Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Міграція населення та її вплив на регіональний розвиток

Оцініть матеріал!
(0 голосів)
Автор  Опубліковано в: Тематичні списки літератури

Інформаційно-бібліографічний список

 1. Бабенко, С. М. Аналіз стану ринку праці в Дніпропетровському регіоні / С. М. Бабенко // Вісн. Хмельницьк. нац. ун-ту. - 2012. - № 3. - C. 188-192.
 2. Безтелесна, Л. І. Міграція населення як індикатор інноваційного розвитку регіонів України / Л. І. Безтелесна // Актуальні проблеми економіки. - 2017. - № 2. - C. 169-175.
 3. Біль, М. М. Проблеми формування і розвитку інфраструктури територіальних міграційних систем / М. М. Біль // Регіональна економіка. - 2014. - № 2. - C. 66-73.
 4. Буряченко, А. Волатильність економічного розвитку регіону від впливу внутрішніх та зовнішніх міграційних процесів / А. Буряченко // Ринок цінних паперів України. - 2012. - № 1/2. - C. 15-22.
 5. Виценец, Т. Н. Методы регионального анализа миграционных процессов / Т. Н. Виценец // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - № 10. - C. 374-379.
 6. Відякіна, М. М. Перспективи міграції сільськогосподарських працівників у розширеному ЄС / М. М. Відякіна // Економіка АПК. - 2006. - № 12. - C. 140-146.
 7. Власенко, Ю. Г. Використання трудових ресурсів у сільськогосподарських підприємствах регіону / Ю. Г. Власенко // Науковий вісн. Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. - 2011. - № 163. - C. 199-205.
 8. Волкова, О. В. Внутрішньорегіональна міграція на ринках праці регіонів України / О. В. Волкова // Формування ринкових відносин в Україні. - 2005. - № 12. - C. 143-146.
 9. Волкова, О. В. Оцінка міграційної активності на ринках праці регіонів України та їхня привабливість для зовнішніх мігрантів / О. В. Волкова // Формування ринкових відносин в Україні. - 2005. - № 11. - C. 134-139.
 10. Вплив глобалізації на ринок праці України: тенденції та загрози // Людина і праця. - 2011. - № 10. - C. 33-36.
 11. Германюк, Н. В. Відтворення сільського населення як природна основа формування трудових ресурсів в сільському господарстві / Н. В. Германюк // Зб. наук. пр. Вінн. держ. аграр. ун-ту. - 2008. - № 36. - C. 193-201.
 12. Гургула, О. Міграційна ситуація у Закарпатській області в умовах соціально-економічної трансформації економіки України / О. Гургула // Україна: аспекти праці. - 2013. - № 5. - C. 33-38.
 13. Драгунова, Т. Результативність міграційних процесів: аспекти приживаності населення / Т. Драгунова // Україна: аспекти праці. - 2006. - № 6. - C. 26-30.
 14. Єрмаков, О. Ю. До питання формування трудового потенціалу сільськогосподарських підприємств / О. Ю. Єрмаков, Л. І. Личук // Економіка та держава. - 2017. - № 3 . - C. 39 - 42 .
 15. Жибак, М. М. Вплив міграційних процесів на відтворення сільського населення в західному регіоні / М.М. Жибак // Економіка АПК. - 2009. - № 5. - C. 139-141.
 16. Іванець, А. О. Розвиток міграційних процесів в Україні / А. О. Іванець // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - 2007. - № 4. - C. 274-278.
 17. Крилова, І. Г. Демографічні характеристики трудового потенціалу сільського населення України / І. Г. Крилова // Вісн. аграр. наук. Причорномор`я. - 2011. - Вип. 2(59). - C. 49-54.
 18. Курій, Л. О. Конкурентоспроможність регіону в контексті розвитку людського потенціалу та міграційних процесів (на прикладі Хмельницької області) / Л. О. Курій // Регіональна економіка. - 2011. - № 4. - C. 93-100.
 19. Левицька, О. О. Міграційний чинник асиментії розвитку прикордонних регіонів України та Польщі / О. О. Левицька // Регіональна економіка. - 2016. - № 4. - C. 56-65.
 20. Манцевич, Ю. М. Вплив глобалізації та міграції на розвиток житлового господарства / Ю. М. Манцевич // Інвестиції: практика та досвід. - 2009. - № 12. - C. 35-39.
 21. Муравка, П. Міграційні процеси сільського населення в сучасному соціально-економічної розвитку Тернопільської області / П. Муравка // Україна: аспекти праці. - 2006. - № 3. - C. 26-30.
 22. Позняк, О. В. Особливості розвитку міграційних процесів у регіонах України / О. В. Позняк // Регіональна економіка. - 2010. - № 1. - C. 141-147.
 23. Савіна, Г. Г. Міграційні процеси та їх вплив на трудовий потенціал регіону / Г. Г. Савіна, Р. М. Набока // Таврійський наук. вісн. - 2007. - № 49. - C. 98-104.
 24. Тищенко, О. П. Демографічні та міграційні чинники формування диспропорцій регіонального розвитку національної економіки / О. П. Тищенко // Статистика України. - 2012. - № 1. - C. 41-48.
 25. Фіщук, Н. Ю. Вплив демографічних чинників на відтворення трудового потенціалу села Вінницької області / Н. Ю. Фіщук, Б. П. Фіщук // Зб. наук. пр. Вінн. нац. аграр. ун-ту. Серія: Економічні науки. - 2010. - Вип. 3. - C. 140-148.
 26. Чвертко, Л. А. Сучасні тенденції міграційного руху населення Східного Поділля та Центрального Придніпров’я / Л. А. Чвертко // Актуальні проблеми економіки. - 2007. - № 4. - C. 61-66.
 27. Черній, А. М. Моніторинг ринку робочої сили й міграційних процесів на селі зони Лісостепу України / А. М. Черній // Науковий вісн. Нац. аграр. ун-ту. - 2004. - № 77. - C. 192-198.
 28. Чорноус, Г. Прогнозування процесів міграції населення в Україні / Г. Чорноус, Г.Харламова // Банківська справа. - 2002. - № 4. - C. 28-34.
Читати 392 разів Останнє редагування Вівторок, 03 квітня 2018 16:01
Авторизуйтесь, щоб мати можливість залишати коментарі