Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Молочна продуктивність ВРХ

Оцініть матеріал!
(0 голосів)
Автор  Опубліковано в: Тематичні списки літератури
Інформаційно-бібліографічний список
 1. Абилов, А. И. Рост, развитие, воспроизводительная способность и молочная продуктивность первотелок в зависимости от их физиологического состояния в молозивный период / А. И. Абилов, Н. А. Некрасова, С. Ф. Абилова // Науковий вісн. Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. – 2011. – № 160. – C. 194–197.
 2. Адмін, О. Є. Адаптивна та продуктивна здатність молочної худоби до умов безприв’язного утримання / О. Є. Адмін, Л. В. Гончаренко // Зб. наук. пр. Вінн. нац. аграр. ун-ту. Серія: Сільськогосподарські науки. – 2011. – Вип. 6 (46). – C. 70–75.
 3. Адмін, О. Є. Зв’язок лінійної оцінки екстер’єру з молочною продуктивністю корів при різних способах утримання / О. Є. Адмін, Н. Г. Адміна // Зб. наук. пр. Вінн. нац. аграр. ун-ту. Серія: Сільськогосподарські науки. – 2012. – Вип. 4 (62). – C. 71–78.
 4. Адміна, Н. Г. Особливості розвитку телиць чорно–рябої молочної породи, одержаних від високопродуктивних корів / Н. Г. Адміна // Зб. наук. пр. Вінн. нац. аграр. ун-ту. Серія: Сільськогосподарські науки. – 2011. – Вип. 6 (46). – C. 76–80.
 5. Алентаэв, А. С. Молочная продуктивность аулиэатинского скота и его помесей с голштинской породой / А. С. Алентаэв // Аграрная наука. – 2004. – № 11. – C. 18.
 6. Аль–Бази Мезхер Камиль. Молочная продуктивность и характеристика качества молочного жира, синтезированного коровами разных пород, разводимых в племзаводе «Родина» Харьковской области /  Аль–Бази Мезхер Камиль, С. О. Шаповалов // Аграрний вісн. Причорномор`я. – 2012. – Вип. 62. – C. 7–14.
 7. Антонов, А. В. Роль перекисного окислення липидов в формировании молочной продуктивности коров / А. В. Антонов, И. А. Плющик // Наукові пр. Півден. філ. нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України «Крим. агротехнолог. ун-т». – 2013. – Вип. 151. – C. 154–159.
 8. Антонюк, Т.А. Продуктивність бичків української червоно–рябої молочної породи від 6– до 15–місячного віку залежно від умов їх вирощування в молочний перід / Т.А. Антонюк // Науковий вісн. Нац. аграр. ун-ту. – 2006. – № 100. – C. 180–184.
 9. Базишин, М. М. Молочна продуктивність і якісний склад молока корів вітчизняних та датської чорно–рябої порід / М. М. Базишин // Вісник аграрної науки. – 2008. – № 3. – C. 70–71.
 10. Базишина, І. Молочна продуктивність корів і час першого отелення / І. Базишина // Тваринництво України. – 2009. – № 3. – C. 7–8.
 11. Баймишев, Х. Б. Молочная продуктивность первотелок черно–пестрой породы / Х. Б. Баймишев, Л. А. Якименко // Аграрная наука. – 2008. – № 12. – C. 15–16.
 12. Барабаш, В. Корекція молочної продуктивності імпортованих голштинів / В. Барабаш, І. Ситечко // Тваринництво України. – 2009. – № 3. – C. 4–6.
 13. Батанов, С. Д. Молочная продуктивность первотелок разной стрессоустойчивости / С. Д. Батанов, О. С. Старостина // Зоотехния. – 2005. – № 2. – C. 18–19.
 14. Батанов, С. Д. Состав крови и его связь с молочной продуктивностью у коров / С. Д. Батанов, О. С. Старостина // Зоотехния. – 2005. – № 10. – C. 14–16.
 15. Батир, Р. Ю. Вплив кратності доїння на продуктивність корів / Р. Ю. Батир // Ефективне тваринництво. – 2014. – № 2. – C. 24–27.
 16. Бикадов, П. П. Аналіз основних селекційних ознак корів різних заводських ліній / П. П. Бикадов // Вісн. аграр. наук. Причорномор`я. – 2013. – Вип. 4 (75). – C. 20–23.
 17. Бінерт, О. В. Стан молочного скотарства і розвиток ринку молочної продукції в сучасних умовах / О. В. Бінерт // Вісн. Сум. нац. аграр. ун-ту. – 2008. – № 12/2. – C. 149–151.
 18. Болгова, Н. В. Вплив генотипових чинників на молочну продуктивність корів / Н. В. Болгова // Зб. наук. пр. Вінн. нац. аграр. ун-ту. Серія: Сільськогосподарські науки. – 2011. – Вип. 8 (48). – C. 7–11.
 19. Бондар, С. О. Реалізація спадкового потенціалу молочної продуктивності худоби різних порід / С. О. Бондар // Вісн. аграр. наук. Причорномор`я. – 2012. – Вип. 4 (69). – C. 13–16.
 20. Брошков, М. М. Лютеолітична дія естрофану на яєчники залежно від молочної продуктивності корів та сезону року / М. М. Брошков // Вісн. Дніпропетров. держ. аграр. ун-ту. – 2006. – № 1. – C. 96–98.
 21. Буркат, В. П. Критерій інтегральної оцінки продуктивності корів молочних і молочно–м’ясних порід України / В. П. Буркат, П. І. Шаран // Вісник аграрної науки. – 2007. – № 10. – C. 33–37.
 22. Бурнатний, С. В. Молочна продуктивність первісток бурої породи різних генотипів / С. В. Бурнатний // Зб. наук. пр. Вінн. держ. аграр. ун-ту. – 2008. – № 34. – C. 81–83.
 23. Буткалюк, Ж. В. Конверсія поживних речовин корму в молоко коровами української чорно–рябої молочної породи широкого та вузького типів конституції / Ж. В. Буткалюк // Зб. наук. пр. Вінн. держ. аграр. ун-ту. – 2004. – № 16. – C. 96–101.
 24. Вацький, В. Ф. Ембріогенез і продуктивність молочної худоби / В. Ф. Вацький, С. А. Величко // Вісн. Сум. нац. аграр. ун-ту. – 2013. – № 7 (23). – C. 137–141.
 25. Вацький, В. Ф. Молочна продуктивність корів української червоно–рябої молочної породи залежно від відтворювальної здатності / В. Ф. Вацький, С. А. Величко // Вісн. Полтав. держ. аграр. акад. – 2012. – № 2. – C. 118–122.
 26. Вечорка, В. В. Генетичні та паратипові чинники впливу на ознаки молочної продуктивності корів голштинської породи канадської селекції / В. В. Вечорка // Зб. наук. пр. Вінн. нац. аграр. ун-ту. Серія: Сільськогосподарські науки. – 2011. – Вип. 8 (48). – C. 12–15.
 27. Використання генетико–селекційних параметрів у селекційному процесі зі стадами української чорно–рябої молочної породи / З. Є. Щербатий, Б. А. Павлів, Ю. Г. Кропивка, Л. Б. Москаль // Зб. наук. пр. Вінн. держ. аграр. ун-ту. – 2005. – Вип. 22. – C. 123–128.
 28. Гетоков О. Влияние голштинов на молочную продуктивность и крепость пястной кости дочерей в предгорной зоне Северного Кавказа / О. Гетоков, М. Ужахов, З. Долгиева // Молочное и мясное скотоводство. – 2009. – № 1. – C. 11–12.
 29. Игнатьева Л. И. Влияние подбора родительских пар на живую массу и молочную продуктивность телок / Л. И. Игнатьева, Н. А. Попов // Зоотехния. – 2006. – № 6. – C. 6–7.
 30. Горлов И. Ф. Влияние силосов, заготовленных с консервантами, на молочную продуктивность коров / И. Ф. Горлов, Н. Г. Чамурлиев, В. Н. Хромова // Зоотехния. – 2006. – № 3. – C. 12–15.
 31. Влияние скармливания кукурузного силоса, приготовленного с бишофитом, на молочную продуктивность коров / А. Т. Варакин, В. В. Саломатин, Д.В. Николаев [та ін.] // Зоотехния. – 2008. – № 12. – C. 10–12.
 32. Чернова Е. Влияние цитратных микроелементов рациона на молочную продуктивность коров / Е. Чернова // Зоотехния. – 2009. – № 5. – C. 12–13.
 33. Волков, В. А. Особливості змін росту та молочної продуктивності корів української чорно–рябої молочної породи / В. А. Волков // Вісн. аграр. наук. Причорномор`я. – 2010. – Вип. 3 (55). – C. 13–24.
