Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Новинки за кафедрами - березень 2017

Оцініть матеріал!
(0 голосів)
Автор  Опубліковано в: Новинки за кафедрами

Нові надходження за березень

 Кафедра Загальнотехнічних дисциплін та охорони праці

34.41я73
С60

Солона, О. В.

Теорія механізмів і машин : тестові завдання для студ. заочної форми навч: метод. рек. / О. В. Солона, І. М. Купчук, В. І. Паламарчук ; М-во освіти і науки України, ВНАУ. – Вінниця : РВВ ВНАУ, 2015. – 57, [1] c.: іл.. – 20.00 грн. (обкл.)

Методичні рекомендації містять тестові завдання з дисципліни "Теорія механізмів і машин" для самостійної роботи студентів заочної форми навчання.

Примірників: 5

40.721
П46

Пожидаев, С. П.

Некоторые вопросы теории движения самоходных машин и агрегатов : монография / С. П. Пожидаев, И. П. Трояновская, Г. В. Шкаровский. – Киев : Аграр. Медіа Груп, 2016. – 412, [1] c.: табл., рис.. – ISBN 978-617-646-379-5 : 100.00 грн. (в обл.)

Монография посвящена решению ряда проблем, существующих в современной теории движения самоходных машин и агрегатов. Она предназначена для специалистов в данной области и может быть полезной для научных сотрудников, аспирантов и инженеров автотракторного машиностроения и сельськохозяйственного производства.

Примірників: 1

Кафедра Харчових технологій та мікробіології

36-9
П78

Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі : зб. наук. пр.. Вип. 1(23) / [редкол. О. І. Черевко (відп. ред.) та ін.] ; М-во освіти і науки України, Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків : ХДУХТ, 2016. – 377, [1] c.: рис., табл.. – 60.00 грн. (обкл.)

Збірник містить статті з прогресивних технологій продуктів харчування, удосконалення процесів та апаратів харчових виробництв. Розглядаються фізико-хімічні та математичні методи дослідження харчових продуктів, результатів товарознавчих досліджень та експертизи, а також питання підвищення якості продуктів харчування і непродовольчих товарів.

Примірників: 1

Кафедра Розведення сільськогосподарських тварин та зоогігієни


48.11
Г46

Гігієна та біоферментація побічних продуктів тваринництва : монографія / [М. О. Захаренко, О. С. Яремчук, Л. В. Шевченко та ін.] ; НУБіП України. – Київ : ЦУЛ, 2016. – 536, [2] c.: табл., рис.. – ISBN 978-611-01-0848-5 : 200.00 грн. (обкл.)

У монографії представлені теоретичні аспекти (положення) застосування біотехнологій утилізації відходів тваринницьких підприємств в умовах закритої зооекосистеми шляхом визначення фізико-хімічних властивостей калових мас тварин та гнойових стоків тваринницьких підприємств, основні параметри процесів біоферментації відходів за ана- та аеробних умов та санітарно-гігієнічного стану одержаних продуктів.

Примірників: 1

Кафедра Історії України та філософії

63.3(4УКР)6
П16

Панасюк, Б. Я.

Ренесанс Русі - України : вибрані твори. Т. 10 / Броніслав Панасюк. – Чорнобай : Чорнобаївське КПП, 2016. – 160 c.. – ISBN 978-966-2499-18-6 : 60.00 грн. (в паліт.)

В цій книзі автор воскресив епоху включення Русі-України до складу Московського князівства, віковічне її перебування у Московській імперії й неймовірно важкі наслідки рабського становища, а також вихід з тенет північної сусідки. Одночасно в праці дається характеристика напрямів відродження української нації і її держави в сучасну епоху.

Примірників: 1

63.3(4УКР)622
Б40

Безуглый, И. А.

Тайны "Вервольфа" : док. повесть / И. А. Безуглый. – Репр. изд.. – Хмельницький : Поділля, 1996. – 222,[2] c.: фото. – ISBN 5-87174-088-Х : 5.00 грн. (в пер.)

