Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Грунтосуміші та субстрати

Оцініть матеріал!
(0 голосів)
Автор  Опубліковано в: Тематичні списки літератури

 Інформаційно-бібліографічний список

 1. Борщ Г. М. Дослідження інтенсивності перемішування субстрату в біогазовій установці / Г. М. Борщ, В. В. Устимчук // Науковий вісн. Нац. ун–ту біоресурсів і природокористування України. – 2013. – № 184. – C. 131–136.
 2. Бурлака В. А. Отримання зеленої підкормки для молодняка тварин на субстраті кбп застосовуючи «живу» та «мертву» воду / В. А. Бурлака, Т. М. Сукненко, Н. В. Павлюк // Вісн. держ. агроеколог. ун–ту. – 2004. – № 1. – C. 168–174.
 3. Вдовенко С. А. Особливості культивування гливи звичайної на солом"яних субстратах / С. А. Вдовенко // Зб. наук. пр. Вінн. нац. аграр. ун–ту. Серія: Сільськогосподарські науки. – 2011. – Вип. 8 (48). – C. 75–80.
 4. Виннов А. Торможение ферментативного гидролиза белковых веществ в субстратах из черноморской атерины / А. Виннов // Продовольча індустрія АПК. – 2014. – № 1. – C. 18–22.
 5. Ворона Л. І. Вплив складу поживних субстратів на вкорінення мікросаджанців хмелю in vitro / Л. І. Ворона, Н. П. Хандрика // Вісн. Житомир. нац. агроеколог. ун–ту. – 2009. – Вип. №2 (25). – C. 53–57.
 6. Гайденко О. Виробництво субстрату / О. Гайденко, Г. Голуб, Г. Абросімова // Агробізнес сьогодні. – 2011. – № 7. – C. 46–48.
 7. Гайденко О. М. Ефективні технологічні рішення використання соломи / О. М. Гайденко // Хімія. Агрономія. Сервіс. – 2011. – № 4. – C. 54–57.
 8. Гайденко О. Технологічний процес виробництва субстрату / О. Гайденко, Г. Голуб, Г. Абросімова // Агробізнес сьогодні. – 2011. – № 8. – C. 50–52.
 9. Гальченко Л. А. Субстрат – помощник овощевода / Л. А. Гальченко // Настоящий хозяин. – 2013. – № 1. – C. 38–40.
 10. Гиль Л. С. Новый тепличный субстрат– кокос / Л.С. Гиль // Настоящий хозяин. – 2004. – № 12. – C. 10–13.
 11. Гиль Л. С. Особенности технологии тепличных культур на кокосовом субстрате / Л. С. Гиль // Настоящий хозяин. – 2005. – № 4. – C. 5–9.
 12. Гиль Л. С. Тепличные субстраты / Л. С. Гиль // Настоящий хозяин. – 2004. – № 6. – C. 39–45.
 13. Голуб Г. А. Особливості біотехнологічного процесу виробництва субстрату для вирощування гливи / Г. А. Голуб, О. М. Гайденко, О. І. Кепко // Зб. Вінн. нац. аграр. ун–ту. Технічні науки. – 2011. – Вип. № 7. – C. 67–73.
 14. Голуб Г. А. Параметри поршневого ущільнювача субстрату при вирощуванні грибів / Г. А. Голуб // Вісник аграрної науки. – 2004. – № 4. – C. 50–51.
 15. Голуб Г. Технологический процесс производства субстрата для выращивания шампиньона / Г. Голуб // Овощеводство. – 2007. – № 11. – C. 68–74.
 16. Голуб Г.А. Фізико–механічні властивості субстрату для вирощування гливи / Г.А. Голуб, О.М. Гайденко, А.І. Мороз // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – 2009. – №134. – C. 80–85.
 17. Гребенюк В. П. Вплив погодних умов на приготування поживних субстратів, що використовуються при культивуванні грибів шампіньйонів / В. П. Гребенюк, Д. І. Лисенко, Є. Ю. Карманов // Вісн. Сум. нац. аграр. ун–ту. – 2005. – № 12. – C. 119–121.