 34. Вплив батьків на молочну продуктивність корів–дочок / О. В. Денисюк, В. І. Халак, В. І. Приймич, Ю. М. Луник // Сільський господар. – 2013. – № 5/6. – C. 5–8.
 35. Вплив вітамінно–мінеральних преміксів на молочну продуктивність і жирнокислотний склад молока корів / М. Ф. Кулик, А. В. Тучик, Ю. В. Обертюх [та ін.] // Вісник аграрної науки. – 2012. – № 9. – C. 22–26.
 36. Вплив вітамінно–мінерального преміксу на молочну продуктивність корів і вміст міді, цинку, жиру та білка в молоці / М. Ф. Кулик, Ю. В. Обертюх, Л. П. Чорнолата [та ін.] // Вісник аграрної науки. – 2012. – № 4. – C. 42–46.
 37. Гавриленко, М. Білковомолочність– важливий показник молочної продуктивності корів / М.Гавриленко // Тваринництво України. – 2002. – № 11. – C. 14–16.
 38. Гавриленко, М. Годівля й утримання високопродуктивних молочних корів / М. Гавриленко // Фермерське господарство. – 2013. – № 12. – C. 24–25.
 39. Галушко, І. А. Аналіз молочної продуктивності голштинської худоби зарубіжної селекції в умовах АТЗТ «Агро–Союз» Дніпропетровськї області / І. А. Галушко // Вісн. Сум. нац. аграр. ун-ту. – 2006. – № 10. – C. 23–26.
 40. Галушко, І. А. Молочна продуктивність корів голштинської породи різного екопоєднання / І. А. Галушко // Вісн. аграр. наук. Причорномор`я. – 2013. – Вип. 4 (76). – C. 18–23.
 41. Галушко, І. А. Порівняльна характеристика живої маси телиць голштинської породи різних ліній та її зв’язок з молочною продуктивністю в умовах АТЗТ «Агро–Союз» / І. А. Галушко // Зб. наук. пр. Вінн. нац. аграр. ун-ту. Серія: Сільськогосподарські науки. – 2011. – Вип. 9 (49). – C. 81–84.
 42. Гармаш, Е. Молочная продуктивность первотелок в зависимости от генетического потенциала / Е. Гармаш // Тваринництво України. – 2009. – № 2. – C. 7–10.
 43. Гармаш, О. Енергетичні параметри молочної продуктивності корів / О. Гармаш // Тваринництво України. – 2007. – № 10. – C. 22–23.
 44. Гармаш, О. І. Взаємозв’язок між продуктивністю та відтворювальною здатністю у корів червоної молочної породи / О. І. Гармаш // Біоресурси і природокористування. – 2013. – Т. 5. – C. 100–106.
 45. Гейда, І. М. Характеристика відтворювальної здатності бугаїв–плідників різних ліній української чорно–рябої молочної породи за показниками спермопродукції в залежності від пори року / І. М. Гейда // Наук.–техн. бюл. – 2007. – № 95. – C. 47–49.
 46. Геккієв, А. Д. Зв’язок закономірностей нарощування лактацій з молочною продуктивністю корів різних типів формування організму / А. Д. Геккієв, О. І. Каратєєва // Вісн. аграр. наук. Причорномор`я. – 2012. – Вип. 4 (69). – C. 41–48.
 47. Геккієв, А. Д. Компоненти фенотипової мінливості ознак молочної продуктивності корів різних генотипів / А. Д. Геккієв // Вісн. аграр. наук. Причорномор`я. – 2005. – № 1 (29). – C. 203–208.
 48. Копилова К. В. Генетична структура української червоної молочної породи за локусами кількісних ознак (QTL) / К. В. Копилова, К. В. Копилов, Ю. В. Полупан // Вісник аграрної науки. – 2010. – № 2. – C. 40–45.
 49. Гиль, М. І. Альтернативні методи моделювання та прогнозування процесів росту і молочної продуктивності корів / М. І. Гиль // Вісн. Дніпропетров. держ. аграр. ун-ту. – 2007. – № 2. – C. 121–128.
 50. Гиль, М. І. Аналіз залежності молочної продуктивності корів від поліморфізму окремих структурних генів / О. В. Городна, С. С. Крамаренко, О. Ю. Сметана, М. І. Гиль // Науковий вісн. Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. – 2011. – № 160. – C. 285–292.
 51. Гиль, М. І. Використання ентропійного аналізу в оцінці молочної продуктивності худоби різної інтенсивності формування організму / М. І. Гиль, В. В. Коваленко // Вісник аграр. наук. Причорномор`я. – 2010. – Вип. 1. – C. 12–20.
 52. Гиль, М. І. Ефективність використання стабілізуючого добору в прогнозуванні молочної продуктивності корів української чорно–рябої молочної породи / М. І. Гиль // Науковий вісн. Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. – 2009. – № 132. – C. 162–167.
 53. Гиль, М. І. Очікувана продуктивність молодняку різних ліній української молочної чорно–рябої породи / М. І. Гиль, В. А. Волков // Тваринництво України. – 2014. – № 2. – C. 11–14.
 54. Гиль, М. І. Порівняльний аналіз відтворювальної функції самиць різних порід худоби молочного напряму продуктивності / М. І. Гиль, П. О. Шебанін // Вісн. аграр. наук. Причорномор`я. – 2013. – Вип. 4 (76). – C. 24–33.
 55. Гиль, М. І. Генетичний аналіз ознак молочної продуктивності в системі діалельного схрещування / М. І. Гиль // Науковий вісн. Нац. аграр. ун-ту. – 2008. – № 118. – C. 18–26.
 56. Гиль, М. І. Зв’язок закономірностей нарощування лактації з молочною продуктивністю корів різних генотипів / М. І. Гиль // Таврійський наук. вісн. – 2007. – № 54. – C. 121–124.
 57. Гиль, М. І. Математичне моделювання росту молодняку корів різних заводських типів української червоної молочної породи та їх наступної молочної продуктивності / М. І. Гиль // Зб. наук. пр. Вінн. держ. аграр. ун-ту. – 2008. – № 34. – C. 250–264.
 58. Гиль, М. І. Порівняльний аналіз голштинської худоби різних заводських ліній за молочною продуктивністю в умовах АТЗТ «АГРО–СОЮЗ» Дніпропетровської області / М. І. Гиль, І. А. Галушко // Вісн. аграр. наук. Причорномор`я. – 2006. – № 2 (34). – C. 151–156.
 59. Гиль, М. І. Факторіальна обумовленість полігенно зумовлених ознак у корів молочного напрямку продуктивності в умовах Півдня України / М. І. Гиль // Зб. наук. пр. Вінн. держ. аграр. ун-ту. – 2009. – № 37. – C. 201–210.
 60. Гнатюк, С. І. Вплив генотипових факторів на формування молочної продуктивності у корів різних внутрішньопородних типів української червоної молочної породи / С. І. Гнатюк // Вісн. Сум. нац. аграр. ун-ту. – 2010. – № 12. – C. 30–36.
 61. Гнатюк, С. І. Вплив спадковості на показники продуктивного довголіття у тварин різних внутрішньопородних типів української червоної молочної породи / С. І. Гнатюк, В. М. Коваленко // Вісн. Сум. нац. аграр. ун-ту. – 2013. – № 7 (23). – C. 22–27.
 62. Гончаренко, І. Ембріогенез і наступна продуктивність молочної худоби / І. Гончаренко // Тваринництво України. – 2005. – № 2. – C. 11–14.
 63. Гончаренко, І. В. Динаміка молочної продуктивності корів червоно–рябих голштинів німецької селекції / І.В. Гончаренко // Ефективне тваринництво. – 2006. – № 5. – C. 37–42.
 64. Гончарова, Ю. М. Характеристика лактаційних кривих корів–первісток різних заводських ліній / Ю. М. Гончарова // Молоді вчені у вирішенні проблем вир-ва і переробки продукції тваринництва. – 2011. – C. 39–40.
 65. Гордійчук, Н. М. Вплив живої маси теличок української червоно–рябої молочної породи при народженні на ріст і розвиток та молочну продуктивність / Н. М. Гордійчук, Я. І. Півторак // Зб. наук. пр. Вінн. держ. аграр. ун-ту. – 2008. – № 34. – C. 57–60.
 66. Горин, В. К вопросу о повышении молочной продуктивности и оздоровлении стада при некробактериозе / В. Горин // Молочное и мясное скотоводство. – 2005. – № 3. – C. 22–24.
 67. Гощак, О. Я. Закономірності формування молочної продуктивності корів під впливом різнофакторної годівлі / О. Я. Гощак, В. І. Кваша // Ефективне тваринництво. – 2011. – № 4. – C. 25–27.
 68. Гриценко, С. Молочная продуктивность и технологические свойства вымени черно–пестрого скота / С. Гриценко // Молочное и мясное скотоводство. – 2008. – № 5. – C. 27.
