Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Цивільне право

Оцініть матеріал!
(0 голосів)
Автор  Опубліковано в: Тематичні списки літератури

 Інформаціно-бібліографічний список

 1. Андрєєва О. Цивільно-правова характеристика ризику неможливості виконання договірного зобовязання: поняття та практичне значення / О. Андрєєва // Підприємництво, господарство і право. - 2014. - № 5. - C. 45-48.
 2. Андрєєва, О. Цивільно-правова характеристика ризику зміни обставин за договором: поняття та практичне значення / О. Андрєєва // Юридична Україна. - 2014. - № 3. - C. 44-50.
 3. Бобрик, В. Суд присяжних у цивілістичному процесі України: аргументи «за» і «протии» / В. Бобрик // Підприємництво, господарство і право. - 2014. - № 5. - C. 49-53.
 4. Бобуйок, І. Договір поруки в цивільному праві України: структура договірних зв"язків / І. Бобуйок // Підприємництво, господарство і право. - 2014. - № 2. - C. 18-20.
 5. Борденюк, В. Цивільно-правові засади участі територіальних громад у договірних зобовязаннях / В. Борденюк // Право України. - 2016. - № 1. - C. 192-203.
 6. Братель, О. Новий погляд на проблемні питання визначення завдань та мети цивільного судочинства / О. Братель // Підприємництво, господарство і право. - 2016. - № 4. - C. 3-12.
 7. Братель, О. Позов - цивільний процесуальний та матеріально-правовий юридичний факт / О. Братель // Підприємництво, господарство і право. - 2016. - № 1. - C. 3-10.
 8. Вавженчук, С. Інскрипції як обєкти цивільних прав / С. Вавженчук // Підприємництво, господарство і право. - 2014. - № 4. - C. 12-15.
 9. Вавженчук, С. Проблема визначення позовної давності в цивільному праві України / С. Вавженчук, І. Сирота // Підприємництво, господарство і право. - 2015. - № 2. - C. 3-6.
 10. Вавженчук, С. Проблеми цивільно-правового захисту прав шляхом вчинення виконавчого напису нотаріусом / С. Вавженчук, Г. Фулей // Підприємництво, господарство і право. - 2015. - № 3. - C. 3-6.
 11. Вичалківський, І. В. Аналіз нормативно-правової бази здійснення демократичного цивільного контролю за діяльністю правоохоронних органів в Україні / І. В. Вичалківський // Інвестиції: практика та досвід. - 2014. - № 19. - C. 130-132.
 12. Глущенко, Є. Співвідношення понять «цілісний майновий комплекс» та «майновий комплекс» у доктрині цивільного права / Є. Глущенко // Підприємництво, господарство і право. - 2016. - № 2. - C. 13-17.
 13. Гриценко, Г. Передумови виникнення множинності осіб у цивільно-правовому зобовязанні / Г. Гриценко // Юридична Україна. - 2016. - № 3-4. - C. 65-71.
 14. Дахно, І. Майбутній Цивільний кодекс має бути створено за пандектною системою / І. Дахно // Голос України. - 2016. - № 74. - C. 10.
 15. Добкіна, К. Місце попереднього договору в системі цивільно-правових правовідносин / К. Добкіна, Є. Клюєва // Підприємництво, господарство і право. - 2015. - № 5. - C. 8-11.
 16. Завгородня, А. Правові презумпції й їх вплив на встановлення істини у цивільному судочинстві / А. Завгородня // Підприємництво, господарство і право. - 2014. - № 5. - C. 54-58.
 17. Козловська, Л. Право спадкування як субєктивне цивільне право / Л. Козловська // Юридична Україна. - 2014. - № 12. - C. 15-21.
 18. Кочин, В. Поняття ознаки саморегулювання у цивільному праві України / В. Кочин // Юридична Україна. - 2014. - № 10. - C. 52-56.
 19. Кушерець, Д. Юридичний зміст цивільних правовідносин у сфері охорони майнових фізичних та юридичних осіб / Д. Кушерець // Підприємництво, господарство і право. - 2014. - № 5. - C. 25-28.
 20. Литовченко, Л. Право на захист цивільних прав та інтересів / Л. Литовченко // Підприємництво, господарство і право. - 2014. - № 5. - C. 20-24.
 21. Миколаєць, В. Право на предявлення групового позову у цивільному процесі України / В. Миколаєць // Підприємництво, господарство і право. - 2014. - № 6. - C. 35-38.
 22. Первомайський, О. Поняття інтересу в цивільному праві та законодавстві / О. Первомайський // Юридична Україна. - 2014. - № 11. - C. 53-57.
 23. Первоомайський, О. Проблеми цивільно-правового захисту прав та інтересів суб"єктів публічного права / О. Первоомайський // Підприємництво, господарство і право. - 2014. - № 4. - C. 16-20.
 24. Пленюк, М. Поняття юридичного факту в доктрині цивільного права: історія і сучасність / М. Пленюк // Юридична Україна. - 2014. - № 11. - C. 58-62.
 25. Прут, Ю. Інститут правової допомоги в цивільному судочинстві: цивільно-процесуальні особливості реалізації / Ю. Прут // Підприємництво, господарство і право. - 2016. - № 3. - C. 54-58.
 26. Рабінович, А. Колізійність господарсько- і цивільно-правового регулювання: обєктивний та субєктивний чинники / А. Рабінович // Публічне право. - 2016. - № 3. - C. 218-223.
 27. Романюк, Я. Значення цивільно-правової норми як правового припису та правового засобу / Я. Романюк // Право України. - 2016. - № 5. - C. 113-121.
 28. Романюк, Я. Класифікація цивільно-правових норм: доктринальні підходи / Я. Романюк // Право України. - 2016. - № 4. - C. 100-108.
 29. Терещенко, К. Порівняльний аналіз норм господарського та цивільного законодавства щодо визнання договорів недійсним / К. Терещенко // Підприємництво, господарство і право. - 2014. - № 12. - C. 36-39.
 30. Ткаченко, О. Оподаткування винагород за цивільно-правовими договорами: важливі аспекти / О. Ткаченко // Аудитор України. - 2016. - № 6. - C. 46-48.
 31. Хіміч, С. Правовий режим садиби як обєкта цивільних правовідносин / С. Хіміч // Підприємництво, господарство і право. - 2015. - № 4. - C. 11-13.
 32. Холод, Р. Способи захисту житлових прав громадян за цивільним кодексом України / Р. Холод // Підприємництво, господарство і право. - 2014. - № 4. - C. 38-41.
 33. Цивільно-правова характеристика ризику невиконання зобовязання за договором уступки майнових прав на житло / С. Хіміч // Підприємництво, господарство і право. - 2014. - № 6. - C. 15-17.
 34. Янчук, А. Учасники захисту цивільних прав / А. Янчук // Підприємництво, господарство і право. - 2016. - № 3. - C. 65-70.
Читати 896 разів Останнє редагування Середа, 12 жовтня 2016 15:40
Авторизуйтесь, щоб мати можливість залишати коментарі