Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Продуктивність у свинарстві

Оцініть матеріал!
(1 Голосувати)
Автор  Опубліковано в: Тематичні списки літератури

 

ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК

 

 1. Бегма, Н. А. Продуктивність свиноматок за включення в комбікорми нетрадиційних протеїнових компонентів / Н. А.Бегма // Зб. наук. праць Вінн. нац. аграр. ун-ту. Серія: Сільськогосподарські науки. – 2011. – Вип. 9 (49). – C. 12–17.
 2. Бірта, Г. О. Ріст і розвиток свиней різних напрямків продуктивності / Г. О.Бірта // Ефективне тваринництво. – 2011. – № 2. – C. 12–16.
 3. Валєєва, М. В. Вплив паратипових чинників на резистентність і продуктивність молодняку свиней / М. В. Валєєва, М. В. Чорний // Наукові праці Південного філ. нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України «Кримський агротехнол. ун-т». – 2011. – Вип. 133. – C. 34–37.
 4. Вербельчук, Т. Продуктивні якості свиней при згодовуванні природних детергентів / Т. Вербельчук // Тваринництво України. – 2013. – №3. – C. 25–28.
 5. Вербельчук, Т. Продуктивність молодняку свиней на відгодівлі при згодуванні каолінового та анунітового борошна / Т. Вербельчук // Тваринництво України. – 2011. – № 9. – C. 38–41.
 6. Відтворна здатність та продуктивність свиней різних генотипів і методів розведення / Г. С. Походня, Е. П. Федорчук, А. А. Файнов [та ін.] // Ефективне тваринництво. – 2011. – № 4. – C. 33–36.
 7. Влияние высокой температуры сырого протеина в рационе на продуктивность подсосных свиноматок // Ефективне тваринництво. – 2013. – № 3. – C. 35–37.
 8. Войтенко, С. Генетичний потенціал високий. А продуктивність? / С.Войтенко // Тваринництво України. – 2010. – № 4. – C. 2–3.
 9. Войтенко, С. Прогнозування продуктивності свиней за біохімічними показниками крові / С. Войтенко, В. Пономаренко // Тваринництво України. – 2011. – № 8. – C. 11–13.
 10. Вплив згодовування мультиензимних композицій МЕК–1 та МЕК–2 на продуктивність свиней у виробничих умовах / А. В. Гуцол, О.Л. Фабіянська, П. А. Данчик // Зб. наук. праць Вінн. нац. аграр. ун-ту. Серія: Сільськогосподарські науки. – 2013. – Вип. 2 (72). – C. 8–11.
 11. Галімов, С. М. Характеристика продуктивних якостей свиней великої білої породи імпортної селекції / С. М. Галімов // Зб. наук. праць Вінн. нац. аграр. ун-ту. Серія: Сільськогосподарські науки. – 2012. – Вип. 5 (67). – C.96–100.
 12. Дворская, Ю. Как улучшить продуктивность свиноматок? / Ю.Дворская, Билл Клоуз // Ефективні корми та годівля. – 2010. – № 2. – C.30–31.
 13. Дворская, Ю. Комплексный подход – высокая продуктивность свиней / Ю. Дворская, Б. Клоуз // Ефективні корми та годівля. – 2011. – № 3. – C. 14–16.
 14. Діхтярук, Н. С. Вплив згодовування добавки Вітапрот-БТУ на продуктивність молодняку свиней / Н. С. Діхтярук // Вісн. аграр. науки Причорномор`я. – 2012. – Вип. 4 (69). – C. 61–65.
 15. Дмитрук, І. В. Вплив бурштинової кислоти на показники продуктивності молодняку свиней / І. В. Дмитрук // Зб. наук. праць Вінн. нац. аграр. ун-ту. Серія: Сільськогосподарські науки. – 2011. – Вип. 11 (51). – C.10–12.
