Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Культиватори

Оцініть матеріал!
(0 голосів)
Автор  Опубліковано в: Тематичні списки літератури

Інформаційно-бібліографічний список

 1. Басилашвили, Б.Б. Моделирование показателей силовых характеристик адаптивного фрезерного культиватора / Б. Б. Басилашвили, З. К. Махароблидзе, М. О. Бенашвили // Вісн. Сум. нац. аграр. ун-ту. - 2008. - № 3. - C. 114-119.
 2. Білоткач, М.П. Обгрунтування основних конструктивних і режимних параметрів фрезерних культиваторів з вертикальною віссю обертання робочих органів / М. П. Білоткач // Вісник аграрної науки. - 2007. - № 8. - C. 44-48.
 3. Бойченко, С. Сівалка - культиватор / С. Бойченко // Farmer. - 2010. - № 3. - C. 88-89.
 4. Ботвиновський, В.В. Обгрунтування загальної компоновки та параметрів робочих органів сівалки-культиватора / В. В. Ботвиновський // Науковий вісн. Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. - 2009. - №134. - C. 270-274.
 5. Васильченко, В. Агрегати для суцільної культивації від LEMKEN / В. Васильченко // Аграрна техніка та обладнання. - 2010. - № 2. - C. 42-44.
 6. Васильченко, В. Просапні культиватори та міжрядний обробіток / В. Васильченко, В. Опалко // Агроном. - 2011. - № 2. - C. 192-196.
 7. Васильченко, В. Чизелі та глибокорозпушувачі ґрунту від Lemken / В. Васильченко // Агроном. - 2011. - № 2. - C. 204-207.
 8. Войтюк, Д. Г. Физико-механический анализ автоколебательных режимов работы вибрационной рыхлительной лапы культиватора / Д. Г. Войтюк, Ю. В. Човнюк, Ю. О. Гуменюк, А. П. Гуцол // Вібрації в техніці та технологіях. - 2012. - № 2. - C. 10-16; № 4. - C. 24-30.
 9. Войтюк, П. Сучасні вимоги до культиваторів для обробітку цукрових буряків / П. Войтюк // Пропозиція. - 2005. - № 6. - C. 98-100.
 10. Гаврильченко, А.С. Обоснование формы лезвия культиваторной лапы / А. С. Гаврильченко // Зб. наук. праць Вінн. держ. аграр. ун-ту. - 2004. - № 19. - C. 189-194.
 11. Гаврильченко, А.С. Разработка конструкции культиваторных лап с криволинейным лезвием для борьбы с сорняками / А. С. Гаврильченко, С. С. Тищенко // Вісн. Дніпропетров. держ. аграр. ун-ту. - 2009. - № 2. - C. 240-242.
 12. Гафаров, А.А. Изменение глубины хода рабочих органов культиватора-растениепитателя / А.А. Гафаров, М.Н. Мусоев // Механизация и электрификация сельского хозяйства. - 2008. - № 12. - C. 22-23.
 13. Геометрична модель поверхні культиваторної лапи / А. С. Кобець, О. М. Кобець, А. М. Пугач [та ін.] // Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету. - 2011. - № 2. - C. 77-80.
 14. Георг Крач, Применение плуга и культиватора при различной агротехнике / Георг Крач // Агроном. - 2012. - № 3. - C. 152-156.
 15. Гриб, В. М. Використання фрезерних культиваторів при відтворенні лісів / В. М. Гриб, С. В. Маслай // Вісник аграрної науки Причорномор`я. - 2011. - Вип. 4(61). - C. 230-236.
 16. Для дрібних та ще дрібніших / О. Красніченко, В. Горобей, Л. Черних, Сухоруков А., Махмудов І. // Агроперспектива. - 2010. - № 5. - C. 68-71.
 17. Знаменитый швед: культиватор Cultus 300 oт Vaederstad // Современная сельхозтехника и оборудование. - 2010. - № 3/4. - C. 34-37.
 18. Клапань, В. Результати випробувань культиваторів вітчизняного виробництва / В. Клапань, Л. Ткаченко // Техніка - АПК. - 2005. - № 5/6. - C. 9-13.
 19. Клибанский, О. Дисковые лущильники / О. Клибанский // Огородник. - 2011. - № 1. - C. 64-67.
 20. Клибанский, О. Мотокультиватор для глубокой обработки почвы / О. Клибанский // Огородник. - 2012. - № 10. - C. 56-58.
 21. Клочков, В.А. Анализ видов износа культиваторных лап / В.А. Клочков // Студенческий вестник аграрных наук. - 2007. - № 15. - C. 76.
