Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Технологія вирощування гречки

Оцініть матеріал!
(0 голосів)
Автор  Опубліковано в: Тематичні списки літератури

Інформаційно-бібліографічний список

1.      Аверчев, О. В. Економічна та енергетична ефективність виробництва зерна гречки та проса / О. В. Аверчев // Зб. наук. пр. Уман. нац. ун-ту садівництва. - 2012. - Вип. 81. - C. 129-136.

2.      Білоножко, В. Вирощуємо гречку на насіння / В. Білоножко // Farmer. - 2017. - № 11. - C. 86-87.

3.      Бурдига, В. М. Подільська технологія вирощування гречки / В. М. Бурдига // Агробізнес сьогодні. - 2017. - № 10. - C. 56-59.

4.      Бурдига, В. М. Рекомендації із вирощування гречки / В. М. Бурдига // Агробізнес сьогодні. - 2017. - № 11. - C. 38-.

5.      Бурдига, В. Поради гречкосіям / В. Бурдига // Farmer. - 2018. - № 4. - C. 108.

6.      Василенко, М. Г. Ефективний захід підвищення урожаю гречки / М. Г. Василенко // Хімія. Агрономія. Сервіс. - 2011. - № 8. - C. 23-27.

7.      Вержінікова, І. Елементи агротехніки гречки / І. Вержінікова // Agroexpert: практичний посібник аграрія. - 2010. - № 4. - C. 19-21.

8.      Власова, О. Успішне вирощування гречки / О. Власова // Агробізнес сьогодні. - 2018. - № 11. - C. 55-57.

9.      Выращиваем гречиху // Фермерське господарство. - 2011. - № 35. - C. 22.

10.  Глущенко, Л. Т. Ефективність вирощування гречки в залежності від строків та способів сіву / Л. Т. Глущенко, З. Я. Дутченко // Вісн. Сум. нац. аграр. ун-ту. - 2009. - № 7. - C. 77-80.

11.  Гораш, О. С. Шляхи покращення оцінки генотипів гречки / О. С. Гораш, М. В. Загородний // Вісник аграрної науки. - 2010. - № 7. - C. 51-54.

12.  Гречиха в летних посевах (парозаменные, поукосные и пожнивные посевы) / Л. Тараненко // Зерно. - 2013. - № 5. - C. 52-53.

13.  Гречкосій, В. Механізація вирощування гречки / В. Гречкосій, Р. Шатров // Агробізнес сьогодні. - 2011. - № 11. - C. 58-60.

14.  Гриценко, Р. Вирощування органічної гречки / Р. Гриценко, О. Любчич // Пропозиція. - 2017. - № 1. - C. 96-99.

15.  Грищенко, З. М. Фотосинтетична продуктивність посівів гречки за дії біологічних препаратів / З. М. Грищенко, А. А. Даценко // Вісн. аграр. наук. Причорномор`я. - 2015. - Вип. 3 (86). - C. 100-106.

16.  Дорошенко, О. Удосконалення елементів технології вирощування гречки (Fagopyrym esculentum) в умовах Лісостепу Західного / О. Дорошенко // Техніка і технології АПК. - 2014. - № 11. - C. 18-21.

17.  Заїка, Є. Унікальна культура [Гречка] / Є. Заїка, П. Каражбей, А. Чорна // Аграрний тиждень. Україна (журн.). - 2018. - № 5. - C. 54-55.

18.  Кабанець, В. М. Шлях становлення селекції гречки в інституті сільського господарства Північного Сходу / В. М. Кабанець, І. М. Страхоліс // Вісн. Сум. нац. аграр. ун-ту. - 2015. - № 3 (29). - C. 47-52.

19.  Камінський, В. Як виростити високий урожай гречки / В. Камінський, Р. Грищенко // Фермерське господарство. - 2013. - № 35. - C. 12-13.