 16. Історія формування генеалогічної структури генофондів племінних стад свиней та продуктивності тварин в Одеському регіоні / Є. М. Агапова, Р.Л. Сусол, І. Є. Ткаченко [та ін.] // Аграр. вісн. Причорномор`я. – 2012. – Вип. 62. – C. 3–7.
 17. Коваль, О. А. Продуктивні якості свиней червоної білопоясої породи в умовах племзаводу СГПП «ТЕХМЕТ-ЮГ» Миколаївської області / О.А. Коваль, С. М. Галімов // Вісн. аграр. науки Причорномор`я. – 2010. – Вип. 3 (55). – C. 94–96.
 18. Козьменко, В. В. Резистентність та продуктивність ремонтних свиней, вирощених в умовах комплексу та завезених зовні / В. В. Козьменко, О.М. Герасименко // Зб. наук. праць Вінн. нац. аграр. ун-ту. Серія: Сільськогосподарські науки. – 2011. – Вип. 8 (48). – C. 203–206.
 19. Кучерявий, В. П. Показники продуктивності молодняку свиней при згодовуванні ПРОБІОЛАКТУ / В. П. Кучерявий, В. М. Бойчук, М. І. Курочка [та ін.] // Зб. наук. праць Вінн. нац. аграр. ун-ту. Серія: Сільськогосподарські науки. – 2012. – Вип. 5 (67). – C. 49–53.
 20. Кучерявий, В. П. Продуктивність молодняку свиней при згодовуванні пребіолакту / В. П. Кучерявий, В. М. Бойчук, Г. П. Кривонос // Зб. наук. праць Вінн. нац. аграр. ун-ту. Серія: Сільськогосподарські науки. – 2013. – Вип. 2 (72). – C. 27–33.
 21. Лаптев, Ю. Здоровый кишечник обеспечит высокую продуктивность свиней / Ю. Лаптев // Свинарство України. – 2012. – № 7. – C. 20–21.
 22. Мазуренко, М. О. Продуктивність свиней різних вікових груп при згодовуванні ферментного препарату МЕК-БТУ-3 / М. О. Мазуренко, О.І. Ремінний, А. В. Гуцол [та ін.] // Зб. наук. праць Вінн. нац. аграр. ун-ту. Серія: Сільськогосподарські науки. – 2010. – Вип. 4 (44). – C. 111–115.
 23. Пентилюк, С. І. Продуктивні ознаки свиней за використанням в їх раціонах різних препаратів / С. І. Пентилюк // Технологія вир-ва і перероб. продукції тваринництва. – 2011. – Вип. 6 (88). – C. 58–60.
 24. Пірова, Л. В. Вплив селену на продуктивність та обмін азоту у молодняку свиней на відгодівлі / Л. В. Пірова // Технологія вир-ва і перероб. продукції тваринництва. – 2011. – Вип. 6 (88). – C. 12–14.
 25. Племенные свиньи от Hermitage – высокопродуктивная генетика с высоким статутом здоровья // Аграрний тиждень. Україна. – 2010. – № 13. – C. 7.
 26. Повод, М. Г. Залежність відгодівельної продуктивності свиней різних генотипів від умов їх утримання під час відгодівлі / М. Г. Повод, Ю.А. Коваль // Зб. наук. праць Вінн. нац. аграр. ун-ту. Серія: Сільськогосподарські науки. – 2010. – Вип. 4 (44). – C. 70–76.
 27. Повышение продуктивности в кормлении свиноматок / Дж. Лоуренц, Дж. А. Миллер, Дж. Ронвасаль [та ін.] // Аграрний тиждень. Україна. – 2010. – № 38. – C. 12.
 28. Попсуй, В. Вплив вітамінів на продуктивність свиней / В. Попсуй // Пропозиція. – 2012. – № 3. – C. 158–159 ; № 4. – C. 149–151.
 29. Продуктивність свиней за дії пробіотика / Р. А. Чудак, О. І. Вознюк, Ю. М. Подолян [та ін.] // Зб. наук. праць Вінн. нац. аграр. ун-ту. Серія: Сільськогосподарські науки. – 2013. – Вип. 2 (72). – C. 54–58.
 30. Продуктивність свиней французької селекції в умовах ТОВ «Агропрайм Холдинг» Одеської області / Є. М. Агапова, Р. Л. Сусол, В.О. Лимар [та ін.] // Вісн. аграр. науки Причорномор`я. – 2010. – Вип. 1. – C. 53–57.
