Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Державна політика та державне регулювання міграційних процесів

Оцініть матеріал!
(0 голосів)
Автор  Опубліковано в: Тематичні списки літератури

Інформаційно-бібліографічний список

 1. Барський В. Р. Правове та інституційне забезпечення міграційної політики України / В. Р. Барський // Митна справа. - 2012. - № 2. - C. 21-26.
 2. Біль, М. М. Ефективність механізму регулювання міграції населення: теоретико-методичні основи оцінювання / М. М. Біль // Регіональна економіка. - 2017. - № 2. - C. 73-79.
 3. Бондаренко, А. Сучасні міграційні процеси в контексті взаємодії правової держави і громадянського суспільства /  А. Бондаренко // Юридична Україна. - 2016. - № 5-6. - C. 23-28.
 4. Бражко, О. В. Розвиток державної політики щодо регулювання ринку праці та управління трудовими ресурсами / О. В. Бражко // Економіка та держава. - 2010. - № 2. - C. 103-105.
 5. Брич, В. Шляхи вдосконалення регулювання зовнішньої трудової міграції населення / В. Брич, П. Шушпанов // Україна: аспекти праці. - 2010. - № 4. - C. 28-30.
 6. Виценец, Т. Н. Механизмы и инфраструктура управления миграционными потоками / Т. Н. Виценец // Актуальні проблеми економіки. - 2014. - № 10. - C. 276-280.
 7. Вишневська, О. А. Нелегальна зовнішня міграція як об’єкт державного регулювання / О. А. Вишневська // Статистика України. - 2008. - № 1. - C. 87-91.
 8. Вишневська, О. А. Сучасна міжнародна трудова міграція та державна міграційна політика / О. А. Вишневська // Статистика України. - 2008. - № 2. - C. 87-91.
 9. Волошин, Г. В. Нові виклики для міграційної політики країн призначення та походження / Г. В. Волошин // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 1. - C. 145-154.
 10. Ворон юк, Н. А. Державне регулювання міграційних процесів в Україні / Н. А. Воронюк // Економічні проблеми розвитку аграрного виробництва в регіоні. - 2010. - Вип. 7. - C. 172-174.
 11. Гоблик, В. В. Особливості регулювання трудоміграційних процесів у прикордонному регіоні / В. В. Гоблик // АгроСвіт. - 2015. - № 13. - C. 10-13.
 12. Гончаров, О. В. Проблеми регіональної політики в Україні / О. В. Гончаров, А. О. Дворецький // Економіка та держава. - 2017. - № 2 . - C. 19 - 21.
 13. Горбачова, І. Імітаційні регулятори зовнішньої міграційної політики України / І. Горбачова // Україна: аспекти праці. - 2014. - № 4. - C. 46-51.
 14. Гречко, О. Концептуальні засади державної міграційної політики України / О. Гречко // Політичний менеджмент. - 2011. - № 6. - C. 73-81.
 15. Драгунова, Т. А. Методика регулювання міграційних процесів / Т. А. Драгунова // Формування ринкових відносин в Україні. - 2007. - № 5. - C. 139-144.
 16. Драгунова, Т. Управління міграційними процесами великих міст / Т. Драгунова // Україна: аспекти праці. - 2004. - № 5. - C. 35-39.
 17. Колесник, І. А. Ефективність політики у сфері трудової міграції в контексті євроінтеграційних прагнень України / І. А. Колесник // Економіка та держава. - 2017. - № 1 . - C. 25 - 28.
 18. Левітан, А. Л. Державне регулювання міграційним процесом і протидія незаконній міграції в Україні / А. Л. Левітан // Економіка та держава. - 2011. - № 9. - C. 138-140.
 19. Машина, Ю. В. Територіальна організація регулювання трудоміграційних процесів в умовах лібералізації трудових відносин / Ю. В. Машина // Регіональна економіка. - 2009. - № 2. - C. 149-158.
 20. Мойсей, В. І. Економічні ефекти державного регулювання міжнародної трудової міграції в Україні / В. І. Мойсей // Економіка та держава. - 2013. - № 8. - C. 88-90.
 21. Мосьондз, С. Становлення державної міграційної політики в Україні / С. Мосьондз, С. Саїв // Право України. - 2005. - № 11. - C. 114-117.
 22. М’якотіла, Н. А. Державне управління міграційними процесами в Україні / Н. А. Мякотіна, К. С. Кучукова // Зб. наук. пр. Донецьк. держ. ун-ту управління. - 2013. - Т. XIV. - C. 221-229.
 23. Ніколаєць, К. М. Соціально-економічні ефекти державного регулювання працевлаштування внутрішньо переміщених осіб в Україні у 2014 - 2016 рр. / К. М. Ніколаєць // Економіка та держава. - 2017. - № 7. - C. 9-13.
 24. Ніколайчук, М. В. Складові елементи механізму регулювання міграційних процесів сільського населення / М. В. Ніколайчук // Регіональна економіка. - 2005. - № 3. - C. 105-112.
 25. Риндзак, О. Т. Державна міграційна політика в контексті пріоритетів національної безпеки України / О. Т. Риндзак // Економіка України. - 2016. - № 12. - C. 72-81.
 26. Риндзак, О. Т. Удосконалення державної міграційної політики в системі захисту національних інтересів України / О. Т. Риндзак // Актуальні проблеми економіки. - 2017. - № 3. - C. 237-244.
 27. Столбовий, В. Методи регулювання зовнішніх міграційних процесів / В. Столбовий // Підприємництво, господарство і право. - 2007. - № 1. - C. 72-75.
 28. Тиндик, Н. П. Міграційна політика - складова частина внутрішньої та зовнішньої політики держави / Н. П. Тиндик // Митна справа. - 2007. - № 4. - C. 51-55.
 29. Ткачук, Р. Л. Дилеми управління трудовими ресурсами України: сьогодення та перспективи / Р. Л. Ткачук // Науковий вісн. Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. - 2012. - № 169. - C. 217-223.
 30. Чулаєвська, М. Проблеми державного управління віртуальною трудовою міграцією / М. Чулаєвська // Казна України. - 2012. - № 2. - C. 8-9.
 31. Шевцов, А. Л. Державне регулювання міграційних процесів як основна функція міграційної політики / А. Л. Шевцов // Держава та регіони. Серія: Державне управління. - 2013. - № 3. - C. 41-46.
 32. Шевцов, А. Л. Інформаційне забезпечення державного регулювання міграційних процесів / А. Л. Шевцов // Держава та регіони. Серія: Державне управління. - 2013. - № 2. - C. 105-109.
 33. Шевцов, А. Л. Комплексний підхід до державного регулювання міграційних процесів / А. Л. Шевцов // Держава та регіони. Серія: Державне управління. - 2013. - № 1. - C. 106-111.
Читати 257 разів Останнє редагування Понеділок, 02 квітня 2018 11:53
Авторизуйтесь, щоб мати можливість залишати коментарі