Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Продовольча безпека

Оцініть матеріал!
(0 голосів)
Автор  Опубліковано в: Тематичні списки літератури

Інформаційно-бібліографічний список

 1. Авіанто, Т. В. Системно-динамічний підхід до стійкої політики продовольчої безпеки / Т. В. Авіанто, У. С. Путро, П. Хермаван // Актуальні проблеми економіки. - 2016. - № 2. - C. 348-357.
 2. Артімонова, І. В. Обгрунтування сценарії розвитку сільського господарства в аспекті забезпечення продовольчої безпеки / І. В. Артімонова // Вісник аграрної науки. - 2018. - № 2. - C. 72-80.
 3. Бабич, М. М. Індикатори продовольчої безпеки в Україні: тенденції розвитку / М. М. Бабич // Економіка АПК. - 2018. - № 5. - C. 41-50.
 4. Бабич, М. М. Критерії та індикатори продовольчої безпеки на глобальному рівні / М. М. Бабич // Інвестиції: практика та досвід. - 2018. - №10. - C. 56-59.
 5. Бабич, М. М. Проблеми забезпечення продовольчої безпеки в Україні / М. М. Бабич // АгроСвіт. - 2017. - № 3. - C. 32-39.
 6. Бахчіванжи, Л. А. Економічна ефективність виробництва продукції тваринництва - як чинник продовольчої безпеки аграрних підприємств / Л. А. Бахчіванжи, Д. Міхова // Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід : тези доп. VI Міжнар. наук.-метод. конф. Форуму молодих економістів-кібернетиків, 24-25 верес. 2015 р. - 2015. - C. 267-269.
 7. Бокова, С. Л. Продовольча безпека держави в умовах глобалізації / С. Л. Бокова, О. В. Боков // Науковий вісн. Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. - 2016. - Вип. 244. - C. 164-170.
 8. Болдуєв, М. В. Державне регулювання розвитку агропродовольчого комплексу та забезпечення продовольчої безпеки України / М. В. Болдуєв // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - 2017. - № 1. - C. 21-25.
 9. Бондар, З. К. Теоретичні засади конструювання системи забезпечення національної продовольчої безпеки / З. К. Бондар // Інвестиції: практика та досвід. - 2018. - № 8 . - C. 110-113.
 10. Буркинський, Б. В. Відтворювальні механізми регулювання зернового ринку в контексті забезпечення продовольчої безпеки України / Б. В. Буркинський, В. М. Лисюк, О. В. Нікішина // Економіка України. - 2015. - № 10. - C. 66-78.
 11. Васильчак, С. В. Активізація сільськогосподарського виробництва на основі техніко-технологічного обслуговування в регіонах як механізмів посилення продовольчої безпеки держави / С. В. Васильчак, О. Р. Жидяк, Н. М. Стручок // Формування ринкових відносин в Україні. - 2017. - № 3. - C. 60-64.
 12. Камінський, В. Ф. Принципи управління розвитком органічного виробнитцтва в контексті продовольчої безпеки України / В. Ф. Камінський, Г. М. Чорний, С. Г. Корсун // Економіка АПК. - 2016. - № 9. - C. 5-9.
 13. Карп, І. М. Глобальна продовольча безпека та особливості функціонування ринку продовольства / І. М. Карп // Інноваційна економіка. - 2016. - № 11-12(66). - C. 37-43.
 14. Кириленко, І. Г. Продовольча безпека України в світлі сучасних тенденцій світової економіки / І. Г. Кириленко, В. Є. Івченко, В. В. Демянчук // Економіка АПК. - 2017. - № 8. - C. 5-14.
 15. Козак, О. А. Розвиток молочної галузі в контексті забезпечення продовольчої безпеки України / О. А. Козак // Економіка АПК. - 2018. - № 2. - C. 14-22.
 16. Кубай, О. Г. Земельний аспект у сфері формування продовольчої безпеки / О. Г. Кубай, Х. М. Коломієць // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. - 2016. - № 11 (15). - C. 52-62.
 17. Кундєєва, Г. О. Продовольча безпека і соціально-економічний розвиток країни / Г. О. Кундєєва // Сталий розвиток економіки. - 2016. - № 4(33). - C. 25-31.
 18. Левченко, О. О. Маркетингова діяльність сільськогосподарських підприємств в умовах гарантування продовольчої безпеки держави / О. О. Левченко // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. - 2016. - № 11 (15). - C. 74-82.
 19. Мартиненко, Ю. Р. Проблеми забезпечення продовольчої безпеки України / Ю. Р. Мартиненко, А. Д. Діброва // Науковий вісн. Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. - 2015. - Вип. 231. - C. 131-138.
