Версія для друку

Міграція населення України: причини та наслідки її виникнення

Оцініть матеріал!
(0 голосів)
Автор  Опубліковано в: Тематичні списки літератури

Інформаційно-бібліографічний список

 1. Бідак, В. Я. Соціальна діагностика територіальних міграційних систем / В. Я. Бідак, С. О. Цапок // Регіональна економіка. - 2013. - № 1. - C. 114-122.
 2. Боков, О. В. Міграційні процеси населення України в умовах її інтеграції до світового економічного простору / О. В. Боков // Формування ринкових відносин в Україні. - 2011. - № 10. - C. 200-206.
 3. Весельська, Л. А. Теоретичні аспекти регулювання міжнародної міграції в умовах глобалізації / Л. А. Весельська // Держава та регіони. Серія: Державне управління. - 2016. - № 3. - C. 17-22.
 4. Гайдуций, А. П. Економічні та соціальні передумови міжнародної міграції населення / А. П. Гайдуций // Економіка та держава. - 2011. - № 7. - C. 7-12.
 5. Гайдуцький, А. Вплив міграційного капіталу на розвиток реального сектору економіки країни / А. Гайдуцький // Банківська справа. - 2007. - № 4. - C. 20-34.
 6. Гайдуцький, А. Вплив міграційного капіталу на розвиток фінансово-банківської системи країни / А. Гайдуцький // Вісник Національного банку України. - 2007. - № 6. - C. 28-32.
 7. Гайдуцький, А. П. Економічна природа міграційного капіталу / А. П. Гайдуцький // Актуальні проблеми економіки. - 2006. - № 6. - C. 192-205.
 8. Гайдуцький, А. П. Ефективність залучення міграційного капіталу / А. П. Гайдуцький // Економіка АПК. - 2006. - № 7. - C. 143-152.
 9. Гайдуцький, А. П. Зростання ролі міграційного капіталу на міжнародному фінансовому ринку / А. П. Гайдуцький // Інвестиції: практика та досвід. - 2007. - № 22. - C. 8-12.
 10. Генералова, Ю. В. Вплив міграційних процесів на економічне зростання України / Ю. В. Генералова // Актуальні проблеми економіки. - 2006. - № 4. - C. 181-186.
 11. Гошко, Т. Д. Суть і види міграції / Т. Д. Гошко, М. О. Гошко // Науковий вісн. Нац. аграр. ун-ту. - 2006. - № 110. - C. 287-292.
 12. Гуменюк, Ю. Міжнародна міграція робочої сиди: попурі на тему економічного розвитку / Ю. Гуменюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. - 2012. - Вип. 5-2. - C. 58-67.
 13. Драгунова, Т. Роль трансформації міграційного процесу у відтворенні людського потенціалу: теорія і практика / Т. Драгунова // Україна: аспекти праці. - 2005. - № 7. - C. 31-37.
 14. Кальян, З. О. Статистичний аналіз міграційних процесів у контексті відтворення населення України / З. О. Пальян // Статистика України. - 2012. - № 3. - C. 53-58.
 15. Клименко, О. О. Взаємозв’язок та взаємозумовленість еміграційних процесів та економічного розвитку держави / О. О. Клименко // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - 2007. - № 6. - C. 44-45.
 16. Курунова, Ю. О. Аналіз економічних та соціальних чинників зовнішньої міграції України / Ю. О. Курунова // Вісн. Міжнарод. Слов`янського ун-ту. Харків. - 2012. - Т. XV. - C. 119-124.
 17. Лепша, І. Еміграція: причини і наслідки / І. Лепша // Наука і суспільство. - 2007. - № 5/6. - C. 31-34.
 18. Мазурок, П. П. Умови та чинники розвитку сучасного ринку праці України під впливом глобалізації / П. П. Мазурок, А. Ю. Шахно // Економіка та держава. - 2013. - № 3. - C. 16-20.
 19. Малиновська, О. Міграції в умовах глобальної фінансово-економічної кризи / О. Малиновська // Україна: аспекти праці. - 2010. - № 3. - C. 34-40.
 20. Міграційні проблеми - особлива увага // Людина і праця. - 2011. - № 11. - C. 30-31.
 21. Мірошниченко, Т. Є. Міграційні процеси України з урахуванням модернізаційних тенденцій як особливість взаємодії соціуму / Т. Є. Мірошниченко // Інвестиції: практика та досвід. - 2013. - № 12. - C. 23-25.
 22. Ольшевська, І. Чинники трансміграційних процесів в глобальному середовищі / І. Ольшевська // Ринок цінних паперів України. - 2014. - № 9/10. - C. 69-73.
 23. Пасічник, О. А. Експертні методи в дослідженні міграції населення / О. А. Пасічник // Наука й економіка. - 2012. - Вип. 4 (28). - C. 302-306.
 24. Риндзак, О. Т. Економічні фактори зовнішньої міграції населення України / О. Т. Риндзак, О. В. Махонюк // Регіональна економіка. - 2017. - № 4. - C. 54-64.
 25. Ромашова, Я. Міжнародна навчальна міграція: ситуація та прогнозування наслідків / Я. Ромашова // Вісник Тернопільського національного економічного університету. - 2012. - Вип. 5-2. - C. 130-140.
 26. Рощина, Н. В. Особливості міграційних процесів у сучасних економічних умовах / Н. В. Рощина, Л. С. Борданова // Економіка та держава. - 2017. - № 1 . - C. 32 - 36.
 27. Самійленко, А. О. Міжнародний рух людських ресурсів у контексті державного регулювання / А. О. Самойленко // Економіка та держава. - 2013. - № 12. - C. 96-100.
 28. Снігур, В. Роль міжнародних організацій у забезпеченні міграційного режиму в Україні / В. Снігур // Підприємництво, господарство і право. - 2008. - № 4. - C. 91-95.
 29. Стасюк, М. Вплив міграційних процесів на основні показники в Україні / М. Стасюк, В. Крючковський // Україна: аспекти праці. - 2004. - № 5. - C. 40-45.
 30. Хлівна, І. В. Фінансово-економічні характеристики і тенденції міждержавної трудової міграції / І. В. Хлівна // Економіка та держава. - 2013. - № 3. - C. 21-23.
 31. Чернобрывко, И. Ю. Анализ современных подходов к оценке миграционных процессов / И. Ю. Чернобрывко // Управління розвитком: збірник наукових робіт. - 2012. - № 19 (140). - C. 27-29.
 32. Шапарь, М. І. Фактори розвитку міграційних процесів / М. І. Шапарь // Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки. - 2010. - Вип. 4. - C. 394-400.
 33. Щебликіна, І. О. Роль України в міжнародних міграційних процесах / І. О. Щебликіна // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - 2008. - № 3. - C. 278-281.
Читати 353 разів Останнє редагування Вівторок, 03 квітня 2018 15:52

Схожі матеріали (за тегом)

Авторизуйтесь, щоб мати можливість залишати коментарі