Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Організація та економіка використання біоресурсів

Оцініть матеріал!
(0 голосів)
Автор  Опубліковано в: Тематичні списки літератури

Інформаційно-бібліографічний список

 1. Агроекологія: Теорія та практикум : навч. посіб. / В. М. Писаренко, П. В. Писаренко, В. І. Перебийніс [та ін.] ; за ред. В. М. Писаренко. – Полтава : ІнтерГрафіка, 2003. – 318 c. Анотація :Стан природного довкілля, про який зараз багато говорять,– це результат накопичення людством помилок у становленні до природи, ігнорування ним навіть очевидних сигналів про шкідливість недалекоглядних дій.
 2. Біологічні ресурси і технології виробництва біопалива : [монографія] / Я. Б. Блюм, Г. Г. Гелетуха, І. П. Григорюк [та ін.]. – Київ: Аграр. Медіа Груп, 2010. – 403, [1] c. Анотація :В монографії з позицій системного аналізу висвітлені результати власних наукових досліджень, досвід сільськогосподарських підприємств України та ЄС, наведені інноваційні розробки зі створення енергетичних культур, новітніх біотехнологій і підприємств біоенергетики, а також представлене чинне нормативне забезпечення діяльності в сфері ефективного використання біоресурсів для виробництва біопалива.
 3. Варпіховський, Р. Л. Самозабезпеченість ферми енергоносіями при використанні новітніх технологій переробки гною / Р. Л. Варпіховський, А. В. Смірнова, Т. В. Варпіховська // Збірник наукових праць Вінницького державного аграрного університету. – 2010. – Вип. 42. – C. 117–120.
 4. Вороновська, О. В. Облік біоенергетичних ресурсів сільськогосподарської діяльності / О. В. Вороновська // Наукові праці Південного філіалу національного університету біоресурсів і природокористування України `Кримський агротехнологічний університет`. – 2012. – Вип. 143. – C. 174–179.
 5. Дмитришак, М. Я. Альтернативні види палива / М. Я. Дмитришак, В. А. Мокрієнко // Сучасні аграрні технології. – 2013. – № 9. – C. 65–69.
 6. Дрозда, В. Ф. Збереження видового рослинного та тваринного різноманіття – стратегія розвитку аграрних технологій в Україні / В. Ф. Дрозда, М. О. Кочерга // Екологічний вісник. – 2015. – № 2. – C. 23–24.
 7. Дубневич, Ю. В. Конкурентоспроможність біологічного палива на ринку енергетичних ресурсів України / Ю. В. Дубневич // Вісник Сумського національного аграрного університету. – 2011. – № 5/1 (46). – C. 56–57. Анотація: Представлено основні результати дослідження можливостей формування конкурентоспроможності біопалива на ринку енергетичних ресурсів України та шляхів подолання паливно–енергетичної кризи.
 8. Екотехнології міських систем: теоретичні основи і практикум : навч. посіб. / Ю. М. Шкатула, М. А. Дзюмак, М. В. Первачук, Г. І. Кравчук. – Вінниця: Едельвейс і К, 2012. – 195, [1] c. Анотація :В посібнику розглянуто основні принципи створення та застосування екотехнології в міських системах. Значна увага приділена екологічним технологіям, в основі яких лежить використання відновлюваних джерел енергії– сонця вітру, тепла землі, геотермальної і біомаси, а також ілюстративно наведені шляхи їх застосування. Розглянуті існуючі безвідходні (маловідходні)технології, які застосовуються у міських системах. Детально висвітлено сучасний механізм застосування зелених насаджень з метою використання їх у екотехнологіях. Подані методики розрахунку ефективності застосування сонячних батарей та вітроустановок в умовах міських систем.
 9. Коваленко, Т. Ліцензія на біоресурси / Т. Коваленко // Агробізнес сьогодні. – 2014. – № 21. – C. 36–39.
 10. Козаченко, О. А. Компенсація антропогенних ресурсів біологічними в аграрному виробництві / О. А. Козаченко // Вісник аграрної науки. – 2011. – № 12. – C. 61–64.
