Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Трудове право

Оцініть матеріал!
(0 голосів)
Автор  Опубліковано в: Тематичні списки літератури

 Інформаційно-бібліографічний список

 1. Бережна К. Забезпечення справедливості у трудовому праві шляхом диференціації правового регулювання праці / К. Бережна // Публічне право. - 2016. - № 1. - C. 361-367.
 2. Биць І. Види трудового договору / І. Биць // Праця і зарплата. - 2016. - № 28. - C. 3-5.
 3. Биць І. Порядок оформлення припинення трудових правовідносин / І. Биць // Праця і зарплата. - 2016. - № 23. - C. 4-5.
 4. Бірюкова А. Окремі питання становлення та розвитку трудового законодавства в Україні / А. Бірюкова // Підприємництво, господарство і право. - 2016. - № 2. - C. 66-70.
 5. Вавженчук С. Зміст охоронних трудових правовідносин: асиметрії правового розуміння / С. Вавженчук // Підприємництво, господарство і право. - 2015. - № 8. - C. 17-20.
 6. Вавженчук С. Правовий статус працівника як субєкта охоронних трудових правовідносин / С. Вавженчук // Підприємництво, господарство і право. - 2015. - № 5. - C. 16-19.
 7. Вавженчук С. Секундарне охоронне трудове право / С. Вавженчук // Право України. - 2016. - № 8. - C. 133-139.
 8. Вавженчук С. Субєктивний охоронний обовязок як елемент складу охоронного трудового правовідношення / С. Вавженчук // Публічне право. - 2016. - № 3. - C. 178-184.
 9. Вавженчук С. Трудова правосубєктність: антиномії праворозуміння / С. Вавженчук // Підприємництво, господарство і право. - 2015. - № 6. - C. 3-10.
 10. Вісьтак М. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод як джерело трудового права України / М. Вісьтак // Підприємництво, господарство і право. - 2014. - № 2. - C. 67-70.
 11. Данилова М. Правова природа охоронних відносин у трудовому праві / М. Данилова // Підприємництво, господарство і право. - 2016. - № 2. - C. 71-73.
 12. Данілова М. Оптимізація охоронних та організаційно-управлінських відносин в тудовому праві / М. Данілова // Публічне право. - 2016. - № 1. - C. 263-269.
 13. Журавель В. Принципи та види колективних форм захисту трудових прав працівників / В. Журавель // Підприємництво, господарство і право. - 2016. - № 2. - C. 74-77.
 14. Іншин М. Предмет трудового права. Ч. 2 / М. Іншин, В. Шербина // Публічне право. - 2016. - № 1. - C. 209-214.
 15. Кацуба А. Напрями вдосконалення структури галузі трудового права / А. Кацуба // Підприємництво, господарство і право. - 2016. - № 2. - C. 78-81.
 16. Коновалов Е. Порядок накладення штрафів за порушення законодавства про працю / Е. Коновалов // Праця і зарплата. - 2016. - № 9. - C. 4-5.
 17. Курова А. Щодо визначення поняття та ознак посадової особи в системі трудового права / А. Курова // Підприємництво, господарство і право. - 2016. - № 1. - C. 65-69.
 18. Левченко В. Індивідуальний трудовий спір: врегулювання конфлікту / В. Левченко // Профспілкові вісті. - 2016. - № 16. - C. 12.
 19. Новак Т. С. Актуальні питання розвитку предмета трудового права України / Т. С. Новак // Науковий вісн. Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. - 2014. - № 197. - C. 157-162.
 20. Обушенко Н. Підвищення ефективності застосування норм трудового права як обовязкова умова розбудови соціально-правової держави / Н. Обушенко // Підприємництво, господарство і право. - 2016. - № 2. - C. 92-95.
 21. Подорожній Є. Особливості правового регулювання юридичної відповідальності в трудовому праві / Є. Подорожній // Підприємництво, господарство і право. - 2016. - № 2. - C. 101-104.
 22. Поліщук А. О. Адаптація трудового законодавства України до норм європейського права / А. О. Поліщук // Економіка АПК. - 2014. - № 10. - C. 109-114.
 23. Постригань Т. Актуальні питання нормативного визначення трудових прав керівників комунальних підприємств / Т. Постригань // Юридична Україна. - 2014. - № 10. - C. 62-66.
 24. Почанська О. Електронний документообіг при укладенні трудового договору з надомними працівниками працівниками: правовий аспект / О. Почанська // Підприємництво, господарство і право. - 2016. - № 4. - C. 30-33.
 25. Проект Трудового кодексу відповідає нормам права ЄС // Праця і зарплата. - 2015. - № 44. - C. 2.
 26. Процевський О. Якою має бути правова ідеологія трудового кодексу України ХХІ століття? / О. Процевський // Право України. - 2016. - № 3. - C. 213-221.
 27. Сіроха Д. Стадії нормотворчого процесу субєктів трудового права: теоретико-правовий аспект / Д. Сіроха // Публічне право. - 2016. - № 3. - C. 185-193.
 28. Смолярова М. Л. Принципи стимулювання в трудовому праві: теоретичні та практичні аспекти / М. Л. Смолярова // Держава та регіони. Серія: Право. - 2014. - № 1. - C. 77-80.
 29. Соцький А. Управління працівниками як обєкт правового регулювання норм трудового права / А. Соцький // Підприємництво, господарство і право. - 2016. - № 4. - C. 34-38.
 30. Сьомич М. Характеристика матеріальної відповідальності роботодавця як самостійного інституту трудового права / М. Сьомич // Підприємництво, господарство і право. - 2014. - № 9. - C. 24-27.
 31. Хуторний Д. Питання зайнятості населення у звязку зі зміною Трудового кодексу України: важливі аспекти / Д. Хуторний, Н. Лиско // Аудитор України. - 2016. - № 6. - C. 64-69.
 32. Шапіро В. Проект нового Трудового кодексу України: перспективи / В. Шапіро // Аудитор України. - 2015. - № 12. - C. 68-69.
Читати 801 разів Останнє редагування Середа, 12 жовтня 2016 15:13
Детальніше в цій категорії: « Спадкове право Цивільне право »
Авторизуйтесь, щоб мати можливість залишати коментарі