20.  Копилов, Є. П. Використання мікробних препаратів для підвищення урожайності гречки посівної / Є. П. Копилов // Вісник аграрної науки. - 2016. - № 12. - C. 25-28.

21.  Кузьменко, О. А. Ефективність виробництва гречки / О. А. Кузьменко // Зб. наук. пр. Уман. нац. ун-ту садівництва. - 2011. - № 76. - C. 265-271.

22.  Куничак, Г. Органічна гречка / Г. Куничак, І. Гринюк, О. Дутчак // Farmer. - 2017. - № 3. - C. 144-146.

23.  Кучер, А. В. Зональні відмінності в інтенсивності виробництва гречки / А. В. Кучер // Економіка АПК. - 2011. - № 9. - C. 53-60.

24.  Кучер, А. В. Концентрація виробництва гречки / А. В. Кучер // Вісник аграрної науки. - 2011. - № 3. - C. 72-74.

25.  Кучер, А. В. Формування прибутковості гречки / А. В. Кучер // Вісник аграрної науки. - 2012. - № 7. - C. 73-75.

26.  Мартиненко, Г. Гречка в інтенсивному сільськогосподарському виробництві / Г. Мартиненко, І. Шаблико // Пропозиція. - 2009. - № 4. - C. 52-53.

27.  Мащенко, Ю. В. Ще раз про строки сівби гречки та добрива / Ю. В. Мащенко, І. М. Семеняка, А. Л. Андрієнко // Агроном. - 2011. - № 2. - C. 126-129.

28.  Мащенко, Ю. Вплив способу сівби та удобрення на ріст і розвиток гречки / Ю. Мащенко, О. Гайденко // Агробізнес сьогодні. - 2017. - № 5. - C. 98-99.

29.  Мащенко, Ю. Дослідження на гречці: що впливає на формування надземної маси рослин? / Ю. Мащенко, О. Гайденко, С. Мащенко // Агробізнес сьогодні. - 2017. - № 9. - C. 50-56.

30.  Мащенко, Ю. Рекордсмен по рентабельности. Эффективность выращивания гречихи в зависимости от сроков сева и минеральных удобрений / Ю. Мащенко, С. Мащенко // Зерно. - 2017. - № 3. - C. 60-62.

31.  Мащенко, Ю. Сівба гречки. Основні акценти / Ю. Мащенко, О. Гайденко, С. Мащенко // Агробізнес сьогодні. - 2018. - № 7. - C. 76-78.

32.  Мащенко, Ю. Сівба та удобрення / Ю. Мащенко, А. Андрієнко // Агробізнес сьогодні. - 2011. - № 9. - C. 44-45.

33.  Михайлик, О. Формування продуктивності гречки в залежності від строків сівби / О. Михайлюк, О. Кабак // Зб. наук. пр. XXIII наук. конф. студентів та магістрів «Напрями досліджень в аграрній науці: стан та перспективи». - 2009. - C. 140-141.

34.  Мізерний, В. Обираємо сорт гречки / В. Мізерний // Agroexpert: практичний посібник аграрія. - 2011. - № 4. - C. 44-45.

35.  Оптимальні строки сівби гречки дають сталі врожаї / Ю. Мащенко, І. Семеняка, О. Гайденко, С. Мащенко // Агробізнес сьогодні. - 2017. - № 8. - C. 56-61.

36.  Полторецька, Н. М. Особливості формування продуктивності сортів гречки залежно від технології сівби в умовах південної частини правобережного Лісостепу України / Н. М. Полторецька // Зб. наук. пр. Уман. нац. ун-ту садівництва. - 2011. - Вип. 76. - C. 41-48.

37.  Радченко, М. В. Показники якості та кулінарна оцінка гречаної крупи в залежності від гідротермічної обробки зерна / М. В. Радченко, З. Я. Дутченко, А. С. Васильченко // Вісник Сумського національного аграрного університету. - 2014. - № 3 (27). - C. 109-111.

