Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Санаторно-курортна і оздоровча сфера

Оцініть матеріал!
(0 голосів)
Автор  Опубліковано в: Тематичні списки літератури

Інформаційно-бібліографічний список

 1.  Бабіна, Н. І. Забезпечення подальшого розвитку курортної рекреації Запорізького Приазов’я / Н. І. Бабіна // Наука й економіка. - 2012. - Вип. 4 (28). - C. 344-347.
 2. Бекірова, С. Е. Підвищення ефективності функціонування та розвитку санаторно-курортного комплексу / С. Е. Бекірова // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції. - 2012. - № 3 (16). - C. 82-88.
 3. Бондаренко, О. Інвестиційна стратегія в курортній галузі: сутність та особливості / О. Бондаренко // Економічний аналіз: зб. наук. пр. - 2012. - Вип. 11. - C. 24-27.
 4. Васильчак, С. В. Стратегічне управління санаторно-курортними закладами в регіонах як складова національної економічної безпеки / С. В. Васильчак, О. О. Гальченко, Н. М. Стручок // Формування ринкових відносин в Україні. - 2017. - № 4. - C. 84-88.
 5. Ведмідь, Н. І. Критерії сегментації ринку санаторно-курортних та оздоровчих послуг / Н. І. Ведмідь // Економіка та держава. - 2013. - № 6. - C. 46-49.
 6. Ведмідь, Н. І. Санаторно-курортна і оздоровча сфера в Україні: структура та особливості надання послуг іноземним туристам / Н. І. Ведмідь // Інвестиції: практика та досвід. - 2012. - № 24. - C. 44-48.
 7. Воробйов Ю. М. Фінанси забезпечення розвитку санаторно-курортних закладів / Ю. М. Воробйов // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції. - 2012. - № 3 (16). - C. 46-49.
 8. Галаченко, О. О. Маркетингові інструменти розвитку санаторно-курортних підприємств регіону / О. О. Галаченко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2016. - № 9. - C. 133-136.
 9. Галаченко, О. О. Парадигма системно-рефоексивного маркетингу як інструмент підвищення конкурентоспроможності санаторно-курортних послуг в умовах регіону / О. О. Галаченко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2017. - № 12. - C. 206-211.
 10. Галаченко, О. О. Підходи ло формування структури регіональної політики розвитку санаторно-курортної сфери / О. О. Галаченко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2017. - № 1. - C. 76-78.
 11. Галаченко, О. О. Регіональна політика розвитку санаторно-курортних закладів / О. О. Галаченко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2016. - № 11. - C. 68-70.
 12. Галаченко, О. О. Сучасний стан та регіональні особливості розвитку сфери санаторно-курортних послуг / О. О. Галаченко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2017. - № 9. - C. 96-102.
 13. Гуменюк В. Фінансове забезпечення проектів розвитку куротної справи на засадах публічно-приватного партнерства / В. Гуменюк // Світ фінансів. - 2013. - № 1. - C. 95-102.
 14. Гуменюк, В. В. Державне регулювання конкуренції на ринку курортно-рекреаційних послуг / В. В. Гуменюк // Економіка України. - 2016. - № 11. - C. 34-44.
 15. Гуменюк, В. В. Роль фінансових ресурсів домогосподарств у розвитку курортної справи / В. В. Гуменюк // Вісн. Ун-ту банківської справи Нац. банку України. - 2012. - № 3 (15). - C. 27-30.
 16. Гуменюк, В. Інвестиційне проектування розвитку курортної справи / В. Гуменюк // Ринок цінних паперів України. - 2012. - № 7. - C. 33-38.
 17. Гуменюк, В. Концептуалізація фінансового контролінгу в курортній справі / В. Гуменюк // Бухгалтерський облік і аудит. - 2013. - № 2. - C. 37-41.
 18. Захарченко, П. В. Модель інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку курортно-рекреаційного комплексу / П. В. Захарченко // Інвестиції: практика та досвід. - 2013. - № 7. - C. 4-6.
