Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Розвиток сільських територій

Оцініть матеріал!
(0 голосів)
Автор  Опубліковано в: Тематичні списки літератури

Інформаційно-бібліографічний список

 1. Бойко, В. В. Загрози функціонуванню господарського механізму розвитку сільських територій: структурно-функціональний аспект / В. В. Бойко // Актуальні проблеми економіки. - 2016. - № 8. - C. 195-204.
 2. Важинський, Ф. А. Пріоритети розвитку сільських територій Західного регіону України / Ф. А. Важинський // Формування ринкових відносин в Україні. - 2017. - № 6. - C. 90-94.
 3. Важинський, Ф. А. Становлення інноваційної моделі розвитку сільських територій України / Ф. А. Важинський // Формування ринкових відносин в Україні. - 2017. - № 7/8. - C. 117-122.
 4. Вакар, Т. В. Методологічні та методичні основи брендингу сільських територій / Т. В. Вакар // Економіка та держава. - 2016. - № 9. - C. 80-83.
 5. Венгерська, Н. Фінансове забезпечення розвитку соціальної інфраструктури сільських територій / Н. Венгерська // Банківська справа. - 2014. - № 5-6. - C. 109-116.
 6. Гончарук, І. В. Роль сільськогосподарських кооперативів у забезпеченні сталого розвитку сільських територій Вінницької області / І. В. Гончарук // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. - 2017. - № 8 (24). - C. 56-67.
 7. Данько, Ю. І. Конкурентні засади сталого розвитку сільських територій / Ю. І. Данько // Регіональна економіка. - 2017. - № 3. - C. 70-76.
 8. Дудзяк, О. А. Вплив нетрадиційних джерел енергії на енергозбереження на розвиток сільських територій / О. А. Дудзяк // Формування ринкових відносин в Україні. - 2017. - № 7/8. - C. 107-110.
 9. Жучик, А. В. Огляд проблем та перспектив розвитку сільських територій в умовах ринкових трансформацій / А. В. Жучик, Д. В. Нехайчук // Інвестиції практика та досвід. - 2016. - № 23. - C. 89-92.
 10. Залізко, В. Д. Економічний потенціал сільських територій: генезис, структура, властивості, пріоритети зміцнення / В. Д. Залізко // Економіка України. - 2014. - № 4. - C. 73-82.
 11. Замора, О. І. Проблеми і перспективи розвитку соціально-економічної сфери регіону / О. І. Замора, Л. В. Ярема // АгроСвіт. - 2017. - № 6. - C. 13-16.
 12. Калетнік, Г. М. Науково-теоретичні засади формування та розвитку людського капіталу в сільських територіях / Г. М. Калетнік, А. Г. Мазур // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. - 2016. - № 10 (14). - C. 7-25.
 13. Кальцій, С. В. Інновації в аграрному секторі України як фактор розвитку сільських територій / С. В. Кальцій // Формування ринкових відносин в Україні. - 2016. - № 12. - C. 41-47.
 14. Кірєєва, Е. А. Політика розвитку сільських територій у країнах Європейського Союзу / Е. А. Кірєєва, Д. Л. Костюченко // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. - 2017. - № 8 (24). - C. 68-79.
 15. Котикова, О. Моніторинг та оцінка сталості розвитку сільськогосподарського землекористування регіонів України / О. Котикова // Економіка АПК. - 2017. - № 5. - C. 24-32.
 16. Кривобок, П. В. Соціально-орієнтоване підприємство як модель соціально-економічного розвитку сіл України / П. В. Кривобок // АгроСвіт. - 2015. - № 14. - C. 51-56.
 17. Ксьонджик, І. В. Соціально-економічний розвиток сільських територій як об’єкт інфраструктурного забезпечення / І. В. Ксьонджик // Економіка АПК. - 2014. - № 10. - C. 60-65.
 18. Кулинич, Ю. М. Стратегічні напрями економічного розвитку сільськогосподарських кооперативів / Ю. М. Кулинич, О. Ю. Панасюк // АгроСвіт. - 2015. - № 24. - C. 27-31.
 19. Куліш, І. М. Загроза сільським територіям від техногенної діяльності: світові уроки / І. М. Куліш // Регіональна економіка. - 2014. - № 1. - C. 121-129.
 20. Мазур, А. Г. Господарства населення як економічна категорія та суб’єкт облаштування сільських територій / А. Г. Мазур, О. В. Дмитрик // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. - 2016. - № 11 (15). - C. 7-20.
