Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Видатки місцевих бюджетів

Оцініть матеріал!
(0 голосів)
Автор  Опубліковано в: Тематичні списки літератури

Інформаційно-бібліографічний список

 1. Баранова, Н. Використання моделі соціального бюджету для прогнозування соціальних видатків в бюджетному процесі / Н. Баранова, Н. Поляк, З. Самерханова // Україна: аспекти праці. - 2014. - № 4. - C. 27-33.
 2. Батажок, С. Г. Сучасний стан та перспективи розвитку системи формування та використання коштів місцевих бюджетів за умови децентралізації фінансових ресурсів (на прикладі Київської області) / С. Г. Батажок // Формування ринкових відносин в Україні. - 2017. - № 1. - C. 90-98.
 3. Булавинець, В. М. Оцінювання ефективності видатків місцевих бюджетів соціального призначення: теоретичні аспекти / В. М. Булавинець // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції. - 2012. - № 2 (15). - C. 33-38.
 4. Булавинець, В. Теоретичні засади видатків соціального призначення з місцевих бюджетів / В. Булавинець // Світ фінансів. - 2011. - № 4. - C. 81-91.
 5. Булавін, В. Напрями підвищення ефективності видатків місцевих бюджетів соціального призначення в умовах економічних перетворень / В. Булавин // Світ фінансів. - 2012. - № 3. - C. 46-55.
 6. Власова, І. В. Інвестиційна складова місцевих бюджетів і важелі її активізації / І. В. Власова // Формування ринкових відносин в Україні. - 2014. - № 1. - C. 44-48.
 7. Гризоглазов, Д. Соціальний аспект забезпечення видатків місцевих бюджетів / Д. Гризоглазов // Ринок цінних паперів України. - 2007. - № 5/6. - C. 29-31.
 8. Дмитренко, Г. В. Шляхи удосконалення бюджетних видатків на пріоритетні напрями розвитку міста / Г. В. Дмитренко // Економіка та держава. - 2012. - № 1. - C. 102-104.
 9. Добровольська, Л. М. Соціальні видатки бюджету України / Л. М. Добровольська // Фінанси України. - 2002. - № 2. - C. 13-18.
 10. Єрчик, О. Роль доходів і видатків державного бюджету у соціально-економічному розвитку країни / О. Єрчик, М. Мироненко // Формування системи і механізмів обліково-аудиторського та аналітичного забезпечення конкурентоспроможного розвитку підприємств реального сектору економіки України. - 2012. - Ч. 2. - C. 257-260.
 11. Жерліцин, С. Д. Удосконалення казначейського обслуговування місцевих бюджетів за видатками / С. Д. Жерліцин // Управління розвитком: зб. наук. робіт. - 2013. - № 4 (144). - C. 28-30.
 12. Західна, О. Р. Аналіз регламентованих змін структури видатків місцевих бюджетів та їх вплив на об’єднані територіальні громади / О. Р. Західна, Ю. І. Мидлик, М. В. Спалиляк // Економіка. Фінанси. Право. - 2018. - № 3. - C. 42-45.
 13. Казюк, Я. М. Здійснення державного управління бюджетними видатками на місцевому рівні у соціально-гуманітарній сфері / Я. М. Казюк // Держава та регіони. Серія: Державне управління. - 2012. - № 2. - C. 206-211.
 14. Ковтун, О. А. Соціальна спрямованість видатків місцевих бюджетів / О. А. Ковтун // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - 2011. - № 3. - C. 212-216.
 15. Кохан, І. В. Бюджетне фінансування як інструмент реалізації стратегії соціально-економічного розвитку держави / І. В. Кохан // Актуальні проблеми економіки. - 2013. - № 9. - C. 176-181.
 16. Куценко, Т. Ф. Бюджетне фінансування соціальної сфери в Україні: короткий аналітичний огляд / Т. Ф. Куценко // Економіка та держава. - 2013. - № 9. - C. 32-36.
 17. Легкоступ, І. І. Теоретичні та практичні аспекти видатків місцевих бюджетів України в сучасних умовах / І. І. Легкоступ // Економіка. Фінанси. Право. - 2010. - № 2. - C. 22-27.
 18. Лістрова, С. Оновлено економічну класифікацію видатків бюджету: чого чекати бюджетникам / С. Лістрова // Все про бухгалтерський облік. - 2012. - № 45. - C. 54-56.
 19. Лопушняк, Г. С. Бюджетне фінансування соціальних видатків в умовах трансформації економіки / Г. С. Лопушняк // Фінанси України. - 2010. - № 10. - C. 38-46.
 20. Максимович, В. І. Інвестиційний потенціал державного і місцевих бюджетів / В. І. Максимович // Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 2. - C. 61-66.
 21. Михальчук, А. В. Управління видатками місцевих бюджетів на основі програмно-цільового методу / А. В. Михальчук // Фінансове забезпечення соціально-економічного розвитку суспільства. - 2012. - C. 16-18.
 22. Мітал, О. Г. Інвестиційний потенціал бюджетної політики регіону / О. Г. Мітал // Економіка та держава. - 2010. - № 11. - C. 56-59.
 23. Москаленко, С. О. Бюджетна політика держави як інструмент формування та розвитку соціогуманітарного простору України / С. О. Москаленко, О. П. Слюсарчук // Інвестиції: практика та досвід. - 2014. - № 8. - C. 120-124.
 24. Осадча, О. А. Становлення та розвиток системи планування видатків місцевих бюджетів України / О. А. Осадча // Формування ринкових відносин в Україні. - 2017. - № 3. - C. 71-77.
 25. Снісаренко, О. Б. Оптимізація структури видатків бюджетів регіону як інструмент підвищення податкового потенціалу / О. Б. Снісаренко, Ю. Ю. Гусєва // Фінанси України. - 2011. - № 3. - C. 92-99.
 26. Сорока, Р. С. Аналітична оцінка фінансування видатків місцевих бюджетів / Р. С. Сорока // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. - 2012. - Вип. 2. - C. 353-367.
 27. Сторонянська, І. З. Удосконалення освітньої мережі як напрямок підвищення ефективності видатків місцевих бюджетів Львівської області / І. З. Сторонянська, Л. Я. Беновська // Регіональна економіка. - 2013. - № 4. - C. 51-60.
 28. Федорук, А. П. Системний аналіз проблем функціонування механізмів державного управління бюджетними видатками на місцевому рівні / А. П. Федорук // Інвестиції: практика та досвід. - 2012. - № 1. - C. 118-122.
 29. Цимбаленко, Я. Ю. Удосконалення державного регулювання системи розподілу видатків та доходів між бюджетами різного рівня / Я.Ю. Цимбаленко // Держава та регіони. Серія: Державне управління. - 2009. - № 4. - C. 120-124.
 30. Шевчук, Н. Ю. Структура видатків місцевих бюджетів України та особливості їх побудови / Н. Ю. Шевчук // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 5. - C. 202-207.
Читати 85 разів Останнє редагування Вівторок, 13 листопада 2018 12:34
Авторизуйтесь, щоб мати можливість залишати коментарі