 31. Продуктивность свиней при различных уровнях содержания энергии и аминокислот в комбикормах / В. М. Голушко, С. А. Линкевич, В. А. Рощин [та ін.] // Ефективне тваринництво. – 2011. – № 8. – C. 25–28.
 32. Прудченко, Д. В. Продуктивні ознаки свиней за комплексного застосування препаратів / Д. В. Прудченко, С. І. Пентилюк // Технологія вир-ва і перероб. продукції тваринництва. – 2011. – Вип. 6 (88). – C. 69–71.
 33. Саприкін, В. Рекомендації з нормованої годівлі свиней різного напряму продуктивності / В. Саприкін, І. Іонов, О. Жукорський [та ін.] // Тваринництво України. – 2012. – № 10. – C. 29–31.
 34. Стратегии увеличения продуктивного долголетия свиноматок // Ветеринарна практика. – 2010. – № 2. – C. 30–32.
 35. Сусол, Р. Л. Продуктивні якості свиней породи п`єтренфранцузької селекції компанії «АDN» в умовах Одещини / Р. Л. Сусол // Аграр. вісн. Причорномор`я. – 2012. – Вип. 62. – C. 57–62.
 36. Суховуха, С. М. Продуктивність молодняку свиней при згодовуванні жирової та жиролізинової добавок / С. М. Суховуха // Корми і кормовиробництво. – 2010. – № 66. – C. 319–322.
 37. Тихончук, Д. В. Освещенность помещений для содержания свиней влияет на их продуктивность / Д. В. Тихончук, Е. Л. Ефимова // Свинарство України. – 2012. – № 6. – C. 28–29.
 38. Ткачук, В. І. Вплив мікотоксинів на продуктивні якості свиноматок / В. І. Ткачук, В. Ф. Андрійчук // Вісн. Житомир. нац. агроекол. ун-ту. – 2012. – № 1 (30). – C. 278–284.
 39. Урдзик, Р. М. Влияние рационов кормления на состояние ног у продуктивных свиноматок / Р. М. Урдзик // Ефективні корми та годівля. – 2013. – № 1. – C. 33–36.
 40. Церенюк, О. М. Ефективність селекційних і оцінних індексів материнської продуктивності свиней / О. М. Церенюк, А. І. Хватов, Т.А. Стрижак // Наук.-техн. бюлетень. – 2010. – Вип. № 102. – C. 173–181.
 41. Церенюк, О. М. Оцінка ефективності індексів материнської продуктивності свиней / О. М. Церенюк, А. І. Хватов, Т. А. Стрижак // Зб. наук. праць Вінн. держ. аграр. ун-ту. – 2010. – Вип. 3 (43). – C. 73–77.
 42. Церенюк, О. М. Оцінка ефективності індексів материнської продуктивності свиней / О. М. Церенюк, А. І. Хватов, Т. А. Стрижак // Зб. наук. праць Вінницького нац. аграр. ун-ту. Серія: Сільськогосподарські науки. – 2010. – Вип. 3 (43). – C. 73–77.
 43. Чернецкий, Г. Племенные свиньи от Hermitage – высокопродуктивная генетика с высоким статусом здоровья! / Г. Чернецкий // Тваринництво сьогодні. – 2011. – № 5. – C. 38–43.
 44. Энговатов, В. Ф. Комбикорма и ферменты – основа продуктивности поросят / В. Ф. Энговатов // Хранение и переработка зерна. – 2010. – № 12. – C. 48–50.
 45. Юлевич, О. І. Вплив амінокислотного та вітамінно–мінерального живлення на продуктивність відгодівельного молодняку свиней / О.І. Юлевич, А. В. Лихач, Ю. Ф. Дехтяр // Зб. наук. праць Вінн. нац. аграр. ун-ту. Серія: Сільськогосподарські науки. – 2013. – Вип. 2 (72). – C. 59–64.
 46. Юсси, Пеура Высокопродуктивное свиноводство в Финляндии / Пеура Юсси, Луостаринен Тарья // Тваринництво України. – 2010. – № 2. – C. 7–8.
 47. Ярошко, М. Продуктивність свиноматок та утримання / М. Ярошко // Агробізнес сьогодні. – 2012. – № 8. – C. 46–47.
Читати 10606 разів Останнє редагування Вівторок, 31 січня 2017 10:03
Авторизуйтесь, щоб мати можливість залишати коментарі