 69. Дармограй, Л. М. Молочна продуктивність та окремі показники крові корів при згодуванні сінажу із GALEGA ORIENTALIS (LA) / Л. М. Дармограй // Зб. наук. пр. Вінн. держ. аграр. ун-ту. – 2005. – Вип. 22. – C. 111–115.
 70. Денисюк, О. В. Продуктивність та відтворювальна здатність корів за різного характеру лактаційної кривої / О. В. Денисюк // Вісник аграрної науки Причорномор`я. – 2014. – Вип. 3 (79). – C. 169–175.
 71. Денисюк, О. Екогенез плідників та молочна продуктивність корів–дочок / О. Денисюк // Тваринництво України. – 2009. – № 6. – C. 15–17.
 72. Димчук, А.В. Молочна продуктивність матерів корів подільського заводі типу української червоно–рябої молочної породи / А.В. Димчук // Збірник наукових праць Вінницького державного аграрного університету. – 2008. – № 34. – C. 277–280.
 73. Добровольський, Б. Рання оцінка прогнозування молочної продуктивності корів за надоями предків / Б. Добровольський // Тваринництво України. – 2004. – № 12. – C. 21–23.
 74. Допомагає номограма прогнозувати молочну продуктивність нащадків та оптимальний добір за гено– і фенотипами / В. Барабаш, М. Соловйов, В. Говтвян, Дорофеєва О., Говтвян А. // Тваринництво України. – 2008. – № 6. – C. 19–21.
 75. Дровняк, О. В. Молочна продуктивність корів, вирощених в умовах "холодного" утримання / О. В. Дровняк // Вісник Сумського національного аграрного університету. – 2013. – № 7 (23). – C. 38–41.
 76. Еременко, В.И. Взаимосвязь липидных показателей крови с молочной продуктивностью черно–пестрого скота / В.И. Еременко // Украина За рулем. – 2006. – № 9. – C. 9.
 77. Загородній, А.П. Міжлінійні відмінності корів української чорно–рябої молочної породи за молочною продуктивністю та стійкістю до маститу / А.П. Загородній // Збірник наукових праць Вінницького державного аграрного університету. – 2008. – № 34. – C. 235–239.
 78. Зайнуков, Р. Влияние глауконита на молочную продуктивность первотелок / Р. Зайнуков, И. Миронова, Х. Тагиров // Молочное и мясное скотоводство. – 2008. – № 5. – C. 17–18.
 79. Залежність молочної продуктивності корів від системи їх вирощування / А.Н. Дріпа, М.В. Буштрук, І.С. Старостенко // Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету. – 2006. – № 2. – C. 105–108.
 80. Зотько, М. О. Молочна продуктивність корів різної стресостійкості / М. О. Зотько, Л. М. Рябчук, О. А. Антохова // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Сільськогосподарські науки. – 2010. – Вип. 3 (43). – C. 58–61.
 81. Зубець, М. В. Породна структура і перспективи селекції молочної худоби / М. В. Зубець, М. І. Бащенко, Ю. П. Полупан // Вісник аграрної науки. – 2012. – № 10. – C. 34–38.
 82. Использование ДНК–диагностики по генам CSN3 и cD18 в селекции молочного скота / Л. А. Танана, Т. И. Епишко, В. В. Пешко, Р. В. Трахимчик // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Сільськогосподарські науки. – 2013. – Вип. 3(73). – C. 136–145.
 83. Іванов, І. А. Вплив генотипових і паратипових факторів на продуктивні і технологічні ознаки корів української чорно–рябої породи в умовах безприв"язного утримання / І. А. Іванов, О. І. Іванов // Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. – 2010. – № 1 (26). – C. 235–245.
 84. Іванов, І. А. Вплив різних систем безприв"язної технології утримання на фенотипову консолідацію батьківських ліній продуктивних ознак первісток української чорно–рябої молочної породи / І. А. Іванов, О. І. Іванов // Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. – 2011. – № 2. – C. 151–158.
 85. Іванов, І. А. Прогнозування довічної молочної продуктивності корів української чорно–рябої молочної породи / І. А. Іванов, С. П. Маленівська // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Сільськогосподарські науки. – 2012. – Вип. 5 (67). – C. 111–114.
 86. Іванов, І. А. Роль взаємозв"язків між продуктивними і технологічними ознаками корів молочних порід при проведенні послідовного добору в умовах безприв"язної технології утримання / І. А. Іванов, Г. І. Сніхівська // Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. – 2011. – № 1 (28). – C. 264–276.
 87. Іванов, О. І. Вплив різних систем безприв"язної технології утримання на фенотипову консолідацію батьківських ліній продуктивних ознак первісток української чорно–рябої молочної породи / О. І. Іванов // Молоді вчені у вирішенні проблем виробництва і переробки продукції тваринництва. – 2011. – . – C. 45–47.
 88. Івахненко, Р. А. Вплив різних режимів підсису на продуктивні характеристики молочних корів та телят / Р. А. Івахненко // Вісник аграрної науки Причорномор`я. – 2010. – Вип. 3 (55). – C. 58–64.
 89. Іляшенко, Г. Д. Відтворна здатність та її зв"язок з молочною продуктивністю корів / Г. Д. Іляшенко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – 2011. – № 160. – C. 154–162.
 90. Іляшенко, Г. Д. Вплив паратипових чинників на молочну продуктивність корів / Г. Д. Іляшенко // Вісник Сумського національного аграрного університету. – 2010. – № 12. – C. 53–57.
 91. Калетнік, Г. М. Молочна продуктивність корів і жирнокислотний склад молочного жиру при використанні в складі раціонів сухої післяспиртової барди / Г. М. Калетнік, Ю. В. Обертюх, О. В. Шутяк // Ефективні корми та годівля. – 2011. – № 6. – C. 39–43.
 92. каменська, І. Тривалість продуктивного використання плідників молочних порід / І. каменська, Й. Сірацький // Тваринництво України. – 2009. – № 7. – C. 13–14.
 93. Каратєєва, О. І. Особливості відтворювальної здатності корів молочного напряму продуктивності Миколаївської області / О. І. Каратєєва // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Сільськогосподарські науки. – 2012. – Вип. 3(61). – C. 100–103.
 94. Каратєєва, О. І. Порівняльний аналіз молочної продуктивності худоби за різних типів формування їх організму / О. І. Каратєєва // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Сільськогосподарські науки. – 2011. – Вип. 9(49). – C. 119–125.
 95. Каратєєва, О. І. Порівняльний аналіз молочної продуктивності худоби різних порід / О. І. Каратєєва // Вісник аграрної науки Причорномор`я. – 2010. – Вип. 3 (55). – C. 69–77.
 96. Каратєєва, О. І. Прогнозування молочної продуктивності худоби за різних типів формування організму / О. І. Каратєєва // Вісник аграрної науки Причорномор`я. – 2013. – Вип. 4(76). – C. 68–76.
 97. Карликова, Г.Г. Совершенствование учета молочной продуктивности / Г.Г. Карликова, А.З. Канеев // Зоотехния. – 2005. – № 9. – C. 17–19.
 98. Карлова, Л. В. Молочна продуктивність корів голштинської породи залежно від тривалості їх сервіс–періоду / Л. В. Карлова // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Сільськогосподарські науки. – 2012. – Вип. 5 (67). – C. 115–118.
 99. Кислякова, Е.М. Молочная продуктивность и технологические свойства молока коров–первотелок в зависимости от состава рациона / Е.М. Кислякова, Е.В. Ачкасова // Зоотехния. – 2009. – № 1. – C. 20–21.
 100. Китаєва, А. П. Молочна продуктивність первісток української червоної молочної породи залежно від віку парування / А. П. Китаєва, О. Л. Проноза // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Сільськогосподарські науки. – 2011. – Вип. 9(49). – C. 131–134.
 101. Коваленко, В. В. Зв"язок інтенсивності нарощування лактаційної кривої молочною продуктивністю корів української червоної молочної породи / В. В. Коваленко // Вісник аграрної науки Причорномор`я. – 2013. – Вип. 4(76). – C. 81–88.
 102. Коваленко, В. Г. Вплив кількості нітратів кормів на молочну продуктивність корів / В. Г. Коваленко // Таврійський науковий вісник. – 1998. – Вип. 5. – C. 83–84.
 103. Коваль, С. С. Вивчення впливу насіння ярої вики на молочну продуктивність корів і якість молока / С. С. Коваль, Ю. С. Деркач // Корми і кормовиробництво. – 2008. – № 63. – C. 149–153.
 104. Коваль, С. С. Молочна продуктивність корів залежно від генотипу / С. С. Коваль, В. Й. Василинчук, Л. М. Іглінський // Збірник наукових праць Вінницького державного аграрного університету. – 2005. – № 21. – C. 33–37.