 20. Мостова, А. Д. Теоретичні аспекти формування стратегії продовольчої безпеки країни / А. Д. Мостова // Інвестиції: практика та досвід. - 2017. - № 19. - C. 27-33.
 21. Мостова, А. Д. Удосконалення методичного забезпечення аналізу стану продовольчої безпеки країни. / А.Д. Мостова // Економіка та держава. - 2017. - № 10. - C. 42-47.
 22. Мудрик, Ю. М. Залучення інвестицій в сільське господарство як запорука продовольчої безпеки країни / Ю. М. Мудрик // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. - 2016. - № 9 (13). - C. 42-48.
 23. Музика, П. М. Тенденції розвитку мясного тваринництва в контексті забезпечення продовольчої безпеки / П. М. Музика, Р. М. Минів, К. М. Гірняк // Економіка АПК. - 2017. - № 7. - C. 15-23.
 24. Павленко, О. П. Органічне природне агровиробництво в системі продовольчої безпеки держави та його фінансове забезпечення / О. П. Павленко, О. Ю. Лещенко // АгроСвіт. - 2017. - № 3. - C. 17-24.
 25. Плотнікова, М. Ф. Природне землеробство як напрям формування глобальних засад продовольчої безпеки / М. Ф. Плотнікова // АгроТерра. - 2017. - № 2. - C. 62-66.
 26. Прунцева, Г. О. Вплив монетарної політики держави на систему продовольчої безпеки / Г. О. Прунцева // Регіональна економіка. - 2017. - № 2. - C. 55-61.
 27. Пчелянська, Г. О. Роль України у формуванні світової продовольчої безпеки / Г. О. Пчелянська // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. - 2017. - № 12 (28). - C. 80-90.
 28. Пчелянська, Г. О. Формування інфраструктури продовольчої безпеки / Г. О. Пчелянська // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. - 2018. - № 4 (32). - C. 68-80.
 29. Рогатіна, Л. П. Особливості державного регулювання економічного розвитку на мезорівні в умовах забезпечення продовольчої безпеки / Л. П. Рогатіна // Інвестиції: практика та досвід. - 2018. - № 4 . - C. 77-82.
 30. Рогатіна, Л. П. Сутнісно-функціональний аналіз економічних регіональних систем в умовах забезпечення продовольчої безпеки / Л. П. Рогатіна // АгроСвіт. - 2018. - № 3. - C. 72-78.
 31. Сичевський, М. П. Глобальна продовольча безпека та місце України в її досягненні / М. П. Сичевський // Економіка АПК. - 2019. - № 1. - C. 6-17.
 32. Скрипник, А. В. Методичні підходи до визначення інтегрального показника продовольчої безпеки / А. В. Скрипник // Економіка АПК. - 2017. - № 9. - C. 25-33.
 33. Скрипник, І. М. Роль органічного виробництва у забезпеченні продовольчої безпеки України / І. М. Скрипник // Економіка та держава. - 2018. - № 8. - C. 90-92.
 34. Стариченко, Є. М. Продовольча безпека країни як соціально-економічна категорія / Є. М. Стариченко // АгроСвіт. - 2018. - № 13. - C. 42-48.
 35. Стариченко, Є. М. Теоретико-методичні засади формування критеріїв та показників оцінки продовольчої безпеки країни / Є. М. Стариченко // Економіка та держава. - 2018. - № 6. - C. 113-118.
 36. Тітенко, З. М. Тенденції ризвитку органічного землеробства в Україні в контексті забезпечення продовольчої безпеки країни / З. М. Тітенко, Л. М. Степасюк // Формування ринкових відносин в Україні. - 2017. - № 9. - C. 86-90.
 37. Тодосійчук, В. Л. Стан та проблеми продовольчої безпеки в Україні / В. Л. Тодосійчук // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. - 2017. - № 3 (19). - C. 142-149.
 38. Федун, І. Л. Innovative and investment development of agroindustrial production within the framework of food security = Інноваційно-інвестиційний розвиток агропромислового виробництва в умовах забезпечення продовольчої безпеки / І. Л. Федун, Т. І. Лосіцька // Економіка АПК. - 2016. - № 10. - C. 53-58.
 39. Черевко, О. В. Основні фактори впливу на продовольчу безпеку регіону як основу національної безпеки / О. В. Черевко, О. В. Яковенко // Економіка та держава. - 2016. - № 12. - C. 68-71.
 40. Шебаніна, О. В. Інвестиційні проекти та гарантування продовольчої безпеки країни / О. В. Шебаніна // Вісник аграрної науки Причорномор`я. - 2018. - Вип. 1 (97). - C. 34-44.

 

Читати 46 разів Останнє редагування Середа, 10 квітня 2019 13:31
Авторизуйтесь, щоб мати можливість залишати коментарі