Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Виробництво екологічно чистої продукції

Оцініть матеріал!
(0 голосів)
Автор  Опубліковано в: Тематичні списки літератури

Тематичний список літератури

 1. Артиш, В. І. Розвиток світового ринку органічної продукції / В. І. Артиш // Економіка АПК. – 2010. – № 3. – C. 113–115.
 2. Архіпова, Г. І. Особливості екологічного маркування продуктів харчування в Україні / Г. І. Архіпова, Д. В. Проценко // Екологічний вісник. – 2011. – № 1. – C. 27–28.
 3. Береговий, В. К. Екологічні проблеми використання земель у сільському господарстві України / В. К. Береговий // АгроСвіт. – 2011. – № 13/14. – C. 13–15.
 4. Бєлєніхіна, А. До питання екологічної безпечної продукції / А. Бєлєніхіна, В. Костромітін // Агробізнес сьогодні. – 2012. – № 23. – C. 24–26.
 5. Бігдан, О. В. Теоретичні аспекти екологізації сільськогосподарського виробництва / О. В. Бігдан // Економіка АПК. – 2012. – № 10. – C. 46–51.
 6. Бураков, І. Перші кроки в органічному виробництві / І. Бураков // Farmer. – 2010. – № 3. – C. 36–40.
 7. Бурковский, А. Пестициды и биологическая защита растений / А. Бурковский // Овощеводство. – 2011. – № 12. – C. 60–62.
 8. Гапоненко, Л. В. Основні напрями екологізації аграрного виробництва / Л. В. Гапоненко // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 22. – C. 54–56.
 9. Гармашов, В. В. До питання органічного сільськогосподарського виробництва в Україні / В. В. Гармашов, О. В. Фомічова // Вісник аграрної науки. – 2010. – № 7. – C. 11–16.
 10. Гентош, Д. Біологічні препарати проти кореневих гнилей / Д. Гентош // Агробізнес сьогодні. – 2011. – № 20. – C. 32–33.
 11. Гентош, Д. Т. Біологічні препарати проти кореневих гнилей гороху / Д. Т. Гентош, О. В. Башта, І. Д. Гентош // Карантин і захист рослин. – 2012. – № 10. – C. 3–6.
 12. Гошовська, З. Органічні підходи / З. Гошовська // Farmer. – 2010. – № 7. – C. 28–29.
 13. Дудар, О. Т. Формування системи органічного агровиробництва / О. Т. Дудар // Економіка АПК. – 2012. – № 8. – C. 31–38.
 14. Жуковський, М. О. Інформаційно–консультаційне забезпечення виробництва органічної продукції тваринного походження / М. О. Жуковський // Науковий вісн. Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. – 2011. – № 168. – C. 217–220.
 15. Зайчук, Т. О. Виробництво екологічно чистих продуктів харчування як стратегічний напрямок розвитку України / Т. О. Зайчук // Економіка і регіон. – 2009. – № 1. – C. 100–105.
 16. Запровадження практики екологічного маркування сільськогосподарської продукції в Україні / О. І. Кравченко, М. В. Козловська, А. А. Гетя, В. С. Пахолюк // Тваринництво сьогодні. – 2012. – № 5. – C. 18–25.
 17. Знак екологічного маркування – визнання екологічної досконалості продукту / О. І. Кравченко, Н. М. Бейдик, М. В. Козловська, О. В. Павлів // Тваринництво сьогодні. – 2012. – № 8. – C. 8–13.
 18. Іванишин, В.В. Еколого-економічні аспекти застосування агроекотехнології виробництва конкурентоспроможної екологічно чистої продукції / В. В. Іванишин, В. С. Таргоня, Л. С. Околот // Економіка АПК. – 2008. – № 3. – C. 46–48.
 19. Ілляшенко, С. М. Екологічність як чинник конкурентоспроможності продукції / С. М. Ілляшенко // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 9. – C. 143–150.
 20. Кириллов, Ю. Органическое земледелие – путь к получению экологически чистой продукции / Ю. Кириллов, А. Рубский // Овощеводство. – 2011. – № 12. – C. 46–47.
