Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Новинки за кафедрами - жовтень 2017

Оцініть матеріал!
(0 голосів)
Автор  Опубліковано в: Новинки за кафедрами

Нові надходження за жовтень

 Кафедра Екології та охорони навколишнього середовища

 28.081я73
Е45

Екологічне інспектування : навч. посіб. / В. В. Власенко, М. А. Дзюмак, В. А. Мазур, Ю. В. Дубовий. – Вінниця : Едельвейс і К, 2011. – 191. [1] c.. – ISBN 978-966-2462-26-5 : 30.00 грн. (в паліт.)

В посібнику розглянуто основні об"єкти екологічного інспектування. Значна увага приділена порядку організації та проведення перевірок держінспекторами суб"єктів господарювання щодо дотримання вимог екологічного законодавства, а також оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення. Детально висвітлюються питання організації та порядку проведення екологічного інспектування у галузі транскордонного перевезення вантажів та транспортних засобів.

Примірників: 22

28.691
Б-63

Біологія розмноження та екологія використання слимака роду HELIX POMATIA : наук.-метод. рек. щодо впровадж. у вир-во / відп. за вип. В. А. Бурлака ; М-во аграр. політики України, ЖНАЕУ. – Житомир : ЖНАЕУ, 2009. – 87 c.: табл., рис., карти, схеми, фото кольор.. – 15 грн. (в паліт.)

У наукових рекомендаціях розглянуті і викладені сучасні наукові положення і фактичні дані, що отримані у науково-господарських дослідженнях щодо комплексного вивчення особливостей екології, біології, росту та розвитку слимака виноградного, технології вирощування, поживної і хімічної цінності слимачого м`яса, утримання та годівлі слимака в умовах промислової ферми південної зони Полісся України.

Примірників: 2

Кафедра Процесів та обладнання переробних та харчових виробництв ім. П. С. Берника

34.44я73
Ц87

Цуркан, О. В.

Методичні вказівки для самопідготовки студентів та виконання курсового проекту з дисципліни "Деталі машин" для студ напряму підготов. 6.050503 "Обладнання переробних і харчових виробництв" та "Машини та обладнання с.-г. виробництва" / [О. В. Цуркан, Ю. А. Полєвода] ; М-во освіти і науки України, ВНАУ, Ф-т механізації с.-г. , Каф. процесів та обладнання переробних та харчових виробництв ім. П. С. Берника. – Вінниця : ВНАУ, 2017. – 98, [2] c.: рис.. – 20.00 грн. (обкл.)

Примірників: 2

34.44я73
Ц87

Цуркан, О. В.

Методичні вказівки для самопідготовки студентів та виконання курсового проекту з дисципліни "Деталі машин" для студентів напряму підготовки 6.100102 "Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва" / [О. В. Цуркан, Ю. А. Полєвода] ; М-во освіти і науки України, ВНАУ. – Вінниця : ВНАУ, 2016. – 99, [2] c.: рис.. – 20.00 грн. (обкл.)

Методичні вказівки містять відомості за окремими розділами навчального курсу "Деталі машин" та приклади розрахунків задач.

Примірників: 2

72я73
Ц87

Цуркан, О. В.

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів із дисципліни "Основи наукових досліджень" напряму підготов. 6.050503 "Обладнання переробних і харчових виробництв" / [О. В. Цуркан, Ю. А. Полєвода, О. С. Ковальчук ]; М-во освіти і науки України, ВНАУ, Ф-т механізації с.-г., Каф. процесів та обладнання переробних та харчових виробництв ім. П. С. Берника. – Вінниця : ВНАУ, 2017. – 43, [1] c.. – 15.00 грн. (обкл.)

Примірників: 2

Кафедра Машин та обладнання сільськогосподарського виробництва

34.6я73
Т87

Турич, В. В.