В книге И. Безуглого рассказывается о подпольной и партизанской борьбе советских патриотов против немецко-фашистких оккупантов в городе Виннице и в районе ставки Гитлера, так называемого объекта "Вервольф".

Примірників: 1

63.3(4УКР)6-8
Ч75

Чорновіл, В.

Твори : в 10-ти т.. Т. 10 : Статті, виступи, інтерв"ю (січень 1998 - березень 1999) / В. Чорновіл ; Міжнарод. благодійний фонд Вячеслава Чорновола. – Київ : Смолоскип, 2015. – 673, [5] c.: портр., фото. – ISBN 978-617-7173-38-9 : 60.00 грн. (в паліт.)

У 10-й том Творів Вячеслава Чорновола увійшли, як і раніше, статті "Колонок редактора" газети "Час", виступи у Верховній Раді, документи НРУ, хроніка його діяльності. Це період за 1998 та три місяці 1999 років. У томі відображено намагання В. Чорновола об"єднати національно-демократичні сили, відновити зруйнований Рух.

Примірників: 1

66.3(4УКР)
М80

Мороз, О. О.

До булави треба голови. Так було. Так є. Як буде? / О. О. Мороз. – Київ : Парламентське вид-во, 2016. – 591, [1] c.: фото. – ISBN 978-966-922-048-6 : 96.00 грн. (в паліт.)

Чому в Україні живеться не так, як годилося б? Що є причиною не кращої дійсності? Що слід зробити для необхідних змін? Відповіді на ці питання дає автор, пропонуючи небайдужому читачеві аналітичні матеріали, коментарі, інтерв"ю, репліки. Упродовж років незалежності переконання автора в потребі соціальної справедливості не змінювалися, він послідовно відстоює європейський вибір України, який вона повинна забезпечити в себе сама.

Примірників: 1

Кафедра Економіки

 65вя43
С91

Сучасні методи досліджень в економіці та бізнесі : зб. тез доп. наук. - практ. конф., 24 лист. 2016 р. / [редкол. В. А. Мазур (гол. ред.) та ін.] ; М-во освіти і науки України, ВНАУ, Ф-т економіки та підприємництва, Каф. моделюван. інформ. техн. в економіці. – Вінниця : РВВ ВНАУ, 2016. – [133] c.: табл., рис.. – 20.00 грн. (обкл.)

Примірників: 3

Кафедра Аудиту та державного контролю

65.052.2-218я43
П78

Проблеми економічного, облікового, контрольного і аналітичного забезпечення управління підприємством : матеріали ІІ Всеукр. наук. - практ. конф. молодих учених, 8 грудня 2016 року. / [редкол. О. В. Томчук] ; М-во освіти і науки України, ВНАУ, Ф-т обліку та аудиту. – Вінниця : Едельвейс і К, 2016. – 268 c.: табл.. – 30.00 грн. (обкл.)

У збірнику викладено результати наукових досліджень і практичного досвіду науковців, аспірантів та студентів, які висвітлюють актуальні аспекти економічного, облікового, контрольного і аналітичного забезпечення управління підприємством.

Примірників: 4


Художня література

84(4УКР)6
К89

Кузьменко, О. С

Окрайок раю : роман / О. С Кузьменко. – Донецьк : Донеччина, 2000. – 303, [1] c.. – ISBN 966-556-218-5 : 15.00 грн. (в паліт.)

Примірників: 1

84 (7США)
Г21

Гарріс, Т.

Мовчання ягнят : роман / Т. Гарріс ; пер. А. Рогоза. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. – 224 c.. – ISBN 978-617-12-1058-5 : 50.00 грн. (в паліт.)

У пошуках серійного вбивці, який знімає шкіру зі своїх жертв. ФБР звертається за допомогою до відомого злочинця - Ганнібала Лектера, що перебуває в ізоляторі психлікарні.

