Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Макроекономічні показники

Оцініть матеріал!
(0 голосів)
Автор  Опубліковано в: Тематичні списки літератури

Інформаційно-бібліографічний список

 1. Бахрушин, В. Є. Аналіз динаміки макроекономічних показників України / В. Є. Бахрушин // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - 2012. - № 4. - C. 5-10.
 2. Березовська, О. Р. Аналіз макроекономічних показників ринку лізингових послуг Європи / О. Р. Березовська // Наука й економіка. - 2012. - Вип. 4 (28). - C. 13-20.
 3. Буркальцева, Д. Д. Державні механізми управління макроекономічною безпекою України / Д. Д. Буркальцева // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 11. - C. 29-37.
 4. Веклич, О. О. Наукові результати ініціативи з розрахунку екологічно-скоригованих макроекономічних показників розвитку України / О. О. Веклич, М. Ю. Шлапак // Екологічний вісник. - 2012. - № 6. - C. 9-11.
 5. Гайдуцький, А. П. Роль і значення міграційного капіталу у забезпеченні макроекономічної стабільності та соціального розвитку України / А. П. Гайдуцький // Економіка та держава. - 2011. - № 10. - C. 9-13.
 6. Деталізація макроекономічних показників оцінки енергоефективності: зарубіжний досвід / Д. С. Миленький // Екологічний вісник. - 2012. - № 4. - C. 34-35.
 7. Дмитрів, В. І. Вплив макроекономічних показників на інвестиційно-інноваційний потенціал країни: проблемно-аналітичний аспект / В. І. Дмитрів // Формування ринкових відносин в Україні. - 2014. - № 4. - C. 23-28.
 8. Задирака, О. І. Співставлення світового та національного рівнів щодо визначення основних макроекономічних показників якості життя / О. І. Задирака // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 11. - C. 210-216.
 9. Зварич, О. В. Середньострокове прогнозування доходів бюджету та їх взаємозв’язок з макроекономічними показниками / О. В. Зварич // Фінанси України. - 2011. - № 8. - C. 59-75.
 10. Кравченко, В. А. Основные направления улучшения макроэкономических показателей Украины / В. А. Кравченко, В. А. Гудаков // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект = Problems of foreign ecjnomic re a tions developtement and attraction of foreign investments regional aspect. - 2013. - Т. 1. - C. 177-180.
 11. Кравченко, О. М. Аналіз соціально-економічного розвитку України на основі макроекономічних показників / О. М. Кравченко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 4. - C. 55-59.
 12. Куліков, Г. Зарабітна плата в системі основних макроекономічних показників у кризовий період / Г. Куліков // Україна: аспекти праці. - 2010. - № 7. - C. 14-20.
 13. Мазур Г. С. Оцінка впливу макроекономічних показників на банківську систему України як передумова проведення сценарного аналізу / Г. С. Мазур // Інвестиції: практика та досвід. - 2012. - № 18. - C. 61-64.
 14. Малиш, Н. А. Екологічна політика України у макроекономічних показниках / Н. А. Малиш // Екологічний вісник. - 2010. - № 6. - C. 16-17.
 15. Малишева, О. В. Оцінка впливу макроекономічних показників на доходи населення / О. В. Малишев // Формування ринкової економіки. - 2012. - C. 116-123.
 16. Матвєєва, Ю. М. Аналіз зовнішнього державного боргу макроекономічних показників за допомогою багатофакторного моделювання / Ю. М. Матвєєва // Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем : зб. наук. пр. - 2012. - Вип. 17. - C. 143-159.
 17. Мулякова-Бочі, А. К. Вплив макроекономічних показників на стан платіжного балансу України / А. К. Мулякова-Бочі // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - № 4. - C. 106-113.
 18. Мурлата Муса, Host country macroeconomic determinants in the choice of location by the world largest fdi exporters = Макроекономічні показники країни-реципієнта при виборі найбільшими світовими експортерами інвестицій напрямку для П І І /  Мурлата Муса,  Салауддін Хассан // Актуальні проблеми економіки. - 2016. - №9 . - C. 31-38.
 19. Пенькова, О. Г. Методи і моделі прогнозування показників розвитку економіки на довгострокову перспективу / О. Г. Пенькова // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 9. - C. 86-92.
 20. Пенькова, О. Г. Методологія прогнозування основних макроекономічних показників на довгостроковий період / О. Г. Пенькова // Формування ринкових відносин в Україні. - 2011. - № 2. - C. 57-62.
 21. Полшков, Ю. Н. Об одной модели макроэкономической динамики с дискретным временем / Ю. Н. Полшков // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект = Problems of foreign ecjnomic re a tions developtement and attraction of foreign investments regional aspect. - 2013. - Т. 1. - C. 309-313.
 22. Рабцун, Н. В. Економіко-математичні підходи в оцінці впливу макроекономічних показників на обсяг державних запозичень в Україні / Н. В. Рабцун // Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 10. - C. 51-56.
 23. Трофименко, О. О. Комплексний динамічний аналіз сектору відновлюваної енергетики з використанням макроекономічних показників / О. О. Трофименко // Інвестиції: практика та досвід. - 2014. - № 2. - C. 31-34.
 24. Харазішвілі, Ю. Про взаємозвязок дефіциту бюджету та макроекономічних показників в Україні / Ю. Харазішвілі, О. Любіч // Економіка України. - 2006. - № 6. - C. 31-40.
 25. Шевчук, В. О. Вплив бюджету на макроекономічні показнизники / В. О. Шевчук, Р. І. Копич // Фінанси України. - 2010. - № 3. - C. 3-12.
 26. Шірінян, Л. В. Оцінка впливу конкуренції на макроекономічні показники страхової галузі України / Л. В. Шірінян // Формування ринкових відносин в Україні. - 2011. - № 12. - C. 153-159.
 27. Шпотенко, В. Д. ВВП та ВНП як макроекономічні показники впливу на зростання добробуту населення / В. Д. Шпотенко // Економіка та держава. - 2017. - № 8. - C. 84-88.
Читати 74 разів Останнє редагування Вівторок, 13 листопада 2018 10:44
Авторизуйтесь, щоб мати можливість залишати коментарі