Технологія конструкційних матеріалів : метод. вказівки до вик. лаб. робіт з дисципліни / В. В. Турич, В. С. Руткевич ; М-во освіти і науки України, ВНАУ. – Вінниця : ВНАУ, 2016. – 112 c.: рис.. – 20.00 грн. (обкл.)

Лабораторні роботи з цих дисциплін мають на меті надання студентам первинних знань і практичних навичок з технології конструкційних матеріалів, спосіб їх виготовлення та механічній обробці металів.

Примірників: 10

Кафедра Харчових технологій та мікробіології

36-9я73
Т50

Товарознавство переробки продукції тваринництва : [навч. посіб.] / Т. М. Приліпко, Й. З. Сірацький, В. О. Кадиш [та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Сисин О.В., 2011. – 260 c.: табл.. – 45.00 грн. (в паліт.)

У посібнику викладено товарну характеристику, класифікацію, формування споживчих властивостей, особливості сортування і пакування тваринницької продукції, а також тенденції розробки нових методів для поліпшення харчової цінності, використання засобів збереження якості товарів.

Примірників: 1

36.92я73
Т-38

Технологія м`яса та м`ясопродуктів : навч. посіб. / В. В. Власенко, О. І. Скоромна, І. Г. Власенко [та ін.] ; ред. В. В. Власенко. – 2-ге видання. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – 360 c.: рис., табл.. – ISBN 978-617-7212-20-0 : 60.00 грн. (обкл.)

У посібнику викладені питання та характеристики сировини та допоміжних матеріалів м`яса та м`ясопродуктів.

Примірників: 4

36.95я73
М59

Мікробіологія молока та молочних продуктів : практикум / О. М. Бергілевич, В. В. Касянчук, І. Г. Власенко [та ін.]. – Вінниця : Едельвейс, 2010. – 141 c.: фото, табл., рис.. – 15.00 грн. (в паліт.)

В книзі викладені методи вивчення загальної мікробіологічної техніки, наведені методи мікробіологічного дослідження молока та молочних продуктів у відповідності до діючих нормативних документів.

Примірників: 1

Кафедра Рослинництва, селекції та біоенергетичних культур

41.2
Б63

Біотехнологія ризосфери овочевих рослин : [монографія] / В. П. Патика, Т. М. Мельничук, М. К. Шерстобоєв [та ін.] ; за ред. В. П. Патика ; НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім Д. К. Заболотного, НААН України [та ін.]. – Вінниця : Едельвейс і К, 2015. – 264, [1] c.: табл., рис.. – 50.00 грн. (в паліт.)

Монографію присвячено дослідженню інтродукції ефективних штамів корисних бактерій у ризосферу і філосферу рослин, оптимізації, структури мікробного оточення рослини та його функціональної активності, що забезпечує активізацію фізіолого-біохімічних процесів у рослині впродовж усіх етапів її онтогенезу.

Примірників: 20

Кафедра Ботаніки, генетики та захисту рослин

44.7
Х32

Хвороби сої: моніторинг, діагностика, захист : [монографія ] / [В. Ф. Петриченко, В. П. Патика, Л. А. Пасічник та ін.] ;[ за ред. В. Ф. Петриченко, В. П. Патики] ; НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного, НААН Ін-т кормів та с.-г. поділля [та ін.]. – Вінниця : Віноблдрукарня, 2016. – 106 c.: фото, табл.. – 30.00 грн. (обкл.)

Монографія з досліджень хвороб сої. Монографія відображає сучасний прогрес у моніторингу, діагностиці, деяких методів дослідження та захисту сої від збудників бактеріальних, грибних, мікоплазмових і вірусних хвороб.

Примірників: 2

44.7
Х32

Хвороби козлятника східного: моніторинг, діагностика, профілактика : метод. рек. / [уклад. Патика, Л. А. Пасічник, Н. В. Житкевич [та ін.] ; за ред. В. П. Патика, В. Ф. Петриченко] ; НАН України ін-т мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного, НААН Ін-т кормів та с. - г. Поділля. – Вінниця : Віноблдрукарня, 2016. – 48 c.: табл., фото. – 25.00 грн. (обкл.)