Примірників: 1

83я73
Б40

Безпечний, І. П.

Теорія літератури : [підручник] / І. П. Безпечний. – Київ : Смолоскип, 2009. – 388, [2] c.. – ISBN 978-966-8499-87-6 : 30.00 грн. (в паліт.)

Пропонований увазі читача підручник "Теорія літератури" вперше з"явився друком 1984 року в Торонто і лише нині дійшов до української аудиторії. Видання містить розділи, присвячені загальним поняттям та проблемам традиційної науки про літературу, поетичній лексиці й фразеології, сематиці, синтаксису та фоніці; в ньому докладно розглянуто основи віршування, жанрово-родову та стилістичну літературні класифікації.

Примірників: 1

83.3(4УКР)6-8
Ш95

Шугай, О.

Крапля сонця у морі блакиту : (повість про Аркадія Казку). Вибрані твори/ Аркадій Казка / Олександер Шугай, Аркадій Васильович Казка. – Київ : Смолоскип, 2010. – 663, [1] c.: фото. – ISBN 978-966-2164-12-1 : 50.00 грн. (в паліт.)

Книга містить два розділи: документальну повість про життєвий шлях Аркадія Казки - представника "Розстріляного відродження" 1920-х рр. в українській літературі - та його вибрані поезії, переклади, статті. Сюди ввійшли також інші публікації, критичні розвідки, документи. Видання присвячене 120-й річниці з дня народження Аркадія Казки.

Примірників: 1

84.4БІЛ6
Н99

Някляєв, В.

Кін : [зб. поезій ] / В. Някляєв ; пер. з білор. П. Вольвача, В. Герасим"юка, Т. Федюка. – Київ : Смолоскип, 2011. – 115, [3] c.: фото. – ISBN 978-966-1676-21-2 : 9.64 грн. (в паліт.)

У книжці "Кін" зібрано вірші Някляєва від 1960-х до 2000-х років: тексти філософські, риторично-парадоксальні, пейзажні, ліричні або й з елементами публіцистичності, виконані у досить різноманітній техніці та стилістиці. Ці твори наповнені емоціями вельми широкого спектру: від піднесеного пафосу до глибокої іронії.

Примірників: 1

84(4БЕЛ-РОС)6
А28

Адамович, А.

Каратели. Хатынская повесть : повести / А. Адамович. – Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2016. – 416 c.. – (В огне Великой войны). – ISBN 978-617-12-0871-1 : 50.00 грн. (в пер.)

У видання ввійшли знамениті оповідання А. Адамовича, присвячені Другій світовій війні.

Примірників: 1

84.4УКР6
С30

Семенко, М.

Вибрані твори / Михайль Семенко ; упоряд. Анна Біла. – Київ : Смолоскип, 2010. – 686, [2] c.: фото. – (Розстріляне Відродження). – ISBN 978-966-8499-98-2 : 50.00 грн. (в паліт.)

До видання увійшли поетичні, прозові й драматичні твори письменника, написані протягом 1910-х -початку 1930-х років, а також його маніфестографія, що уможливлює зіставлення програмових положень футуризму і його творчості реалізації.

Примірників: 1

84.4УКР6
П50

Поліщук, К.

Вибрані твори / Клим Поліщук ; упоряд. Валерій Шевчук . – Київ : Смолоскип, 2008. – 701, [3] c.. – (Розстріляне Відродження ). – ISBN 978-966-8499-68-5 : 50.00 грн. (в паліт.)

До видання ввійшли ранні оповідання в неоромантичному дусі, нариси з часу Першої світової війни, легенди та готична проза, а також твори про мистецьке життя.

Примірників: 1

84.4УКР6
Ш84

Шпол, Ю.

Вибрані твори / Юліан Шпол. – Київ : Смолоскип, 2007. – 531, [5] c.. – (Розстріляне Відродження). – ISBN 966-8499-46-8 : 11.16 грн. (в паліт.)

