Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Молотарки зернозбиральних комбайнів

Оцініть матеріал!
(1 Голосувати)
Автор  Опубліковано в: Тематичні списки літератури

Інформаційно-бібліографічний список

 1. Анеляк, М. М. Обгрунтування режимів роботи молотарки зернозбирального комбайна на збиранні насіння багаторічних бобових / М. М. Анеляк, А. Я. Кузьмич, І. В. Твердохліб // Зб. Вінн. нац. аграр. ун-ту : Технічні науки. – 2012. – Вип. № 10. – C. 40–43.
 2. Богуславський, В. П. Решета зернозбиральних комбайнів із сепаруючими поверхнями комбінованого типу / В. П. Богуславський, А. Я. Кузьмич, С. О. Кустов // Вісник аграрної науки. – 2010. – № 6. – C. 50–53.
 3. Брощак, І.І. Теоретичне обгрунтування параметрів муфти ямокопача / І. І. Брощак // Вісн. Дніпропетров. держ. аграр. ун-ту. – 2009. – № 2. – C. 136–139.
 4. Гевко, І.Б. Технологічність та ремонтопридатність конструкцій запобіжних муфт сільськогосподарських машин / І. Б. Гевко // Зб. наук. праць Вінн. держ. аграр. ун-ту. – 2005. – № 23. – C. 225–231.
 5. Головашич, О. Адаптація комбайна для збирання сої / О. Головашич // Farmer. – 2010. – № 2. – C. 86–87.
 6. Єременко, О. І. Аналіз зерноочисних машин барабанного типу / О. І. Єременко // Науковий вісн. Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. – 2010. – Вип. 144, Ч. 5. – C. 115–123.
 7. Занько, М. Гібридні системи сепарації зерна / М. Занько, В. Погорілий // Farmer. – 2010. – № 6. – C. 72–74.
 8. Зиганшин, Б. Г. Моделирование рабочего процесса безрешетной молотковой дробилки / Б. Г. Зиганшин // Механизация и электрификация сельского хозяйства. – 2004. – № 7. – C. 36–37.
 9. К расчету интенсивности изнашивания деталей упругих муфт / М. П. Братущак, Т. В. Братущак, С. А. Горовой [та ін.] // Вісн. Сум. нац. аграр. ун-ту. – 2008. – № 2. – C. 140–144.
 10. Кравчук, В. Дослідження втрат зерна за молотаркою зернозбирального комбайна / В. Кравчук, М. Занько // Техніка і технології АПК. – 2013. – № 5. – C. 8–12.
 11. Кравчук, В. Дослідження залежності питомих витрат палива від технічних параметрів та продуктивності зернозбирального комбайна / В. Кравчук, М. Занько // Техніка і технології АПК. – 2013. – № 6. – C. 7–10.
 12. Кузьменко, В. Ф. Експериментальна перевірка бітерно–ножового різального апарата з дисковими ножами / В. Ф. Кузьменко // Науковий вісн. Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. – 2010. – №144. – C. 136–142.
 13. Ольшанский, В. П. ВБК – метод при расчёте колебаний зернового потока в цилиндрическом виброрешете / В. П. Ольшанский, С. В. Ольшанский // Вібрації в техніці та технологіях. – 2012. – № 2. – C. 59–62.
 14. Ольшанский, В. П. Гармонические колебания неоднородного псевдоожиженного слоя зерна на плоском виброрешете / В. П. Ольшанский, С. В. Ольшанский // Вібрації в техніці та технологіях. – 2011. – № 2. – C. 134–138.
 15. Оробинский, В.И. Влияние режимов работы очистки зерноуборочных комбайнов на потери зерна / В. И. Оробинский // Механизация и электрификация сельского хозяйства. – 2005. – № 2. – C. 6–7.
 16. Оробинский, В.И. Использование двухъярусных четырехрешетных станов для фрикционирования зернового вороха / В. И. Оробинский // Зерновое хозяйство. – 2006. – № 4. – C. 18–19.
 17. Оробинский, В. И. Совершенствование конструкции шариковой очистки решет / В. И. Оробинский, А. С. Корнев, А. А. Сундеев // Хранение и переработка зерна. – 2012. – № 9. – C. 25–26.