 18. Гребенюк В. П. Применение современных физико–химических методов для анализа органических питательных субстратов в грибоводстве / В. П. Гребенюк, В. Д. Чивалов, В. С. Токмань // Вісн. Сум. нац. аграр. ун–ту. – 2005. – № 12. – C. 117–118.
 19. Гуржий, В. Принципы производства субстрата для выращивания вешенки / В. Гуржий // Овощеводство. – 2007. – № 4. – C. 77–78.
 20. Дмитрієнко Г. В. Критерії вибору субстрату і його підготовка при вирощуванні суниці (Fragaria ananassa Duch.) методом гідропоніки / Г. В. Дмитрієнко // Науковий вісн. Нац. аграр. ун–ту. – 2009. – № 133. – C. 315–320.
 21. Довгополый А. Кокосовые субстраты в тепличном хозяйстве / А. Довгополый // Овощеводство. – 2006. – № 5. – C. 76–77.
 22. Євпак О. В. Особливості використання різних компонентів з метою оптимізування поживного режиму субстрату для контейнерної культури Thuja occidentalis f. Smaraqd / О. В. Євпак // Науковий вісн. Нац. ун–ту біоресурсів і природокористування України. – 2011. – № 164. – C. 177–181.
 23. Захаренко О. А. Правильный субстрат для вешенки / О. А. Захаренко // Настоящий хозяин. – 2007. – № 7/8. – C. 58–61.
 24. Захаренко О. Конкурентные микроорганизмы на лигноцеллюлозных субстратах / О. Захаренко // Овощеводство. – 2007. – № 4. – C. 72–76.
 25. Зубцева О. В. Субстрати для вирощування сіянців сосни звичайної із закритою кореневою системою / О. В. Зібцева, І. В. Ящук, Н. В. Савич // Науковий вісн. Нац. ун–ту біоресурсів і природокористування України. – 2012. – № 171. – C. 138–141.
 26. Кальченко Л. Правильный выбор субстрата – залог получения качественной рассады / Л. Гальченко // Овощеводство. – 2015. – № 1. – C. 36–38.
 27. Качественный субстрат – залог хорошей рассады // Нескучный сад. – 2013. – № 12. – C. 34–35.
 28. Кепко О. І. Динаміка зміни температури субстату та повітря в замкнутій системі вентиляції споруд закритого грунту / О. І. Кепко // Зб. наук. пр. Уман. держ. аграр. ун–ту. – 2005. – Вип. 59. – C. 120–128.
 29. Кирій П. І. Вплив об’єму субстрату в гідропонних теплицях на врожай і якість плодів помідора при вирощування в продовженій культурі / П. І. Кирій // Науковий вісн. Нац. аграр. ун–ту. – 2006. – № 100. – C. 76–79.
 30. Коренева Н. Все о субстратах для почвы / Н. Коренева // Фермерське господарство. – 2013. – № 4. – C. 6.
 31. Кормош С. М. Застосування мікроелементів та грунтосумішей з цеолітом при вирощуванні лофанту ганусового / С. М. Кормош // Вісник аграрної науки. – 2006. – № 5. – C. 74–77.
 32. Коцур В. Знакомый незнакомец – торф / В. Коцур // Овощеводство. – 2012. – № 12. – C. 56–59.
 33. Минаев В. Гидропонный метод выращивания овощей / В. Минаев // Фермерське господарство. – 2010. – № 45. – C. 28.
 34. Недовесов В. Механизация заготовки соломы для производства компостов и субстратов / В. Недовесов, Г. Голуб // Овощеводство. – 2007. – № 5. – C. 78–80.
 35. Облак В. І. Викорстання субстрату після культивування Pleurotus ostreatus (Jacq.: FR.) Kumm в умовах закритого грунту / В. І. Облак, А. В. Шмонін // Вісн. Харків. нац. аграр. ун–ту. – 2003. – № 5 (3). – C. 114–119.