 105. Коваль, С. С. Молочна продуктивність корів симентальської породи вітчизняної та австралійської селекції в умовах Вінницької області / С. С. Коваль, М. О. Мандрик, О. В. Бігас // Корми і кормовиробництво. – 2009. – № 65. – C. 128–137.
 106. Коваль, Т. Вирощування й годівля – коригуючі чинники молочної та відтворної продуктивності / Т. Коваль // Тваринництво України. – 2006. – № 5. – C. 13–15.
 107. Коваль, Т. Молочна продуктивність і відтворна здатність взаємозалежні / Т. Коваль // Тваринництво України. – 2006. – № 2. – C. 18–20.
 108. Ковальчук, В.І. Продуктивність корів української чорно–рябої молочної породи різних екстер"єрно–конституційних типів в умовах Полісся / В.І. Ковальчук, А.М. Дідківський // Збірник наукових праць Вінницького державного аграрного університету. – 2008. – № 34. – C. 247–249.
 109. Ковальчук, І. В. Оцінка показників господарського використання, відтворної здатності та молочної продуктивності корів різного походження і генотипу / І. В. Ковальчук, Л. А. Кальчук // Збірник наукових праць Вінницького державного аграрного університету. – 2006. – Вип. 30. – C. 208–214.
 110. Козир, В. Резерви збереження максимальної продуктивності молочних корів / В. Козир // Тваринництво України. – 2005. – № 4. – C. 2–4.
 111. Козир, В. С. Селекційний процес молочної худоби відповідно до умов ICAR / В. С. Козир, Т. В. Мовчан // Вісник аграрної науки. – 2010. – № 8. – C. 43–45.
 112. Колоша, В. Високопродуктивне стадо молочної худоби / В. Колоша, в. Данильченко, О. Кропивний // Тваринництво України. – 2004. – № 7. – C. 4–5.
 113. Корнієнко, І. Якість молочної та м"ясної продукції як основа конкурентоспроможності на ринку / І. Корнієнко // Молочное дело. – 2010. – № 1. – C. 31–32.
 114. Коронец, И. М. Фенотипические показатели молочной продуктивности коров голштинской популяции республики Беларусь / И. М. Коронец, Н. В. Климец, М. А. Дашкевич [та ін.] // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Сільськогосподарські науки. – 2012. – Вип. 3(61). – C. 112–116.
 115. Кос, В. Ф. Порівняльна оцінка росту теплиць та молочної продуктивності корів української чорно–рябої молочної породи різної лінійної належності / В. Ф. Кос, А. Й. Жмур // Біолологічні і технологічні аспекти виробництва та переробки продукції тваринництва в контексті євроінтеграції. – 2009. – . – C. 72–73.
 116. Косіор, Л. Т. Зміна молочної продуктивності корів після переведення з родильного відділення в основне стадо / Л. Т. Косіор // Наукові пошуки молоді у третьому тисячолітті. – 2007. – . – C. 78.
 117. Косіор, Л.Т. Динаміка молочної продуктивності корів при переведені їх з родильного відділення в основне стадо за різних умов утримання та доїння / Л.Т. Косіор // Збірник наукових праць Вінницького державного аграрного університету. – 2008. – № 34. – C. 22–25.
 118. Косіор, С. Молочна продуктивність залежно корів від способів і кратності доїння / С. Косіор // Тваринництво України. – 2009. – № 1. – C. 16–19.
 119. Косов, В. А. Длительность хозяйственного использования и пожизненная молочная продуктивность коров украинской красной молочной породы / В. А. Косов // Ефективне тваринництво. – 2014. – № 7. – C. 17–19.
 120. Косташ, В. Продуктивні та племінні якості молочної худоби Буковини / В. Косташ // Тваринництво України. – 2007. – № 5. – C. 10–12.
 121. Костюк, О. Д. Якість молочної продукції як конкурентна перевага на ринку / О. Д. Костюк // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – 2010. – №154. – C. 196–200.
 122. Костюк, О.Д. Екологічні аспекти виробництва молочної продукції в ринкових умовах / О.Д. Костюк // Науковий вісник Національного аграрного університету. – 2006. – № 110. – C. 127–129.
 123. Крамар, Н. І. Взаємозалежність показників відтворної здатності корів української червоної молочної породи / Н. І. Крамар, В. О. Черемисова // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Сільськогосподарські науки. – 2011. – Вип. 11(51). – C. 31–35.
 124. Крамаренко, С. С. Ефективність ранньої оцінки росту та розвитку корів в прогнозуванні їх молочної продуктивності / С. С. Крамаренко, І. М. Дребот // Вісник аграрної науки Причорномор`я. – 2010. – Вип. 3 (55). – C. 113–116.
 125. Кудлай, І. Оцінка молочної продуктивності і якості молока / І. Кудлай // Тваринництво України. – 2010. – № 9. – C. 14–18.
 126. Кузебний, С. Перебіг отелення і післяотельного періоду у корів молочного напряму продуктивності / С. Кузебний, Г. Шарапа, В. Шилофост // Тваринництво України. – 2014. – № 3/4. – C. 32–36.
 127. Кузів, М. І. Молочна продуктивність і характер лактаційної діяльності високопродуктивних корів / М. І. Кузів // Вісник Сумського національного аграрного університету. – 2013. – № 7 (23). – C. 53–56.
 128. Кулик, М. Ф. Продуктивність та якість молока корів української чорно–рябої молочної породи при використанні в годівлі вітамінно–мінеральної добавки Каумін ТМ Лакто Плюс / М. Ф. Кулик, О. І. Скоромна, П. В. Березовський, В. В. Дьякова // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Сільськогосподарські науки. – 2011. – Вип. 6 (46). – C. 39–43.
 129. Курепин, А. А. Молочная продуктивность и физиологическое состояние коров при вскармливании дрожжевого концентрата / А. А. Курепин, Р. Д. Шорец, З. С. Стрельцова // Вісник аграрної науки Причорномор`я. – 2012. – Вип. 4(69). – C. 86–91.
 130. Курнаєв, О. М. Молочна продуктивність корів при використанні у раціонах сіна з люцерни, заготовленого за рулонною технологією при підвищенні вологості та використанні мінерального консерванту / О. М. Курнаєв, Л. Г. Нікітенко, К. М. Сироватко [та ін.] // Корми і кормовиробництво. – 2008. – № 63. – C. 143–148.
 131. Курнаєв, О. М. Молочна продуктивність корів при заміні соняшникового шроту на небілковий азот препарату OPTIGEN® / О. М. Курнаєв, К. В. Сироватко, М. М. Пилипчук // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Сільськогосподарські науки. – 2012. – Вип. 4(62). – C. 17–20.
 132. Курнаєв, О. М. Молочна продуктивність кормів при використанні у раціонах люцернового сінажу, заготовленого за рулонною технологією при використанні мінерального консерванту / О. М. Курнаєв, Л. Г. Нікітенко, К. М. Сироватко [та ін.] // Корми і кормовиробництво. – 2009. – № 65. – C. 95–102.
 133. Кучер, Д. М. Ефективність підбору чистопородних голштинських бугаїв–плідників до корів української чорно–рябої молочної породи / Д. М. Кучер // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Сільськогосподарські науки. – 2013. – Вип. 3(73). – C. 88–94.
 134. Кучерявий, В. П. Вплив згодовування бактеріального препарату на молочну продуктивність / В. П. Кучерявий, В. О. Добронецька, Л. В. Газда [та ін.] // Молоді вчені у вирішенні проблем виробництва і переробки продукції тваринництва. – 2011. – . – C. 21–22.
 135. Ладика, В. І. Українська бура молочна порода: сучасний стан та перспективи селекції / В. І. Ладика // Сучасні аграрні технології. – 2012. – № 7. – C. 62–67.
 136. Лесь, С. Відтворення та молочна продуктивність голштинів при утриманні в боксах / С. Лесь, В. Костенко // Тваринництво України. – 2014. – № 8/9. – C. 20–22.
 137. Лещук, Г. Влияние генетических и экстерьерных факторов на молочную продуктивность коров / Г. Лещук, Л. Новоселова // Молочное и мясное скотоводство. – 2006. – № 4. – C. 24–26.
 138. Литвинов, И.В. Связь уровня молочной продуктивности с аллелями систем групп крови / И.В. Литвинов, Н.В. Литвинова, О.Л. Хромова // Зоотехния. – 2005. – № 5. – C. 2–4.
 139. Ліскович, В. А. Вплив вікових особливостей корів на їх молочну продуктивність / В. А. Ліскович // Наукові пошуки молоді у третьому тисячолітті. – 2007. – . – C. 69.
 140. Лісний, В. А. Молочна продуктивність корів червоної степової породи та її помісей з голштинською / В. А. Лісний // Таврійський науковий вісник. – 2001. – Вип 17. – C. 52–55.
