Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Плуги

Оцініть матеріал!
(1 Голосувати)
Автор  Опубліковано в: Тематичні списки літератури

Інформаційно-бібліографічний список

 1. Андрущак, В. Плуг - бути чи не бути / В. Андрущак // Farmer. - 2010. - № 7. - C. 68-69.
 2. Антонець, С.С. Не рвіть плугами землю / С. С. Антонець // Новини агротехніки. - 2005. - № 4. - C. 24-25.
 3. Борзиненко, В. Чорна рілля розорана / В. Борзиненко // Агробізнес сьогодні. - 2012. - № 14. - C. 48-52.
 4. Булгаков, В. М. Автоматизована побудова 3-D моделі полиці плуга із циліндроїдальної поверхні / В. М. Булгаков, Д. Г. Войтюк, С. Ф. Пилипака // Науковий вісн. Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. - 2011. - № 166. - C. 51-62.
 5. Булгаков, В. М. Проектування полиці плуга із розгортної поверхні за заданою геодезичною лінією-граничною траєкторією руху скиби / В. М. Булгаков, Д. Г. Войтюк, С. Ф. Пилипака // Науковий вісн. Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. - 2010. - Вип. 144, Ч. 5. - C. 20-35.
 6. Василенко, С.В. Кинематика механизма переворота навесного плуга / С. В. Василенко // Механизация и электрификация сельского хозяйства. - 2008. - № 10. - C. 18-19.
 7. Васильченко, В. Нові напівнавісні оборотні плуги "Діамант" від LEMKEL / В. Васильченко // Аграрна техніка та обладнання. - 2012. - № 1. - C. 34-37.
 8. Васильченко, В. Оборотний плуг Vari Tansanit від Lemken / В. Васильченко // Агроном. - 2010. - № 4. - C. 130-133.
 9. Георг Крач, Применение плуга и культиватора при различной агротехнике /  Георг Крач // Агроном. - 2012. - № 3. - C. 152-156.
 10. Денисенко, М. І. Підвищення експлуатаційної надійності деталей робочих органів грунтообробних машин / М. І. Денисенко, В. Д. Войтюк // Науковий вісн. Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. - 2011. - № 166. - C. 274-283.
 11. Дранішніков, О. Плуги удосконалюються, але не здаються / О. Дранішніков // Новини агротехніки. - 2006. - № 1. - C. 44-45.
 12. Дубровін, В. О. Агротехнічна оцінка роботи двохярусних плугів з напівгвинтовими полицями верхнього ярусу / В. О. Дубровін, С. С. Тищенко, А. І. Мороз // Науковий вісн. Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. - 2011. - № 166. - C. 67-72.
 13. Експериментальні дослідження плуга з дисковим подрібнювачем / Д. В. Скоробогатов, Г. А. Голуб, С. С. Тищенко // Науковий вісн. Нац. аграр. ун-ту. - 2008. - № 125. - C. 304-314.
 14. Ибрагимов, Р. Усовершенствование опорного устройства плуга для двухъярусной вспашки почвы под хлопчатник в Крыму / Р. Ибрагимов // Наукові праці Південного філіалу нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України «Кримський агротехнологічний університет». - 2012. - Вип 146. - C. 116-120.
 15. Каращук, В.А. Як правильно налаштувати плуга до роботи / В. А. Каращук // Зерно. - 2008. - № 5. - C. 112-115.
 16. Клвбаса, В. П. Обгрунтування напрямків досліджень зниження енергомісткості корпусів плугів / В. П. Клвбаса, В. П. Курка, К. М. Думенко // Вісн. аграр. науки Причорномор`я. - 2010. - Вип. 3(54). - C. 178-183.
 17. Кобяков, И.Д. Новое о дисковом ноже плуга / И. Д. Кобяков // Техника в сельском хозяйстве. - 2009. - № 2. - C. 14-15.
 18. Козаченко, О. Вплив швидкості на тяговий опір плуга за мостовою схемою агрегатування / О. Козаченко // Техніка - АПК. - 2006. - № 6/7. - C. 29-31.
 19. Кондратюк, С.А. LEMKEN знову демонструє свій високий рівень / С. А. Кондратюк // Агроном. - 2010. - № 2. - C. 160-162.
 20. Кошик, І. Історія українського плуга / І. Кошик // Чим хата багата. - 2010. - № 1. - C. 6.
 21. Ловейкін, В. С. Динамічний аналіз тягового опору віброплугів / В. С. Ловейкін, Ю. В. Човнюк, Л. А. Дяченко // Вібрації в техніці та технологіях. - 2012. - № 3. - C. 112-115.