38.  Рарок, А. В. Оптимізація способу сівби гречки / А. В. Рарок, Р. Ю. Гаврилянчик // Агроном. - 2018. - № 1. - C. 186-187.

39.  Рарок, А. В. Удосконалення технології вирощування гречки оптимізацією способів сівби / А.В. Рарок // Вісник аграрної науки. - 2015. - № 11. - C. 73-75.

40.  Ряшев, В. Гречиха. Технология выращивания / В. Ряшев // Фермерське господарство. - 2013. - № 8. - C. 28.

41.  Семеняка, І. Нехай буде гречка... врожайною! / І. Семеняка, Ю. Мащенко // Фермерське господарство. - 2010. - № 7. - C. 11.

42.  Ситар, О. В. Адаптивні реакції проростків гречки (FAGOPYRUM ESCULENTTUM MOENCH) за умов позакореневої обробки різними концентраціями нікелю / О. В. Ситар // Агробіологія. - 2012. - Вип. 7 (91). - C. 68-71.

43.  Старусев, В. Гречиха: технология выращивания / В. Старусев // Фермерське господарство. - 2010. - № 34. - C. 22.

44.  Сучек, М. М. Екологічно безпечні елементи технологій вирощування гречки в умовах Поділля / М. М. Сучек // Агроекологічний журнал. - 2017. - № 1. - C. 68-72.

45.  Тараненко, Л. Виробництво гречки в Україні не задовольняє попиту внутрішнього і експортного ринку / Л. Тараненнко // Агробізнес Україна. - 2014. - № 6. - C. 43.

46.  Тіней, В. А. Польова схожість рослин гречки залежно від сидератів та біопрепаратів / В. А. Тіней // Вісник аграрної науки. - 2007. - № 1. - C. 72-73.

47.  Турин, Е. Н. Гречиха: значение, ботанические и биологические особенности, технология возделывания / Е. Н. Турин // Агроном. - 2009. - № 1. - C. 176-179.

48.  Фадеев, Л. В. Гречиха - золушка на пути к принцессе / Л. В. Фадеев // Зернові продукти і комбікорми. - 2017. - № 2. - C. 4-13 ; № 3. - C. 126-134.

49.  Формування врожайності гречки // Зерно. - 2017. - № 2. - C. 84-94.

проса / О. В. Аверчев // Зб. наук. пр. Уман. нац. ун-ту садівництва. - 2012. - Вип. 81. - C. 129-136.

Білоножко, В. Вирощуємо гречку на насіння / В. Білоножко // Farmer. - 2017. - № 11. - C. 86-87.

Бурдига, В. М. Подільська технологія вирощування гречки / В. М. Бурдига // Агробізнес сьогодні. - 2017. - № 10. - C. 56-59.

Бурдига, В. М. Рекомендації із вирощування гречки / В. М. Бурдига // Агробізнес сьогодні. - 2017. - № 11. - C. 38-.

Бурдига, В. Поради гречкосіям / В. Бурдига // Farmer. - 2018. - № 4. - C. 108.

Василенко, М. Г. Ефективний захід підвищення урожаю гречки / М. Г. Василенко // Хімія. Агрономія. Сервіс. - 2011. - № 8. - C. 23-27.

Вержінікова, І. Елементи агротехніки гречки / І. Вержінікова // Agroexpert: практичний посібник аграрія. - 2010. - № 4. - C. 19-21.

Власова, О. Успішне вирощування гречки / О. Власова // Агробізнес сьогодні. - 2018. - № 11. - C. 55-57.

Выращиваем гречиху // Фермерське господарство. - 2011. - № 35. - C. 22.

Глущенко, Л. Т. Ефективність вирощування гречки в залежності від строків та способів сіву / Л. Т. Глущенко, З. Я. Дутченко // Вісн. Сум. нац. аграр. ун-ту. - 2009. - № 7. - C. 77-80.

Гораш, О. С. Шляхи покращення оцінки генотипів гречки / О. С. Гораш, М. В. Загородний // Вісник аграрної науки. - 2010. - № 7. - C. 51-54.