 19. Захарченко, П. В. Модель інноваційного розвитку економіки національного курортно-рекреаційного комплексу / П. В. Захарченко, С. А. Жваненко // Економіка та держава. - 2013. - № 4. - C. 47-50.
 20. Захарченко, П. В. Системный подход к исследованию инновационных процессов в экономике курортно-рекрационных систем / П. В. Захарченко, С. А. Жваненко // Матеріали IV Міжнарод. наук.-практ. конф. «Системний аналіз. Інформатика. Управління САІУ – 2013». - 2013. - C. 112-114.
 21. Каджаметова, Т. Н. Інституційні механізми регулювання системи фінансового забезпечення розвитку курортних територій / Т. Н. Каджаметова // Інвестиції: практика та досвід. - 2014. - № 19. - C. 30-32.
 22. Каджаметова, Т. Н. Оцінка системи фінансового забезпечення регіонального ринку курортних послуг / Т. Н. Каджаметова // Інвестиції: практика та досвід. - 2014. - № 18. - C. 40-42.
 23. Каджаметова, Т. Н. Стратегічні напрями розвитку курортних територій та регіонального ринку курортних послуг / Т. Н. Каджаметова // АгроСвіт. - 2014. - № 18. - C. 47-50.
 24. Катання з ухилом: топ -10 гірськолижних курортів «за інтересами» // Міжнародний туризм. - 2012. - № 6. - C. 12-23.
 25. Коваленко, Т. Ю. Особливості державного управління у сфері санаторно-курортного забезпечення дітей у СРСР / Т. Ю. Коваленко // Держава та регіони. Серія: Державне управління. - 2013. - № 2. - C. 9-14.
 26. Ковач, М. Й. Інноваційний розвиток санаторно-курортного господарства регіону: проблеми і ризики / М. Й. Ковач // Економіка та держава. - 2013. - № 6. - C. 43-45.
 27. Курорти державного значення та їх землевпорядкування // Землевпорядний вісник. - 2013. - № 2. - C. 26-27.
 28. Мединська, Н. В. Просторове моделювання меж міста - курорту Миргород та його санітарно - захисних зон / Н. В. Мединська, А. А. Красножон // Економіка та держава. - 2017. - № 9. - C. 74-77.
 29. Мигальна Ю. Ю. Формування санаторно-курортного кластеру як елементу конкурентоспроможного розвитку регіональної економіки / Ю. Ю. Мигалина // Вісн. Хмельн. нац. ун-ту. - 2012. - № 3. - C. 46-50.
 30. Романенко Е. Номер один в Украине: Буковель / Е. Романенко // Лиза. - 2012. - № 51. - C. 66-67.
 31. Сазонець, І. Л. Концептуальні основи державного регулювання розвитку рекреаційної діяльності санітарно-курортних підприємств / І. Л. Сазонець // Інвестиції: практика та досвід. - 2017. - №6. - C. 5-8.
 32. Сазонець, І. Л. Оціночні параметри якості рекреаційної діяльності санаторно-курортних підприємств / І. Л. Сазонець // Інвестиції: практика та досвід. - 2017. - № 7. - C. 15-18.
 33. Сорока, О. Я. Державне регулювання курортної діяльності на Прикарпатті у першій половині XX століття / О. Я. Сорока // Економіка та держава. - 2012. - № 10. - C. 103-104.
 34. Ступень , Н. М. Оцінка впливу соціально - економічних чинників на ефективність курортно -рекреаційної галузі / Н. М. Ступень // Економіка та держава. - 2017. - № 9. - C. 62-65.
 35. Тимченко, Н. М. Оцінка ефективності функціонування транспортних підприємств для забезпечення розвитку інфраструктури курортів / Н. М. Тимченко // АгроСвіт. - 2015. - № 15. - C. 30-34.
 36. ТОП-5 украинских горнолыжных курортов // Лиза. - 2013. - № 49. - C. 46-47.
 37. Черемісіна, Т. В. Обгрунтування концепції маркетингового планування розвитку приморського курортного міста / Т. В. Черемісіна // Інвестиції: практика та досвід. - 2014. - № 21. - C. 130-135.
 38. Ushakov, D. Evaluation of resorts capacity as a factor for regional tourism traffic planning = Оцінювання курортного потенціалу як фактор планування регіонального туристичного потоку / D. Ushakov, E. Andreeva // Актуальні проблеми економіки. - 2017. - № 3. - C. 201-208.
Читати 373 разів Останнє редагування Вівторок, 13 березня 2018 09:55
Авторизуйтесь, щоб мати можливість залишати коментарі