Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Облік у тваринництві

Оцініть матеріал!
(0 голосів)
Автор  Опубліковано в: Тематичні списки літератури

 

Інформаційно-бібліографічний список

 

 1. Бойчук, Є. Облік падежу тварин при їх перевезенні / Є. Бойчук // Все про бухгалтерський облік. – 2013. – № 120. – C. 54-55.
 2. Бойчук, Є. Обліковуємо полеглих сільгосптварин: чи треба коригувати податковий кредит із ПДВ / Є. Бойчук // Все про бухгалтерський облік. – 2013. – № 111. – C. 43.
 3. Бойчук, Є. Падіж сільгосптварин: наслідки (облік) із податку на прибуток / Є. Бойчук // Все про бухгалтерський облік. – 2013. – № 111. – C. 40-42.
 4. Бойчук, Є. Падіж сільськогосподарських тварин через надзвичайні обставини: бухгалтерський та податковий облік / Є. Бойчук // Все про бухгалтерський облік. – 2013. – № 113. – C. 44-46.
 5. Бойчук, Є. Падіж сільськогосподарських тварин: смуток господарський та обліковий / Є. Бойчук // Все про бухгалтерський облік. – 2013. – № 95. – C. 52-54.
 6. Бойчук, Є. Падіж тварин у процесі виробництва: бухгалтерський облік / Є. Бойчук // Все про бухгалтерський облік. – 2013. – № 102. – C. 38–41.
 7. Бондар, К. О. Облік поточних біологічних активів тваринництва: проблеми та шляхи їх вирішення / К. О. Бондар // Проблеми облікового, контрольного і аналітичного забезпечення управління підприємством: зб. тез доп. за матер. IV Всеукр. наук.-практ. конф. молодих наук. (17-18 квіт. 2014 р.). – 2014. – C. 10-12.
 8. Голотюк, Л. С. Облік та оцінка побічних продуктів тваринного походження призначених для виробництва біопалива / Л. С. Голотюк // Земля України – потенціал продовольчої, енергетичної та екологічної безпеки держави. – 2014. – Т. 1. – C. 104-107.
 9. Голотюк, Л. С. Проблеми оцінки біологічних активів тваринництва / Л. С. Голотюк // Проблеми облікового, контрольного і аналітичного забезпечення управління підприємством: зб. тез доп. за матер. IV Всеукр. наук.-практ. конф. молодих наук. (17-18 квіт. 2014 р.). – 2014. – C. 14-16.
 10. Гуцаленко, Л. В. Удосконалення обліку та оцінки побічних продуктів тваринного походження, призначених для виробництва біопалива / Л. В. Гуцаленко, Л. С. Голотюк // Зб. наук. пр. Вінн. нац. аграр. ун-ту. Серія: Економічні науки. – 2014. – Вип. 2 (88). – C. 122-128.
 11. Жураківська, О. Падіж тварин / О. Жураківська, С. Тимошенко // Баланс-Агро. – 2014. – № 45. – C. 12-15.
 12. Заєць, О. М. Особливості первинної документації поточних біологічних активів тваринництва / О. М. Заєць // Управління розвитком: збірник наукових робіт. – 2013. – № 3 (143). – C. 42-44.
 13. Коцупатрий, М. Закупівля ВРХ у населення: документування на фермі / М. Коцупатрий, В. Мервенецька // Баланс-Агро. – 2014. – № 20. – C. 23-25.
 14. Коцупатрий, М. Облік забою тварин / М. Коцупатрий, В. Мервенецька // Баланс-Агро. – 2014. – № 33. – C. 21-24.
 15. Мервенецька, В. Падіж тварин / В. Мервенецька // Баланс-Агро. – 2014. – № 39. – C. 21-23.
 16. Правила ідентифікації тварин оновлено (Коментар до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо ідентифікації та реєстрації тварин» від 14.08.14 р. № 1648–VIІ) // Все про бухгалтерський облік. – 2014. – № 91. – C. 41-42.
 17. Приходько, І. П. Порядок документального оформлення та обліку виробництва продукції тваринництва / І. П. Приходько // АгроСвіт. – 2013. – № 9. – C. 6-8.
 18. Проценко, М. Загибель посівів та тварин: правила обліку та оподаткування / М. Проценко // Все про бухгалтерський облік. – 2014. – № 82. – C. 40-43.
 19. Сук, Л. К. Облік витрат і виходу продукції тваринництва / Л. К. Сук // Бухгалтерія в сільському господарстві. – 2013. – № 11. – C. 34-40.
 20. Сук, Л. К. Облік витрат у тваринництві / Л. К. Сук // Бухгалтерія в сільському господарстві. – 2015. – № 3. – C. 35-40.
 21. Сук, Л. Облік реалізації біологічних активів / Л. Сук, П. Сук // Бухгалтерський облік і аудит. – 2015. – № 10. – C. 6-13.
 22. Сук, П. Л. Ідентифікація, реєстрація та облік тварин / П. Л. Сук // Бухгалтерія в сільському господарстві. – 2014. – № 23–24. – C. 19-23.
 23. Сук, П. Л. Облік реалізації тварин з використанням оренди / П. Л. Сук // Бухгалтерія в сільському господарстві. – 2015. – № 4. – C. 11–16.
 24. Сук, П. Л. Облік тварин на вирощуванні та відгодівлі / П. Л. Сук // Бухгалтерія в сільському господарстві. – 2014. – № 19. – C. 23-26.
