Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Годівля телят

Оцініть матеріал!
(0 голосів)
Автор  Опубліковано в: Тематичні списки літератури

Інформаційно–бібліографічний список

 1. Бурлака, В. А. Використання біоферментованих органічних речовин в раціонах молодняку великої рогатої худоби / В. А. Бурлака // Земля України – потенціал продовольчої, енергетичної та екологічної безпеки держави. – 2014. – Т. 2. – C. 4–6.
 2. Бурлака, В. А. Відходи тваринництва та перспективи їх використання у годівля молодняку великої рогатої худоби / В. А. Бурлака // Вісн. держ. агроеколог. ун-ту. – 2007. – Вип. № 2 (20). – C. 122–132.
 3. Використання бобів сої в годівлі свиней та телят // Ефективні корми та годівля. – 2010. – № 1. – C. 24–30.
 4. Відгодівля телят: комбікорми замість сіна! // Фермерське господарство. – 2014. – № 10. – C. 25.
 5. Гончарук, В. В. Влив згодовування ферментного препарату МЕК–БТУ–4 на перетравність корму і баланс азоту у телят / В. В. Гончарук // Зб. наук. пр. Вінн. нац. аграр. ун-ту. Серія: Сільськогосподарські науки. – 2010. – Вип. 4 (44). – C. 43–45.
 6. Гребень, Л. Технологічні підходи до вирощування телят / Л. Гребень, С. Антоненко // Агробізнес сьогодні. – 2010. – № 10. – C. 32–37.
 7. Даньків, В. Я. Вплив згодовування кормової добавки та ріпакової макухи на ріст і розвиток телят та окремі показники обміну речовин в їх організмі / В. Я. Даньків // Сільський господар. – 2010. – № 5/6. – C. 19–21.
 8. Даньків, В. Я. Обмінні процеси в організмі телят при використанні у годівлі білково–жиро–мінеральної добавки (БЖМД) нової рецептури / В. Я. Даньків // Сільський господар. – 2011. – 3/4. – C. 10–15.
 9. Ефективність використання лізиновмісної кормової добавки Ліпрот в годівлі молочних телят / С. М. Овсієнко, О. І. Вознюк, Д. В. Біломісний, О. В. Хіміч // Зб. наук. пр. Вінн. держ. аграр. ун-ту. – 2008. – № 34. – C. 231–234.
 10. Клепач, Л. В. Азотний обмін у рубці телят при згодуванні комбікорму, виготовленого з екструдованих компонентів / Л. В. Клепач, Л. І. Сологуб, В. В. Снітинський // Науковий вісн. Нац. аграр. ун-ту. – 2004. – № 74. – C. 315–318.
 11. Ковалевская, Ю. Ю. Физиологическое состояние и продуктивность бычков при скармливании рационов с разным качеством протеина / Ю. Ю. Ковалевская, В. К. Гурин, В. В. Букас // Зб. наук. пр. Вінн. нац. аграр. ун-ту. Серія: Сільськогосподарські науки. – 2010. – Вип. 4 (44). – C. 74–77.
 12. Колтун, Е. М. Особливості газообміну в молодняка великої рогатої худоби за корекції поживності кормів раціону годівлі / Е. М. Колтун // Сільський господар. – 2001. – № 9–10. – C. 15–16.
 13. Коник, І. Ф. Використання макухи суріпиці при відгодівлі молодняку великої рогатої худоби / І. Ф. Коник, О. К. Стасюк, В. Д. Атаманюк // Вісник аграрної науки. – 2001. – № 12. – C. 28–29..
 14. Костенко, В. М. Використання жирів в годівлі молодняку великої рогатої худоби / В. М. Костенко // Збірник наукових праць Вінницького державного аграрного університету. – 2003. – Вип. 14. – C. 82–86.
 15. Костенко, В. Умови одержання здорових телят / В. Костенко // Агробізнес сьогодні. – 2012. – № 22. – C. 32–35.
 16. Мазуренко, М. О. Перетравність корму і обмін азоту у телят при згодовуванні препатату пробіо–актив / М. О. Мазуренко, В. В. Гончарук // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Сільськогосподарські науки. – 2010. – Вип. 4 (44). – C. 121–123.
 17. Нетяга, М.И. Доращивание и откорм молодняка крупного рогатого скота в условиях круглогодового стойлового содержания / М.И. Нетяга, О.Б. Карлышев // Кормление сельскохозяйственных животных и кормопроизводство. – 2008. – № 7. – C. 9–10.
 18. Опара, В. Які корми для телят кращі? / В. Опара // Пропозиція. – 2014. – № 3. – C. 204–207.
 19. Панько, В. В. Комбіновані схеми виробництва і використання замінників цільного молока на основі екструдованої сої в годівлі телят / В. В. Панько, В. П. Жуков, Н. В. Любарська, П. А. Нікітінський // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Сільськогосподарські науки. – 2010. – Вип. 4 (44). – C. 139–142.
 20. Перехід телят на твердий корм / О. Бабенко // Пропозиція. – 2014. – № 7. – C. 200–202.
 21. Повозніков, М. Г. Вплив типів годівлі молодняку м"ясної худоби на ефективність використання ним обмінної енергії кормів / М. Г. Повозніков // Корми і кормовиробництво. – 2008. – № 63. – C. 169–172.
 22. Радчиков, В. Ф. Семена рапса в составе заменителя цельного молока (ЗЦМ) для телят / В. Ф. Радчиков, В. П. Цай, В. К. Гурин // Ефективні корми та годівля. – 2010. – № 7. – C. 29–33.
 23. Сивик, Т. Л. Вплив згодування природньої протеїново–мінеральної добавки в складі комбікорму на продуктивність і обмін речовин у телят / Т. Л. Сивик // Збірник наукових праць Вінницького державного аграрного університету. – 2002. – Вип. № 13. – C. 83–86.
 24. Сичова, О. О. Ефективність використання "Йоостен мілк S 500" в годівлі телят молочного періоду / О. О. Сичова // Вісник державного агроекологічного університету. – 2008. – Вип. № 2 (23). – C. 170–174.
 25. Степанович, В. ЗНМ – запорука успішного вирощування телят / В. Степанович // Agroexpert: практичний посібник аграрія. – 2010. – № 11. – C. 54–55.
 26. Столярчук, П.З. Зерносінаж – цінний корм у раціонах відгодівельного молодняку худоби / П.З. Столярчук, Я.І. Півторак // Науковий вісник Національного аграрного університету. – 2004. – № 74. – C. 69–74.
Читати 4368 разів Останнє редагування Вівторок, 07 лютого 2017 14:19
Авторизуйтесь, щоб мати можливість залишати коментарі