 21. Кіров, І. Забезпечення біологізації захисту рослин / І. Кіров, І. Старчевський, І. Махмудов // Агроперспектива. – 2010. – № 1. – C. 68–69.
 22. Клименко, Н. А. Ефективність екологобезпечного використання земель у сільському господарстві / Н. А. Клименко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 10. – C. 90–94.
 23. Кобушко, І.М. Оцінка еколого-економічної ефективності використання біоінноваційних продуктів / І. М. Кобушко, М. Ю. Абрамчук // Економіка АПК. – 2009. – № 8. – C. 75–78.
 24. Коцур, В. Секреты выращивания экологически чистой земляники / В. Коцур // Овощеводство. – 2010. – № 10. – C. 38–43.
 25. Крижко, А. В. Вплив біологічного та хімічного засобів захисту рослин на мікробоценоз ґрунту / А. В. Крижко, О. П. Олексієнко // Сучасні аграрні технології. – 2012. – № 10. – C. 26–28.
 26. Макаренко, Н. А. Науково-методичні підходи щодо вирішення питання екологічної безпеки у галузі рослинництва / Н. А. Макаренко, М. П. Коваленко // Агроекологічний журнал. – 2010. – № 4. – C. 31–36.
 27. Малиновский, Б. В теплице и без химии – реально и эффективно / Б. Малиновский // Овощеводство. – 2010. – № 11. – C. 64–68.
 28. Манько, Ю. П. Адекватність фактичної продуктивності ріллі її ресурсному забезпеченню у моделях екологічного землеробства / Ю. П. Манько, І. В. Литвиненко // Науковий вісн. Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. – 2010. – № 149. – C. 130–138.
 29. Мариноха, П. Биозащита от вредителей плодовых деревьев / П. Мариноха // Настоящий хозяин. – 2011. – № 7/8. – C. 46–48.
 30. Мироненко, В. Г. Біологічний захист рослин в органічному землеробстві / В. Г. Мироненко, Л. П. Ющенко // Науковий вісн. Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. – 2009. – № 134. – C. 33–38.
 31. Нагорна, О.В. Вчимося у природи, або як зробити перший крок до отримання екологічно чистої продукції / О. В. Нагорна // Эксклюзив Агро. – 2008. – № 6. – C. 12–14.
 32. Наноматеріали і нанотехнології у рослинництві / О. Є. Давидова, В. А. Вешицький, В. М. Мокринський, В. В. Сірик // Вісник аграрної науки. – 2011. – № 7. – C. 29–32.
 33. Опара, Т. В. Екологізація АПК як необхідний етап при виробництві екологічно безпечної продукції в регіоні / Т. В. Опара // Науковий вісн. Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. – 2011. – № 163. – C. 266–272.
 34. Основи технології біологічного захисту рослин у сучасному землеробстві / М. Д. Мельничук, І. П. Григорюк, Л. П. Ющенко, О. А. Марус // Біоресурси і природокористування. – 2010. – Т. 2. – C. 5–11.
 35. Педак, І.С. Вплив екологічних факторів на виробництво якісної продукції / І. С. Педак // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2009. – № 1. – C. 157–159.
 36. Поворзник, Р. В. Забезпечення державою процесу просування і збуту екологічно орієнтованої продукції / Р. В. Поворзник // Інвестиції: практика та досвід. – 2012. – № 17. – C. 123–126.
 37. Подгорный, М.А. Почему выгодно заниматься органическим земледелием / М. А. Подгорный // Фермер України. – 2010. – № 9/10. – C. 13.
 38. Ращенко, А. В. Особливості формування попиту на сільськогосподарську продукцію в контексті ставлення споживачів до її якості та екологічної безпеки / А. В. Ращенко // АгроСвіт. – 2012. – № 22. – C. 30–34.
 39. Савчук, Р. Мониторинг как первооснова биозащиты растений / Р. Савчук, А. Бурковський // Овощеводство. – 2011. – № 3. – C. 34–36.
 40. Савчук, Р. Н. Биологическая защита растений: назад к природе – вперед в будущее / Р. Н. Савчук, А. П. Бурковский // Настоящий хозяин. – 2011. – № 2. – C. 54–55.
