Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Обґрунтування зменшення процесів повторної ферментації в силосі з кукурудзи при однотипній годівлі корів

 Інформаційно-бібліографічний список джерел

 1. Бондарев, В. Закладка и хранение кукурузного силоса / В. Бондарев // Агровісник Україна. - 2008. - № 8. - C. 37-38.
 2. Бондаренко, Г. Проблеми, які виникають під час використання силосу / Г. Бондаренко // Agroexpert: практичний посібник аграрія. - 2017. - № 10. - C. 116-117.
 3. Борзненко, В. Силос чи «ракетне паливо» для корови / В. Борзненко // Агробізнес сьогодні. - 2017. - № 15-16. - C. 86-89.
 4. Бортун, В. Шредледж: кукурудзяний силос по-новому! / В. Бортун // Агроном. - 2016. - № 2. - C. 214-216.
 5. Варакин, А. Т. Мясная продуктивность при откармливании бычков при скармливании кукурузного силоса, заготовленного с природным бишофитом / А. Т. Варакин, В. В. Саломатин, Д. В. Николаев // Кормление сельскохозяйственных животных и кормопроизводство. - 2008. - № 9. - C. 32-34.
 6. Влияние скармливания кукурузного силоса, приготовленного с бишофитом, на молочную продуктивность коров / А. Т. Варакин, В. В. Саломатин, Д. В. Николаев, Н. В. Соломатина // Зоотехния. - 2008. - № 12. - C. 10-12.
 7. Вплив зеленої маси на біологічну цінність молочного жиру за однотипної годівлі корів / М. Ф. Кулик, Ю. В. Обертюх, О. В. Корнійчук [та ін.] // Вісник аграрної науки. - 2014. - № 11. - C. 22-27.
 8. Гноєвий І. В. Комбіновані силоси як складові кормових сумішок для дійних корів і ремонтних телиць / І. В. Гноєвий // Ефективні корми та годівля. - 2014. - № 4. - C. 36-38.
 9. Гноєвий, В. І. Підвищення ефективності виробництва кормів для цілорічної однотипної годівлі худоби / В. І. Гноєвий, О. М. Ільченко, І. В. Гноєвий // Науково-технічний бюлетень. - 2007. - № 95. - C. 50-54.
 10. Гноєвий, І. Кукурудзяно-соєвий силос / І. Гноєвий // Пропозиція. - 2006. - № 4. - C. 36-38.
 11. Годівля елітної худоби // Ефективне тваринництво. - 2011. - № 6. - C. 20-22.
 12. Гурин, В. К. Силос из амаранта и люпина в смеси с кукурузой в рационе бычков / В. К. Гурин, И. В. Яночкин // Зоотехния. - 2005. - № 7. - C. 11-12.
 13. Данильченко, Д. М. Біохімічні показники якості люцернового силосу за використання бактеріально-ферментного препарату / Д. М. Данильченко, К. М. Сироватко // Сучасні проблеми підвищення якості, безпеки, виробництва та переробки продукції тваринництва: наук. праці студ. за матеріал. студ. наук.-практич. конф. 22 берез. 2016 р.. - 2016. - . - C. 53-54.
 14. Душара, І. В. Метаболічні процеси в організмі лактуючих корів за використання кукурудзяного та вико-ячмінного силосів у складі силосно-концентратно-коренеплідних раціонів / І. В. Душара // Сільський господар. - 2010. - № 7/8. - C. 10-13.
 15. Жуков, В. П. Технологічне обгрунтування заготівлі силосу з кукурудзи у шлангах / В.П. Жуков, О.М. Курнаєв // Науковий вісн. Нац. аграр. ун-ту. - 2004. - № 74. - C. 241-246.
 16. Загородній, А. Застосування інокулянтів при консервуванні кукурудзяного силосу / А. Загородній // Тваринництво та ветеринарія. - 2017. - № 4. - C. 50-51.
 17. Злаковый силос с биологическими консервантами в рационах молодняка крупного рогатого скота / В. П. Цай, А. Н. Кот, Т. Л. Сапсалева, В. О. Лемешевский // Вісник аграрної науки Причорномор`я. - 2011. - Вип. 1(58). - C. 184-188.
 18. Использование кукурузного силоса с микробноферментным препаратом "GOLDSTORE MAIZE" в рационах коров / В.П. Цай, В.К. Гурин, Л.А. Возмитель, Карелин В.В. // Зб. наук. пр. Вінн. держ. аграр. ун-ту. - 2008. - № 34. - C. 165-169.
 19. Истранин, Ю. В. Продуктивность лактирующих коров при скармливании им кукурузного силоса и силосов, приготовленных из смеси пайзы и вики, пайзы и сои / Ю. В. Истранин // Зб. наук. пр. Вінн. нац. аграр. ун-ту. Серія: С.-г. науки. - 2012. - Вип. 3(61). - C. 10-18.