У цій книзі подано основну частину творчого доробку Юліана Шпола (прибране ім"я Михайла Омеляновича Ялового 1895 - 1937) - поета, прозаїка, драматурга, видатного організатора літературного життя в Україні 1920-х років, першого президента ВАПЛІТЕ. Славетний роман "Золоті лисенята", драма "Катіна любов або будівельна пропаганда", оповідання, публіцистика та переважна більшість поезій Юліана Шпола від часу прижиттєвих видань уперше приходять до українського читача.

Примірників: 1

84.4Укр6-5я43
П45

Поети Празької школи. Срібні сурми : антологія / упоряд. Микола Ільницький. – Київ : Смолоскип, 2009. – 913, [3] c.: портр.. – ISBN 978-966-2154-02-2 : 60.00 грн. (обкл.)

В антології зібрано твори поетів української еміграції 1920 - 30-х років ХХ століття з угруповування, яке в літературознавстві здобуло назву -  Празька школа. Учасники визвольних змагань українського народу та представники покоління, що сформувалося "під чужим небом", вони несли в поезії "срібні сурми" недавніх походів, історіософські роздуми про майбутнє рідної землі, а також розвивали традицію вільної української поезії, обірвану комуністичним режимом. Це одна з перших спроб розкрити творчість еміграційних поетів міжвоєнного періоду в повноті їхньої творчої індивідуальності.

Примірників: 1

84.4УКР6-5
Д72

Драй-Хмара, О. М.

Промінь крізь хмари : зб. поезій / Оксана Драй-Хмара. – Київ : Смолоскип, 2010. – 92, [4] c.. – ISBN 978-966-1676-20-5 : 5.75 грн. (обкл.)

Вірші Оксани Драй-Хмари дихають природою, просякнуті її амбівалентним подихом, навіяні дитячими враженнями і юнацькими розмислами про життя у різних його проявах, гармонійно поєднуючи щастя-долю із болем-гнівом.

Примірників: 1

84.4УКР6
Б48

Бердник, О. П.

Золоті ворота : поезія публіцистика, інтерв"ю / Олесь Бердник ; [упоряд. Г. Бердник]. – Київ : Смолоскип, 2008. – 415, [1] c.: фото. – (Всесвіт Олеся Бердника). – ISBN 978-966-15-676-02-1 : 16.10 грн. (в паліт.)

Славнозвісний фантаст-дисидент належав до тих рідкісних людей, які здатні відкинути все тимчасове і поверхове, думати одвічними архетипами, жити категоріями Всесвіту, Світла, Любові.Але пориваючись до вищих сфер, Олесь Бердник ніколи не забував і про Матір-Націю, любов до якої сформувала його творчу сутність. Тож прикметно, що у віршах, містеріях, самвидавних та друкованих статтях, інтерв"ю, котрі увійшли до цього тому, нерідко стоять поруч два слова Дух і Україна.

Примірників: 1

84.4УКР6-5
М80

Мороз, О. О.

Повітряний змій : поезії / Олександр Мороз. – Київ : Парламентське вид-во, 2015. – 334, [2] c.. – ISBN 978-966-611-983-7 : 40.00 грн. (в паліт.)

Пропонована О. Морозом збірка віршів є, по суті, продовженням його творчого доробку, в ній зібрані поезії та переклади, зроблені за два останні роки. Збірка цікава тим, що поет "не вигадував", а брав прямо з життя як житєйські ситуації, так і героїв, що діяли і діють у них.

Примірників: 1

84.4УКР6
К75

Коцарев, О.

Неймовірна історія правління Хлорофітума Першого. Пригодницькі повідомлення / О. Коцарев. – Київ : Смолоскип, 2009. – 259, [5] c.: іл.. – (Вони повертаються). – ISBN 978-966-2164-01-5 : 20.00 грн. (в паліт.)