 141. Літун, В. Молочна продуктивність корів різних генотипів прикарпатського типу української червоно–рябої молочної породи / В. Літун, Й. Сірацький // Тваринництво України. – 2003. – № 10. – C. 16–17.
 142. Логвіненко, В. І. Взаємозв"язок молочної продуктивності корів та рівня їх відтворювальної здатності залежно від лінійної приналежності / В. І. Логвіненко // Біоресурси і природокористування. – 2013. – Т. 5. – C. 107–110.
 143. Лоран Рожер, Основні аспекти формування молочної продуктивності /  Лоран Рожер, В. Шило, Л. Крюкова // Пропозиція. – 2014. – № 4. – C. 206–208.
 144. Луженко, С. Раздой и запуск коров / С. Луженко // Фермерське господарство. – 2014. – № 10. – C. 24–25.
 145. Любинський, О.І. Молочна продуктивність корів різних ліній прикарпатського внутрішньопородного типу української червоно–рябої молочної породи / О.І. Любинський // Збірник наукових праць Вінницького державного аграрного університету. – 2008. – № 34. – C. 281–285.
 146. Мандрик, М. О. Молочна продуктивність та хімічний склад молока корів симентальської та чорно–рябої порід в залежності від годівлі / М. О. Мандрик, О. В. Бігас, О. А. Москаленко // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Сільськогосподарські науки. – 2011. – Вип. 6 (46). – C. 44–48.
 147. Маньковський, А. Датська чорно–ряба: залежність молочної продуктивності від віку отелення та генотипу / А. Маньковський // Тваринництво України. – 2010. – № 1. – C. 16–19.
 148. Маркелова, А. В. Вплив силосованих злакових культур у поєднанні з хрестоцвітими на молочну продуктивність корів / А. В. Маркелова // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Сільськогосподарські науки. – 2013. – Вип. 1(71). – C. 37–41.
 149. Мартиненко, А. В. Вплив фізіологічного стану організму лактуючих корів на молочну продуктивність у ранній післяродовий період / А. В. Мартиненко // Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету. – 2011. – № 2. – C. 130–132.
 150. Матеуш, В.Л. Вплив спрямованого вирощування ремонтних телиць на молочну продуктивність первісток / В.Л. Матеуш // Сільський господар. – 2010. – № 1/2. – C. 9–12.
 151. Микитас, Р. Є. Прогнозування молочної продуктивності корів червоної степової породи різного ступеня інбридингу / Р. Є. Микитас, Н. С. Папакіна, В. В. Демчук // Таврійський науковий вісник. – 2001. – Вип 17. – C. 59–61.
 152. Микитас, Р. С. Порівняльна ефективність використання поліпшуючих порід для підвищення продуктивності молочного гурту / Р. С. Микитас // Таврійський науковий вісник. – 1998. – Вип. 5. – C. 58–59.
 153. Мирось, В.В. Визначення впливу генотипу батьків на молочну продуктивність їх потомства при прив"язному та безприв"язному способах утримання худоби / В.В. Мирось, І.Г. Бабарика // Вісник Полтавського державного сільськогосподарського інституту. – 2000. – C. 62–64.
 154. Михайлова, М. Е. Влияние полиморфных вариантов генов соматотропинового каскада (bPit–1, bPrl, bGH, bGHR, blGF–1) на признаки молочной продуктивности крупного рогатого скота черно–пестрой породы белорусского разведения / М. Е. Михайлова, Е. В. Белая, Н. М. Волчок // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – 2011. – № 160. – C. 273–280.
 155. Мовчан, Т. Молочна продуктивність та її мінливість у корів різного генотипу української червоної молочної породи / Т. Мовчан // Тваринництво України. – 2007. – № 1. – C. 29–30.
 156. Молочна продуктивність і відтворна здатність первісток української червоної молочної породи різної лінійної належності / А. Р. Дудок // Науковий вісник `Асканія–Нова`. – 2013. – Вип. 6. – C. 133–140.
 157. Молочна продуктивність корів за умов згодовування цитратів біогенних металів / В. І. Карповський, Д. І. Криворучко, Р. В. Постой, П. В. Карповський // Вісник аграрної науки. – 2013. – № 3. – C. 34–36.
 158. Молочна продуктивність корів–первісток за виробничими типами / Н. В. Резніченко // Молоді вчені у вирішенні проблем виробництва і переробки продукції тваринництва. – 2011. – C. 58–59.
 159. Молочная продуктивность и состояние печени после отела по результатам применения препарата Антитокс / Е.В. Душкин // Зоотехнология. – 2008. – № 7. – C. 21–22.
 160. Музика, П.М. Шляхи реалізації генетичного потенціалу молочної продуктивності корів / Г. Коваленко, О. Бірюкова // Тваринництво України. – 2004. – № 10. – C. 19–21.
 161. Надточій, В. Характеристика бугаїв–плідників різних порід та генотипів за молочною продуктивністю матері / В. Надточій // Тваринництво України. – 2004. – № 12. – C. 24.
 162. Найденко, К. А. Вплив рівня надою молока матерів бугаїв голштинської породи на кореляційну мінливість ознак їхньої молочної продуктивності / К. А. Найденко, М. П. Журавель // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – 2011. – № 160. – C. 195–203.
 163. Наталенко, Н. О. Технології вирощування ремонтного молодняку молочного напрямку продуктивності / Н. О. Наталенко // Фермерське господарство. – 2012. – № 47. – C. 26.
 164. Нежданов, А. Интенсивность воспроизводства и молочная продуктивность коров / А. Нежданов, Л. Сергеева, К. Лободин // Молочное и мясное скотоводство. – 2008. – № 5. – C. 2–4.
 165. Некрасов, Д. Типы спаривания с учетом инбридинга и пожизненная молочная продуктивность коров / Д. Некрасов, О. Зеленовский // Молочное и мясное скотоводство. – 2004. – № 5. – C. 19–21.
 166. Новак, Н. Б. Біотехнологічні підходи щодо комплексної оцінки генетичної структури поголів"я ВРХ та вдосконалення показників молочної продуктивності / Н. Б. Новак, Р. В. Облап // Вісник аграрної науки Причорномор`я. – 2012. – Вип. 4(69). – C. 106–110.
 167. Нові принципи оцінки продуктивної дії протеїну кормів як основи високої молочної продуктивності корів / М. Ф. Кулик, Ю. В. Обертюх, О. І. Скоромна [та ін.] // Вісник аграрної науки. – 2014. – № 4. – C. 31–35.
 168. Опыт создания высокопродуктивных молочных стад / Г.А. Симонов, В.А. Сабурин, Ю.В. Коваль // Зоотехния. – 2005. – № 1. – C. 11–15.
 169. Особливості росту і проявлення молочної продуктивності в корів–дочок голштинських бугаїв з різною часткою спадковості німецької чорно–рябої породи / З.Є. Щербатий, Б.А. Павлів, Ю.Г. Кропивка, Борис М.Д. // Збірник наукових праць Вінницького державного аграрного університету. – 2000. – № 8. – C. 116–119.
 170. Оцінка бугаїв–плідників української бурої молочної породи різних ліній за показниками продуктивності жіночих предків / В.І. Ладика, Г.П. Котенджи, І.О. Рубцов // Вісник Сумського національного аграрного університету. – 2005. – № 9/10. – C. 102–106.
 171. Пасніченко, М. М. Порівняльна оцінка молочної продуктивності, стану захворюваності і причин вибуття імпортованої голштинської худоби залежно від технологій та систем утримання в еколого–господарських умовах Степу України / М. М. Пасніченко // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Сільськогосподарські науки. – 2012. – Вип. 3(61). – C. 79–82.
 172. Пацеля, О. А. Вплив молочної продуктивності корів на ріст телят / О. А. Пацеля // Наукові пошуки молоді у третьому тисячолітті. – 2007. – . – C. 82.
 173. Пелехатий, М. Оцінка молочної продуктивності корів за екстер"єром / М. Пелехатий, О. Кочук–Ященко // Тваринництво України. – 2014. – № 11. – C. 5–9.
 174. Пелехатий, М. Племінний підбір для високопродуктивного заводського стада молочної худоби / М. Пелехатий, Д. Кучер // Тваринництво України. – 2014. – № 3/4. – C. 19–24.
 175. Пелехатий, М. С. Концепція бажаного типу та її використання при створенні високопродуктивного заводського стада молочної худоби / М. С. Пелехатий, Л. М. Піддубна // Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. – 2012. – № 1 (30). – C. 238–247.
 176. Пелехатий, М. С. Молочна продуктивність корів української чорно–рябої молочної породи тривалого використання / М. С. Пелехатий, Л. М. Гунтік, Л. В. Фомюк // Вісник державного агроекологічного університету. – 2005. – № 1. – C. 120–126.
