Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Калійні добрива

Оцініть матеріал!
(0 голосів)
Автор  Опубліковано в: Тематичні списки літератури

Інформаційно-бібліографічний список

 1. Баршадская, С. И. Калийное питание на черноземе. Вносить или нет? / С. И. Баршадская, Ф. И. Дерека // Агроном. - 2013. - № 3. - C. 24-26.
 2. Вплив тривалого внесення добрив на калійний режим чорнозему типового в різноротаційних сівозмінах / Я. П. Цвей, В. В. Іваніна, О. Т. Петрова, Ю. П. Дубовий // Вісник аграрної науки. - 2013. - № 4. - C. 17-20.
 3. Господаренко, Г. Калий на вынос. Содержание К2О в продукции культур полевого севооборота в зависимости от систем и доз удобрения / Г. Господаренко, О. Никитина, И. Прокопчук // Зерно. - 2017. - № 1. - C. 126-130.
 4. Заришняк, А. З. Врожайність цукрових буряків при застосуванні калійних добрив / А. З. Заришняк, А. І. Чередничок // Цукрові буряки. - 2005. - № 2. - C. 9-10.
 5. Заришняк, А. С. Вплив калію на продуктивність буряків цукрових в умовах Західного Лісостепу / А. С. Заришняк // Вісник аграрної науки. - 2012. - № 10. - C. 12-15.
 6. Заришняк, А. С. Калійний режим чорнозему опідзоленого за тривалого удобрення зерно-бурякової сівозміни / А. С. Заришняк, В. В. Іваніна, Т. В. Колібабчук // Вісник аграрної науки. - 2013. - № 6. - C. 10-14.
 7. Іванова, М. Калій для моркви / М. Іванова // Сільська хата. - 2013. - № 22. - C. 5.
 8. Калійні добрива // Всеукр. с.-г. журнал «Фермер». - 2008. - № 2. - C. 21.
 9. Кучер, Л. І. Зміна калійного режиму чорноземних грунтів залежно від їх обробітку та удобрення / Л. І. Кучер // Вісник аграрної науки. - 2012. - № 11. - C. 10-13.
 10. Маменко, П. Ротация в «калиймобилизации». Есть ли выгодная альтернатива калийным удобрениям? / П. Маменко // Зерно. - 2018. - № 1. - C. 241-244.
 11. Мюррелл, Т. С. Как способ внесения может повысить эффективность калийных удобрений / Т. С. Мюррелл // Агроном. - 2015. - № 4. - C. 34-38.
 12. Одержання калійних добрив методами мікробіологічної та хімічної обробки калієвмісних мінералів / В.І. Подільська, Н.І. Грищенко, Є.В. Корякіна, Паховчишин С.В., Гриценко В.Ф., Вовкотруб М.П. // Науковий вісник Національного аграрного університету. - 2005. - № 90. - C. 75-82.
 13. Пасічник, Н. А. Калійне живлення рослин кукурудзи за різних систем застосування добрив / Н. А. Пасічник, А. В. Степаненко // Науковий вісн. Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. - 2016. - Вип. 235. - C. 204-208.
 14. Практичні поради щодо внесення калійних добрив в умовах України // Агроном. - 2012. - № 3. - C. 26-27.
 15. Соболь, В. А. Вплив різних систем удобрення на фосфорно-калійний режим темно-сірого опідзоленого грунту на врожайність суниці (Fragaria ananassa) / В. А. Соболь, О. С. Горб // Науковий вісн. Нац. аграр. ун-ту. - 2009. - № 133. - C. 260-262.
 16. Трембіцький, В. А. Особливості впливу добрив на калійний стан грунтового покриву орних земель Житомирської області та шляхи його поліпшення / В. А. Трембіцький, Ф. О. Вишневський // Вісн. держ. агроеколог. ун-ту. - 2007. - Вип. № 2 (20). - C. 53-64.
 17. Фурманець, М. Г. Застосування гумату калію в технології вирощування картоплі / М. Г. Фурманець, Ю. С. Фурманець, О. В. Коломієць // Агроном. - 2017. - № 3. - C. 152-154.
 18. Хаберланд, Р. Рекомендации по азотной и калийной покормке картофеля / Р. Хаберланд // Агроном. - 2011. - № 3. - C. 156-158.
 19. Христенко, А. О. Грунтово-кліматичні умови України та ефективність калійних добрив / А. О. Христенко // Вісник аграрної науки. - 2013. - № 8. - C. 10-13.
 20. Цапко, Ю. Л. Зміна фосфатної і калійної функцій кислого ґрунту залежно від удобрення та вапнування / Ю. Л. Цапко, Н. Ф. Чешко, Г. Й. Габріель // Агроекологічний журнал. - 2011. - № 2. - C. 67-71.
 21. Чередничок, А. І. Вплив застосування нового калійного добрива «Калімаг-30» під цукрові буряки на вміст рухомих елементів живлення сірих лісових грунтів правобережного Лісостепу України / А. І. Чередничок // Сучасна аграрна наука: напрями досліджень, стан і перспективи. - 2003. - C. 81-82.
 22. Шевчук, О. В. Динаміка вмісту калію в темно-сірому опідзоленому ґрунті в умовах післядії різних видів добрив / О. В. Шевчук // Агроекологічний журнал. - 2013. - № 2. - C. 113-115.
 23. Ямкова, В. Келік Калій і Келік Калій-Кремній гарант якості врожаю / В. Ямкова // Агроном. - 2018. - № 2. - C. 42-44.
 24. Ярошко, М. Калій у ґрунті та його роль у живленні рослин / М. Ярошко // Агроном. - 2013. - № 4. - C. 22-24.
Читати 78 разів Останнє редагування Вівторок, 13 листопада 2018 13:09
Авторизуйтесь, щоб мати можливість залишати коментарі