 20. Казаревич, А. Комбінований силос на основі соргових культур / А. Казаревич, М. Рошелева // Сучасні аграрні технології. - 2012. - № 8/9. - C. 27-29.
 21. Каражбей, С. Секрети якісного кукурудзяного силосу / С. Каражбей // Пропозиція. - 2014. - № 3. - C. 208-209.
 22. Карпенко, М. І. Засоби підвищення якості кукурудзяного силосу / М. І. Карпенко, В. М Карпенко // Настоящий хозяин. - 2005. - № 3. - C. 49-51.
 23. Карпюк, Н. А. Баланс важких металів в організмі відгодівельних бугайців при згодовуванні кукурудзяного та пелюшко-вівсяного силосу / Н. А. Карпюк // Вісник аграрної науки. - 2010. - № 3. - C. 71-72.
 24. Карюк Н. А. Показники крові бугайців при використанні в раціонах силосів із кукурудзи та пелюшко-вівсяної сумішки / Н. А. Карпюк // Вісн. Житомир. нац. агроеколог. ун-ту. - 2008. - № 2. - C. 261-266.
 25. Кліценко, Г. В. Відгодівля молодняку великої рогатої худоби на жомі, бразі, силосі, сінажу, зелених кормах / Г. В. Кліценко // Ефективне тваринництво. - 2017. - № 8. - C. 18-22.
 26. Кудлай, І. Однотипна впродовж року годівля ремонтного молодняку / І. Кудлай // Тваринництво України. - 2010. - № 7. - C. 13-15.
 27. Кудлай, І. Організація годівлі високопродуктивних корів / І. Кудлай // Тваринництво України. - 2010. - № 6. - C. 6-11.
 28. Кудревич, М. Стереотипи силосування кукурудзи та люцерни, або чи завжди працює досвід батьків / М. Кудревич, О. Чуб // Agroexpert: практичний посібник аграрія. - 2011. - № 7. - C. 102-104.
 29. Кузнєцов, И. Ю. Особенности заготовки качественного силоса / И. Ю. Кузнецов, Дж. Врей // Корми і факти. - 2012. - № 7. - C. 26-27.
 30. Кузьмич, В. Силос і його енергетична цінність / В. Кузьмич // Зерно. - 2012. - № 10. - C. 74-75.
 31. Курнаєв, О. М. Ефективність застосування бактеріально-ферментного препарату літосил плюс при силосуванні люцерни / О. М. Курнаєв, К. М. Сироватко // Аграрна наука та харчові технології : зб. наук. пр. - 2016. - № 2(92). - C. 69-74.
 32. Курнаєв, О. М. Літосил при силосуванні кукурудзи / О. М. Курнаєв // Ефективне тваринництво. - 2007. - № 4. - C. 36-38.
 33. Кутеев, К. Закладка кукурузного силоса / К. Кутеев // Фермерське господарство. - 2014. - № 3. - C. 14.
 34. Левицький, Л. Г. Повноцінний корм - запорука успішної годівлі / Л. Г. Левицька // Сільський господар. - 2013. - № 1/2. - C. 4-6.
 35. Левицька, Л. Г. Повноцінна та економічно ефективна годівля корів - запорука успішного виробництва молока / Л. Г. Левицька // Науково-технічний бюлетень. - 2013. - Вип. 14. - C. 89-96.
 36. Маркелові, А. В. Вплив силосованих злакових культур у поєднанні з хрестоцвітими на молочну продуктивність корів / А. В. Маркелова // Зб. наук. пр. Вінн. нац. аграр. ун-ту. Серія: С.-г. науки. - 2013. - Вип. 1(71). - C. 37-41.
 37. Маркелові, А. В. Ефективність використання силосованих хрестоцвітих кормів у суміші із злаковими у годівлі корів / А. В. Маркелова // Зб. наук. пр. Вінн. нац. аграр. ун-ту. Серія: С.-г. науки. - 2012. - Вип. 3(61). - C. 38-42.
 38. Маркелова, А. В. Якість силосу із суміші кукурудзи з хрестоцвітими культурами / А. В. Маркелова, В. М. Костенко // Зб. наук. пр. Вінн. нац. аграр. ун-ту. Серія: С.-г. науки. - 2011. - Вип. 6 (46). - C. 49-52.
 39. Маркелові, А. В. Використання силосованих злакових культур у поєднанні з хрестоцвітими в раціонах корів / А. В. Маркелова // Сільський господар. - 2013. - № 5/6. - C. 8-11.
 40. Матисон, Г. Все о силосе: все культуры, все технологии / Г. Матисон, Р. Кобретт // Зерно. - 2014. - № 1. - C. 46-68.