Козлятник східний є однією із перспективних рослин у кормовиробництві. Ця багаторічна бобова культура характеризується високою швидкістю росту вегетативної маси і може давати на другий рік 300-400 ц/га зеленої маси за вегетативної маси і може давати на другий рік 300-400 ц/га зеленої маси за вегетацію.

Примірників: 2

44.91-1
С22

Сахненко, В.

Агроекологічне обгрунтування інтегрованої системи захисту ріпаку : [монографія ] / В. Сахненко. – Вінниця : Данилюк В. Г., 2007. – 182 c.: табл., фото кольор.. – ISBN 978-966-2917-47-5 : 20.00 грн. (в паліт.)

В монографії викладено основи побудови інтегрованої системи захисту ріпаку у новітніх інтенсивних технологіях вирощування культури, що базуються на сучасних розробках вітчизняних наукових центрів та практики ведення ріпаківництва в передових аграрних виробництвах.

Примірників: 37

Кафедра Технології виробництва продукції тваринництва

28.691
Б-63

Біологія розмноження та екологія використання слимака роду HELIX POMATIA : наук.-метод. рек. щодо впровадж. у вир-во / відп. за вип. В. А. Бурлака ; М-во аграр. політики України, ЖНАЕУ. – Житомир : ЖНАЕУ, 2009. – 87 c.: табл., рис., карти, схеми, фото кольор.. – 15 грн. (в паліт.)

У наукових рекомендаціях розглянуті і викладені сучасні наукові положення і фактичні дані, що отримані у науково-господарських дослідженнях щодо комплексного вивчення особливостей екології, біології, росту та розвитку слимака виноградного, технології вирощування, поживної і хімічної цінності слимачого м`яса, утримання та годівлі слимака в умовах промислової ферми південної зони Полісся України.

Примірників: 2

45я73
А35

Аз-Буки-Веді тваринника : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка; В.А. Бурлака, М.М. Кривий, В.Ф. Шевчук [та ін.] ; [під заг. ред. В. А. Бурлаки]. – Житомир : Рута, 2007. – 436 c.: рис.. – ISBN 966-8059-91-3 : 30.00 грн. (в паліт.)

У книзі ви знайдете майже все про те. як організувати своє підсобне господарство, як розпочати нелегку роботу з селекції, утримання та годівлі різноманітних тварин в різні пори року.

Примірників: 6

45я73
А35

Аз-Буки-Веді тваринника : навч. посіб. / В. А. Бурлака, Л. П. Горальський, Д. А. Засекін [та ін.] ; за ред. В. А. Бурлаки. – 2-ге вид.. – Житомир : Полісся, 2010. – 483 c.: рис., табл., [ 6] с, кольор. фото. – ISBN 978-966-655-540-6 : 50.00 грн. (в паліт.)

У книзі "Аз-Буки-Веді"  пропонується, як організувати своє підсобне господарство, як розпочати нелегку роботу з селекції, утримання та годівлі різноманітних тварин в різні пори роки. У книзі в популярній формі описуються технологій отримання тих чи інших продуктів харчування, а також запропоновані рецепти основних страв.

Примірників: 25

45.26
К30

Кацы, Г. Д.

Справочник по коже / Г. Д. Кацы. – Луганск : Элтон, 2007. – 60 c.: рис., табл.. – ISBN 978-966-8827-54-9 : 10.00 грн. (в пер.)

О тонком строении кожи скота, овец, оленей, лошадей, антилоп и других.

Примірників: 1

46.5я73
Т38

Технологія виробництва продукції свинарства : робочий зошит для лаб.-практ. занять для студ. денної та заочної форм навч. напрямку підготов. 6.090102- ТВіППТ / [уклад. Н. В. Гуцол] ; М-во освіти і науки України, ВНАУ. – Вінниця, 2016. – 139, [1] c.: рис.. – 25.00 грн. (обкл.)