 177. Пелехатий, М. С. Молочна продуктивність корів чорно–рябої породи Поліського регіону / М. С. Пелехатий, В. В. Кобернюк // Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. – 2008. – № 2. – C. 103–111.
 178. Пелехатий, М. С. Морфо–функціональні властивості вим"я корів новостворених українських молочних порід / М. С. Пелехатий, А. Л. Шуляр // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Сільськогосподарські науки. – 2011. – Вип. 11(51). – C. 108–116.
 179. Пелехатий, М. С. Перебіг лактації у корів різних генотипів української чорно–рябої молочної породи / М. С. Пелехатий, Т. І. Ковальчук // Вісник державного агроекологічного університету. – 2006. – Вип. №2 (17). – C. 69–77.
 180. Пелехатий, М. С. Результати різних варіантів племінного підбору в заводському стаді української чорно–рябої молочної породи / М. С. Пелехатий, Д. М. Кучер // Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. – 2011. – № 2. – C. 128–137.
 181. Пелих, Ю. С. Вплив тривалості господарського використання та молочної продуктивності на відтворну здатність корів / Ю. С. Пелих // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Сільськогосподарські науки. – 2012. – Вип. 3(61). – C. 129–132.
 182. Писаренко, А. В. Рівень молочної продуктивності корів червоної степової породи за різних методів розведення / А. В. Писаренко // Вісник Сумського національного аграрного університету. – 2013. – № 7 (23). – C. 67–70.
 183. Півторак, Я. І. Продуктивне довголіття молочних корів / Я. І. Півторак, Н. М. Гордійчук // Сільський господар. – 2010. – № 3/4. – C. 10–12.
 184. Піддубна, Л. М. Вплив генетичних факторів на продуктивність молочного стада / Л. М. Піддубна, М. С. Пелехатий // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Сільськогосподарські науки. – 2011. – Вип. 8(48). – C. 38–44.
 185. Піддубна, Л. М. Динаміка господарсько–біологічних ознак корів української чорно–рябої молочної породи залежно від генотипу / Л. М. Піддубна, О. А. Кочук–Ященко // Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. – 2010. – № 1 (26). – C. 253–258.
 186. Піддубно, Л. Вплив генотипових факторів на молочну продуктивність української чорно–рябої молочної худоби / Л. Піддубно // Тваринництво України. – 2014. – № 3/4. – C. 11–14.
 187. Підпала, Т. В. Вікова спадкова зумовленість продуктивності молочної худоби / Т. В. Підпала, О. С. Марикіна, А. А. Попенко // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Сільськогосподарські науки. – 2011. – Вип. 10(50). – C. 85–88.
 188. Підпала, Т. В. Вплив жуйних процесів на молочну продуктивність корів різних порід / Т. В. Підпала, О. С. Марикіна // Вісник аграрної науки Причорномор`я. – 2014. – Вип. 3 (80). – C. 166–172.
 189. Підпала, Т. В. Популяційно–генетичні параметри продуктивності молочної худоби / Т. В. Підпала, А. А. Попенко // Вісник аграрної науки Причорномор`я. – 2010. – Вип. 3 (55). – C. 136–142.
 190. Підпала, Т. В. Продуктивність молочної худоби за цілорічно стійлової системи утримання / Т. В. Підпала, О. С. Марикіна // Вісник аграрної науки Причорномор`я. – 2013. – Вип. 4(76). – C. 115–119.
 191. Пікула, О. А. Типи спаду росту телят української чорно–рябої молочної породи та продуктивність їх матерів залежно від умов сухостійного періоду / О. А. Пікула // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Сільськогосподарські науки. – 2011. – Вип. 8(48). – C. 45–48.
 192. Пікула, О. Вплив умов утримання корів у сухостійний період на продуктивність та живу масу телят у молочний період / О. Пікула // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Сільськогосподарські науки. – 2012. – Вип. 5 (67). – C. 140–144.
 193. Пікула, О. О. Підготовка корів української чорно–рябої молочної породи до лактації: способи утримання, відтворні ознаки та продуктивність / О. О. Пікула, Л. В Польовий // Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. – 2011. – Вип. 5 (82). – C. 80–82.
 194. Піщан, С. Г. Оцінка продуктивних якостей корів української чорно–рябої молочної породи на ранній стадії післяродового періоду / С. Г. Піщан, Л. О. Литвищенко, А. В. Мартиненко // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Сільськогосподарські науки. – 2011. – Вип. 10(50). – C. 89–96.
 195. Піщан, С. Г. Продуктивні якості корів української чорно–рябої молочної породи на ранній стадії післяродового періоду / С. Г. Піщан, Л. О. Литвиненко, А. В. Мартиненко // Вісник Сумського національного аграрного університету. – 2010. – № 12. – C. 75–81.
 196. Піщан, С. Г. Рівень молочної продуктивності голштинських корів залежно від їх продуктивного віку / С. Г. Піщан, А. О. Гончар, Г. С. Гуцуляк // Науковий вісник `Асканія–Нова`. – 2012. – Вип. 5. – C. 133–141.
 197. Плодючість та молочна продуктивність корів – чи можна керувати обома аспектами виробництва одночасно? // Молоко і ферма. – 2011. – № 3. – C. 58–61.
 198. Полупан, Ю.П. Зв"язок морфологічних особливостей вим"я корів червоної молочної худоби з їхньою молочною продуктивністю / Ю.П. Полупан, Т.П. Коваль // Вісник аграрної науки. – 2006. – № 11. – C. 49–52.
 199. Польовий , Л. В. Екстер"єрно–конституційні типи корів–первісток української чорно–рябої молочної породи та їх молочна продуктивність / Л. В. Польовий, Ж.В. Столяр, В. А. Пльонсак // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Сільськогосподарські науки. – 2010. – Вип. 4 (44). – C. 111–114.
 200. Польовий, Л. В. Відтворна здатність та молочна продуктивність корів української чорно–рябої молочної породи за різного віку тільності / Л. В. Польовий, Ю. М. Войцехівська // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Сільськогосподарські науки. – 2011. – Вип. 6 (46). – C. 102–104.
 201. Польовий, Л. В. Відтворювальні здатності корів у залежності від віку першого осіменіння та їх молочна продуктивність / Л. В. Польовий, В. О. Добронецька, О. А. Пікула // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – 2011. – № 160. – C. 98–103.
 202. Польовий, Л. В. Вплив різних умов утримання сухостійних корів на їх наступну молочну продуктивність / Л. В. Польовий, О. А. Пікула // Збірник наукових праць Вінницького державного аграрного університету. – 2004. – № 18. – C. 80–83.
 203. Польовий, Л. В. Вплив статі телят отриманих від корів української чорно–рябої молочної породи на формування молочної продуктивності у перші дні лактації / Л. В. Польовий, І. В. Гуменюк // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Сільськогосподарські науки. – 2012. – Вип. 3(61). – C. 138–141.
 204. Польовий, Л. В. Екстер"єрно–конституційні типи корів–первісток української чорно–рябої молочної породи та їх молочна продуктивність / Л. В. Польовий, Ж. В. Столяр, В. А. Пльонсак // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Сільськогосподарські науки. – 2010. – Вип. 4 (44). – C. 111–114.
 205. Польовий, Л. В. Екстер"єрно–конституційні типи корів–первісток української чорно–рябої молочної породи та їх молочна продуктивність / Л. В. Польовий, Ж. В. Столяр, В. А. Пльонсак // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Сільськогосподарські науки. – 2010. – Вип. 5(45). – C. 111–114.
 206. Польовий, Л. В. Методики оцінки впливу порушень розпорядку дня доїння корів на молочну продуктивність / Л. В. Польовий, А. П. Кульчицька // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Сільськогосподарські науки. – 2011. – Вип. 10(50). – C. 104–107.
 207. Польовий, Л. В. Молочна продуктивність корів української чорно–рябої молочної породи та їх габарити тулуба / Л. В. Польовий, О. А. Пікула, О. Д. Марчук // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Сільськогосподарські науки. – 2012. – Вип. 4(62). – C. 100–102.
 208. Польовий, Л. В. Особливості стабілізації молочної продуктивності корів при різних порушеннях розпорядку роздачі кормів / Л. В. Польовий, А. П. Кульчицька // Збірник наукових праць Вінницького державного аграрного університету. – 2007. – Випуск 29. – C. 203–209.
 209. Польовий, Л. В. Підвищення молочної продуктивності корів української чорно–рябої молочної породи та додаткових альтернативних джерел енергії / Л. В. Польовий, О. В. Романенко // Збірник наукових праць Вінницького державного аграрного університету. – 2010. – Вип. 42. – C. 103–106.
 210. Польовий, Л. В. Тривалість ембріонального періоду та його вплив на молочну продуктивність корів / Л. В. Польовий, Т. Д. Романенко, О. А. Пікула // Збірник наукових праць Вінницького державного аграрного університету. – 2000. – випуск 7. – C. 124–128.
