Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
Структура бібліотеки

Структура бібліотеки

З комплектування книга починає свій шлях бібліотекою.

Основною роботою відділу є задоволення різних інформаційних потреб користувачів бібліотеки через систему каталогів та картотек, інформаційних бюлетнів нових надходжень, бібліографічних покажчиків, тематичних списків літератури.

Головний напрямок діяльності відділу обслуговування - сприяння навчальному процесу і надання допомоги студентам в оволодінні навчальною програмою, забезпечення прогресивної технології обслуговування студентів.

Головним завданням відділу є організація та збереження бібліотечних фондів з метою забезпечення бібліотечно-бібліографічного та інформаційного обслуговування користувачів.

Визначаючи роль і місце бібліотеки в інформаційному середовищі вузу, необхідно відзначити, що однією з найважливіших умов успішного функціонування університету є оперативний і ефективний обмін інформацією між підрозділами, що дозволяє їм реалізовувати свої потреби на підставі тих знань або тієї інформації, якою вони володіють.