 18. Очистка зерна по толщине и ширине // Хранение и переработка зерна. – 2005. – № 2. – C. 29–30.
 19. Прорыв в зерноочистке // Агробізнес Україна. – 2012. – № 5. – C. 50–51.
 20. Пустовіт, С. В. Визначення циркуляції вороху в молотарці комбайна / С. В. Пустовіт // Зб. Вінн. нац. аграр. ун-ту : Технічні науки. – 2012. – Вип. № 11. – C. 252–255.
 21. Середа, Л. П. Вплив трансформації кута загострення леза у процесі різання / Л. П. Середа, В. Ф. Кузьменко, О. В. Холодюк // Зб. Вінн. нац. аграр. ун-ту : Технічні науки. – 2012. – Вип. № 11. – C. 299–306.
 22. Скорочення втрат під час збирання врожаю // Аграрна техніка та обладнання. – 2012. – № 2. – C. 22–25.
 23. Смашнюк, О.В. Дослідження взаємозв’язку регулювальних параметрів запобіжних муфт зернозбиральних комбайнів / О. В. Смашнюк, О. М. Соколенко, В. М. Голопапа // Вісник аграрної науки Причорномор`я. – 2009. – Вип. 2. – C. 219–224.
 24. Степаненко, С. П. Аналітичні дослідження коливального руху зернівки на віброрешетах / С. П. Степаненко // Науковий вісн. Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. – 2010. – №144. – C. 142–150.
 25. Степаненко, С. П. Експериментальні дослідження процесу сепарації зерна на решітних поверхнях з двонаправленою вібрацією робочих органів / С. П. Степаненко // Науковий вісн. Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. – 2010. – Вип. 144, Ч. 5. – C. 344–353.
 26. Тарельник, В.Б. Методы оценки фреттингостойкости деталей муфт центробежных насосов / В. Б. Тарельник, Ю. И. Шалапко, М. П. Братущак // Украина За рулем. – 2006. – № 9. – C. 271.
 27. Тарельник, В.Б. Проблеми захисту деталей гнучких муфт турбокомпресорів від фретінг-корозії / В. Б. Тарельник, В. С. Марцинковський, М. П. Братущак // Вісн. Сум. нац. аграр. ун-ту. – 2004. – № 12. – C. 89–95.
 28. Тищенко, Л. Н. К расчету движения зерновой смеси на плоском виброрешете / Л. Н. Тищенко, В. П. Ольшанский, Л. В. Ольшанский // Вібрації в техніці та технологіях. – 2009. – № 1. – C. 109–113.
 29. Тищенко, Л. Н. К расчёту колебаний неоднородного слоя зерновой смеси на виброрешете / Л. Н. Тищенко, В. П. Ольшанский, С. В. Ольшанский // Вібрації в техніці та технологіях. – 2011. – № 1. – C. 182–185.
 30. Тищенко, Л. Н. Кинетика сепарируемых зерновых смесей в вертикальных цилиндрических виброрешетах / Л. Н. Тищенко, В. П. Ольшанский, С. В. Ольшанский // Вібрації в техніці та технологіях. – 2011. – № 1. – C. 177–181.
 31. Тищенко, Л. Н. Колебания неоднородного зернового потока на виброрешетах / Л. Н. Тищенко, В. П. Ольшанский, С. В. Ольшанский // Вібрації в техніці та технологіях. – 2010. – № 4. – C. 138–143.
 32. Тищенко, Л. Н. Модель двухслойного движения зерновой смеси по модернизированному виброцентробежному решету / Л. Н. Тищенко, Ф. М. Абдулаева, В. П. Ольшанський // Вісн. Сум. нац. аграр. ун-ту. – 2010. – № 1. – C. 3–7.
 33. Тищенко, Л. Н. О колебаниях скорости зерновой смеси на виброрешете / Л. Н. Тищенко, В. П. Ольшанский, С. В. Ольшанский // Вібрації в техніці та технологіях. – 2010. – № 1. – C. 118–123.
 34. Тищенко, Л. Н. Сравнение двух способов определения коэффициента вязкости псевдоожиженной зерновой смеси при виброцентробежном сепарировании / Л. Н. Тищенко, Ф. М. Абдуєва, В. П. Ольшанський // Вібрації в техніці та технологіях. – 2008. – № 1. – C. 96–100.
