Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Удобрення гречки

Оцініть матеріал!
(0 голосів)
Автор  Опубліковано в: Тематичні списки літератури

Інформаційно-бібліографічний список

 

1.      Гораш, О. С. Реакція сортів гречки на регулятори росту рослин / О. С. Гораш, В. Я. Хоміна // Вісник аграрної науки. - 2009. - № 5. - C. 45-47.

2.      Гордієнко, О. В. Неспецеалізовані фітофаги гречки / О. В. Гордієнко // Карантин і захист рослин. - 2008. - № 10. - C. 21-22.

3.      Гордієнко, О. В. Шкідники гречки в умовах інтенсифікації зернового виробництва в Північному Лісостепу України / О. В. Гордієнко // Карантин і захист рослин. - 2012. - № 7. - C. 9-10.

4.      Гречка та регулятори росту / Ю. Мащенко, І. Семеняка, О. Гайденко, С. Мащенко // Агробізнес сьогодні. - 2017. - № 17. - C. 56-61.

5.      Грищенко Р. Є. Вплив рівня удобрення на якісні показники зерна гречки / Р. Є. Грищенко // Зб. наук. пр. Нац. наук. центру «Інститут землеробства НААН». - 2013. - Вип. 1-2. - C. 94-101.

6.      Грищенко, Р. Удобрення гречки / Р. Грищенко, М. Драган // Farmer. - 2010. - № 10. - C. 32-33.

7.      Каюмов, М. К. Обоснование оптимальных норм удобрений под гречиху / М. К. Каюмов // Агроном. - 2008. - № 1. - C. 90-91.

8.      Лукащук, В. І. Гречка: вірусні і грибкові хвороби / В. І. Лукащук // Агровісник Україна. - 2006. - № 5. - C. 16-19.

9.      Максименко, Н. М. Вплив мінеральних добрив та норм висіву на урожайність та якість насіння гречки / Н. М. Максименко // Аграрний вісник Причорномор`я. - 2007. - № 41. - C. 92-96.

10.  Марков, І. Л. Хвороби гречки та заходи щодо обмеження їх шкодочинності / І. Л. Марков // Агроном. - 2017. - № 4. - C. 148-153.

11.  Марков, І. Хвороби гречки / І. Марков // Пропозиція. - 2014. - № 3. - C. 120-124.

12.  Мащенко, Ю. В. Ефективність застосування мінеральних добрив і регулятора росту за різних строків сівби гречки в північному Степу / Ю. В. Мащенко, С. М. Слободян // Зб. наук. пр. Уман. держ. аграр. ун-ту. - 2007. - № 64 ч.1. - C. 180-184.

13.  Мащенко, Ю. В. Мікробні препарати та добрива: що доцільніше при вирощуванні гречки / Ю. В. Мащенко, І. М. Семеняка, А. Л. Андрієнко // Агроном. - 2011. - № 2. - C. 122-124.

14.  Надкернична, О. Для підвищення урожаю і поліпшення якості зерна гречки / О. Надкернична, М. Ушакова // Аграрний тиждень. Україна (газ.). - 2012. - № 18. - C. 15-17.

15.  Оничко, В. І. Вплив удобрення та норм висіву насіння на врожайність різних за морфотипом сортів гречки / В. І. Оничко, С. І. Бердін, О. М. Ткаченко // Вісн. Сум. нац. аграр. ун-ту. - 2015. - № 3 (29). - C. 25-29.

16.  Піковський, М. Й. Хвороби гречки / М. Й. Піковський, М. М. Кирик // Агроном. - 2009. - № 1. - C. 181-183.

17.  Радченко, М. В. Продуктивність гречки залежно від застосування біопрепаратів в умовах Лісостепу України / М. В. Радченко, Ю. Р. Ніколаєнко // Вісн. Сум. нац. аграр. ун.ту. - 2014. - № 3 (27). - C. 107-109.

18.  Радченко, М. В. Продуктивність гречки залежно від сортових особливостей за різного удобрення / М. В. Радченко // Вісн. Сум. нац. аграр. ун-ту. - 2015. - № 9 (30). - C. 179-182.

19.  Смірнов, О. Є. Активація фенольного метаболізму в рослинах гречки звичайної за дії хлорхолінхлориду / О. Є. Смірнов // Вісник аграрної науки. - 2013. - № 1. - C. 78-80.

20.  Співак, М. Я. Шкодочинність вог для різних сортів гречки / М. Я. Співак, Л. В. Юзвенко, С. В. Довгань // Карантин і захист рослин. - 2009. - № 3. - C. 16-18.

21.  Танчик, С. П. Продуктивність гречки залежно від елементів живлення / С. П. Танчик, Р. М. Орловський // Науковий вісн. Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. - 2010. - № 149. - C. 145-151.

22.  Федоренко, В. П. Роль корисних комах у регулюванні чисельності основних шкідників гречки / В. П. Федоренко, О. В. Гордієнко // Агроном. - 2012. - № 2. - C. 92-93.

23.  Фокін, А. Система захисту гречки від шкідників / А. Фокін // Фермерське господарство. - 2012. - № 19. - C. 10.

24.  Юзвенко, Л. Вирусный ожог гречихи / Л. Юзвенко, А. Демченко, В. Шевчук // Зерно. - 2011. - № 5. - C. 92-93.

Читати 189 разів Останнє редагування Середа, 08 серпня 2018 12:07
Авторизуйтесь, щоб мати можливість залишати коментарі