.92 ]
Р69

Олександр Никифорович Романюк : біобібліогр. покажч. до 60-річчя від дня народження / [уклад. О. М. Немчук ; відп. за вип. Т.Є. Притуляк] ; М-во освіти і науки України, ВНТУ, Наук.-техн. б-ка ВНТУ. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – 87, [1] c.: фото, фото кольор.. – (Вчені нашого університету). – ISBN 978-966-641-727-8 : 41.00 грн. (обкл.)

В покажчик ввійшли матеріали про наукову, педагогічну, адміністративну, громадську діяльність та основні друковані праці першого проректора, доктора технічних наук, професора Вінницького національного технічного університету, Відмінника освіти України О. Н. Романюка.

Примірників: 1

012Ткаченко+016[929Ткаченко+538 ]
Т48

Станіслав Йосипович Ткаченко : біобібліогр. покажч. до 80-річчя від дня народження / уклад. К. В. Дєдова ; відп. за вип. Т. Є. Притуляк ; М-во освіти і науки України, ВНТУ, Наук.-техн. б-ка. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 75, [1] c.: фото, фото кольор.. – (Вчені нашого університету). – ISBN 978-966-641-716-2 : 31.00 грн. (обкл.)

В покажчик ввійшли матеріали про наукову, педагогічну діяльність та основні друковані праці Заслуженого працівника народної освіти України, доктора технічних наук, професора, завідувача кафедри теплоенергетики ВНТУ Станіслава Йосипровича Ткаченка.

Примірників: 1

631.363.1:636(075.8)
С60

Соляник, М. Б.

Кормоготувальні агрегати серії АКГСМ "Мрія" нового покоління. Технологія відгодівлі тварин ферментованим висококалорійним, противірусним кормом : [навч. посіб.] / М. Б. Соляник, В. Ф. Коваленко, Т. І. Нежлукченко. – Херсон : Олді-плюс, 2018. – 187, [1] c.: схеми, фото кольор.. – (Нові технології в тваринництві). – ISBN 978-966-289-225-3 : 250.00 грн. (обкл.)

В навчальному посібнику дається інформація по розробці агрегатів кормоприготування нового покоління серії АКГСМ "Мрія" і на його основі удосконалили і впровадили в життя техннологію відгодівлі свиней, телят, ВРХ зволоженою ферментованою гомогенною кормовою суспензією із суміші зернових культур.

Примірників: 2

Кафедра Історії України та філософії

2(075.8)
К44

Кислюк, К. В.

Релігієзнавство : підручник / К. В. Кислюк, О. М. Кучер ; М-во освіти і науки України, Нар. укр. акад.. – Київ : Кондор, 2009. – 634 c.: рис.. – ISBN 978-966-351-132-0 : 40.00 грн. (в паліт.)

У книзі представлено великий і цікавий фактичний матеріал з теоретичних проблем і основних напрямів академічного релігієзнавства, історії, віровчення, культової практики, релігійної організації первісних, етнічних і регіональних, світових, нових релігійних рухів, а також язичницьких вірувань давніх слов`ян і християнства в Україні. До кожної теми дібрано уривки зі священних текстів, карти й ілюстрації, складені питання, проблемні завдання, тести.

 Примірників: 1

94(477)"1921/1939"
І-18

Іваненко, В.

Опір селян насильницькій колективізації та Голодомору. Дніпропетровщина / Валентин Іваненко, Наталя Романець. – Київ, 2009. – 62, [2] c.. – (Серія "Голодомори"). – ISBN 978-966-02-5518-0 : 10.00 грн. (обкл.)

У книзі з"ясовано причини, перебіг і наслідки селянського руху опору на Дніпропетровщині в умовах колективізації кінця 1920-х - початку 30-х рр. та Голодомору - Геноциду 1932-1933 рр.

Примірників: 1

94(477)"179/1917"
Г82

Грибовський, В.

Як Росія Крим поневолила / Владислав Грибовський. – Київ, 2009. – 62, [2] c.: іл.. – (Серія: Московська "Благодать"). – ISBN 978-966-02-4983-4 : 10.00 грн. (обкл.)

У книзі розповідається про специфіку російської експансії на Крим. Розглянуто процес проникнення Російської імперії в Північне Причорномор"я, встановлення її зверхності над Кримом, технологія ліквідації Кримського ханства як державного утворення та наслідки завоювання Криму. Простежено особливості української колонізації теренів Кримського ханства та роль українських козаків у військових діях Росії в Криму 1771-1883 років.