Примірників: 10

46.73я73
К41

Кінологія : утримання, годівля, дресирування собак : підручник / В. А. Бурлака, Л. П. Горальський, Д. А. Засєкін [та ін.] ; М-во аграр. політики та прод. України, ЖНАЕУ. – Житомир : ЖНАЕУ, 2013. – 512 c.: іл., фото кольор., рис., табл., мал.. – 75.00 грн. (в паліт.)

Про основні породи собак, особливості їх дресирування, утримання і догляду, санітарно-гігієнічні вимоги до приміщень, обладнання та устаткування, характеристику основних кормів тваринного та рослинного походження, мінеральних і вітамінних добавок тощо, а також технології їх приготування та згодовування собакам, типи раціонів та особливості годівлі собак у залежності від віку та ін.

Примірників: 1

Кафедра Розведення сільськогосподарських тварин і зоогігієни

45.3я73
Д56

Добронецька, В. О.

Розведення сільськогосподарських тварин : метод. вказівки для вик. курсових проектів студ. освітнього ступеня бакалавр за спец. 204 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" / [В. О. Добронецька, . О. Ордіховська, А. П. Кульчицька ]; М-во освіти і науки України, ВНАУ, ФТВіППТ, КАф. розведення с.г. тварин і зоогігієни. – Вінниця, 2016. – 50 c.: рис.. – 15.00 грн. (обкл.)

У методичний вказівках викладений матеріал для підготовки курсового проекту згідно програми курсу "Розведення сільськогосподарських тварин"

Прмірників: 7

45.3я43
С29

Селекційні, генетичні та біотехнологічні методи збереження, поліпшення і використання генофонду тварин : матеріали ХV Всеукр. наук. конф. молодих учених та аспірантів, присвяченої 15-річчю присвоєння статусу нац. надбання Банку генетичних ресурсів тварин Ін-ту розведення і генетики тварин ім. М. В. Зубця НААН / [за ред. М. В. Гладія ]; НААН України, Ін-т розведення і генетики тварин ім. М. В. Зубця. – Чубинське, 2017. – 60 c.. – ISBN 978-966-2531-59-6 : 25.00 грн. (обкл.)

Викладено результати наукових досліджень молодих учених і аспірантів з питань розведення, генетики, біотехнології, відтворення та збереження біорізноманіття тварин.

Примірників: 1

Кафедра Годівлі сільськогосподарських тварин та водних біоресурсів

45.45
М54

Методологія економіко-екологічного оцінювання кормових ресурсів для визначення їх ефективності та нормативів заготівлі / Г. О. Богданов, В. П. Славов, В. В. Вітвіцький [та ін.] ; М-во аграр. політики України, УААН, Укр. наук.-досл. ін-т продуктивності АПК, Ін-т тваринництва УААН. – Київ : Украгропромпродуктивність, 2007. – 72 c.: табл., рис.. – ISBN 966-8785-59-2 : 10.00 грн. (обкл.)

Пропонована методологія містить систему показників та методичні положення з визначення найбільш економічно й екологічно доцільних кормових ресурсів.

Примірників: 1

46.0
М74

Моделювання умов виробництва та оптимізація затрат на обслуговування молодняка великої рогатої худоби / В. В. Вітвіцький, Г. А. Нагорна, Т. В. Панчук ; Укр. наук.-досл. ін-т продуктивності АПК М-ва аграр. політики України. – Київ : Украгропромпродуктивність, 2007. – 111 c.: рис., табл.. – (Бібліотека спеціаліста АПК "Економічні нормативи"). – 10.00 грн. (обкл.)

Наведені методологічні і методичні аспекти моделювання нормативної трудомісткості обслуговування різних статево-вікових груп ВРХ на основі моделювання умов праці працівників ферм різного розміру.