 25. Бойчук, Є. Облік падежу тварин при їх перевезенні / Є. Бойчук // Все про бухгалтерський облік. – 2013. – № 120. – C. 54-55.
 26. Бойчук, Є. Обліковуємо полеглих сільгосптварин: чи треба коригувати податковий кредит із ПДВ / Є. Бойчук // Все про бухгалтерський облік. – 2013. – № 111. – C. 43.
 27. Бойчук, Є. Падіж сільгосптварин: наслідки (облік) із податку на прибуток / Є. Бойчук // Все про бухгалтерський облік. – 2013. – № 111. – C. 40-42.
 28. Бойчук, Є. Падіж сільськогосподарських тварин через надзвичайні обставини: бухгалтерський та податковий облік / Є. Бойчук // Все про бухгалтерський облік. – 2013. – № 113. – C. 44-46.
 29. Бойчук, Є. Падіж сільськогосподарських тварин: смуток господарський та обліковий / Є. Бойчук // Все про бухгалтерський облік. – 2013. – № 95. – C. 52-54.
 30. Бойчук, Є. Падіж тварин у процесі виробництва: бухгалтерський облік / Є. Бойчук // Все про бухгалтерський облік. – 2013. – № 102. – C. 38–41.
 31. Бондар, К. О. Облік поточних біологічних активів тваринництва: проблеми та шляхи їх вирішення / К. О. Бондар // Проблеми облікового, контрольного і аналітичного забезпечення управління підприємством: зб. тез доп. за матер. IV Всеукр. наук.-практ. конф. молодих наук. (17-18 квіт. 2014 р.). – 2014. – C. 10-12.
 32. Голотюк, Л. С. Облік та оцінка побічних продуктів тваринного походження призначених для виробництва біопалива / Л. С. Голотюк // Земля України – потенціал продовольчої, енергетичної та екологічної безпеки держави. – 2014. – Т. 1. – C. 104-107.
 33. Голотюк, Л. С. Проблеми оцінки біологічних активів тваринництва / Л. С. Голотюк // Проблеми облікового, контрольного і аналітичного забезпечення управління підприємством: зб. тез доп. за матер. IV Всеукр. наук.-практ. конф. молодих наук. (17-18 квіт. 2014 р.). – 2014. – C. 14-16.
 34. Гуцаленко, Л. В. Удосконалення обліку та оцінки побічних продуктів тваринного походження, призначених для виробництва біопалива / Л. В. Гуцаленко, Л. С. Голотюк // Зб. наук. пр. Вінн. нац. аграр. ун-ту. Серія: Економічні науки. – 2014. – Вип. 2 (88). – C. 122-128.
 35. Жураківська, О. Падіж тварин / О. Жураківська, С. Тимошенко // Баланс-Агро. – 2014. – № 45. – C. 12-15.
 36. Заєць, О. М. Особливості первинної документації поточних біологічних активів тваринництва / О. М. Заєць // Управління розвитком: збірник наукових робіт. – 2013. – № 3 (143). – C. 42-44.
 37. Коцупатрий, М. Закупівля ВРХ у населення: документування на фермі / М. Коцупатрий, В. Мервенецька // Баланс-Агро. – 2014. – № 20. – C. 23-25.
 38. Коцупатрий, М. Облік забою тварин / М. Коцупатрий, В. Мервенецька // Баланс-Агро. – 2014. – № 33. – C. 21-24.
 39. Мервенецька, В. Падіж тварин / В. Мервенецька // Баланс-Агро. – 2014. – № 39. – C. 21-23.
 40. Правила ідентифікації тварин оновлено (Коментар до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо ідентифікації та реєстрації тварин» від 14.08.14 р. № 1648–VIІ) // Все про бухгалтерський облік. – 2014. – № 91. – C. 41-42.
 41. Приходько, І. П. Порядок документального оформлення та обліку виробництва продукції тваринництва / І. П. Приходько // АгроСвіт. – 2013. – № 9. – C. 6-8.
 42. Проценко, М. Загибель посівів та тварин: правила обліку та оподаткування / М. Проценко // Все про бухгалтерський облік. – 2014. – № 82. – C. 40-43.
 43. Сук, Л. К. Облік витрат і виходу продукції тваринництва / Л. К. Сук // Бухгалтерія в сільському господарстві. – 2013. – № 11. – C. 34-40.
 44. Сук, Л. К. Облік витрат у тваринництві / Л. К. Сук // Бухгалтерія в сільському господарстві. – 2015. – № 3. – C. 35-40.
 45. Сук, Л. Облік реалізації біологічних активів / Л. Сук, П. Сук // Бухгалтерський облік і аудит. – 2015. – № 10. – C. 6-13.
 46. Сук, П. Л. Ідентифікація, реєстрація та облік тварин / П. Л. Сук // Бухгалтерія в сільському господарстві. – 2014. – № 23–24. – C. 19-23.
 47. Сук, П. Л. Облік реалізації тварин з використанням оренди / П. Л. Сук // Бухгалтерія в сільському господарстві. – 2015. – № 4. – C. 11–16.
 48. Сук, П. Л. Облік тварин на вирощуванні та відгодівлі / П. Л. Сук // Бухгалтерія в сільському господарстві. – 2014. – № 19. – C. 23-26.
Читати 2813 разів Останнє редагування Вівторок, 07 лютого 2017 14:06
Авторизуйтесь, щоб мати можливість залишати коментарі