 21. Мазур, Г. Ф. Стимулювання ефективного аграрного виробництва й сталого розвитку сільських територій: роль соціального капіталу / Г. Ф. Мазур // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. - 2016. - № 4. - C. 67-76.
 22. Мазур, С. А. Інфраструктурне забезпечення розвитку сільських територій / С. А. Мазур // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. - 2017. - № 3 (19). - C. 96-105.
 23. Павлюк, С. І. Світова практика державного регулювання розвитку сільських територій / С. І. Павлюк // Вісник аграрної науки Причорномор`я. - 2015. - Вип. 4. - C. 77-86.
 24. Палапа, Н. В. Проблеми збалансованого розвитку сільських територій у країнах світу та шляхи їх розв’язання / Н. В. Палапа, О. І. Дребот // Агроекологічний журнал. - 2015. - № 3. - C. 16-24.
 25. Папп, В. В. Сільський зелений туризм як пріоритетний напрям розвитку сільських територій України / В. В. Папп // АгроСвіт. - 2015. - № 18. - C. 17-22.
 26. Плотнікова, М. Ф. Соціократія як інструмент управління розвитком сільських територій / М. Ф. Плотнікова // Вісник Сумського національного аграрного університету. - 2016. - № 1 (67). - C. 145-151.
 27. Прушківський, В. Фінансові фактори розвитку сільських територій / В. Прушківський, В. Колесников // Банківська справа. - 2014. - № 3-4. - C. 25-33.
 28. Рябоконь, В. П. Соціальний капітал як інституційна детермінанта розвитку сільських територій та аграрного підприємництва / В. П. Рябоконь, О. Г. Шпикуляк, В. А. Пехов // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. - 2015. - № 1. - C. 83-93.
 29. Рябоконь, В. П. Тенденції соціально-економічного розвитку сільських територій / В. П. Рябоконь // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. - 2016. - № 2 (6). - C. 7-19.
 30. Саблук, П. Т. Багатофункціональність як основа соціально-економічного розвитку сільських територій / П. Т. Саблук // АгроТерра. - 2017. - № 2. - C. 86-88.
 31. Стегней, М. І. Інноваційні аспекти сталого розвитку сільських територій в умовах глобальних викликів / М. І. Стегней // Актуальні проблеми економіки. - 2014. - № 1. - C. 297-303.
 32. Стегней, М. І. Стратегічні важелі та орієнтири екологічно сталого розвитку сільських територій / М. І. Стегней // Актуальні проблеми економіки. - 2014. - № 6. - C. 316-321.
 33. Титаренко, О. М. Технології запровадження у практику фінансово - економічного підмеханізму результативності управління забезпеченням духовно - ціннісного розвитку сільських територіальних громад / О. М. Титаренко // Інвестиції: практика та досвід. - 2017. - № 4. - C. 79-85.
 34. Ткачук, В. А. Моніторинг зарубіжного досвіду сталого розвитку сільських територій / В. А. Ткачук // Формування ринкових відносин в Україні. - 2017. - № 1. - C. 104-108.
 35. Харчук, С. А. Зайнятість населення як індикатор розвитку сільських територій / С. А. Харчук // АгроСвіт. - 2015. - № 11. - C. 19-23.
 36. Цимбаліста, Н. А. Current state and problens of development of rural Ukraine: socioconomic, institutional and iegal aspects = Сучасний стан і проблеми розвитку сільських територій України: соціально-економічний та інституційно-правовий аспект / Н. А. Цимбаліста // Регіональна економіка. - 2017. - № 2. - C. 116-123.
 37. Шишова, О. Б. Кластеризація в інноваційному розвитку сільськогосподарських підприємств / О. Б. Шишова // Інвестиції: практика та досвід. - 2014. - № 9. - C. 59-61.
 38. Шпикуляк, О. Г. Інституційні засади формування соціального капіталу в механізмі розвитку сільських територій / О. Г. Шпикуляк, Г. Ф. Мазур // Економіка АПК. - 2014. - № 8. - C. 63-68.
 39. Юрчишин, В. В. Системно-інноваційна довершеність досліджень сільських територій України / В. В. Юрчишин // Економіка України. - 2015. - №8. - C. 91-93.
 40. Ярова, Ю. М. Підприємницький потенціал сільських територій та фактори його реалізації в сучасних умовах України / Ю. М. Ярова // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. - 2015. - № 3. - C. 64-69.
Читати 405 разів Останнє редагування П'ятниця, 16 березня 2018 09:10
Авторизуйтесь, щоб мати можливість залишати коментарі