Примірників: 1

46.0-4я73
О-64

Організація нормованої годівлі худоби у м`ясному скотарстві : практ. посіб. / А. Т. Цвігун, М. Г. Повозніков, С. М. Блюсюк , О. Л. Білозерський ; М-во аграр. політики України, ПДАТУ, Вир-чо-наук. асоц. "М`ясне скотарство України". – Кам"янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2009. – 200 c.: табл., рис.. – ISBN 978-966-2124-47-7 : 15.00 грн. (обкл.)

У посібнику узагальнені матеріали досліджень науково-педагогічних працівників біотехнологічного факультету Подільського державного аграрно-технічного університету та теоретичний і практичний досвід зарубіжних вчених у галузі м`ясного скотарства, норми і раціони годівлі худоби.

Примірників: 1


46.73я73
К41

Кінологія : утримання, годівля, дресирування собак : підручник / В. А. Бурлака, Л. П. Горальський, Д. А. Засєкін [та ін.] ; М-во аграр. політики та прод. України, ЖНАЕУ. – Житомир : ЖНАЕУ, 2013. – 512 c.: іл., фото кольор., рис., табл., мал.. – 75.00 грн. (в паліт.)

Про основні породи собак, особливості їх дресирування, утримання і догляду, санітарно-гігієнічні вимоги до приміщень, обладнання та устаткування, характеристику основних кормів тваринного та рослинного походження, мінеральних і вітамінних добавок тощо, а також технології їх приготування та згодовування собакам, типи раціонів та особливості годівлі собак у залежності від віку та ін.

Примірників: 1

47.28я73
С91

Суховуха, С. М.

Вступ до спеціальності : метод. вказівки до вик. практ. робіт з дисципліни "Вступ до спеціальності" для студ. напряму підготов. 6.090201 "Водні біоресурси та аквакультура / С. М. Суховуха ; М-во освіти і науки України , ВНАУ, Ф-т ТВіППТ, Каф. годівлі с.-г. тварин та водних біоресурсів. – Вінниця : ВЦ ВНАУ, 2015. – 60 c.. – 10.00 грн. (обкл.)

Методичні вказівки включають в себе методику виконання практичних робіт, завдання для самостійної роботи, контрольні питання для самоперевірки знань лекційного і практичного матеріалу та тестові завдання з дисципліни.

Примірників: 5

48
М54

Методика розробки комплексно-системних нормативів для працівників ветеринарної медицини / В. В. Вітвіцький, М. В. Голик, Г. А. Нагорна [та ін.] ; Укр. наук.-досл. ін-т продуктивності АПК, М-во аграр. політики України. – Київ : Украгропромпродуктивність, 2007. – 159 c.: табл.. – (Бібліотека спеціаліста АПК "Економічні нормативи"). – ISBN 966-7803-88-0 : 10.00 грн. (обкл.)

Подано методику нормування праці та методичні положення з проведення досліджень діяльності працівників ветеринарної медицини та передзабійному утриманні тварин, забої, переробці, зберіганні тваринницької продукції, регіональних служб на державному кордоні, транспорті, в державних лабораторіях та лікарнях ветеринарної медицини і їх структурних підрозділах.

Примірників: 1

48.17я73
В39

Ветеринарний та фітосанітарний контроль у митній справі : лабор. практикум / В. В. Власенко, Т. В. Фаріонік, М. І. Моркляк [та ін.]. – Вінниця : Меркьюрі - Поділля, 2013. – 399, [1] c.: табл., фото. – ISBN 978-966-2696-42-4 : 50.00 грн. (обкл.)

В посібнику розглянуто основні об"єкти ветеринарного та фітосанітарного контролю. Значна увага приділена порядку та проведенню ветеринарного та фітосанітарного контролю на державному митному кордоні, щодо дотримання вимог законодавства. Подані методики проведення контролю тваринницької і рослинницької продукції, також містить додатки.