У цих лаконічних новелах і в пародійно-епічній п"єсі добро неодмінно виборює перемогу над злом, любов- над транспортом, а хлопчики - над капіталізмом. Книга містить порцію рецептів облаштування ідеального суспільства й ідеальної родини, великий відсоток багатозначних натяків та наполегливо рекомендується до прочитання в автобусах, тролейбусах, трамваях і метро.

Примірників: 1

84(4УКР)6
С77

Стариков, І. М.

Птахи злітаються на свято : новели / І. М. Стариков ; пер. Дмитра Креміня, Олександра Кузьменка. – Донецьк : Каштан, 2013. – 423, [1] c.: фото, фото кольор.. – ISBN 978-966-427-340-1 : 35.00 грн. (в паліт.)

Книга письменника, доктора педагогічних наук, професора, академіка Іллі Мойсейовича Старикова "Птахи злітаються на свято" дасть можливість побувати у присутності великих людей планети, долучитися до їхньої мудрості, людяності, відчути на смак духмянок їхньої геніальності і... святої простоти.

Примірників: 1

83.3(4УКР)6
О-13

Обертас, О.

Український самвидав: літературна критика та публіцистика (1960-і - початок 1970-х років) : монографія / Олесь Обертас ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. – Київ : Смолоскип, 2010. – 298, [2] c.. – ISBN 978-966-8499-96-8 : 30.00 грн. (в паліт.)

У книзі досліджуються місце і роль, історія розвитку та побутування українського самвидаву як альтернативної складової літературного процесу, як головної організуючої форми Руху Опору 1960-х початку 1970-х років.

Примірників: 1

83.3(4УКР)6
П59

Пороги. Вибране : літ.-мист. і громад.-політ самвидав. журн., Дніпропетровськ (1988-1990 рр.) / упоряд. Раїса Лиша, Юрій Вівташ, Орися Сокульська. – Київ : Смолоскип, 2009. – 621, [2] c.: іл.. – ISBN 966-8499-38-7 : 40.00 грн. (в паліт.)

В його матеріалах кризі й розладу тоталітарної свідомости протистоїть національно-демократична політологічна парадигма й перспектива. Національні християнсько-консервативні вартості органічно знаходять нову відповідну часові форму вислову в авангардних за виразом пронизливо-ліричних поетичних експериментах й пошуках, в формах графіки, фотографій, колажів.

Примірників: 1

83.3(4УКР)6
Ш95

Шугай, О.

Фундація імені Івана Багряного. Хроніка доброчинної діяльності в Україні та за її межами : репортажі, інтерв"ю, рефлексії, нотатки, рецензії, відгуки, повідомлення / О. Шугай. – Київ : Смолоскип, 2015. – 702, [2] c.: фото кольор., фото. – ISBN 978-617-7173-13-6 : 108.00 грн. (в паліт.)

В Україні та за її межами широко відома доброчинна діяльність Фундації ім. Івана Багряного (США). Ця книга є спробою на основі документів бодай стисло розповісти про засновників, жертводавців і той нелегкий, але славний шлях, пройдений Фундацією за сорок років існування.

Примірників: 1

84(4УКР)6
К89

Кузьменко, А. С.

Возвращение : повесть / А. С. Кузьменко. – Донецк : Лебедь, 1998. – 76, [4] c.. – ISBN 966-508-116-0 : 5.00 грн. (в обл.)

Предлагается на суд читателей повесть-попытка отобразить мир слова, мысли и образов.

Примірників: 1

84(4УКР)6
К89

Кузьменко, О. С.

Асмілла : роман у віршах / О. С. Кузьменко. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Донецьк : Каштан, 2011. – 318, [2] c.: фото кольор.. – ISBN 978-966-427-235-0 : 20.00 грн. (в паліт.)