 22. Кобец, А. С. Повышение подрезающей способности стрельчатой лапы культиватора путем формирования направленного износа лезвия / А. С. Кобец, Б. А. Волик, А. Н. Пугач // Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету. - 2007. - № 2. - C. 62-64.
 23. Кобець, А. С. Дослідження спрацювання леза культиваторної лап при наявності елементів локального зміцнення / А. С. Кобець, А. М. Пугач // Збірник Вінницького національного аграрного університету : Технічні науки. - 2010. - Вип. № 5. - C. 68-73.
 24. Кобець, А. С. Методи і способи підвищення зносостійкості робочих органів культиваторів / А. С. Кобець, А. М. Пугач // Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету. - 2010. - № 1. - C. 61-63.
 25. Козаченко, О. В. Дослідження конструкцій і режимів роботи робочих органів культиваторів / О. В. Козаченко, О. М. Шкрегаль // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. - 2010. - №144. - C. 122-127.
 26. Козаченко, О.В. Виробничі випробування культиваторних лап удосконаленої конструкції / О.В. Козаченко, О.М. Шкрегаль, О.В. Блезнюк // Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету. - 2009. - № 2. - C. 278-281.
 27. Коломієць, С.М. Дослідження умов повернення культиватора в стан рівноваги / С.М. Коломієць // Вісник Сумського державного аграрного університету. - 2002. - № 9. - C. 123-126.
 28. Комплекс высокопроизводительных культиваторов для тракторов тяговых классов 0,9 и 1,4 / Н.К. Мазитов, М.В. Боровицкий, Г.В. Хаецкий, Фаттахов Э.Н., Мазитов М.Н. // Техника и оборудование для села. - 2004. - № 12. - C. 22-25.
 29. Кудзаев, А.Б. Новые рабочие органы культиваторов для обработки каменистых почв / А.Б. Кудзаев, В.А. Хадаев, А.Э. Цгоев // Механизация и электрификация сельского хозяйства. - 2008. - № 9. - C. 4-5.
 30. Культиватор для универсальной обработки // Современная сельхозтехника и оборудование. - 2009. - № 4. - C. 40-42.
 31. Культиватори для суцільного обробітку ґрунту // Аграрна техніка та обладнання. - 2011. - № 3. - C. 60-63.
 32. Культиваторы TERRANO FX плюсы и минусы // Аграрна техніка та обладнання. - 2010. - № 1. - C. 14-16.
 33. Лавріненко, О. Г. Обґрунтування енергозберігаючих режимів роботи сівалки-культиватора / О. Г. Лавріненко // Збірник Вінницького національного аграрного університету : Технічні науки. - 2012. - Вип. № 11. - C. 190-197.
 34. Ляда, М.І. Удосконалений пристрій для корекції руху культиватора в міжряддях просапних культур / М.І. Ляда, В.С. Глуховський, І.А. Калабаєв // Вісник аграрної науки. - 2004. - № 12. - C. 39-42.
 35. Марченко, В. LEMKEN - техніка XXI століття / В. Марченко // Agroexpert: практичний посібник аграрія. - 2010. - № 5. - C. 113-115.
 36. Марченко, В. Вітчизняні агрегати для суцільної культивації грунту / В. Марченко, В. Опалко // Agroexpert: практичний посібник аграрія. - 2010. - № 3. - C. 94-97.
 37. Марченко, В. Культиватори для суцільного обробітку грунту / В. Марченко // Agroexpert: практичний посібник аграрія. - 2011. - № 12. - C. 68-72.
 38. Мера всех драгоценных камней?: навесной культиватор Karat 9/400 KU ot Lemken // Современная сельхозтехника и оборудование. - 2010. - № 3/4. - C. 30-33.
 39. Мирончук, И.Н. Разработка маятникового ударного устройства культиваторной лапы / И.Н. Мирончук // Студенческий вестник аграрных наук. - 2008. - №20. - C. 40-41.
 40. Місюля, А. М. Модернізований спосіб підгортання деяких просапних культур і конструкція культиваторів для його виконання / А. М. Місюля // Збірник Вінницького національного аграрного університету : Технічні науки. - 2012. - Вип. № 10. - C. 66-68.
 41. Монокультиваторы / А. Осьмак // Новини агротехніки. - 2009. - № 1. - C. 48-53.
 42. Мударисов, С.Г. Культиватор - окучник с дополнительными дисками / С.Г. Мударисов // Земледелие. - 2005. - № 4. - C. 38-39.
 43. Надежный культиватор // Современная сельхозтехника и оборудование. - 2011. - № 1. - C. 30-32.
