Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Сільськогосподарська техніка для збирання та обробки льону

Оцініть матеріал!
(0 голосів)
Автор  Опубліковано в: Тематичні списки літератури

Інформаційно-бібліографічний список

 1. Булгаков, В. М. Моделюванння коливальних рухів льонозбиралних агрегатів / В. М. Булгаков, І. В. Головач, А. Ю, Горбовий // Вібрації в техніці та технологіях. - 2006. - № 3. - C. 32-39.
 2. Булгаков, В. М. Моделювання руху причіпного льонозбирального комбайна по поверхні грунту / В. М. Булгаков, А. Ю. Горбовий // Вісник аграрної науки. - 2009. - № 1. - C. 54-56.
 3. Булгаков, В. М. Теорія руху причіпного льонозбирального комбайна по нерівностях поверхні грунту / В. М. Булгаков, О. А. Горбенко // Вісн. аграр. наук. Причорномор`я. - 2007. - № 4 (43). - C. 254-265.
 4. Булгаков, В. Теоретичні основи коливального руху льонозбиральних агрегатів / В. Булгаков, А. Горбовий, В. Шейченко // Техніка - АПК. - 2007. - № 8/9. - C. 26-29.
 5. Василюк, В. І. Теоретичне дослідження руху льонозбиральних агрегатів по нерівностях поверхні ґрунту / В. І. Василюк, В. О. Шейченко // Вібрації в техніці та технологіях. - 2012. - № 3. - C. 92-99.
 6. Герасимчук, О. П. Експериментальне визначення показників якості та енергоспоживання робочих органів льонобралки / О. П. Герасимчук // Зб. Вінн. нац. аграр. ун-ту. Технічні науки. - 2012. - Вип. № 11. - C. 123-127.
 7. Герасимчук, О. П. Експериментальне визначення показників якості та енергоспоживання робочих органів льонобралки / О. П. Герасимчук // Зб. наук. пр. Вінн. нац. аграр. ун-ту. Серія: Технічні науки. - 2012. - Вип. 11. - C. 123-127.
 8. Горбовий, А. Про операцію плющення стебел при механізації збирання льону-довгунця / А. Горбовий // Техніка - АПК. - 2006. - № 9/10. - C. 40-41.
 9. Горбовий, А. Про припустимі кути повороту льонозбирального агрегату в процесі розстелювання стеблової стрічки / А. Горбовий // Техніка - АПК. - 2006. - № 8. - C. 20.
 10. Зінченко-Бугайчук, В. В. Способи збирання та еколого-мікробіологічний стан льонотрести / В. В. Зінченко-Бугайчук // Вісн. Житомир. нац. агроеколог. ун-ту. - 2009. - Вип. №1 (24). - C. 318-322.
 11. Кебенець, О. М. Планчата м’ялка агрегату для виділення однотипного волокна льону та дослідження її роботи / О. М. Кебенець, Р. Н. Гілязетдінов // Вісн. Сум. держ. аграр. ун-ту. - 2002. - № 9. - C. 38-42.
 12. Кравчук, В. Про роботу затискного транспортера льонокомбайна / В. Кравчук, Г. Хайліс, Л. Поліщук // Техніка і технології АПК. - 2010. - № 8. - C. 7-9.
 13. Лімонт, А. Використання прес-підбирачів на збиранні льонотрести / А. Лімонт, В. Климчук // Техніка і технології АПК. - 2014. - № 5. - C. 18-21.
 14. Лімонт, А. Використання прес-підбирачів на збиранні льонотрести / А. Лімонт, В. Климчук // Техніка і технології АПК. - 2014. - № 5. - C. 18-21.
 15. Лімонт, А. Вплив випадання і спаду роси на використання машин на збиранні льону-довгунця / А. Лімонт // Техніка і технології АПК. - 2014. - № 3. - C. 19-23.
 16. Лімонт, А. Вплив випадання і спаду роси на використання машин на збиранні льону-довгунця / А. Лімонт // Техніка і технології АПК. - 2014. - № 3. - C. 19-23.
 17. Лімонт, А. Передумови до обгрунтування швидкості руху льонозбирального комбайнового агрегату / А. Лімонт // Техніка і технології АПК. - 2012. - № 11. - C. 14-18.