 211. Польовий, Л.В. Оцінка корів за етологічними показниками та продуктивністю молочного і комбінованого типів / Л.В. Польовий, І.В. Гуменюк // Збірник наукових праць Вінницького державного аграрного університету. – 2009. – Вип. 39. – C. 150–156.
 212. Прахов, А.Л. Молочная продуктивность и селекционно–генетические параметры черно–пестрых коров отечественной и датской селекций / А.Л. Прахов, О.А. Басонов // Аграрная наука. – 2005. – № 3. – C. 22–24.
 213. Продуктивність корів української чорно–рябої молочної породи з різними типами вищої нервової дільності / В. М. Шапошнік, В. І. Карповський, Р. В. Постой [та ін.] // Науково–технічний бюлетень. – 2013. – Вип. 14. – C. 360–363.
 214. Профилактика кетоза у высокопродуктивных молочных коров с помощью препарата Мивал–Зоо / Ю.П. Фомичев, С.А. Зайцев, З.А. Нетеча // Зоотехния. – 2009. – № 4. – C. 13–15.
 215. Прохоренко, П.Н. Линейная оценка телосложения айрширского скота и ее связь с молочной продуктивностью / П.Н. Прохоренко, Т.Н. Кондратьева // Зоотехния. – 2003. – № 12. – C. 2–5.
 216. Проценко, О. Молочна продуктивність корів залежно від особливостей їхнього формування у ранньому онтогенезі / О. Проценко // Тваринництво України. – 2005. – № 5. – C. 18.
 217. Пустонина, Г. Повышение молочной продуктивности симменталов при чистопородном разведении и скрещивании / Г. Пустонина // Молочное и мясное скотоводство. – 2008. – № 7. – C. 5–7.
 218. Радченко, Н.П. Продуктивність та відтворювальні якості корів бурої молочної породи / Н.П. Радченко, Ю.І. Скляренко, Н.О. Дорошенко // Таврійський науковий вісник. – 2007. – № 53. – C. 118–121.
 219. Речкин, И.В. Молочная продуктивность и химический состав молока у коров черно–пестрой породы, получавших бентонит и соли микроэлементов / И.В. Речкин // Кормление сельскохозяйственных животных и кормопроизводство. – 2008. – № 11. – C. 28–32.
 220. Савчук, І. М. Вплив природних мінералів на інтенсивність росту, молочну продуктивність та вміст Cs–137 в молозиві корів–первісток / І. М. Савчук // Вісник державного агроекологічного університету. – 2005. – № 1. – C. 137–141.
 221. Салогуб, А. М. Молочна продуктивність корів залежно від умовної кровності швіцької породи / А. М. Салогуб // Вісник Сумського національного аграрного університету. – 2010. – № 12. – C. 94–100.
 222. Саханчук, А. И. Молочная продуктивность коров и использованиепитательных веществ рационов при различной обеспеченности энергией и протеином / А. И. Саханчук, И. И. Горячев, А. А. Курепин // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Сільськогосподарські науки. – 2010. – Вип. 4 (44). – C. 200–205.
 223. Свердліков, О.В. Розвиток телиць симентальської породи різної селекції та їх зв"язок з подальшою молочною продуктивністю / О.В. Свердліков // Вісник Сумського національного аграрного університету. – 2005. – № 9/10. – C. 161–163.
 224. Сергеев, И.И. Влияние раннего оплодотворения телок на формирование конституции и продуктивности молочных коров / И.И. Сергеев // Ефективне тваринництво. – 2006. – № 1. – C. 12–14.
 225. Сівацький Й. З. Взаємозв’язок екстер’єрних особливостей тварин з їх молочною продуктивністю / Й. З. Сірацький, Л. В. Ференц, О. І. Зозуля // Вісн. Сум. нац. аграр. ун-ту. – 2006. – № 6. – C. 123–129.
 226. Сірацький, Й. Інтенсивність росту та молочна продуктивність корів / Й. Сірацький, Л. Ференц, Г. Гудима // Тваринництво України. – 2008. – № 9. – C. 19–21.
 227. Сірацький, Й.З. Тривалість сухостійного, сервіс – і міжотельного періодів та їх вплив на молочну продуктивність корів / Й.З. Сірацький, Є.І. Федорович // Вісник Сумського національного аграрного університету. – 2005. – № 9/10. – C. 174–178.
 228. Складові створення високопродуктивного молочного стада / В. Журенко, О. Вознюк, О. Скоромна // Тваринництво України. – 2010. – № 3. – C. 2–5.
 229. Скляренко, Ю.І. Молочна продуктивність тварин різних генотипів / Ю.І. Скляренко // Вісник аграрної науки. – 2007. – № 12. – C. 81–82.
 230. Скоромна, О. І. Молочна продуктивність корів при випасанні на пасовищі без підгодівлі та з підгодівлею силосом і концентратами / О. І. Скоромна // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Сільськогосподарські науки. – 2010. – Вип. 4 (44). – C. 210–214.
 231. Слюсар, М. Масть і молочна продуктивність корів української червоно–рябої / М. Слюсар // Тваринництво України. – 2014. – № 3/4. – C. 28–31.
 232. Сметана, О. Ю. Аналіз генетичної структури голштинської худоби та її продуктивності за умов дії стабілізуючого відбору / О. Ю. Сметана // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Сільськогосподарські науки. – 2011. – Вип. 10(50). – C. 108–117.
 233. Сметана, О. Ю. Особливості будови тіла та молочна продуктивність голштинських корів за умов впливу на них ефекту стабілізуючого відбору / О. Ю. Сметана // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Сільськогосподарські науки. – 2010. – Вип. 4 (44). – C. 134–140.
 234. Сметана, О. Ю. Особливості будови тіла та молочна продуктивність голштинських корів за умов впливу на них ефекту стабілізуючого відбору / О. Ю. Сметана // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Сільськогосподарські науки. – 2010. – Вип. 5(45). – C. 134–140.
 235. Сніхівська, Г. Продуктивність корів різних порід за інтенсивної технології виробництва молока / Г. Сніхівська // Тваринництво України. – 2012. – № 8. – C. 31–33.
 236. Ставецька, Р. В. Аналіз ефективності використання ліній в генезисі української чорно–рябої молочної породи / Р. В. Ставецька // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – 2011. – № 160. – C. 160–166.
 237. Ставецька, Р. В. Формування молочної продуктивності корів української чорно–рябої молочної породи / Р. В. Ставецька, І. А. Рудик // Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. – 2011. – Вип. 6 (88). – C. 18–21.
 238. Ставецька, Р. В. Формування популяції молочної худоби, стійкої до лейкозу / Р. В. Ставецька, О. В. Дубін // Вісник Сумського національного аграрного університету. – 2013. – № 7 (23). – C. 193–197.
 239. Ставецька, Р. Відбір корів–первісток за власною продуктивністю / Р. Ставецька, І. Рудик // Тваринництво України. – 2012. – № 11. – C. 24–28.
 240. Ставецька, Р. Молочна продуктивність української чорно–рябої худоби: селекційні особливості / Р. Ставецька, І. Рудик // Тваринництво України. – 2011. – № 11. – C. 18–22.
 241. Ступінь реалізації генетичного потенціалу продуктивності молочної худоби різних порід в умовах півдня України / Г. І. Буюклу, М. І. Буюклу, С. В. Тараненко, А. І. Сніхівська // Науковий вісник `Асканія–Нова`. – 2013. – Вип. 6. – C. 97–102.
 242. Сударев, Н. Молочная продуктивность коров при внутрилинейных подборах и кроссах линий / Н. Сударев // Молочное и мясное скотоводство. – 2008. – № 6. – C. 22–23.
 243. Сусол, Р. Від теляти до корови. Вирощування ремонтного молодняку – це копіткий процес закладання майбутньої продуктивності молочної худоби / Р. Сусол // Farmer. – 2009. – № 5. – C. 66–70.
 244. Тараненко, Г.С. Актуальні питання методики генетичного аналізу кількісних показників ознак молочної продуктивності сільськогосподарських тварин / Г.С. Тараненко // Науковий вісник Національного аграрного університету. – 2007. – № 114. – C. 170–172.
 245. Троценко, З. Г. Основні напрями підвищення продуктивності стада великої рогатої худоби української чорно–рябої молочної породи / З. Г. Троценко // Вісник аграрної науки. – 2015. – № 2. – C. 70–73.
 246. Турчинов, І.А. Вплив мікроелементів та бетаїну на молочну продуктивність корів / І.А. Турчинов, В.В. Лотоцький, Ф.С. Марченков // Зернові продукти і комбікорми. – 2008. – № 2. – C. 34.