Примірників: 1

94(477)"179/1945"
Б87

Брехуненко, В.

Як Росія Україною торгувала / Віктор Брехуненко. – Київ, 2007. – 56, [4] c.. – (Серія: Московська "благодать"). – ISBN 978-966-02-4440-5 : 10.00 грн. (обкл.)

У книзі в науково-популярному викладі розповідається про ставлення Росії до проблеми територіальної цілісності українських земель. Переконливо розвінчується міф про "братерську" політику Росії стосовно України після Переяславської ради 1654 року.

Примірників: 1

378(05)
А26

АгроТерра : виробничо-практ., наук.-популярне, наук. вид.. №1 (4) / редкол. О. М. Варченко [та ін.]; Наук. - метод. центр "Агроосвіта". – Київ, 2018. – 96 c.: рис.. – 54.20 грн. (обкл.)

Примірників: 1

378(05)
А26

АгроТерра: освіта, наука та бізнес : виробничо-практ., наук. вид., наук.-популярне вид.. №2 (5) / редкол. О. М. Варченко [та ін.]; Наук.-метод. центр "Агроосвіта". – Київ, 2018. – 68 c.: граф., рис., фото кольор.. – 54.00 грн. (обкл.)

Примірників: 1

Кафедра Аналізу та статистики

311(058)(477)
С78

Статистичний щорічник України за 2017 рік / за ред. І. Є. Вернега ; відп. за вип. О. А. Вишневська ; Держ. служба стат. України. – Київ : [б. в.], 2018. – 543 c.: табл.. – ISBN 978-617-571-155-2 : 950.00 грн. (в паліт.)

У статистичному щорічнику вміщено дані про соціально-економічне становище України у 2017 році порівняно з попередніми роками. Висвітлено показники системи національних рахунків, матеріального виробництва, фінансової та соціальної сфери, населення, статистичні показники деяких країн світу.

Примірників: 1

Кафедра Економіки

316.444.5:303.433.2
Г37

Герасимова, І. Г.

Формування професійної мобільності майбутніх фахівців аграрної сфери : монографія / І. Г. Герасимова ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих, Нац. акад. пед. наук України. – Вінниця : Едельвейс і К, 2015. – 509,[1] c.: рис., табл.. – ISBN 978-966-2462-91-3 : 50.00 грн. (обкл.)

У монографії висвітлено становлення проблеми формування професійної мобільності з урахуванням специфіки розвитку аграрної галузі, проаналізовано соціально-історичні передумови її розвитку, а також вплив на формування професійної мобільності гендерної сегрегації на ринку праці. Розроблено модель формування професійної мобільності майбутніх фахівців аграрної сфери.

Примірників: 1

32(477)
С44

Скоцик, В.

Як нам жити в епоху змін ? / Віталій Скоцик. – Київ : Саммит-Книга, 2017. – 159, [1] c.: рис., табл., фото кольор.. – ISBN 978-966-136-334-1 : 50.00 грн. (обкл.)

Це книга-орієнтир, яка дає пояснення нашому минулому й теперішньому, а головне - окреслює майбутнє України. Автор розглядає перспективи нашої держави крізь призму глобальних трансформацій - кліматичних, економічних, геополітичних.

Примірників: 5

33(05)
Е45

Економіка. Фінанси. Менджмент: актуальні питання науки і практики : всеукр. наук.-вироб. журн. № 7(35) / редкол.: Г. М. Калетнік (гол. ред.) [та ін.] ; ВНАУ. – Вінниця : ВНАУ, 2018. – 120 c.: рис., табл.. – 60.00 грн. (обкл.)

Примірників: 2

33(05)
Е45

Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукр.наук.-практ. журн. № 8 (36) / редкол.: Г. М. Калетнік (гол. ред.) [та ін.] ; ВНАУ. – Вінниця : ВНАУ, 2018. – 112 c.: табл., рис.. – 60.00 грн. (обкл.)

Примірників: 2

Кафедра Менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, готельно-ресторанної справи та туризму

338.48
I-24

Ivashchenko, A. V.

