Версія для друку

Трудова міграція населення України

Оцініть матеріал!
(0 голосів)
Автор  Опубліковано в: Тематичні списки літератури

Інформаційно-бібліографічний список

 1. Балабанова, Г. П. Трудова міграція в Україні в умовах глобалізації / Г. П. Балабанова // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - 2008. - № 2. - C. 9-12.
 2. Бербенець, О. В. Основні тенденції та наслідки міжнародної трудової міграції / О. В. Бербенець // АгроСвіт. - 2015. - № 15. - C. 26-29.
 3. Брич, В. Шляхи вдосконалення регулювання зовнішньої трудової міграції населення / В. Брич, П. Шушпанов // Україна: аспекти праці. - 2010. - № 4. - C. 28-30.
 4. Бублій, М. П. Трудова міграція та її вплив на ринок праці в Україні / М. П. Бублій // Держава та регіони. Серія: Державне управління. - 2007. - № 1. - C. 30-34.
 5. Варецька, О. Соціально-економічне підгрунтя трудової міграції населення України / О. Варецька // Україна: аспекти праці. - 2005. - № 5. - C. 34-39.
 6. Весельська, Л. А. Трудова міграція і соціальна безпека: аналіз наслідків та перспектив у контексті українських реалій / Л. А. Весельська // Економіка та держава. - 2011. - № 4. - C. 111-115.
 7. Гайдуцький, А. П. Масштаби трудової міграції українців за кордон / А. П. Гайдуцький // Економіка та держава. - 2007. - № 8. - C. 82-86.
 8. Гайдуцький, А. П. Характерні риси української трудової міграції за кордоном / А. П. Гайдуцький // Економіка та держава. - 2007. - № 9. - C. 88-92.
 9. Годованська, О. Українська трудова міграція: етнологічний аспект / О. Годованська // Світогляд. - 2010. - № 6. - C. 67-71.
 10. Горбачова І. Тенденції міжнародної трудової міграції робочої сили в умовах глобалізації / І. Горбачова // Україна: аспекти праці. - 2013. - № 5. - C. 39-44.
 11. Довжук, Б. Актуальне регіональне дослідження трудової міграції / Б. Довжук // Україна: аспекти праці. - 2005. - № 3. - C. 37-38.
 12. Довжук, Б. С. Регіональні аспекти зовнішньої трудової міграції в соціально-економічному вимірі / Б. С. Довжук // Економіка та держава. - 2006. - № 6. - C. 67-70.
 13. Жибак, М. М. Трудова міграція та її вплив на формування та ефективне використання трудового потенціалу регіону / М. М. Жибак // Науковий вісн. Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. - 2010. - Вип. 154. - C. 235-244.
 14. Заклетка, О. Українська трудова еміграція: сутнісні форми та особливості сучасного етапу / О. Заклетка, О. Шиманська // Україна: аспекти праці. - 2004. - № 8. - C. 36-40.
 15. Звірід, Н. В. Кількісні методи аналізу впливу трудової міграції на соціально-економічний розвиток регіону / Н. В. Звірід // Статистика України. - 2010. - № 4. - C. 48-52.
 16. Карпачова, Н. І. Трудова міграція з України в контексті загальносвітових міграційних процесів: основні причини трудової міграції / Н. І. Карпачова // Безпека життєдіяльності. - 2007. - № 7. - C. 5-8.
 17. Клименко, О. Моделювання та дослідження динаміки еміграції трудових ресурсів / О. Клименко, Т. Зубко // Банківська справа. - 2009. - № 2. - C. 67-70.
 18. Колесник, І. А. Ефективність політики у сфері трудової міграції в контексті євроінтеграційних прагнень України / І. А. Колесник // Економіка та держава. - 2017. - № 1 . - C. 25 - 28.
 19. Кошулько, О. Поширення вимушеної трудової міграції внаслідок бідності та безробіття на Черкащині / О. Кошулько // Україна: аспекти праці. - 2006. - № 4. - C. 34-40.
 20. Кравченко В. Особливості адміністративно-правового статусу іноземних працівників у контексті тенденцій трудової міграції в Україні / В. Кравченко // Підприємництво, господарство і право. - 2013. - № 8. - C. 36-39.
 21. Кредісов, А. Нове бачення міжнародної трудової міграції / А. Кредісов // Економіка України. - 2008. - № 12. - C. 83-84.