 22. Ловейкін, В. С. Метод сингулярних інтегральних рівнянь в контактній задачі про взаємодію рухомого віброплуга з оброблювальним грунтом / В. С. Ловейкін, Ю. В. Човнюк, Л. А. Дяченко // Науковий вісн. Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. - 2010. - №144. - C. 64-73.
 23. Логвиненко, С. Поле з плугом / С. Логвиненко // Пропозиція. - 2013. - № 9. - C. 114-115.
 24. Майструк, К. Плуг з труби / К. Майструк // Новини агротехніки. - 2005. - № 4. - C. 53.
 25. Майструк, К. Щоб перти плуга, сила треба! / К. Майструк // Новини агротехніки. - 2004. - № 1. - C. 45-47.
 26. Макаров, П. Агрегаты для глубокого рыхления без оборота пласта / П. Макаров // Аграрна техніка та обладнання. - 2010. - № 1. - C. 26-28.
 27. Марченко, В. В. Основний обробіток ґрунту обертовими плугами / В. В. Марченко, І. Г. Котко // Агроном. - 2009. - № 1. - C. 112-119.
 28. Марченко, В. Особливості конструкції оборотних плугів / В. Марченко, Л. Шустік, В. Опалко // Agroexpert: практичний посібник аграрія. - 2010. - № 3. - C. 104-107.
 29. Марченко, В.В. Універсальні багатофункціональні плуги / В. В. Марченко, О. М. Ткаченко, В. М. Несвідомін // Агроном. - 2007. - № 1. - C. 86-89.
 30. Мойсеєнко, В. "Кріт" замість плуга й культиватора / В. Мойсеєнко // Farmer. - 2011. - № 2. - C. 96-97.
 31. Надыкто, В. Основание рациональной схемы соединения навесного плуга с трактором / В. Надыкто // Техніка - АПК. - 2007. - № 8/9. - C. 20-23.
 32. Новицький, А. Сучасні методи забезпечення дієздатності плугів / А. Новицький, С. Карабиньош, З. Ружило // Фермерське господарство. - 2012. - № 43. - C. 28-29.
 33. Нуриев, К. К. Исследование износа лемехов двухъярусных плугов / К. К. Нуриев, А. Юсуфалиев // Механизация и электрификация сельского хозяйства. - 2004. - № 7. - C. 28-29.
 34. Обертовий лебідковий плуг / О. Дранішніков // Новини агротехніки. - 2010. - № 2. - C. 46-49.
 35. Огрызков, Е.П. Определение сопротивления плугов по твердости почвы / Е. П. Огрызков, В. Е. Огрызков, П. В. Огрызков // Техника в сельском хозяйстве. - 2005. - № 5. - C. 37.
 36. Панічев, Р. Гра в захист ера плугів добігає кінця? / Р. Панічев // Агросектор. - 2004. - № 2. - C. 22-23.
 37. Первые плуги советов // Новини агротехніки. - 2007. - № 6. - C. 62-63.
 38. Пивовар, В. Дискові агрегати / В. Пивовар // Агробізнес сьогодні. - 2010. - № 8. - C. 42-43.
 39. Пилипака, С. Ф. Вплив граничної траєкторії руху скиби по полиці на динамічну складову тягового опору плуга / С. Ф. Пилипака // Зб. Вінн. нац. аграр. ун-ту : Технічні науки. - 2012. - Вип. № 11. - C. 55-66.
 40. Пилькова, Е. Оборотных дел мастер / Е. Пилькова // Аграрна техніка та обладнання. - 2010. - № 2. - C. 28-33.
 41. Плуг своїми руками // Новини агротехніки. - 2008. - № 5. - C. 52-55.
 42. Плуги. Вчора, сьогодні, завтра. / О. Дранішніков // Новини агротехніки. - 2008. - № 5. - C. 48-51.
 43. Равшанов, Х.А. Двухкорпусный плуг для гладкой вспашки / Х.А.Равшанов // Аграрная наука. - 2002. - № 10. - C. 25-26.
 44. Семенюта, А. М. Польові дослідження дискового плуга в умовах півдня України / А. М. Семенюта // Зб. Вінн. нац. аграр. ун-ту : Технічні науки. - 2012. - Вип. № 11. - C. 261-265.
 45. Семеренко, С. Не рвіть плугами землю / С. Семеренко // Зб. наук. праць XXIII наук. конф. студ. та магістрів. - 2009. - C. 145-146.
 46. Сінько, В.О. Основний обробіток грунту універсальними плугами - розпушувачами / В. О. Сінько, В. В. Марченко // Механізація сільського господарства. - 2007. - № 2. - C. 34-37.
 47. Танчик, С. Плуг не відміняється / С. Танчик, Є. Бабенко // Пропозиція. - 2010. - № 12. - C. 76-78.
 48. Удосконалені плуги й борони // Новини агротехніки. - 2006. - № 3. - C. 14.
 49. Шейхаметов, М.С. Обоснование параметров упрочнения лезвий лемехов плугов / М.С. Шейхаметов // Студенческий вестн. аграр. наук. - 2008. - №20. - C. 42-43.
Читати 11424 разів Останнє редагування П'ятниця, 03 лютого 2017 14:31
Авторизуйтесь, щоб мати можливість залишати коментарі