Recreational and tourism activity and its modern aspects of development : [monograph] / A. V. Ivashchenko, O. V. Voloshyna, I. V. Vlasenko ; University of Tourism and Foreign Languages in Warsaw, Institu of Ukrainian - Polish Cooperation. – Warszaswa, 2018. – 409, [1] c.: табл., рис.. – ISBN 978-966-602-177-5 : 150.00 грн. (обкл.)

Примірників: 4

Кафедра Права


347.73:336.2(477)
П44

Податковий кодекс України : чинне законодавство із змінами і допов. станом на 02 квітня 2012 року: (відповідає офіц. текстові). – Київ : Алерта : ЦУЛ, 2012. – 471, [1] c.. – ISBN 978-617-566-034-4 : 60.00 грн. (в паліт.)

Примірників: 1

349.6(477)(075.8)
Э40

Экологическое право Украины : учеб. пособие / отв. ред. А. П. Гетьмат, М. В. Шульга ; [авт. кол. А. В. Анисимова, А. П. Гетьман, В. И. Гордеев] [и др.]. – Харьков : Одиссей, 2008. – 463 c.. – ISBN 978-966-633-791-0 : 30.00 грн. (в пер.)

Об охране окружающей  природной среды, рациональном использовании природных ресурсов и обеспечении экологической безопасности, а также необходимом условии устойчивого экономического развития современной Украины как суверенного государства.

Примірників: 1

Кафедра Екології та охорони навколишнього середовища


574(075.8)
Р83

Руденко, С. С.

Загальна екологія. Практичний курс : навч. посіб. : у 2-х ч.. Ч. 1 : Урбоекосистеми / С. С. Руденко, С. С. Костишин, Т. В. Морозова. – Чернівці : Книги-XXI, 2008. – 340, [2] c.: рис., табл.. – ISBN 978-966-2147-38-4 : 35.00 грн. (обкл.)

У книзі викладені головні методологічні  принципи та підходи до практичного вивчення урбоекосистем.

Примірників: 1

574(075.8)
Р83

Руденко, С. С.

Загальна екологія. Практичний курс : [навч. посіб.: у 2-х ч.]. Ч. 2 : Природні наземні екосистеми / С. С. Руденко, С. С. Костишин, Т. В. Морозова. – Чернівці : Книги-XXI, 2008. – 305, [3] c.: табл., рис.. – ISBN 978-966-2147-12-4 : 35.00 грн. (в паліт.)

В основу книги покладена комплексна оцінка усіх трьох блоків наземної екосистеми: кліматопу, едафотопу та біоценозу. Детально розглянуті сучасні критерії аналізу структурних компонентів самого біоценозу: фітоценозу, зооценозу та мікробоценозу.

Примірників: 1


613.2:614.3(043.3)
Х15

Хаєцький, Г. С.

Екотрофологія : метод. рек. щодо орг. самостійної роботи для студ. 2-го курсу агроном. ф-ту заочної форми навч. галузі знань 0401 "Природничі науки" спец. 101 "Екологія" освітній ступінь "Бакалавр" / Г. С. Хаєцький ; М-во освіти і науки України, ВНАУ, Агрон. ф-т, Каф. екології та охорони навколишнього середовища. – Вінниця : ВНАУ, 2018. – 24 c.. – 8.00 грн. (обкл.)

Містять основні напрями тематики самостійної роботи, їх структури і зміст, основні вимоги, тестові завдання та запитання до іспиту, організації захисту робіт, а також перелік рекомендованих джерел.

Примірників: 3

613.2:614.3(043.3)
Х15

Хаєцький, Г. С.

Екотрофологія : метод. рек. проведення практ.робіт для студ. 2-го курсу агроном. ф-ту денної та заочної форми навч. галузі знань 10 "Природничі науки" спец. 101 "Екологія" освітнього ступеня "Бакалавр" / Г. С. Хаєцький ; М-во освіти і науки України, ВНАУ, Агроном. ф-т, Каф. екології та охорони навколишнього середовища. – Вінниця : ВНАУ, 2018. – 28 c.: табл.. – 8.00 грн. (обкл.)

Примірників: 3


574(043.3)
Х15

Хаєцький, Г. С.

Екологія (фахове спрямування) : метод. рек. для проведення практ. робіт для студ. 2-го курсу агроном. ф-ту денної та заочної форми навч. галузі знань 20 "Аграр. науки та продовольство" спец. 201 "Агрономія" освітнього ступеня "Бакалавр" / Г. С. Хаєцький ; М-во освіти і науки України, ВНАУ, Агроном. ф-т, Каф. екології та охорони навколишнього середовища. – Вінниця : ВНАУ, 2018. – 60 c.: табл.. – 10.00 грн. (обкл.)

