Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Молочна продуктивність корів

Оцініть матеріал!
(0 голосів)
Автор  Опубліковано в: Тематичні списки літератури

ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК

 

 1. Адмін, О. Є. Зв’язок лінійної оцінки екстер’єру з молочною продуктивністю корів при різних способах утримання / О. Є.Адмін, Н. Г.Адміна // Зб. наук. праць Вінн. нац. аграр. ун-ту. Серія: Сільськогосподарські науки. – 2012. – Вип. 4 (62). – C. 71–78.
 2. Аль-Бази Мезхер Камиль, Молочная продуктивность и характеристика качества молочного жира, синтезированного коровами разных пород, разводимых в племзаводе «Родина» Харьковской области /  Аль-Бази Мезхер Камиль, С. О. Шаповалов // Аграр. вісн. Причорноморя. – 2012. – Вип. 62. – C. 7–14.
 3. Бондар, С. О. Реалізація спадкового потенціалу молочної продуктивності худоби різних порід / С. О. Бондар // Вісн. аграр. науки Причорноморя. – 2012. – Вип. 4 (69). – C. 13–16.
 4. Вплив батьків на молочну продуктивність корів-дочок / О.В. Денисюк, В. І. Халак, В. І. Приймич [та ін.] // Сільський господар. – 2013. – № 5/6. – C. 5–8.
 5. Вплив вітамінно-мінеральних преміксів на молочну продуктивність і жирнокислотний склад молока корів / М. Ф. Кулик, А. В. Тучик, Ю.В. Обертюх [та ін.] // Вісник аграрної науки. – 2012. – № 9. – C. 22–26.
 6. Вплив вітамінно-мінерального преміксу на молочну продуктивність корів і вміст міді, цинку, жиру та білка в молоці / М. Ф. Кулик, Ю.В. Обертюх, Л. П. Чорнолата [та ін.] // Вісник аграрної науки. – 2012. – №4. – C. 42–46.
 7. Гавриленко, М. Годівля й утримання високопродуктивних молочних корів / М. Гавриленко // Фермерське господарство. – 2013. – № 12. – C. 24–25.
 8. Геккієв, А. Д. Звязок закономірностей нарощування лактацій з молочною продуктивністю корів різних типів формування організму / А.Д. Геккієв, О. І. Каратєєва // Вісн. аграр. науки Причорноморя. – 2012. – Вип. 4 (69). – C. 41–48.
 9. Гнатюк, С. І. Вплив спадковості на показники продуктивного довголіття у тварин різних внутрішньопородних типів української червоної молочної породи / С. І. Гнатюк, В. М. Коваленко // Вісн. Сум. нац. аграр. ун-ту. – 2013. – № 7 (23). – C. 22–27.
 10. Дровняк, О. В. Молочна продуктивність корів, вирощених в умовах «холодного» утримання / О. В. Дровняк // Вісн. Сум. нац. аграр. ун-ту. – 2013. – № 7 (23). – C. 38–41.
 11. Жукорський, О. М. Імунобіологічна реактивність організму помісних корів червоної польської породи та їх молочна продуктивність / О.М. Жукорський, Я. С. Стравський, Т. С. Ящук // Вісник аграрної науки. – 2013. – № 5. – C. 45–48.
 12. Зубченко, В. В. Інтенсифікація як напрям підвищення ефективності молочного скотарства / В. В. Зубченко // Вісник аграрної науки. – 2012. – №4. – C. 81–83.
 13. Іванов, І. А. Залежність фенотипової консолідованості селекційних груп і кореляційних звязків між продуктивними ознаками корів української чорно–рябої молочної породи від технологічної лінії їх утримання / І.А. Іванов // Вісн. Житомир. нац. агроеколог. ун-ту. – 2012. – № 1 (30). – C.254–266.
 14. Карлова, Л. В. Молочна продуктивність корів голштинської породи залежно від тривалості їх сервіс-періоду / Л. В. Карлова // Зб. наук. праць Вінн. нац. аграр. ун-ту. Серія: Сільськогосподарські науки. – 2012. – Вип.5(67). – C. 115–118.
 15. Кузів, М. І. Молочна продуктивність і характер лактаційної діяльності високопродуктивних корів / М. І. Кузів // Вісн. Сум. нац. аграр. ун-ту. – 2013. – № 7 (23). – C. 53–56.
 16. Кулик, М. Ф. Вплив дріжджових культур на молочну продуктивність, уміст жиру і білка в молоці корів / М. Ф. Кулик, Ю. В. Обертюх, А.В. Безпалько // Вісник аграрної науки. – 2013. – № 10. – C. 28–32.
 17. Курепин, А. А. Молочная продуктивность и физиологическое состояние коров при вскармливании дрожжевого концентрата / А.А. Курепин, Р. Д. Шорец, З. С. Стрельцова // Вісн. аграр. науки Причорноморя. – 2012. – Вип. 4 (69). – C. 86–91.
 18. Курнаєв, О. М. Молочна продуктивність корів при заміні соняшникового шроту на небілковий азот препарату OPTIGEN® / О. М. Курнаєв, К. В. Сироватко, М. М. Пилипчук // Зб. наук. праць Вінн. нац. аграр. ун-ту. Серія: Сільськогосподарські науки. – 2012. – Вип. 4 (62). – C.17–20.