Примірників: 2

Кафедра Аграрного менеджменту


65.050.214я73
І-74

Інформаційний менеджмент : метод. вказівки для вик. практичних та самостійних робіт здобувачами другого (магістерського) ступеня вищої освіти денної та заочної форм навчання галузі знань 05 "Соціальні та поведінкові науки" спец. 051 "Економіка" спец. "Економічна кібернетика" / [уклад. С. В. Коляденко, О. В. Маколкіна] ; М-во освіти і науки України, ВНАУ, Ф-т економіки та підприємництва, Каф. економічної кібернетики. – Вінниця : ВНАУ, 2017. – 40 c.: табл.. – 10.00 грн. (обкл.)

Примірників: 6

65.9(4УКР)321-21
Р77

Россоха, В. В.

Формування збутової політики маркетингу аграрних підприємств : монографія / В. В. Россоха, О. М. Шарапа. – Київ : ННЦ ІАЕ, 2016. – 228, [2] c.: табл., рис.. – ISBN 978-966-669-507-2 : 40.00 грн. (в паліт.)

Розглянуто особливості формування та реалізації збутової політики маркетингу аграрних підприємств. Визначено місце і роль збуту в процесах відтворення аграрного виробництва.

Примірників: 2

Кафедра Аналізу та статистики

65.053я73
М90

Мулик, Т. О.

Аналіз господарської діяльності : навч. посіб. / Т. О. Мулик, О. А. Материнська, О. Л. Пльонсак ; М-во освіти і науки України, ВНАУ. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 287, [1] c.: табл.. – ISBN 978-617-673-657-8 : 120.00 грн. (в паліт.)

Навчальний посібник містить методичні матеріали до вивчення лекційного курсу, навчальні завдання для практичних занять, питання, тести та завдання для перевірки знань. Відповідно до програми курсу, подано теоретичні основи аналізу господарської діяльності, методику та організацію проведення аналізу виробничих  ресурсів підприємств, процесу виробництва та аналізу фінансового стану та фінансових результатів підприємств.

Примірників: 25

Кафедра Економіки

65.9(4УКР)29я73
Е45

Економіка підприємства  : підручник / Й. М. Петрович, А. Ф. Кіт, Г. М. Захарчин, Г. І. Кіндрацька. – 2-ге вид., перероб. і доп.. – Львів : Магнолія 2006, 2007. – 580 c.: табл., рис.. – ISBN 966-8340-20-5 : 47.00 грн. (в паліт.)

В підручнику послідовно викладено теоретичні і практичні питання формування і розвитку економіки підприємства.

Примірників: 1

65.9(4УКР)32
Г13

Гадзало, Я. М.

Аграрний потенціал України : напрями розвитку : монографія / Я. М. Гадзало, М. В. Гладій, П. Т. Саблук ; НААН України, ННЦ "Ін-т аграр. економіки", Ін-т розведення і генетики тварин ім. М. В. Зубця. – Вінниця : Аграр. наука, 2016. – 332 c.: табл., рис.. – ISBN 978-966-540-445-3 : 70.00 грн. (в паліт.)

Наведено оцінку стану і рівня використання та напрями розвитку аграрного потенціалу країни. Наголошено, що для становлення України як потужної держави важливо якнайефективніше використовувати всі його складові : людські, земельні, водні, матеріальні та інші види ресурсів. Розглянуто вплив фактора сукупного ресурсного потенціалу держави, комплексне й раціональне використання якого може зробити Україну однією із найбагатших країн світу і цим сприятиме значному внеску у розвиток світової цивілізації.

Примірників: 3

65.9(4УКР)321-21
Р77

Россоха, В. В.

Формування збутової політики маркетингу аграрних підприємств : монографія / В. В. Россоха, О. М. Шарапа. – Київ : ННЦ ІАЕ, 2016. – 228, [2] c.: табл., рис.. – ISBN 978-966-669-507-2 : 40.00 грн. (в паліт.)

Розглянуто особливості формування та реалізації збутової політики маркетингу аграрних підприємств. Визначено місце і роль збуту в процесах відтворення аграрного виробництва.

Примірників: 2

65.9(4УКР)325.2
К17

Калинчик, Н. В.