Все сказане в романі спрямоване на створення Нової Людини, котра житиме в гармонії з собою і своїм оточенням, людини, вільної від усіх ідеологічних та релігійних систем, що роз"єднують сьогодні людство. Кращі герої роману прагнуть до пасивного споглядання думок, емоцій та дій без винесення  суджень, привносять у світ дух усвідомлення і свята.

Примірників: 1

84(4УКР)6
К89

Кузьменко, О. С.

Срібні криниці : роман / О. С. Кузьменко. – Донецьк : Каштан, 2009. – 377, [1] c.: фото. – ISBN 978-966-427-152-0 : 20.00 грн. (в паліт.)

Головні герої роману "Срібні криниці" - вчителі Сергій Кавун, Олег Сербин, Віктор Санник та їхні матері, друзі, учні. Вони думають, працюють, страждають, кохають і радіють життю. Вони в захваті від краси рідної природи, що завжди присутня як один із світлих персонажів роману.

Примірників: 1

84(4УКР)6
К89

Кузьменко, О. С.

Атол : роман / О. С. Кузьменко. – Донецьк : Каштан, 2011. – 628, [2] c.: фото. – ISBN 978-966-427-249-7 : 25.00 грн. (в паліт.)

Рідна мова зцілює, Бог є любов, а любов - це свобода. Саме так мислять Роман Порічка (Смерека), його небіж Ігор Порічка, Тарас Арцишевський, Олександр Вологда та їхні добрі знайомі, шанувальниці, однодумці, кохані жінки- Айя Отава, Зоряна Плай, цілина Арцишевська, що "стала другою частиною Цілого під назвою Любов".

Примірників: 1

84(4УКР)6
К89

Кузьменко, О. С.

Квітка дорання : лірика, уривки роману, пер. рос. романсу / О. С. Кузьменко. – Донецьк : Каштан, 2013. – 355, [1] c.: фото. – ISBN 978-966-427-325-8 : 25.00 грн. (в паліт.)

Ця яскрава сонячна квітка- то справді образ нечіпаної, чистої любови. Вона так і називається - квітка дорання, або квітка Афродіти. Гострі й тужаві її стручки, наче пуп"янки дівочих перс, упродовж цілого дня не привертають увагу перехожого, скромно і відлюдно зеленіючи на окрайку саду.

Примірників: 1

84(4УКР)6
К89

Кузьменко, О. С.

Єва та Білий Метелик. Маєво мальви : [роман ] / О. С. Кузьменко. – Донецьк : Каштан, 2010. – 591, [1] c.: фото. – ISBN 978-966-427-177-3 : 20.00 грн. (в паліт.)

Роман складається з двох книг: "Єва та Білий Метелик" і "Маєво мальви" і присвячений кращим приятелям автора. Головні герої - Кирило Мефодійович Кожум"яка та Михайло Архипович Ерделі - залюблені у свою справу чоловіки, здатні на глибоке почуття любові і вдячності жінці і Богові.

Примірників: 1

84(4УКР)6
К89

Кузьменко, О. С.

Вівчарика чари. Кладочка : поезії / О. С. Кузьменко. – Донецьк : Каштан, 2013. – 307, [1] c.: фото. – ISBN 978-966-427-309-8 : 25.00 грн. (в паліт.)

Автор відкриває для своїх читачів не тільки красу української і російської класики, але й чари вівчарика, сон-трави у вільшанській і грабівській долині, ковилу на узбочині гори Соколихи.

Примірників: 1

84(4РОС)6
С-37

Симонов, К.

Четыре шага. Двадцать дней без войны : повести / К. Симонов. – Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2016. – 416 c.. – (В огне Великой войны). – ISBN 978-617-12-0869-8 : 50.00 грн. (в пер.)

У видання ввійшли знамениті оповідання К. Симонова, присвячені Другій світовій війні.

Примірників: 1

84.4УКР6
С13

Савицька, І.