Гречиха в летних посевах (парозаменные, поукосные и пожнивные посевы) / Л. Тараненко // Зерно. - 2013. - № 5. - C. 52-53.

Гречкосій, В. Механізація вирощування гречки / В. Гречкосій, Р. Шатров // Агробізнес сьогодні. - 2011. - № 11. - C. 58-60.

Гриценко, Р. Вирощування органічної гречки / Р. Гриценко, О. Любчич // Пропозиція. - 2017. - № 1. - C. 96-99.

Грищенко, З. М. Фотосинтетична продуктивність посівів гречки за дії біологічних препаратів / З. М. Грищенко, А. А. Даценко // Вісн. аграр. наук. Причорномор`я. - 2015. - Вип. 3 (86). - C. 100-106.

Дорошенко, О. Удосконалення елементів технології вирощування гречки (Fagopyrym esculentum) в умовах Лісостепу Західного / О. Дорошенко // Техніка і технології АПК. - 2014. - № 11. - C. 18-21.

Заїка, Є. Унікальна культура [Гречка] / Є. Заїка, П. Каражбей, А. Чорна // Аграрний тиждень. Україна (журн.). - 2018. - № 5. - C. 54-55.

Кабанець, В. М. Шлях становлення селекції гречки в інституті сільського господарства Північного Сходу / В. М. Кабанець, І. М. Страхоліс // Вісн. Сум. нац. аграр. ун-ту. - 2015. - № 3 (29). - C. 47-52.

Камінський, В. Як виростити високий урожай гречки / В. Камінський, Р. Грищенко // Фермерське господарство. - 2013. - № 35. - C. 12-13.

Копилов, Є. П. Використання мікробних препаратів для підвищення урожайності гречки посівної / Є. П. Копилов // Вісник аграрної науки. - 2016. - № 12. - C. 25-28.

Кузьменко, О. А. Ефективність виробництва гречки / О. А. Кузьменко // Зб. наук. пр. Уман. нац. ун-ту садівництва. - 2011. - № 76. - C. 265-271.

Куничак, Г. Органічна гречка / Г. Куничак, І. Гринюк, О. Дутчак // Farmer. - 2017. - № 3. - C. 144-146.

Кучер, А. В. Зональні відмінності в інтенсивності виробництва гречки / А. В. Кучер // Економіка АПК. - 2011. - № 9. - C. 53-60.

Кучер, А. В. Концентрація виробництва гречки / А. В. Кучер // Вісник аграрної науки. - 2011. - № 3. - C. 72-74.

Кучер, А. В. Формування прибутковості гречки / А. В. Кучер // Вісник аграрної науки. - 2012. - № 7. - C. 73-75.

Мартиненко, Г. Гречка в інтенсивному сільськогосподарському виробництві / Г. Мартиненко, І. Шаблико // Пропозиція. - 2009. - № 4. - C. 52-53.

Мащенко, Ю. В. Ще раз про строки сівби гречки та добрива / Ю. В. Мащенко, І. М. Семеняка, А. Л. Андрієнко // Агроном. - 2011. - № 2. - C. 126-129.

Мащенко, Ю. Вплив способу сівби та удобрення на ріст і розвиток гречки / Ю. Мащенко, О. Гайденко // Агробізнес сьогодні. - 2017. - № 5. - C. 98-99.

Мащенко, Ю. Дослідження на гречці: що впливає на формування надземної маси рослин? / Ю. Мащенко, О. Гайденко, С. Мащенко // Агробізнес сьогодні. - 2017. - № 9. - C. 50-56.

Мащенко, Ю. Рекордсмен по рентабельности. Эффективность выращивания гречихи в зависимости от сроков сева и минеральных удобрений / Ю. Мащенко, С. Мащенко // Зерно. - 2017. - № 3. - C. 60-62.

