Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Перелік стандартів у бібліотечній справі

ДСТУ 2226-93 Автоматизовані системи. Терміни та визначення.

ДСТУ 2227-93 Система оброблення інформації. Автоматизована установа. Терміни та визначення.

ДСТУ 2228-93 Система оброблення інформації. Підготовлення і оброблення даних. Терміни та визначення.

ДСТУ 2229-93 Система оброблення інформації. Локальні обчислювальні мережі. Терміни та визначення.

ДСТУ 2230-93 Система оброблення інформації. Взаємозв'язок відкритих систем. Базова еталонна модель. Терміни та визначення.

ДСТУ 2392-94 Інформація та документація. Базові поняття. Терміни та визначення.

ДСТУ 2394-94 Інформація та документація. Комплектування фонду, бібліографічний опис, аналіз документів. Терміни та визначення.

ДСТУ 2395-94 Інформація та документація. Обстеження документа, встановлення його предмета та вибір термінів індексування. Загальні вимоги.

ДСТУ 2398-94 Інформація та документація. Інформаційні мови. Терміни та визначення.

ДСТУ 2400-94 Система оброблення інформації. Розподілене оброблення даних. Терміни та визначення.

ДСТУ 2482-94 Система оброблення інформації. Комп'ютерні технології навчання. Терміни та визначення.

ДСТУ 2505-94 Система оброблення інформації. Організація даних. Терміни та визначення.

ДСТУ 2628-94 Система оброблення інформації. Оброблення тексту. Терміни та визначення.

ДСТУ 2732-94 Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення.

ДСТУ 2757-94 Картографія. Терміни та визначення.

ДСТУ 2872-94 Система оброблення інформації. Мови програмування. Терміни та визначення.

ДСТУ 2873-94 Система оброблення інформації. Програмування. Терміни та визначення.

ДСТУ 2874-94 Система оброблення інформації. Бази даних. Терміни та визначення.

ДСТУ 2938-94 Система оброблення інформації. Основні поняття. Терміни та визначення.

ДСТУ 2939-94 Система оброблення інформації. Комп'ютерна графіка. Терміни та визначення.

ДСТУ 3003-95 Технологія поліграфічних процесів. Терміни і визначення.

ДСТУ 3008-95 Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення.

ДСТУ 3017-95 Видання. Основні види. Терміни та визначення.

ДСТУ 3018-95 Видання. Поліграфічне виконання. Терміни та визначення.

ДСТУ 3043-95 Система оброблення інформації. Телеобробка даних і комп'ютерні мережі. Терміни та визначення

ДСТУ 3044-95 Система оброблення інформації. Подання даних. Терміни та визначення.

ДСТУ 3329-96 Інформаційні технології. Система стандартів з баз даних. Концепції та термінологія для концептуальної схеми й інформаційної бази.

ДСТУ 3396.2-97 Захист інформації. Технічний захист інформації. Терміни та визначення.

ДСТУ 3571-97 Сумісність засобів обчислювальної техніки. Електромагнітна. Терміни та визначення.

ДСТУ 3578-97 Документація. Формат для обміну бібліографічними даними на магнітних носіях.

ДСТУ 3579-97 Документація. Формат для обміну термінологічними і/або лексикографічними даними на магнітних носіях.

ДСТУ 3719-1-98 Інформаційні технології. Електронний документообіг. Архітектура службових документів (ODA) та обмінний формат. Частина 1. Вступ і загальні принципи.

ДСТУ 3719-4-98 Інформаційні технології. Електронний документообіг. Архітектура службових документів (ODA) та обмінний формат. Частина 4. Профіль документа.

ДСТУ 3873-2-99 Інформаційні технології. Електронний документообіг. Файлування та відбирання документів (DFR). Частина 2. Задання протоколу.

ДСТУ 3874-99 Інформація та документація. Команди для інтерактивного текстового пошуку.

ДСТУ ISO 3166-1-2000 Коди назв країн світу.

ДСТУ 3582:2013 Бібліографічний опис скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила

Міждержавні стандарти

ГОСТ 7.1-2006 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления.

ГОСТ 7.12-93Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском язык (взамен ГОСТ 7.12-77).

ГОСТ 7.70-96 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Описание баз данных и машиночитаемых информационный массивов. Состав и обозначение характеристик.

ГОСТ 7.73-96 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Поиск и распространение информации. Термины и определения.

ГОСТ 7.77-98 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Межгосударственный рубрикатор научно-технической информации. Структура, правила использования и ведения.

ГОСТ 7.78-99 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Издания. Вспомогательные указатели.

Авторизуйтесь, щоб мати можливість залишати коментарі