Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
Новинки за кафедрами

Новинки за кафедрами (63)

Кафедра машин та обладнання сільськогосподарського виробництва

22.213я73
О-39

Огородніков, В. А.

Елементи динаміки та міцність машин : навч. посіб. / В. А. Огородніков, В. І. Музичук, О. В. Нахайчук ; М-во освіти і науки України, ВДАУ, Ф-т мех. с.-г. – Вінниця : ВДАУ : Бондарець С. С., 2010. – 124 c.: табл., рис. – 45.00 грн. (в паліт.)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ ЗА ЖОВТЕНЬ 2012 р.

Кафедра загальнотехнічних дисциплін

36.81-5я73
К93

Курсове та дипломне проектування підприємств для переробки і зберігання сільськогосподарської продукції : [навч. посіб.] / В. М. Бандура, І. В. Гунько, І. П. Паламарчук [та ін.] ; М-во освіти, науки, молоді та спорту України, ВНАУ. – Вінниця, 2012. – 357, [1] c.: табл., схеми. – ISBN 978-966-2462-74-6 : 49.00 грн. (в паліт.).

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ ЗА ЛИПЕНЬ 2012 р.

Сторінка 6 з 6