 11. Краєвський, В. М. Оцінка інформаційного забезпечення державного управління відтворенням біоресурсного потенціалу / В. М. Краєвський // Економіка та держава. – 2011. – № 5. – C. 63–64.
 12. Курило, В. І. Правове забезпечення збереження і використання генетичних ресурсів рослин через призму глобалізації проблеми біобезпеки / В. І. Курило, І. В. Гиренко, В. В. Курзова // Наук. вісн. Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. – 2012. – № 173. – C. 97–116. Анотація: У світлі глобалізації проблеми біобезпеки визначено актуальні питання правового забезпечення збереження і використання генетичних ресурсів рослин як найважливішої складової біорозманіття України.
 13. Лукаржевська, К. Ю. Економічна оцінка впливу екологічного попуску на стан водних біоресурсів у пониззі Дністра / К. Ю. Лукаржевська // Економічні інновації. – 2012. – Вип. 48. – C. 158–165.
 14. Мороз, М. С. Оптимізація розведення ентомопаразита CHOUIOIA CUNEA JANG – шлях до раціонального природокористування та збереження біоресурсів / М. С. Мороз // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – 2009. – №132. – C. 146–155.
 15. Організація і економіка використання біоресурсів : програма навч. дисципліни для підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» напряму 6.030601 «Менеджмент» у ВНЗ / Г. М. Калетнік, О. Д. Гудзинський, Є. І. Ходаківський [та ін.] ; М-во аграр. політики та продовольства України, Департамент наук.-освіт. забезпечення АПВ та розвитку сільських територій, Держ. установа «Наук.-метод. центр інформ.-аналіт забезп. діяльн. ВНЗ». – Київ : Агроосвіта, 2012. – 12 c.
 16. Питель, С. М. Основні тенденції розвитку світового ринку біологічного палива / С. М. Питель // Науковий вісн. Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. – 2011. – № 168. – C. 208–209. Анотація: Розглянуто основні тенденції розвитку світового та вітчизняного ринку біопалива.
 17. Піддубний, О. Ю. Правове регулювання використання біотехнологій у промисловості та охороні природи / О. Ю. Піддубний // Науковий вісн. Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. – 2013. – № 182. – C. 166–175. Анотація: У статті досліджується можливість законодавчого врегулювання стимулювання і розвитку використання біологічних технологій в промисловості та охороні навколишнього природного середовища.
 18. Ситник, Ю. М. Комплексна екологічна паспортизація водойм – основний шлях збереження якості довкілля та раціонального використання природних біоресурсів: рибогосподарська паспортизація / Ю. М. Ситник, А. В. Калиновська, О. В. Соляник // Вісн. Чернігів. держ. пед. ун-ту. – 2006. – Біологічні наук. – C. 92–97.
 19. Скорук, О. П. Перспективи розвитку відновлювальної енергетики в Україні / О. П. Скорук // Економіка АПК. – 2013. – № 5. – C. 63–66.
 20. Слесаренко, С. Аквакультура по-новому / С. Слесаренко // Пропозиція. – 2013. – № 7. – C. 158–159.
 21. Утеуш, Ю. А. Кормові ресурси флори України (Інтродукція, біологія, використання, економічна доцільність впровадження в культуру): Монографія / Ю. А. Утеуш, М. Г. Лобас ; Україн. акад. аграр. наук. – Київ : Наук. думка, 1996. – 220 c. Анотація: Викладено історію інтродукції кормових видів флори України, показано походження, біологічні властивості, вплив зовнішніх факторів, поширення, кормові якості, перспективи використання, вміст і винос поживних речовин, технологію вирощування, стійкість до шкідників і хвороб.
 22. Фесенко, О. О. Мезоекономічний розвиток аквакультури в Україні: проблеми та перспективи / О. О. Фесенко, Л. Є. Купінець // Економіка АПК. – 2015. – № 2. – C. 28–35.
 23. Фітоенергетичні культури / М. В. Роїк, В. Л. Курило, М. Я. Гументик, О. М. Ганженко // Агроном. – 2013. – № 3. – C. 196–199.
Читати 2906 разів Останнє редагування Вівторок, 07 лютого 2017 14:13
Авторизуйтесь, щоб мати можливість залишати коментарі