 18. Лімонт, А. Площа посіву льону-довгунця як фактор машиновикористання в рослинництві / А. Лімонт // Техніка - АПК. - 2008. - № 11/12. - C. 35-37.
 19. Лімонт, А. Режими використання комбайна і якість розстеленої стрічки соломи льону-довгунця / А. Лімонт // Техніка і технології АПК. - 2011. - № 11. - C. 16-19.
 20. Лімонт, А. С. Використання льонозбиральних комбайнів і стеблостій льону-довгунця / А. С. Лімонт // Науковий вісн. Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. - 2009. - №132. - C. 311-319.
 21. Лімонт, А. С. Використання льонозбиральних комбайнів у залежності від коробочності та густоти стеблостою льону-довгунця / А. С. Лімонт // Біоресурси і природокористування. - 2011. - Т. 3. - C. 158-164.
 22. Лімонт, А. С. Вплив швидкості руху і регулювань прес-підбирачів на пошкодження льонотрести в рулонах / А. С. Лімонт, В. М. Климчук // Вісн. Дніпропетров. держ. аграр.-економ. ун-ту. - 2014. - № 2. - C. 19-21.
 23. Лімонт, А. С. Вплив швидкості руху і регулювань прес-підбирачів на пошкодження льонотрести в рулонах / А. С. Лімонт, В. М. Климчук // Вісн. Дніпропетров. держ. аграр.-економ. ун-ту. - 2014. - № 2. - C. 19-21.
 24. Лімонт, А. С. Вплив швидкості руху прес-підбирачів на тривалість формування рулонів льонотрести під час її збирання / А. С. Лімонт, В. М. Климчук // Вісник аграрної науки. - 2013. - № 11. - C. 41-43.
 25. Лімонт, А. С. Вплив швидкості руху прес-підбирачів на тривалість формування рулонів льонотрести під час її збирання / А. С. Лімонт, В. М. Климчук // Вісник аграрної науки. - 2013. - № 11. - C. 41-43.
 26. Лімонт, А. С. Довжина гонів та добовий режим роботи і продуктивність льонозбиральних комбайнових агрегатів / А. С. Лімонт // Вісн. Дніпропетров. держ. аграр. ун-ту. - 2011. - № 2. - C. 81-85.
 27. Лімонт, А. С. Довжина гонів та добовий режим роботи і продуктивність льонозбиральних комбайнових агрегатів / А. С. Лімонт // Вісн. Дніпропетров. держ. аграр. ун-ту. - 2011. - № 2. - C. 81-85.
 28. Лімонт, А. С. Елементи технологічного процесу льонозбирального комбайна і характеристика стебел льону-довгунця / А. С. Лімонт // Біоресурси і природокористування. - 2010. - Т. 2. - C. 127-132.
 29. Лімонт, А. С. Завантаження затискного конвеєра стеблами і продуктивність комбайнового агрегату на збиранні льону-довгунця / А. С. Лімонт // Науковий вісн. Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. - 2010. - №144. - C. 156-165.
 30. Лімонт, А. С. Масово-розмірна характеристика стебел льону-довгунця як фактор використання льонозбиральних комбайнів / А. С. Лімонт, В. О. Ломакін // Вісн. Дніпропетров. держ. аграр. ун-ту. - 2009. - № 2. - C. 21-27.
 31. Лімонт, А. С. Моделювання переміщення стебел льону-довгунцю по розтилальному щиту льонозбирального комбайна / А. С. Лімонт, Т. Л. Коваль // Вісн. Дніпропетров. держ. аграр.-економ. ун-ту. - 2014. - № 2. - C. 47-51.
 32. Лімонт, А. С. Параметри льонозбирального комбайна й густота стеблостою та врожайність льону-довгунця / А. С. Лімонт // Вісн. Житомир. нац. агроеколог. ун-ту. - 2011. - № 2.
 33. Лімонт, А. С. Площі ріллі та ефективність використання МТП у льоносіючих підприємствах / А. С. Лімонт // Вісн. Дніпропетров. держ. аграр. ун-ту. - 2010. - № 1. - C. 64-68.
 34. Лімонт, А. С. Прогнозування забур’яненості посівів льону-довгунця як фактора механізованого збирання / А. С. Лімонт // Вісн. держ. агроеколог. ун-ту. - 2004. - № 2. - C. 162-166.