 41. Савчук, Р. Н. Контроль белокрылки посредством биологического метода / Р. Н. Савчук, А. П. Бурковский // Настоящий хозяин. – 2011. – № 6. – C. 31–33.
 42. Сидоренко, О. Біологічне сільське господарство – шанс для виробників? / О. Сидоренко // Agroexpert: практичний посібник аграрія. – 2010. – № 4. – C. 84–85.
 43. Слєпцов, Ю. В. Органічна продукція: за нею майбутнє / Ю. В. Слєпцов // Дім, сад, город. – 2012. – № 7. – C. 7–9.
 44. Сохнич, А.Я. Розвиток ринку екологічно–чистої продукції сільського господарства в Україні / А. Я. Сохнич, І. П. Соловій, Я. М. Саврук // Економіка АПК. – 2008. – № 10. – C. 92–98.
 45. Степанова, М. Огород без химии / М. Степанова // Дом в саду. – 2011. – № 7. – C. 16.
 46. Сус, Т. Й. Страхування ризиків при вирощування екологічно чистої продукції / Т. Й. Сус // Економіка АПК. – 2012. – № 12. – C. 66–71.
 47. Таргоня, В. До питання виробництва екологічно безпечної продукції рослинництва / В. Таргоня, В. Яворів // Техніка і технології АПК. – 2011. – № 1. – C. 35–39.
 48. Таргоня, В. Перспективи використання біотехнологічних альтернатив для вирощування біологічної продукції в гідропонних установках / В. Таргоня // Техніка і технології АПК. – 2010. – № 8. – C. 4–6.
 49. Ткаленко, А. Биометод – залог получения качественной продукции / А. Ткаленко // Огородник. – 2011. – № 5. – C. 14–16.
 50. Токмакова, Л. Мікробіологічний засіб підвищення продуктивності пшениці озимої та ріпаку озимого / Л. Токмакова, А. Трепач // Аграрний тиждень. Україна. – 2011. – № 27. – C. 15.
 51. Федосий, И. А. Органические продукты в Украине / И. А. Федосий // Настоящий хозяин. – 2011. – № 1. – C. 40–42.
 52. Формування ринку екологічно безпечної продукції при органічному землеробстві / А. С. Антонець, В. В. Писаренко, Т. В. Лук’яненко, Ю. Г. Писаренко // Економіка АПК. – 2010. – № 12. – C. 75–79.
 53. Фурсов, В. М. Японія: досвід застосування біологічного методу захисту рослин від шкідників / В. М. Фурсов // Хімія. Агрономія. Сервіс. – 2010. – № 12. – C. 58–65.
 54. Цимбал, А. Впровадження біологічного методу у захисті рослин / А. Цимбал // Сучасні аграрні технології. – 2012. – № 6. – C. 50–51.
 55. Черныш, М. А. Влияние новых экологически чистых биологических веществ на санацию почв и качество продуктивности растениеводства / М. А. Черныш // Зб. нац. аграр. ун-ту. – 2010. – Вип. 42. – C. 67–70.
 56. Шматков, Г. Г. Детоксикація техногенно забруднених важкими металами грунтів – шлях до одержання екологічно чистої продукції / Г. Г. Шматков, Т. Ф. Яковишина // Біб-ка всеукр. еколог. ліги. – 2012. – № 7. – C. 2–4.
 57. Шумейко, П. П. Біогумус – могутній засіб отримання екологічно чистої сільгосппродукції / П. П. Шумейко // Перлини степового краю. – 2009. – . – C. 58–60.
 58. Щербинина, Е. Внедрение биологического метода / Е. Щербинина, А. Бурковский // Овощеводство. – 2011. – № 10. – C. 54–55.
 59. Що чудового в органічних продуктах харчування? // Фермерське господарство. – 2010. – № 35. – C. 28.
 60.  
Читати 7604 разів Останнє редагування Середа, 13 лютого 2013 13:17
Детальніше в цій категорії: « Агротехнології Картоплярство »
Авторизуйтесь, щоб мати можливість залишати коментарі