 44. Новицький, А. Забезпечення працездатності культиваторів / А. Новицький, С. Карабиньош, В. Кучерявий // Пропозиція. - 2011. - № 3. - C. 138-142.
 45. Петровский, А. Мотокультиваторы и мотоблоки: что выбрать? / А. Петровский // Огородник. - 2009. - № 4. - C. 70-71.
 46. Пивовар, В. Універсальні культиватори / В. Пивовар // Агробізнес сьогодні. - 2010. - № 3. - C. 40-41.
 47. Пранкл, П. Для чого потрібно лущити стерню / П. Пранкл // Agroexpert: практичний посібник аграрія. - 2010. - № 8/9. - C. 16-17.
 48. Пришляк, В.М. Аналіз алгоритму культиваторів та особливості їх роботи на силових землях / В.М. Пришляк // Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету. - 2009. - № 2. - C. 113-116.
 49. Пропашные культиваторы // Аграрна техніка та обладнання. - 2009. - № 2. - C. 24-27.
 50. Пугач, А. М. Методика проектування робочої поверхні культиваторних лап з локальними елементами зміцнення / А. М. Пугач // Збірник Вінницького національного аграрного університету : Технічні науки. - 2012. - Вип. № 11. - C. 191-195.
 51. Пугач, А. М. Техніко-економічна ефективність впровадження культиваторних лап, оснащених елементами локального зміцнення / А. М. Пугач // Інвестиції: практика та досвід. - 2012. - № 13. - C. 42-43.
 52. Пугач, А.Н. Обоснование параметров составной поверхности культиваторной лапы / А.Н. Пугач // Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету. - 2008. - № 2. - C. 82-84.
 53. Сеник, Б.А. Дисковый культиватор Сеника / Б.А. Сеник // Настоящий хозяин. - 2007. - № 4. - C. 55-56.
 54. Сисолін, П. Нова конструкція універсальної плоскорізальної стрілчастої лапи / П. Сисолін, І. Сисоліна // Техніка і технології АПК. - 2011. - № 10. - C. 22-23.
 55. Смірнов, А. Культиватори. Частина друга: "Імпортна версія" / А. Смірнов // Агробізнес сьогодні. - 2011. - № 8. - C. 46-48.
 56. Створення культиватора фрезерного для догляду за рослинами на селекційних ділянках / В.П. Горобей, О.Л. Красніченко, В.Х. Пижов, Товстогуз П.М. // Вісник аграрної науки. - 2010. - № 4. - C. 50-53.
 57. Харченко, С. О. Удосконалення культиватора для поверхневого обробітку грунту / С. О. Харченко, І. С. Тіщенко, В. М. Харченко // Збірник Вінницького національного аграрного університету : Технічні науки. - 2012. - Вип. № 11. - C. 225-230.
 58. Човнюк, Ю. В. Аналіз втрати стійкості плоскої форми згину розпушувальної лапи культиватора / Ю. В. Човнюк, Ю. О. Гуменюк // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. - 2010. - №144. - C. 127-135.
 59. Човнюк, Ю. В. Визначення оптимальної форми пружної криволінійної лапи культиватора / Ю. В. Човнюк, Ю. О, Гуменюк // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. - 2010. - Вип. 144, Ч. 5. - C. 147-150.
 60. Шабалов, К.К. Особенности технологии восстановления режущей кромки культиваторных лап / К.К. Шабалов // Студенческий вестник аграрных наук. - 2007. - № 15. - C. .
 61. Шустик, Л.П. Результати випробувань культиваторів в УкрНДІПВТ ім. Л.Погорілого / Л.П. Шустик // Агроном. - 2005. - № 4. - C. 60-62.
 62. Шустік, Л. Вітчизняні культиватори для суцільного обробітку грунту / Л. Шустік, В. Ясенецький, Л. Іваненко // Пропозиція. - 2007. - № 3. - C. 118-124; № 4. - C. 116-117.
 63. Шустік, Л. Універсальні широкозахватні культиватори серії КПС-КПЕ "Завод "Проммаш" - випробувачі рекомендують / Л. Шустік, В. Погорілий, В. Клапань // Техніка - АПК. - 2005. - № 3/4. - C. 34.
 64. Ясенецький, В. Вітчизняні культиватори / В. Ясенецький, Л. Шустик // Пропозиція. - 2005. - № 12. - C. 100-106.
 65.  
  Читати 11139 разів Останнє редагування П'ятниця, 03 лютого 2017 14:34
  Авторизуйтесь, щоб мати можливість залишати коментарі