 22. Крилова І. Г. Трудова міграція населення України / І. Г. Крилова // Вісник аграрної науки Причорномор`я. - 2012. - Вип. 4 (68). - C. 42-47.
 23. Кушнірчук-Ставнича О. М. Тенденції, ризики та наслідки трудової міграції населення в регіональному вимірі / О. М. Кушнірчук-Ставнича // Регіональна економіка. - 2012. - № 1. - C. 208-213.
 24. Лапшина, І. А. Міжнародна трудова міграція і соціальний капітал України / І. А. Лапшина // Регіональна економіка. - 2010. - № 1. - C. 156-162.
 25. Лунгрен, Т. Організаційно - методологічні засади дослідження зовнішньої трудової міграції українців / Лунгрен Тед // Формування ринкових відносин в Україні. - 2007. - № 12. - C. 136-140.
 26. Малиновська О. А. Трудові мігранти та їхній внесок у соціально-економічний розвиток України / О. А. Малиновська // Регіональна економіка. - 2013. - № 3. - C. 82-93.
 27. Мойсей О. В. Оцінка економічних ефектів міжнародної трудової міграції на прикладі України / В. І. Мойсей // Інвестиції: практика та досвід. - 2013. - № 12. - C. 74-77.
 28. Пазюк, О. Вплив трудової міграції на стан функціонування ринку праці України / О. Пазюк, Т. Біденко // Україна: аспекти праці. - 2011. - № 8. - C. 36-43.
 29. Петрова, Т. Стан та проблеми регулювання зовнішніх трудових міграцій в Україні / Т. Петрова // Україна: аспекти праці. - 2009. - № 3. - C. 37-44.
 30. Поліщук, О. Історичні етапи виникнення та розвитку міжнародної трудової міграції, її правового регулювання / О. Поліщук // Підприємництво, господарство і право. - 2006. - № 12. - C. 94-97.
 31. Прибиткова, І. М. Вплив світової фінансово-економічної кризи на зарубіжну трудову міграцію з України / І. М. Прибиткова // Регіональна економіка. - 2010. - № 1. - C. 148-155.
 32. Романюк, М. Д. Закордонна трудова міграція та рееміграція в контексті національної безпеки України / М. Д. Романюк // Регіональна економіка. - 2016. - № 4. - C. 22-30.
 33. Романюк, Т. М.Зовнішня трудова міграція як форма зайнятості українських громадян на закордонних ринках праці та її вплив на макроекономічні процеси країни та регіону донора робочої сили / Т. М. Романюк // Формування ринкової економіки. - 2012. - Праця в ХХІ сто. - C. 319-328.
 34. Ромащенко, Т. Актуальні проблеми сучасної української трудової міграції / Т. Ромащенко // Економіка України. - 2007. - № 8. - C. 84-89.
 35. Стаканов, Р. Д. Сучасна архітектура регулювання міжнародної трудової міграції / Р. Д. Стаканов // Інвестиції: практика та досвід. - 2017. - № 13. - C. 12-16.
 36. Талан, М. Трудова міграція: проблеми та перспективи / М. Талан // Людина і праця. - 2010. - № 11. - C. 8-10.
 37. Ульяницька, О. В. Проблеми безробіття і трудова міграція українців / О. В. Ульяницька // Актуальні проблеми економіки. - 2005. - № 8. - C. 167-173.
 38. Фесенко, А. М. Міграційні наміри української молоді як чинник руйнування трудового потенціалу та перешкода сталому соціально-економічному розвитку / А. М. Фесенко // Екологічний вісник. - 2017. - № 3. - C. 27.
 39. Хлівна І. В. Фінансово-економічні характеристики і тенденції міждержавної трудової міграції / І. В. Хлівна // Економіка та держава. - 2013. - № 3. - C. 21-23.
 40. Фурдичко Л. Є. Трудова міграція: проблеми, фінансові аспекти та шляхи вирішення її скорочення в Україні / Л. Є. Фурдичко, Х. В. Юрків // Інвестиції: практика та досвід. - 2014. - № 12. - C. 90-95.
 41. Щерба, Г. Зарубіжна трудова міграція з України: сучасні виклики і регіональна специфіка / Г. Щерба // Україна: аспекти праці. - 2010. - № 3. - C. 41-45.
 42. Юськів, Б. М. Міжнародна трудова міграція і державна міграційна політика / Б. М. Юськів // Регіональна економіка. - 2010. - № 2. - C. 134-140.
Читати 284 разів Останнє редагування Вівторок, 03 квітня 2018 10:42

Схожі матеріали (за тегом)

Авторизуйтесь, щоб мати можливість залишати коментарі