Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Ефективність використання пребіотичних добавок в годівлі відгодівельного молодняка свиней

 Інформаційно-бібліографічний список джерел

 1. Бомко, В. Мінеральна збалансованість комбікормів за включення пребіотика / В. Бомко, О. Кузьменко // Тваринництво України. - 2009. - № 6. - C. 40-41.
 2. Генетика + Корма + Технология = залог успеха свиноводства // Годівля та утримання свиней. - 2016. - Вип. 2. - C. 3-8.
 3. Єгоров, Б. В. Сучасні альтернативи кормовим антибіотикам / Б. В. Єгоров, А. В. Макаринська // Зернові продукти і комбікорми. - 2010. - № 3. - C. 27-33.
 4. Ільчук, Б. І. Реакція структур шлунка молодняку свиней на згодовування пребіотика / Б. І. Ільчук, В. П. Кучерявий // Сучасні проблеми підвищення якості, безпеки, виробництва та переробки продукції тваринництва: наук. пр. студ. за матеріал. студ. н.-практич. конф. 22 берез. 2016 р. - 2016. - C. 74-76.
 5. Йорген, Педер Кристиансен. Корма для свиней / Педер Кристиансен Йорген // Ефективні корми та годівля. - 2010. - № 1. - C. 21-23.
 6. Коцюмбас, І. Я. Альтернативи застосуванню антимікробних препаратів для стимулювання росту продуктивних тварин / І. Я. Коцюмбас, В. П. Музика, Т. І. Стецько // Тваринництво сьогодні. - 2014. - № 3. - C. 24-29.
 7. Кузьменко, О. А. Вплив пребіотика та кормового антибіотика на імунологічні показники крові та мікробний статус травного каналу свиней / О. А. Кузьменко, С. В. Чернюк // Зб. наук. пр. Вінн. нац. аграр. ун-ту. Серія: Сільськогосподарські науки. - 2012. - Вип. 4(62). - C. 10-14.
 8. Кузьменко, О. А. Перетравність корму молодняком свиней на відгодівлі за дії антибактеріальних препаратів / О. А. Кузьменко // Зб. наук. пр. Вінн. нац. аграр. ун-ту. Серія: Сільськогосподарські науки. - 2010. - Вип. 4 (44). - C. 82-85.
 9. Кучерявий, В. П. Продуктивність молодняку свиней при згодовуванні пребіолакту / В. П. Кучерявий, В. М. Бойчук, Г. П. Кривонос // Зб. наук. пр. Вінн. нац. аграр. ун-ту. Серія: С.-г. науки. - 2013. - Вип. 2(72). - C. 27-33.
 10. Лапінська, А. П. Технологія виробництва екструдованих комбікормів для поросят із введенням топінамбуру / А. П. Лапінська // Зернові продукти і комбікорми. - 2014. - № 2. - C. 41-46.
 11. Маляр, Д. Д. Біотехнологія одержання пребіотиків - олігоцукрів з рослинної сировини / Д. Д. Маляр, Ю. М. Шадура, В. С. Бітюцький // Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. - 2011. - Вип. 6 (88). - C. 83-86.
 12. Монл, Мікаела. Пробіотик. Пребіотик /  Мікаела Монл // Прибуткове свинарство. - 2013. - № 4. - C. 76-79.
 13. Овсієнко, М. А. Нова вуглеводно-мінеральна вітамінна добавка в годівлі відлучених поросят / М. А. Овсієнко // Вісник аграрної науки. - 2014. - № 1. - C. 72-74.
 14. Поліпшення кишкової мікрофлори за додання пребіотика / В. Лябко, В. Лясота, В. Болоховський, Пінчук В. // Тваринництво України. - 2009. - № 12. - C. 21-24.
 15. Поліщук, А. А. Сучасні кормові добавки в годівлі тварин та птиці / А. А. Поліщук, Т. П. Булавкіна // Ефективні корми та годівля. - 2010. - № 7. - C. 24-28.
 16. Поліщук, О. М. Використання пребіотику запорука успішного розвитку нормальної мікрофлори живого організму / О. М. Поліщук, В. П. Кучерявий // Лідери АПК XXI століття : тези доп. учасн. XVI зльоту іменних стипендіатів та відмінників навчання аграр. вищ. навч. закл. 14-17 трав. 2014 р. - 2014. - C. 30-33.
 17. Романов, О. Клітковина в раціоні свиней / О. Романов // Farmer. - 2011. - № 6. - C. 88-89.
 18. Терещенко, Б. Імуномодулюючі властивості про- та пребіотиків / Б. Терещенко, В. Лясота, В. Болоховськеий // Тваринництво України. - 2008. - № 2. - C. 35-37.
 19. Чорнолапа, Л. Розумний підхід до годівлі / Л. Чорнолапа // Farmer. - 2017. - № 11. - C. 13-14.
 20. Штайнер, Т. Натуральные стимуляторы роста животных / Т. Штайнер // Ефективне тваринництво. - 2017. - № 6. - C. 14-17.
 21. Штейнер, Тобиас. Антибиотики, пробиотики или пребиотики? / Тобиас Штейнер // Свинарство України. - 2012. - № 1. - C. 22-25.
Читати 165 разів Останнє редагування П'ятниця, 11 травня 2018 16:11
Авторизуйтесь, щоб мати можливість залишати коментарі