 35. Лімонт, А. С. Прогнозування результативності машинно-тракторного парку і розмір льоносіючих господарських утворень / А. С. Лімонт // Науковий вісн. Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. - 2010. - Вип. 144, Ч. 5. - C. 224-231.
 36. Лімонт, А. С. Прогнозування тривалості щозмінного технічного обслуговування льонозбиральних комбайнових агрегатів / А. С. Лімонт // Вісник аграрної науки. - 2010. - № 9. - C. 36-39.
 37. Лімонт, А. С. Продуктивність тракторного парку та ефективність виробництва льону-довгунця / А. С. Лімонт // Науковий вісн. Нац. аграр. ун-ту. - 2008. - № 126. - C. 248-253.
 38. Лімонт, А. С. Розораність сільськогосподарських угідь та результативність машинно-тракторного парку льоносіючих підприємств / А. С. Лімонт // Вісн. Житомир. нац. агроеколог. ун-ту. - 2008. - № 2. - C. 118-128.
 39. Лімонт, А. С. Розташування стебел у стрічці при збиранні льону-довгунця комбайнами / А. С. Лімонт // Вісник аграрної науки. - 2011. - № 11. - C. 55-57.
 40. Лімонт, А. С. Соломистість льону-довгунця і швидкість руху льонозбиральних комбайнових агрегатів / А. С. Лімонт // Біоресурси і природокористування. - 2012. - Т. 4. - C. 121-128.
 41. Лімонт, А. С. Статистичне дослідження висоти і діаметра стебел льону-довгунця як об’єкта механізованого збирання / А. С. Лімонт // Вісн. Житомир. нац. агроеколог. ун-ту. - 2009. - Вип. №1 (24). - C. 229-238.
 42. Лімонт, А. С. Статистичне оцінювання розстилання стебел льону-довгунцю комбайнами / А. С. Лімонт // Вісн. Житомир. нац. агроеколог. ун-ту. - 2011. - № 1 (28). - C. 285-297.
 43. Лімонт, А. С. Стеблостій льону-довгунця як обєкт машинного збирання / А. С. Лімонт // Вісник аграрної науки. - 2009. - № 7. - C. 59-61.
 44. Лімонт, А. С. Технологічне регулювання льонозбирального комбайна і статистичне оцінювання стеблостою льону-довгунця / А. С. Лімонт // Вісн. Житомир. нац. агроеколог. ун-ту. - 2010. - № 2 (27). - C. 146-157.
 45. Лімонт, А. С. Технологічні відмови і продуктивність льонозбиральних комбайнових агрегатів / А. С. Лімонт // Вісник аграрної науки. - 2009. - № 11. - C. 44-47.
 46. Лімонт, А. С. Формування машинного парку льоносіючих підприємств / А. С. Лімонт // Вісн. Житомир. нац. агроеколог. ун-ту. - 2009. - Вип. №2 (25). - C. 218-226.
 47. Лімонт, А. С. Швидкість руху льонозбиральних комбайнів і закономірності урожайності насіння і соломи льону-довгунця / А. С. Лімонт // Науковий вісн. Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. - 2011. - №166. - C. 212-220.
 48. Лукяненко, П. В. Розробка затискного транспортуючого механізму до пристрою для виділення довго волокна льону та його дослідження / П. В. Лукяненко, Р. Н. Гілязетдінов // Вісн. Сум. держ. аграр. ун-ту. - 2002. - № 9. - C. 34-38.
 49. Льонарям - вітчизняну техніку / В. Саченко, Ю. Проценко, В. Залужний, Г. Хайліс // Техніка - АПК. - 2004. - № 12. - C. 19-21.
 50. Макаєв, В. І. Економічна ефективність технології одержання насіння та трести льону із застосуванням льонопідбирача-молотарки ПМЛ-1 / В. І. Макаєв // Актуальні питання розвитку галузей льонарства та коноплярства. - 2006. - Вип. 40. - C. 54-58.
 51. Макаєв, В. І. Залежність виходу довгого волокна льону-довгунця від характеристики стрічок розстилу / В. І. Макаєв, В. І. Василюк // Зб. Вінн. наці. аграр. ун-ту. Технічні науки. - 2012. - Вип. № 11. - C. 223-228.