Оптимизация размеров сельскохозяйственных предприятий по производству молока и говядины : монография / Н. В. Калинчик, А. А. Петрыченко. – Киев : ННЦ ІАЕ, 2011. – 206, [2] c.: табл., рис.. – 20.00 грн. (в пер.)

Примірників: 7

65.9(4УКР)325.2-1
Р77

Россоха, В. В.

Управління вартістю молокопереробних підприємств : монографія / В. В. Россоха, О. П. Осетрова. – Київ : ННЦ ІАЕ, 2014. – 264 c.: табл., рис.. – ISBN 978-966-669-457-0 : 40.00 грн. (в паліт.)

Розглянуто еволюцію становлення категорій "вартість" і "вартість підприємства". Обгрунтовано інструментарій оцінки вартості як розрахункового вимірника цінності й узагальнюючого економічного показника ретроспективи діяльності, поточного стану і розвитку бізнесу. Висвітлено організаційні підходи до практики управління вартістю підприємства. Встановлено інноваційну сутність управлінської концепції підвищення вартості компанії. Розглянуто методологічні засади, методичні підходи та досвід оціночної діяльності. Проведено моніторинг показників вартісної оцінки і здійснено оцінку вартості досліджуваних молокопереробних підприємств. Визначено особливості, основні положення і шляхи управління підвищенням вартості підприємств молочної промисловості.

Примірників: 1

Кафедра Загальнотехнічних дисципін та охорони праці

68.9я73
Б39

Безпека життєдіяльності : метод. вказівки для самостійної роботи студ. всіх спец. / уклад. О. В. Солона, А. В. Спірін, Б. О. Рудницький [та ін.] ; М-во освіти і науки України, ВНАУ, Каф. загальнотехн. дисциплін та охорони праці. – Вінниця : РВВ ВНАУ, 2017. – 61, [3] c.. – 20.00 грн. (обкл.)

Примірників: 2

72я73
Ц87

Цуркан, О. В.

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів із дисципліни "Основи наукових досліджень" напряму підготов. 6.050503 "Обладнання переробних і харчових виробництв" / [О. В. Цуркан, Ю. А. Полєвода, О. С. Ковальчук ]; М-во освіти і науки України, ВНАУ, Ф-т механізації с.-г., Каф. процесів та обладнання переробних та харчових виробництв ім. П. С. Берника. – Вінниця : ВНАУ, 2017. – 43, [1] c.. – 15.00 грн. (обкл.)

Примірників: 2

34.42я73
З-63

Зінько, Р. В.

Системи 3D- моделювання : навч. посіб. / Р. В. Зінько, В. Г. Топільницький. – Львів : Галицька Видав. Спілка, 2017. – 149, [1] c.: рис., табл.. – ISBN 978-617-7363-53-7 : 80.00 грн. (обкл.)

У посібнику висвітлено основні питання об"ємного проектування просторових об"єктів. Значну увагу приділено концепції використання 3D-моделювання в сучасних САПР, принципам сучасного 3D-моделювання у промисловому дизайні, особливостям його освоєння. Описано сучасні технології 3D-сканування, 3D-друку.

Примірників: 1

Кафедра Історії України та філософії

74.58
Ж91

Журавський, В. С.

Вища освіта як фактор державотворення і культури в України : [монографія] / В. С. Журавський ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, НАНУ, Ін-т вищої освіти, Акад. пед. наук України. – Київ : Ін Юре, 2003. – 415 c.. – ISBN 966-8088-33-6 : 30.00 грн. (в паліт.)

У монографії аналізуються актуальні проблеми розвитку вищої освіти в державотворенні та розвитку культури. Велика увага приділяється питанням адаптації вищої освіти до викликів глобалізації та інформаційного суспільства Автор аналізує тенденції розвитку вищої освіти, основні суперечності та шляхи їх подолання у сучасному українському суспільстві. Досліджуються роль педагога-вчителя, інформаційних технологій навчання, культури та соціальної роботи у вихованні студентської молоді.

