Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Зелений туризм

Оцініть матеріал!
(0 голосів)
Автор  Опубліковано в: Тематичні списки літератури

 Інформаційно-бібліографічний список

 1. Колодійчук А. В. Іноземний досвід становлення та розвитку сільського аграрного туризму: уроки для України / А. В. Колодійчук // Формування ринкових відносин в Україні. – 2017. – № 4. – C. 57–62.
 2. Пугач   Н. А. Інформаційно–консультаційне забезпечення розвитку сільського туризму / Н. А. Пугач // Економіка АПК. – 2014. – № 9. – C. 86–91.
 3. Трошкова А. В Оксанівці вже приймали перших туристів / А. Трошкова // Вінниччина. – 2017. – № 40. – C. 7.
 4. Ступень Н. М. Еколого–економічний аналіз стану та перспектив розвитку сільського зеленого туризму в Україні / Н. М. Ступень // АгроСвіт. – 2017. – № 10. – C. 15–19.
 5. Іванова З. О. Зарубіжний досвід державного регулювання розвитку зеленого туризму / З. О. Іванова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2014. – № 5. – C. 159–162.
 6. Божук Т. І. Застосування інформаційних технологій в релігійному туризмі / Т. І. Божук // Актуальні проблеми економіки. – 2017. – № 1. – C. 326–333.
 7. Сенчук Н. Зелений туризм + бджоли / Н. Сенчук // Пасічник. – 2017. – № 7. – C. 12–13.
 8. Семенов         В. Ф. Конкурентоспроможність зоологічних парків у галузі рекреації а туризму / В. Ф. Семенов, А. В. Жупаненко // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – № 9. – C. 295–300.
 9. Луценко Р. В. Консультування з питань озеленення агросадиб / Р. В. Луценко // Науковий вісн. Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. – 2015. – Вип. 231. – C. 65–69.
 10. Юрченко Ю. Ю. Концептуальні напрями розвитку внутрішнього туризму в Україні / Ю. Ю. Юрченко // Економіка України. – 2016. – № 6. – C. 29–39.
 11. Корчинська О. О. Організаційно–економічне та інституційне забезпечення розвитку сільського зеленого туризму / О. О. Корчинська // АгроСвіт. – 2015. – № 5. – C. 80–83.
 12. Ситченко К. Особливості розвитку апітуризму в Україні / К. Ситченко // Пасічник. – 2017. – № 9. – C. 14–15.
 13. За буранний С. В. Особливості туристичної діяльності в сільській місцевості АР Крим / С. В. Забуранний // АгроСвіт. – 2014. – № 4. – C. 63–69.
 14. Молнар О. С. Особливості функціонування зеленого туризм в Закарпатті / О. С. Молнар, Ф. А. Важинський, Н. Ю. Кирлик // Формування ринкових відносин в Україні. – 2016. – № 11. – C. 71–78.
 15. Табенська О. І. Підвищення конкурентоспроможності вітчизняного сільського туризму на основі інноваційних стратегій розвитку / О. І. Табенська // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. – 2017. – № 1 (17). – C. 123–132.
 16. Король У. М. Перспективи розвитку ринку туристичних послуг в Україні / У. М. Король // Формування ринкових відносин в Україні. – 2014. – № 3. – C. 133–139.
 17. Дейнега І. О. Регіональні особливості формування комплексу маркетингу сільського зеленого туризм / І. О. Дейнега, Л. М. Акімова, О. А. Кратт // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – №9 . – C. 184–194.
 18. Кондратьєва О. О. Роль дорадництва в рекламуванні розвитку агросадиб / О. О. Кондратьєва // Науковий вісн. Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. – 2015. – Вип. 231. – C. 48–51.
 19. Папп В. В. Сільський зелений туризм як пріоритетний напрям розвитку сільських територій України / В. В. Папп // АгроСвіт. – 2015. – № 18. – C. 17–22.
 20. Бековська Г. Сільський туризм: проблеми законодавчого регулювання / Г. Бековська, К. Рєпін // Землевпорядний вісник. – 2017. – № 7. – C. 30–34.
 21. Гончаренко І. В. Стратегічні напрями реалізації рекреаційного потенціалу регіону / І. В. Гончаренко // Вісн. аграр. наук. Причорномор`я. – 2015. – Вип. 4. – C. 13–19.
 22. Колодійчук А. В. Туризм як вид підприємницької діяльності на селі / А. В. Колодійчук // Формування ринкових відносин в Україні. – 2017. – № 1. – C. 47–50.
 23. Чобаль Л. Ю. Фактори формування попиту в сільському туризмі / Л. Ю. Чобаль // Формування ринкових відносин в Україні. – 2017. – № 4. – C. 68–72.
Читати 405 разів Останнє редагування Вівторок, 24 жовтня 2017 16:41
Авторизуйтесь, щоб мати можливість залишати коментарі