Мащенко, Ю. Сівба гречки. Основні акценти / Ю. Мащенко, О. Гайденко, С. Мащенко // Агробізнес сьогодні. - 2018. - № 7. - C. 76-78.

Мащенко, Ю. Сівба та удобрення / Ю. Мащенко, А. Андрієнко // Агробізнес сьогодні. - 2011. - № 9. - C. 44-45.

Михайлик, О. Формування продуктивності гречки в залежності від строків сівби / О. Михайлюк, О. Кабак // Зб. наук. пр. XXIII наук. конф. студентів та магістрів «Напрями досліджень в аграрній науці: стан та перспективи». - 2009. - C. 140-141.

Мізерний, В. Обираємо сорт гречки / В. Мізерний // Agroexpert: практичний посібник аграрія. - 2011. - № 4. - C. 44-45.

Оптимальні строки сівби гречки дають сталі врожаї / Ю. Мащенко, І. Семеняка, О. Гайденко, С. Мащенко // Агробізнес сьогодні. - 2017. - № 8. - C. 56-61.

Полторецька, Н. М. Особливості формування продуктивності сортів гречки залежно від технології сівби в умовах південної частини правобережного Лісостепу України / Н. М. Полторецька // Зб. наук. пр. Уман. нац. ун-ту садівництва. - 2011. - Вип. 76. - C. 41-48.

Радченко, М. В. Показники якості та кулінарна оцінка гречаної крупи в залежності від гідротермічної обробки зерна / М. В. Радченко, З. Я. Дутченко, А. С. Васильченко // Вісник Сумського національного аграрного університету. - 2014. - № 3 (27). - C. 109-111.

Рарок, А. В. Оптимізація способу сівби гречки / А. В. Рарок, Р. Ю. Гаврилянчик // Агроном. - 2018. - № 1. - C. 186-187.

Рарок, А. В. Удосконалення технології вирощування гречки оптимізацією способів сівби / А.В. Рарок // Вісник аграрної науки. - 2015. - № 11. - C. 73-75.

Ряшев, В. Гречиха. Технология выращивания / В. Ряшев // Фермерське господарство. - 2013. - № 8. - C. 28.

Семеняка, І. Нехай буде гречка... врожайною! / І. Семеняка, Ю. Мащенко // Фермерське господарство. - 2010. - № 7. - C. 11.

Ситар, О. В. Адаптивні реакції проростків гречки (FAGOPYRUM ESCULENTTUM MOENCH) за умов позакореневої обробки різними концентраціями нікелю / О. В. Ситар // Агробіологія. - 2012. - Вип. 7 (91). - C. 68-71.

Старусев, В. Гречиха: технология выращивания / В. Старусев // Фермерське господарство. - 2010. - № 34. - C. 22.

Сучек, М. М. Екологічно безпечні елементи технологій вирощування гречки в умовах Поділля / М. М. Сучек // Агроекологічний журнал. - 2017. - № 1. - C. 68-72.

Тараненко, Л. Виробництво гречки в Україні не задовольняє попиту внутрішнього і експортного ринку / Л. Тараненнко // Агробізнес Україна. - 2014. - № 6. - C. 43.

Тіней, В. А. Польова схожість рослин гречки залежно від сидератів та біопрепаратів / В. А. Тіней // Вісник аграрної науки. - 2007. - № 1. - C. 72-73.

Турин, Е. Н. Гречиха: значение, ботанические и биологические особенности, технология возделывания / Е. Н. Турин // Агроном. - 2009. - № 1. - C. 176-179.

Фадеев, Л. В. Гречиха - золушка на пути к принцессе / Л. В. Фадеев // Зернові продукти і комбікорми. - 2017. - № 2. - C. 4-13 ; № 3. - C. 126-134.

Формування врожайності гречки // Зерно. - 2017. - № 2. - C. 84-94.

Читати 227 разів Останнє редагування Середа, 08 серпня 2018 12:06
Авторизуйтесь, щоб мати можливість залишати коментарі