 52. Макаєв, В. І. Класифікація втрат насіння льону під час підбирання та обмолочування макетним зразком льонопідбирача молотарки ПМЛ-1 / В. І. Макаєв, Р. Н. Гілязетдінов // Зб. наук. пр. ін-ту луб`яних культур УААН. - 2007. - Вип. 4. - C. 172-175.
 53. Макаєв, В. І. Скошування льону-довгунця з укладанням у валки / В. І. Макаєв // Луб`яні та технічні культури : зб. наук. пр. - 2012. - Вип. 2 (7). - C. 135-139.
 54. Мельник, І. Механізоване виробництво льону-довгунцю / І. Мельник, В. Гречкосій, В. Марченко // Пропозиція. - 2004. - № 6. - C. 37.
 55. Налобіна, О. О. Дослідження процесу обчосу стебел льону-довгунця плющильно-обчісувальним апаратом / О. О. Налобіна, Д. Е. Селезньов // Зб. Вінн. нац. аграр. ун-ту. Технічні науки. - 2012. - Вип. № 11. - C. 172-177.
 56. Налобіна, О. О. Дослідження процесу обчосу стебел льону-довгунця плющильно-обчісувальним апаратом / О. О. Налобіна, Д. Е. Селезньов // Зб. наук. пр. Вінн. нац. аграр. ун-ту. Серія: Технічні науки. - 2012. - Вип. 11. - C. 171-176.
 57. Налобіна, О. О. Методологічні засади формування технологічного процесу збирання льону-довгунця і комплексу технічних засобів для його реалізації / О. О. Налобіна // Науковий вісн. Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. - 2010. - №144. - C. 150-155.
 58. Петриченко, Д. О. Прочісування як допоміжна операція при потоншенні шару льонотрести / Д. О. Петриченко, Р. Н. Гілязетдінов // Луб`яні та технічні культури: зб. наук. пр. - 2012. - Вип. 2 (7). - C. 140-144.
 59. Поліщук, Л. Про особливості роботи затискного транспортера льону під час затискування стебел / Л. Поліщук // Техніка і технології АПК. - 2011. - № 1. - C. 20-21.
 60. Проблеми механізації льонарства / Г. Хайліс, О. Налобіна, М. Ковальов, В. Кузьменко // Техніка - АПК. - 2006. - № 11. - C. 32-33.
 61. Сидорчук, О. Аналіз стану та перспективи технологій і машин для збирання льону-довгунця / О. Сидорчук, В. Залужний, В. Шейченко // Агроном. - 2008. - № 1. - C. 146-148.
 62. Стан механізації льонарства в Україні та перспективи його покращення / В. В. Адамчук, Д. Г. Войтюк, В. М. Булгаков, Г. А. Хайліс // Вісник аграрної науки. - 2007. - № 10. - C. 60-65.
 63. Формування рулонів льонотрести прес-підбирачами / А. С. Лімонт, В. М. Климчук, В. В. Любченко [та ін.] // Вісник аграрної науки. - 2011. - № 8. - C. 45-48.
 64. Шейченко, В. О. Якість трести льону-довгунцю, отриманої після збирання насіння зернозбиральним комбайном / В. О. Шейченко, П. В. Лук’яненко, В. І. Василюк // Вісник аграрної науки. - 2012. - № 6. - C. 60-62.
 65. Шейченко, В. Про найменшу висоту стебел льону, при якій можливе їхнє машинне брання / В. Шейченко // Техніка - АПК. - 2006. - № 4. - C. 28-29.
 66. Ящук, А. А. Моделювання процесу сушіння насіння льону олійного / А. А. Ящук, Р. В. Кірчук // Зб. наук. пр. Вінн. нац. аграр. ун-ту. Серія: Технічні науки. - 2012. - Вип. 11. - C. 305-309.
 67. Ящук, А. А. Обґрунтування параметрів спіралеподібних робочих органів сушарки для насіння льону олійного / А. А Ящук, Р. В. Кірчук // Зб. Вінн. нац. аграр. ун-ту. Технічні науки. - 2012. - Вип. № 10. - C. 96-101.
Читати 135 разів Останнє редагування Четвер, 20 вересня 2018 12:01
Детальніше в цій категорії: « Льонарство України Морква »
Авторизуйтесь, щоб мати можливість залишати коментарі