Методичні рекомендації містять самостійні завдання та рекомендації до їх виконання для закріплення теоретичних знань й набуття необхідних практичних вмінь і навичок. Запропоновано основну та додаткову літературу відповідно до кожної теми заняття.

Примірників: 2

Кафедра Рослинництва, селекції та біоенергетичних культур


633.15:631.527.5:620.925(072)
П14

Паламарчук, В. Д.

Елементи сучасної технології вирощування гібридів кукурудзи придатних для виробництва біоетанолу : метод. рек. для спец. галузі рослинництва, магістрів денної та заочної форми навч. агроном. ф-ту з галузі знань 20 "Аграрні науки та продовольства", спец. 201 "Агрономія" / В. Д. Паламарчук ; М-во освіти і науки України, ВНАУ, Агроном. ф-т, Каф. рослинництва, селекції та біоенергетичних культур. – Вінниця : ВНАУ, 2018. – 26, [1] c.. – ISBN 978-617-7556-45-8 : 70.00 грн. (обкл.)

Методичні рекомендації розроблено відповідно до проведених польових, лабораторних досліджень за темою докторської дисертації та навчального плану і робочої програми з навчальних дисциплін "Світові агротехнології", "Насіннєзнавство" та "Системи сучасних інтенсивних технологій"

Примірників: 1

Кафедра Лісового, садово-паркового господарства, садівництва та виноградарства

635.35(477.4)
Л65

Лихацький, В. І.

Капуста цвітна : монографія / В. І. Лихацький, В. М. Чередниченко ; М-во аграр. політики України. – Вінниця : Балюк І. Б., 2010. – 167,[1] c.: іл., табл. – ISBN 978-617-530-073-2 : 20.00 грн. (в паліт.)

В монографії розглянуті питання походження, ботанічна класифікація і розповсюдження капусти цвітної.  Наведені дані про її харчову цінність і лікувальні властивості. Висвітлені біологічні особливості рослин: морфологічні ознаки, етапи розвитку та відношення до факторів навколишнього середовища. Подається характеристика основних сортів і гібридів капусти цвітної, рекомендованих для вирощування в Україні.

Примірників: 4

Кафедра Технології виробництва продуктів тваринництва

636.2:637.1/.5(075.8)
К72

Костенко, В. І.

Технологія виробництва молока і яловичини : підручник / В. І. Костенко. – Київ : Ліра-К, 2018. – 671, [1] c.: табл., фото. – ISBN 978-617-7507-87-0 : 370.00 грн. (в паліт.)

У підручнику подано біологічні особливості великої рогатої худоби, основи селекційно-племінної роботи та відтворення стада, викладено технологіхї виробництва молока та яловичини, особливості моделювання технологічних процесів у скотарстві, технологію спеціалізованого м"ясного скотарства, виробництво продукції за умов радіактивного забруднення та енергозберігаючі технології у скотарстві.

Примірників: 3

636.4.09:614.91
С60

Соляник, М. Б.

Що таке африканська чума свиней (етіологія захворювання, симптоми, виявлення, сучасні методи боротьби). Сучасні методи боротьби з АЧС, вплив ферментованих кормів : інформ. зб. ( зібрання матеріалів за 2005 - 2018 рік) / М. Б. Соляник, В. Ф. Коваленко ; Наук.-вироб. упроваджувальний центр Акад. інженерних наук УКраїни, Ін-т Свинарства ім. Квасницького, м. Полтава, НААН України. – Херсон : Олді-плюс, 2018. – 69, [1] c.: табл., фото кольор., схеми. – 120.00 грн. (обкл.)

В інформаційному збірнику зібрані матеріали для ознайомлення фермерів, починаючих свинарів, інших фахівців з тваринництва для ознайомлення, що таке африканська чума свиней (АЧС) її наслідки. Яку небезпеку вона несе і якими методами, в сучасних умовах можна боротися з АЧС.