 247. Тяпугин, Е. А. Взаимосвязь показателей репродуктивной активности поголовья и молочной продуктивности / Е. А. Тяпугин // Ефективне тваринництво. – 2014. – № 3. – C. 48–49.
 248. Факторы повышения молочной продуктивности коров в период раздоя / Г.Ю. Лаптев, С.В. Полуляшная, Р.В. Некрасов, Романов В.Н., Кирнос И.О. // Зоотехния. – 2008. – № 10. – C. 10–11.
 249. Факторы, влияющие на молочную продуктивность коров // Фермерське господарство. – 2014. – № 3. – C. 24–25.
 250. Федорович, Е. Особливості обміну речовин і енергії у тварин західного внутріпородного типу української чорно–рябої молочної породи різного віку та рівня продуктивності / Е.Федорович, В.Федорович, Й.Сірацький // Тваринництво України. – 2002. – № 1. – C. 13–16..
 251. Федорович, Є. Вплив батьків на формування молочної продуктивності дочок / Є. Федорович, Й. Сірацький // Тваринництво України. – 2005. – № 2. – C. 15–16.
 252. Федорович, Є. Вплив показників відтворної здатності на молочну продуктивність корів / Є. Федорович, З. Щербатий, П. Боднар // Тваринництво України. – 2014. – № 2. – C. 38–41.
 253. Фенченко, Н. Влияние различных факторов на молочную продуктивность коров / Н. Фенченко, Н. Хайруллина, В. Хусаинов // Молочное и мясное скотоводство. – 2005. – № 4. – C. 7–8.
 254. Ференц, Л. Формування молочної продуктивності нащадків–дочок різних бугаїв–плідників / Л. Ференц // Тваринництво України. – 2006. – № 1. – C. 15–16.
 255. Характеристика генеалогічних та заводськиї ліній бурої худоби за молочною продуктивністю / Л.М. Хмельничий, Ю.О. Кривонос, С.В. Бурнатний // Вісник Сумського національного аграрного університету. – 2008. – № 10. – C. 123–126.
 256. Харитонов, Е. Оптимизация питания высокопродуктивных молочных коров / Е. Харитонов // Молочное и мясное скотоводство. – 2004. – № 4. – C. 29–30.
 257. Харчук, Ю. І. Визначаємо молочну продуктивність корів / Ю. І. Харчук // Дім, сад, город. – 2014. – № 9. – C. 29.
 258. Хмельничий, Л. М. Успадковуваність ознак молочної продуктивності залежно від методу визначення / Л. М. Хмельничий, В. В. Вечорка // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – 2011. – № 160. – C. 189–194.
 259. Циулина, Е. Молочная продуктивность коров черно–пестрой и голштинской пород на Южном Урале / Е. Циулина, О. Гореляк // Молочное и мясное скотоводство. – 2009. – № 4. – C. 25–26.
 260. Цісарик, О.Й. Властивості молочних продуктів за застосуванням вакуумної гомогенезації сировини / О.Й. Цісарик, І.М. Турчин, Б.Б. Сеник // Збірник наукових праць Вінницького державного аграрного університету. – 2008. – № 34. – C. 29–33.
 261. Цхвітава, О.К. Молочна продуктивність і стресостійкість корів української червоної молочної породи / О.К. Цхвітава // Вісник аграрної науки Причорномор`я. – 2009. – Вип. 2. – C. 202–206.
 262. Черемисова, В. Сезонність народження та її вплив на молочну продуктивність корів / В. Черемисова, Н. Крамар // Тваринництво України. – 2012. – № 1/2. – C. 6–9.
 263. Черемисова, О. В. Формування молочної продуктивності корів центрального зонального типу української червоної молочної породи залежно від особливостей їх утробного розвитку / О. В. Черемисова, Н. І. Крамар // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Сільськогосподарські науки. – 2012. – Вип. 5 (67). – C. 184–187.
 264. Черненко, О. Вплив генотипів за генами Gn і ПІТ – 1 на молочність голштинських корів / О. Черненко, Н. Губаренко // Тваринництво України. – 2014. – № 11. – C. 31–35.
 265. Черненко, О. І. Продуктивні якості корів–первісток української червоної молочної породи різних типів конституції / О. І. Черненко, Ю. О. Черненко // Вісник аграрної науки Причорномор`я. – 2010. – Вип. 4 (57). – C. 187–191.
 266. Черненко, О. І. Продуктивність молочної худоби залежно від спаду енергії росту в ранньому онтогенезі / О. І. Черненко, Ю.О. Черненко // Вісник аграрної науки Причорномор`я. – 2010. – Вип. 1. – C. 101–106.
 267. Черненко, О. І. Продуктивність молочної худоби залежно від спаду енергії росту в ранньому онтогенезі / О. І. Черненко, Ю. О. Черненко // Ефективне тваринництво. – 2012. – № 5. – C. 46–48.
 268. Черных, В. Планирование молочной продуктивности коров / В. Черных // Фермерське господарство. – 2014. – № 11. – C. 30–31.
 269. Черных, В. Факторы, влияющие на молочную продуктивность коров / В. Черных // Фермерське господарство. – 2014. – № 2. – C. 24–25.
 270. Черняк, Н. Екстер"єр корів української чорно–рябої молочної породи різних ліній / Н. Черняк, О. Гончарук // Тваринництво України. – 2011. – № 1/2. – C. 22–25.
 271. Чуприна, О. Добір сименталів за молочною продуктивністю матерів / О. Чуприна // Тваринництво України. – 2007. – № 7. – C. 16–17.
 272. Шакиров, О.Ф. Программа сохранения молочной продуктивности коров и повышения качества молока / О.Ф. Шакиров // Ефективне тваринництво. – 2008. – № 6. – C. 28–30.
 273. Шаловило, С.Г. Шляхи підвищення продуктивності корів у молочному скотарстві / С.Г. Шаловило, З.Є. Щербатий // Сільський господар. – 2006. – № 11/12. – C. 3–5.
 274. Шарапа, Г. Молочна продуктивність і відтворна здатність корів голштинів європейської селекції / Г. Шарапа // Тваринництво України. – 2012. – № 3. – C. 6–9.
 275. Шарапа, Г. С. Молочна продуктивність і відтворна здатність корів новостворених порід / Г. С. Шарапа, М. С. Гавриленко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – 2011. – № 160. – C. 64–68.
 276. Шевчук, Т. В. Особливості складу і властивостей молока і крові дійних корів різної продуктивності / Т. В. Шевчук, Н. А. Бережнюк, Г. М. Огороднійчук [та ін.] // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Сільськогосподарські науки. – 2012. – Вип. 10(60). – C. 169–172.
 277. Шевчук, Т. В. Респіраторні показники корів різної молочної продуктивності / Т. В. Шевчук, Г. М. Огороднійчук, Н. А. Бережнюк [та ін.] // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Сільськогосподарські науки. – 2011. – Вип. 6 (46). – C. 127–130.
 278. Шкурко, Т. Біологічні особливості корів та їх молочна продуктивність / Т. Шкурко // Тваринництво України. – 2006. – № 7. – C. 11–12.
 279. Шкурко, Т. П. Молочна продуктивність корів голштинської породи різної лінійної належності / Т. П. Шкурко // Вісник аграрної науки. – 2011. – № 10. – C. 31–34.
 280. Шкурко, Т.П. Ефективність тривалості продуктивного використання молочних корів / Т.П. Шкурко // Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету. – 2006. – № 1. – C. 130–133.
 281. Шкурко, Т.П. Ріст, розвиток та продуктивність корів голштинської породи різної лінійної належності / Т.П. Шкурко // Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету. – 2010. – № 1. – C. 120–127.
 282. Шуляр, А. Л. Результати господарського використання корів новостворених українських молочних порід / А. Л. Шуляр // Вісник аграрної науки Причорномор`я. – 2012. – Вип. 4(69). – C. 178–181.
 283. Щербатюк, Н.В. Продуктивність корів ліній подільського заводського типу української чорно–рябої молочної породи / Н.В. Щербатюк // Вісник аграрної науки. – 2008. – №2. – C. 78–79.
 284. Юлевич, О. І. Вплив окремих компонентів раціонів годівлі на молочну продуктивність корів / О. І. Юлевич, С. С. Крамаренко, Ю. В. Дехтяр // Збірник наукових праць Вінницького державного аграрного університету. – 2005. – Вип. 22. – C. 175–183.
 285. Ящук, Т.С. Вплив використання бугаїв–плідників різних ліній на формування молочної продуктивності і відтворних якостей первісток української чорно–рябої молочної породи / Т.С. Ящук, Т.С. Кісіль // Сільський господар. – 2005. – № 3/4. – C. 13–16.
Читати 3925 разів Останнє редагування Вівторок, 09 серпня 2016 10:49
Авторизуйтесь, щоб мати можливість залишати коментарі