 36. Облак В. І. Викорстання субстрату після культивування Pleurotus ostreatus (Jacq.: FR.) Kumm в умовах закритого грунту / В. І. Облак, А. В. Шмонін // Вісн. Харків. Нац. аграр. ун–ту. – 2003. – № 5 (3). – C. 114–119.
 37. Обработка субстратов // Фермерське господарство. – 2014. – № 8. – C. 31.
 38. Оратівський О. С. Продуктивність маточника клонових підщеп яблуні залежно від субстратів та способів розмноження / О. С. Оратівський // Науковий вісн. Нац. аграр. ун–ту. – 2005. – № 84. – C. 20–23.
 39. Подуст Н. В. Влияние мульчирования субстрата на развитие привитых саженцев винограда / Н. В. Подуст // Агроном. – 2013. – № 3. – C. 204–205.
 40. Пшеничных А. Субстрат для вешенки / А. Пшеничных // Фермерське господарство. – 2014. – № 8. – C. 30.
 41. Ратушняк Г. С. Седиментаційний аналіз перемішування полідисперсного субстрату в біогазовій установці вертикальною пропелерною мішалкою / Г. С. Ратушняк, І. В. Коц, К. В. Анохіна // Зб. Вінн. нац. аграр. ун–ту. Технічні науки. – 2011. – Вип. № 8. – C. 37–42.
 42. Ратушняк С. Г. Моделювання з використанням лінгвістичних змінних інтенсифікації процесу біоконверсії перемішуванням субстрату / С. Г. Ратушняк, К. В. Анохіна // Вібрації в техніці та технологіях. – 2010. – № 4. – C. 130–137.
 43. Слепцов Ю. Тепличные субстраты / Ю. Слепцов // Овощеводство. – 2005. – № 12. – C. 70–73.
 44. Слєпцов Ю. В. Гидропонные субстраты / Ю. В. Слепцов // Овощи и фрукты. – 2012. – № 11. – C. 42–47.
 45. Слєпцов Ю. В. Гидропонные субстраты / Ю. В. Слепцов // Овощи и фрукты. – 2012. – № 11. – C. 42–47.
 46. Тепличные грунты и субстраты // Овощеводство. – 2013. – № 12. – C. 72–73.
 47. Уланова Р. В. Питательный субстрат для культивирования молочнокислых бактерий / Р. В. Уланова // Аграрная наука. – 2004. – № 2. – C. 16–17.
 48. Хандрика Н. П. Оптимізація складу субстратів при акліматизації мікросаджанців хмелю, отриманих шляхом in vitro / Н. П. Хандрика // Вісн. Житомир. нац. агроеколог. ун–ту. – 2011. – № 1 (28). – C. 357–361.
 49. Хворостенко В. Почвы и субстраты для парников и теплиц / В. Хворостенко // Настоящий хозяин. – 2004. – № 11. – C. 52–55.
 50. Хреновськов Е. І. Порівняльне вивчення субстратів при вирощуванні щеплених саджанців винограду з закритою і відкритою корневою системою / Е. І. Хреновськов, С. О. Петренко // Аграрний вісник Причорномор`я. – 2006. – № 35. – C. 139–143.
 51. Цизь О. Світ субстратів / О. Цизь // Агросектор. – 2007. – № 3. – C. 18–19.
 52. Чередніченко Л. І. Коренева система відсадків і продуктивність маточника підщепи М9 залежно від субстрату та висоти підгортання / Л. І. Чередниченко, В. В. Мостовенко // Зб. наук. пр. Вінн. нац. аграр. ун–ту. Серія: Сільськогосподарські науки. – 2012. – Вип. 10(50). – C. 145–152.
 53. Шульгина Л. Субстраты и минеральное питание в закрытом грунте / Л. Шульгина // Фермерське господарство. – 2011. – № 38. – C. 22–23.
 54. Якушенко В. О микробиологической селективности субстрата вешенки / В. Якушенко // Овощеводство. – 2008. – № 9. – C. 74–80.
Читати 446 разів Останнє редагування П'ятниця, 20 жовтня 2017 13:03
Авторизуйтесь, щоб мати можливість залишати коментарі