 35. Тищенко, Л.Н. Идентификация коэффициентов вибровязкости зерновых смесей в цилиндрических решетах виброцентрифуг / Л. Н. Тищенко, Р. В. Карнакуд, В. П. Ольшанский // Вібрації в техніці та технологіях. – 2012. – № 3. – C. 134–137.
 36. Тищенко, Л.Н. К расчету движения зерновой смеси по вертикальному цилиндрическому решету вибросепаратора / Л. Н. Тищенко, С. В. Ольшанський, С. В. Ольшанський // Вібрації в техніці та технологіях. – 2009. – № 2. – C. 50–55.
 37. Тищенко, Л.Н. Применение уравнения Бернулли к расчету движения зернового слоя на плоском наклонном виброрешете / Л. Н. Тищенко, В. П. Ольшанский, С. В. Ольшанский // Вібрації в техніці та технологіях. – 2009. – № 3. – C. 42–47.
 38. Тищенко, Н. Л. Колебания скорости сепарируемой зерновой смеси при поперечных вибрациях плоского решета / Н. Л. Тищенко, В. П. Ольшанский // Вібрації в техніці та технологіях. – 2012. – № 1. – C. 119–122.
 39. Тіщенко, Л. М. Поверхні залежностей швидкостей потоків зернових сумішей на віброрешетах / Л. М. Тіщенко // Вісник аграрної науки. – 2013. – № 6. – C. 42–45.
 40. Ткаченко, С.В. Оборудование для очистки зерна по длине / С. В. Ткаченко, Н. В. Шерстюк // Хранение и переработка зерна. – 2007. – № 4. – C. 17–18.
 41. Токаренко, В. І. Підсумки досліджень селекційної молотарки-тертки / В. І. Токаренко, А. М. Сухоруков // Наукові праці Південного філіалу нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України «Кримський агротехнологічний університет». – 2011. – Вип. 138. – C. 92–98.
 42. Удосконалення сепарації гречки / Л. Тіщенко, С. Харченко, Ф. Харченко, В. Пуха // Farmer. – 2013. – № 9. – C. 102–103.
 43. Фадеев, Л. В. Линия щадящей очистки свежеубранного зерна в темпе уборки. Новые решения / Л. В. Фадеев // Насінництво. – 2012. – № 8. – C. 11–15.
 44. Фадеев, Л. В. Очистка зерна после комбайна / Л. В. Фадеев // Насінництво. – 2011. – № 8. – C. 24–26.
 45. Фадеев, Л. В. Очистка зерна после уборки / Л. В. Фадеев // Насінництво. – 2011. – № 2. – C. 24–27; № 11. – C. 25–27.
 46. Фадеев, Л. В. Очистка зерна после уборки. Снижение затрат / Л. В. Фадеев // Агрохимия, агротехника, агротехнологии. – 2012. – № 3. – C. 31–32.
 47. Фадеев, Л. В. Очистка семян после комбайна: щадящая технология / Л. В. Фадеев // Насінництво. – 2011. – № 7. – C. 17–20.
 48. Фадеев, Л. В. Прорыв в зерноочистке / Л. В. Фадеев // Насінництво. – 2012. – № 10. – C. 22–24.
 49. Федоренко, В.Ф. Очистка семян трав решетными устройствами / В. Ф. Федоренко // Техника и оборудование для села. – 2003. – № 11. – C. 6–7.
 50. Филин, В. М. Производство крупноизмельченного зерна для цельнозернового хлеба / В. М. Филин, С. В. Зверев // Хранение и переработка зерна. – 2012. – № 11. – C. 57–59.
 51. Черныш, П. Очистка и сушка одновременно / П. Черныш // Зерно. – 2010. – № 11. – C. 98–101.
 52. Шимелюк, В. В. Огляд і аналіз конструкцій молотарок качанів кукурудзи / В. В. Шимелюк // Зб. Вінн. нац. аграр. ун-ту : Технічні науки. – 2012. – Вип. № 11. – C. 297–302.
Читати 10910 разів Останнє редагування П'ятниця, 03 лютого 2017 14:32
Детальніше в цій категорії: « Машини для садіння Плуги »
Авторизуйтесь, щоб мати можливість залишати коментарі