Примірників: 3

636.92.082(075.8)
К83

Кролівництво з основами генетики та розведення : навч. посіб / В. О. Пабат, Д. Т. Вінничук, І. В. Гончаренко, В. М. Агій. – Київ : Ліра-К, 2018. – 162, [2] c.: табл., фото кольор.. – ISBN 978-617-7605-53-8 : 95.00 грн. (обкл.)

У навчальному посібнику систематизована інформація про особливості ведення галузі кролівництва з висвітленням найбільш розповсюджених методів утримання кролів та їх відтворення. Акцентовано увагу оптимізації галузевої структури сільськогосподарських комплексів з метою підвищення їх конкурентоспроможності та екологічної збалансованості в системі біоорганічного землеробства.

Примірників: 5

638.132:638.19(075.8)
П30

Петренко, С. О.

Кормова база бджільництва : навч. посіб / С. О. Петренко, І. О. Петренко ; М-во освіти і науки України, Одес. держ. аграр. ун-т. – Київ : Кондор, 2018. – 234, [2] c.: рис., табл.. – 210.00 грн. (обкл.)

Навчальний посібник присвячений двом важливим аспектам бджільництва - створенню кормової бази для медоносних бджіл та запиленню ентомофільних сільськогосподарських культур. Перша частина посібника присвячена аналізу особливостей кормової бази бджільництва та її покращення, детальній характеристиці основних медоносних рослин, місця їх вирощування, строків та тривалості цвітіння, медопродуктивності.

Примірників: 5

Кафедра Ветеринарії, гігієни та розведення тварин

636.4.09:614.91
С60

Соляник, М. Б.

Що таке африканська чума свиней (етіологія захворювання, симптоми, виявлення, сучасні методи боротьби). Сучасні методи боротьби з АЧС, вплив ферментованих кормів : інформ. зб. ( зібрання матеріалів за 2005 - 2018 рік) / М. Б. Соляник, В. Ф. Коваленко ; Наук.-вироб. упроваджувальний центр Акад. інженерних наук УКраїни, Ін-т Свинарства ім. Квасницького, м. Полтава, НААН України. – Херсон : Олді-плюс, 2018. – 69, [1] c.: табл., фото кольор., схеми. – 120.00 грн. (обкл.)

В інформаційному збірнику зібрані матеріали для ознайомлення фермерів, починаючих свинарів, інших фахівців з тваринництва для ознайомлення, що таке африканська чума свиней (АЧС) її наслідки. Яку небезпеку вона несе і якими методами, в сучасних умовах можна боротися з АЧС.

Примірників: 3

636.92.082(075.8)
К83

Кролівництво з основами генетики та розведення : навч. посіб / В. О. Пабат, Д. Т. Вінничук, І. В. Гончаренко, В. М. Агій. – Київ : Ліра-К, 2018. – 162, [2] c.: табл., фото кольор.. – ISBN 978-617-7605-53-8 : 95.00 грн. (обкл.)

У навчальному посібнику систематизована інформація про особливості ведення галузі кролівництва з висвітленням найбільш розповсюджених методів утримання кролів та їх відтворення. Акцентовано увагу оптимізації галузевої структури сільськогосподарських комплексів з метою підвищення їх конкурентоспроможності та екологічної збалансованості в системі біоорганічного землеробства.

Примірників: 5

Кафедра Української та іноземних мов


821.161.2
К49

Клініч, П.

Біля витоків долі : [зб. поезії] / Павло Клініч. – Кам"янець-Подільський : Абетка : Сисин О.В., 2009. – 31, [1] c.. – ISBN 978-966-1549-25-7 : 10.00 грн. (обкл.)

У збірку ввійшли ліричні вірші молодого поета Павла Клініча, у яких він відображає своє філософське бачення навколишнього світу.

Примірників: 1

81`24:177
Б94

Буяльський, Б. А.

Як ми спілкуємося. Мовленнєвий етикет українського народу / Б. А. Буяльський. – Вінниця : Нова книга, 2000. – 32 c.. – ISBN 966-95804-1-2 : 5.00 грн. (обкл.)

У книзі розглянуто питання культури мовлення в зв"язку із загальною культурою людини, проблеми відродження та розвитку кращих традицій української мовленнєвої поведінки.

Примірників: 1

Всього: 36 видань

Читати 178 разів Останнє редагування Середа, 17 квітня 2019 12:51
Детальніше в цій категорії: « Новинки за кафедрами - березень 2019
Авторизуйтесь, щоб мати можливість залишати коментарі