Де найкраще місце на світі? : казки / Іванна Савицька. – Київ : Смолоскип, 2008. – 21, [3] c.: рис.. – ISBN 978-966-1676-08-3 : 4.10 грн. (обкл.)

Примірників: 1

91.9:83
П-45

Поезія душі неначе жито сходить (До 70-річчя від дня народження поетеси Валентини Козак) : бібліогр. покажч. / ред. С. В. Лавренюк ; уклад. Л. І. Заря ; відп. Н. І. Морозова ; Вінниц. ОУНБ ім. К. І. Тімірязєва. – Вінниця : Балюк І. Б., 2016. – 54 c.: фото кольор.. – (Творчі імена Вінниччини). – 36.00 грн. (обкл.)

Бібліографічний покажчик присвячується 70-річному ювілею української поетеси-гумориста, перекладача, публіциста, громадської діячки Валентини Козак.

Примірників: 1

91.9:83
М74

Мого життя одвічна дивина (До 65-річчя від дня народження Світлани Травневої - поетеси, громадського і культурного діяча) : бібліогр. покажч. / ред. С. В. Лавренюк ; уклад. Л. І. Заря ; відп. В. І. Морозова ; Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва. – Вінниця : Балюк І. Б., 2015. – 58 c.: фото кольор.. – (Творчі імена Вінниччини). – 22.00 грн. (обкл.)

Бібліографічний покажчик присвячується 65-річчю ювілею відомої вінницької поетеси, людини активної життєвої позиції. У виданні представлена її творчість.

Примірників: 1

91.9: 74
У11

У дивосвіті життя (До 80-річчя від дня народження вчительки, журналістки, поетеси, громадської діячки Фаїни Приймачик) : бібліогр. покажч. / ред. С. В. Лавренюк ; уклад. О. Ю. Антонюк, О. М. Зелена ; відп. Н. І. Морозова ; вступ. ст. Л. М. Куций, С. М. Травнева ; Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва, Упр. культури і мистецтв Вінниц. облдержадмін.. – Вінниця : Балюк І. Б., 2016. – 99 c.: фото кольор., документальне фото. – (Творчі імена Вінниччини). – 22.00 грн. (обкл.)

Бібліографічний покажчик присвячений 80-річчю від дня народження відомості журналістки, поетеси, краєзнавця, відмінника освіти України, активної громадської діячки, ветерана праці Фаїни Приймачик. У покажчику представлені окремі книги та твори.

Примірників: 1

91.9:83
Я11

"Я все життя збираю колоски..." (До 75-річчя від дня народження Леоніда Мироновича Куцого) : бібліогр. покажч. / ред. С. В. Лавренюк ; уклад. О. М. Зелена ; відп. Н. І. Морозова ; Упр. культури і мистецтв Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва. – Вінниця : Балюк І. Б., 2015. – 95 c.: фото кольор., документальне фото. – (Письменники Вінниччини). – 24.00 грн. (обкл.)

Бібліографічний покажчик підготовлений до ювілею відомого українського поета-гумориста, сатирика, публіциста Леоніда Мироновича Куцого.

Примірників: 1

91.9:83
С87

Струни поетичної душі Валентини Сторожук (До 50-річчя від дня народження поетеси, журналістки, фольклористки) : бібліогр. покажч. / ред. С. В. Лавренюк ; уклад. О. М. Зелена ; відп. Н. І. Морозова ; Упр. культури і мистецтв Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва. – Вінниця : Балюк І. Б., 2016. – 107 c.: фото кольор.. – (Письменники Вінниччини). – 30.00 грн. (обкл.)

Бібліографічний покажчик присвячений 50-річчю від дня народження талановитої Вінницької поетеси, прозаїка, журналістки, фольклористки, краєзнавця Валентини Сторожук (Буздиган).