 19. Логвиненко, В. Як позначається підвищена молокопродуктивність корів на їх відтворювальній здатності / В. Логвиненко // Тваринництво України. – 2013. – № 6. – C. 22–27.
 20. Маркелова, А. В. Вплив силосованих злакових культур у поєднанні з хрестоцвітими на молочну продуктивність корів / А. В. Маркелова // Зб. наук. праць Вінн. нац. аграр. ун-ту. Серія: Сільськогосподарські науки. – 2013. – Вип. 1 (71). – C. 37–41.
 21. Молочна продуктивність корів за умов згодовування цитратів біогенних металів / В. І. Карповський, Д. І. Криворучко, Р. В. Постой [та ін.] // Вісник аграрної науки. – 2013. – № 3. – C. 34–36.
 22. Наталенко, Н. О. Технології вирощування ремонтного молодняку молочного напрямку продуктивності / Н. О. Наталенко // Фермерське господарство. – 2012. – № 47. – C. 26.
 23. Новак, Н. Б. Біотехнологічні підходи щодо комплексної оцінки генетичної структури поголівя ВРХ та вдосконалення показників молочної продуктивності / Н. Б. Новак, Р. В. Облап // Вісн. аграр. науки Причорноморя. – 2012. – Вип. 4 (69). – C. 106–110.
 24. Пасніченко, М. М. Порівняльна оцінка молочної продуктивності, стану захворюваності і причин вибуття імпортованої голштинської худоби залежно від технологій та систем утримання в еколого-господарських умовах Степу України / М. М. Пасніченко // Зб. наук. праць Вінн. нац. аграр. ун-ту. Серія: Сільськогосподарські науки. – 2012. – Вип. 3 (61). – C. 79–82.
 25. Пелих, Ю. С. Вплив тривалості господарського використання та молочної продуктивності на відтворну здатність корів / Ю. С. Пелих // Зб. наук. праць Вінн. нац. аграр. ун-ту. Серія: Сільськогосподарські науки. – 2012. – Вип. 3 (61). – C. 129–132.
 26. Писаренко, А. В. Рівень молочної продуктивності корів червоної степової породи за різних методів розведення / А. В. Писаренко // Вісн. Сум. нац. аграр. ун-ту. – 2013. – № 7 (23). – C. 67–70.
 27. Підпала, Т. В. Формування продуктивних якостей української червоної молочної породи під впливом бугаїв-плідників / Т. В. Підпала, А.І. Ваньков // Вісн. аграр. науки Причорноморя. – 2012. – Вип. 4 (70). – C.117–120.
 28. Польовий, Л. В. Вплив статі телят отриманих від корів української чорно-рябої молочної породи на формування молочної продуктивності у перші дні лактації / Л. В. Польовий, І. В. Гуменюк // Зб. наук. праць Вінн. нац. аграр. ун-ту. Серія: Сільськогосподарські науки. – 2012. – Вип. 3 (61). – C. 138–141.
 29. Польовий, Л. В. Молочна продуктивність корів української чорно-рябої молочної породи та їх габарити тулуба / Л. В. Польовий, О. А. Пікула, О. Д. Марчук // Зб. наук. праць Вінн. нац. аграр. ун-ту. Серія: Сільськогосподарські науки. – 2012. – Вип. 4 (62). – C. 100–102.
 30. Романов, Д. Особливості годівлі високопродуктивних корів / Д. Романов // Сучасні аграрні технології. – 2012. – № 8/9. – C. 86–89.
 31. Сніхівська, Г. Продуктивність корів різних порід за інтенсивної технології виробництва молока / Г. Сніхівська // Тваринництво України. – 2012. – № 8. – C. 31–33.
 32. Ставецька, Р. В. Вплив тривалості сервіс–періоду на продуктивні та інші показники відтворної здатності корів / Р. В. Ставецька // Зб. наук. праць Вінн. нац. аграр. ун-ту. Серія: Сільськогосподарські науки. – 2012. – Вип.4(62). – C. 106–111.
 33. Ставецька, Р. Відбір корів-первісток за власною продуктивністю / Р. Ставецька, І. Рудик // Тваринництво України. – 2012. – № 11. – C. 24–28.
 34. Черемисова, В. Сезонність народження та її вплив на молочну продуктивність корів / В. Черемисова, Н. Крамар // Тваринництво України. – 2012. – № 1/2. – C. 6–9.
 35. Черненко, О. І. Продуктивність молочної худоби залежно від спаду енергії росту в ранньому онтогенезі / О. І. Черненко, Ю. О. Черненко // Ефективне тваринництво. – 2012. – № 5. – C. 46–48.
 36. Шарапа, Г. Молочна продуктивність і відтворна здатність корів голштинів європейської селекції / Г. Шарапа // Тваринництво України. – 2012. – № 3. – C. 6–9.
 37. Шуляр, А. Л. Деякі інтерєрні показники корів новостворених українських молочних порід / А. Л. Шуляр // Зб. наук. праць Вінн. нац. аграр. ун-ту. Серія: Сільськогосподарські науки. – 2012. – Вип. 3 (61). – C. 148–152.
Читати 11389 разів Останнє редагування Вівторок, 31 січня 2017 10:02
Авторизуйтесь, щоб мати можливість залишати коментарі