Примірників: 2

Кафедра Української та іноземних мов

74.58
К78

Кравець, Р. А.

Теоретико-методичні засади формування творчого мислення майбутніх фахівців аграрної галузі на заняттях з іноземної мови : монографія / Р. А. Кравець. – Вінниця : Рогальська І. О., 2012. – 288 c.: табл.. – ISBN 978-966-2585-55-1 : 30.00 грн. (в паліт.)

У монографії здійснено аналіз психолого-педагогічної літератури та останніх досліджень з проблеми формування творчого мислення та підвищення якості професійної підготовки майбутніх аграрників на заняттях з іноземної мови у навчальному середовищі ВНЗ.

Примірників: 1

Кафедра Фізичного виховання

53.54я73
Л56

Лікувальна фізична культура : метод. вказівки для самостійної роботи студ. усіх спец. / [уклад. С. М. Войтенко, Ю. В. Віннік] ; М-во освіти і науки України, ВНАУ, Каф. фізичного виховання. – Вінниця : ОЦ ВНАУ, 2016. – [120] c.: мал.. – 25.00 грн. (обкл.)

Примірників: 2


75.1я73
Р64

Розвиток фізичних якостей : метод. рек. для самостійної роботи студ. всіх спец. / [уклад. Л. А. Совик, Ю. В. Віннік]; М-во аграр. політики та продовольства України, ВНАУ, Ф-т ТВіППТ, Каф. Фізичне виховання. – Вінниця : РВВ ВНАУ, 2015. – 87 c.. – 25.00 грн. (обкл.)

У методичних рекомендаціях описані методичні основи розвитку фізичних якостей студентів, подано комплекси фізичних вправ для зміцнення їхнього здоров"я та підвищення працездатності.

Примірників: 2

75.81я73
О-64

Організація і методика спортивно-туристичної роботи : метод. вказівки для самостійних та позанавчальних занять студ. усіх спец. / [уклад. Ю. В. Віннік] ; М-во освіти і науки України, ВНАУ, Ф-т ТВіППТ, Каф. фізичне виховання. – Вінниця : ОЦ ВНАУ, 2016. – [52] c.: мал.. – 10.00 грн. (обкл.)

У методичних вказівках викладені поняття, терміни, історія розвитку спортивного туризму, основи безаварійного проведення туристських походів у контексті відносин людини з природою, правила руху за маршрутом та орієнтування на місцевості.

Примірників: 2

75.565я73
М54

Методичні основи підготовки бадмінтоніста в умовах ВНЗ : метод вказівки для студ. усіх спец. / [уклад. Л. А. Совик, Я. В. Клибанівський] ; М-во освіти і науки України, ВНАУ, Ф-т ТВіППТ, Каф. Фізичне виховання. – Вінниця : ОЦ ВНАУ, 2016. – 72 c.. – 25.00 грн. (обкл.)

Методичні вказівки надають теоретичні відомості  та практичну допомоги у тренуванні бадмінтоністів.

Примірників: 292.5(4УКР-4ВІН)
З-72

Знаменні і пам"ятні дати Вінниччини 2017 року : хронол. довід.: до 110-ї річниці відкриття Бібліотеки / [уклад. Г. М. Авраменко, О. Ю. Антонюк, С. В. Лавренюк ; відп. за вип. Н. І. Морозова ]; Упр. культури і мистецтв Вінниц. обл. держ. адм., ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва. – Вінниця, 2016. – 339, [1] c.. – ISBN 978-617-7171-74-3 : 33.00 грн. (обкл.)

У хронологічному довіднику вміщено довідково-бібліографічні матеріали до ювілейних дат Вінниччини 2017 року.

Примірників: 1

Всього видань: 42

Читати 4634 разів Останнє редагування Вівторок, 31 жовтня 2017 15:11
Авторизуйтесь, щоб мати можливість залишати коментарі