Примірників: 1

4я5
Н27

Напрями досліджень в аграрній науці: стан та перспективи : зб. наук. пр. XXV наук. конф. аспірантів, магістрів та студентів / за заг. ред. В. А. Мазура, О. М. Колісника ; М-во аграр. політики та продовольства України, ВНАУ. – Вінниця : ВНАУ, 2011. – 229, [1] c.: табл., фото. – 15.00 грн. (обкл.)

Примірників: 1

91.9:65
М69

Михайлова Любов Іванівна : біобібліограф. покажч. наук. пр. за 1989-2014 рр.: до 60-річчя від дня народження / [уклад. Л. Д. Петрова] ; М-вот аграр. політики та продовольства України, Сум. нац. аграр. ун-т, Б-ка. – Суми, 2013. – 78, [2] c.: фото, фото кольор.. – (Біобібліографія вчених Сумського НАУ; Вип. 2). – 15.00 грн. (обкл.)

У виданні висвітлюються основні етапи життя, наукова і педагогічна діяльність професора, доктора економічних наук, Заслуженого працівника освіти України, провідного вченого відділення аграрної економіки і продовольства НААН України, завідувача кафедри менеджменту ЗЕД та євроінтеграції Михайлової Любові Іванівни, відомої своїми дослідженнями проблем кадрового менеджменту в аграрній сфері.

Примірників: 1

91.9:4
Г65

Гончаров Микола Дем"янович (1929-2004) : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1964-2004 рр. / [наук. ред. Н. С. Кожушко ; уклад. Л. Д. Петрова] ; М-во освіти і науки України, Сум. нац. аграр. ун-т, Бібліотека. – Суми, 2015. – 73,[1] c.: фото. – (Біобібліографія вчених Сумського НАУ; Вип. 5). – 15.00 грн. (обкл.)

У виданні висвітлюються основні етапи життя, наукова і педагогічна діяльність Лауреата державної премії СРСР в галузі науки і техніки, Заслуженого діяча науки і техніки України, доктора сільськогосподарських наук, Заслуженого професора СНАУ, професора Миколи Дем"яновича Гончарова.

Примірників: 1

91.9:48
Ф81

Фотіна Тетяна Іванівна : біобібліограф. покажч. наук. пр. за 1981-2015 рр.: до 60-річчя від дня народження / [наук. ред. Л. Г. Улько ; уклад. Л. Д. Петрова ]; М-во освіти і науки України, Сум. нац. аграр. ун-т, Наук. б-ка. – Суми, 2016. – 124 c.: фото кольор.. – (Біобібліографія вчених Сумського НАУ; Вип. 9). – 20.00 грн. (обкл.)

У виданні висвітлюються основні етапи життя, наукова і педагогічна діяльність доктора ветеринарних наук, професора, Заслуженого працівника ветеринарної медицини України, віце-президент Українського відділення ВНАП, почесного професора Варшавського, Єреванського та Таджикського аграрних університетів, зав. кафедри ветсанекспертизи, мікробіології, зоогігієни та безпеки і якості продуктів тваринництва Фотіної Т. І.

Примірників: 1

91.9:28.5
З-68

Злобін Юліан Андрійович : біобібліограф. покажч. наук. пр. за 1958-2010 рр. / [уклад. Л. Д. Петрова] ; М-во аграр. політики України, Сум. нац. аграр. ун-т, Б-ка. – Суми, 2010. – 76 c.: фото, фото кольор.. – (Біобібліографія вчених Сумського НАУ). – 10.00 грн. (обкл.)

У виданні висвітлюються основні етапи життя, наукова і педагогічна діяльність професора, доктора біологічних наук, заслуженого діяча науки і техніки України, акад. Міжнародної Академії проблем людини Злобіна Юліана Андрійовича, відомого далеко за межами України своїми дослідженнями в галузі популяційної біології рослин.

Примірників: 1

Всього: 47 видань

Читати 6283 разів Останнє редагування Понеділок, 13 березня 2017 09:49
Авторизуйтесь, щоб мати можливість залишати коментарі