 41. Медведєв, А. Ю. Кормова поведінка і показники крові бугайців за традиційної сезонної та однотипної годівлі консервованими кормами / А. Ю. Медведєв // Вісн. Сум. нац. аграр. ун-ту. - 2013. - № 7 (23). - C. 162-166.
 42. Некрасов, Г. В. Использование кукурузно-соевого силоса при откорме бычков / Г. В. Некрасов // Кормление сельскохозяйственных животных и кормопроизводство. - 2008. - № 7. - C. 42-45.
 43. Отченашко, В. Силос як належить [Приготування силосу] / В. Отченашко // Farmer. - 2013. - № 7. - C. 128-129.
 44. Пітер ван Дорен. Кукурудзяний силос: RUMEN CHARACTER /  Пітер ван Дорен, В. Шкарбан // Молоко і ферма. - 2017. - № 4. - C. 88-90.
 45. Пітер Ван Дорен: "Якісний кукурудзяний силос підвищує молочну продуктивність на 5 кг" // Аграрний тиждень. Україна (журн.). - 2017. - № 3. - C. 63-664.
 46. Порівняльна оцінка поживної цінності силосу з кукурудзи і сорго за використання в молочному скотарстві / В. Ф. Петриченко, М. Ф. Кулик, О. І. Скоромна [та ін.] // Вісник аграрної науки. - 2012. - № 10. - C. 24-27.
 47. Порівняльна оцінка продуктивної дії зерна у складі силосу кукурудзи та сухого і вологого консервованого зерна у годівлі дійних корів / М.Ф. Кулик, О.В. Корнійчук, В.П. Жуков [та ін.] // Вісник аграрної науки. - 2015. - № 1. - C. 25-29.
 48. Приготування і використання кукурудзяного силосу із застосуванням біоконсерванту "Біоконт" / С. Є. Дроздов, В. В. Проніна, В. М. Коняга [та ін.] // Науково-технічний бюлетень. - 2007. - № 95. - C. 255-259.
 49. Прітикін, М. Силосування від А до Я / М. Прітикін // Farmer. - 2011. - № 6. - C. 94-95.
 50. Симоненко, Е. П. Использование химически консервированного силоса из кукурузы при производстве молока / Е. П. Симоненко, А. И. Козинец, С. В. Сергучев // Зб. наук. пр. Вінн. держ. аграр. ун-ту. - 2008. - № 34. - C. 154-157.
 51. Симоненко, Е. П. Повышение эффективности заготовки кукурузного силоса и его влияние на переваримость корма и продуктивные качества бычков / Е. П. Симоненко, В. П. Цай // Ефективне тваринництво. - 2006. - № 8. - C. 25-26.
 52. Скоромна О. І. Вміст клітковини в кукурудзяному силосі - критерій оцінки вмісту зерна / О. І. Скоромна, М. Ф. Кулик, Ю. В. Обертюх // Вісн. держ. агроеколог. ун-ту. - 2008. - Вип. № 2 (23). - C. 206-211.
 53. Скоромна, О. За вищого вмісту клітковини кукурудзяний силос втрачає сприятливу дію на продуктивність тварин / О. Скоромна, Ю. Обертюх, М. Кулик // Тваринництво України. - 2008. - № 11. - C. 37-40.
 54. Скоромна, О. І. Молочна продуктивність корів при випасанні на пасовищі без підгодівлі та з підгодівлею силосом і концентратами / О. І. Скоромна // Зб. наук. пр. Вінн. нац. аграр. ун-ту. Серія: С.-г. науки. - 2010. - Вип. 4 (44). - C. 210-214.
 55. Соколенко М. Кукурудзяно-соєвий силос / М. Соколенко // Фермерське господарство. - 2012. - № 26. - C. 26.
 56. Стасюк, О. К. Вплив вітаміну Е на продуктивність бичків на відгодівлі та якісні показники яловичини при згодовуванні силосованого зерна кукурудзи / О. К. Стасюк // Біолологічні і технологічні аспекти виробництва та переробки продукції тваринництва в контексті євроінтеграції. - 2009. - C. 147-148.
 57. Сычевский, Н. П. Эффективность препарата "Сеносил" для консервирования силоса / Н. П. Сычевский, К. В. Копылова // Зернові продукти і комбікорми. - 2016. - № 3. - C. 16-21.
 58. Труфанов, О. В. Хімічні консерванти або біологічні закваски для силосу / О. В. Труфанов // Сучасні аграрні технології. - 2013. - № 1. - C. 45-47.
 59. Ферада, А. Сорговий силос у годівлі молочної і м"ясної худоби / А. Ферада // Agroexpert: практичний посібник аграрія. - 2018. - № 3. - C. 122-123.
 60. Цай, В. П. Злаковый силос, с консервантами в рационах бычков / В. П. Цай, В. В. Карелин, С. В. Сергучев, Г. Н. Радчикова // Зб. наук. пр. Вінн. нац. аграр. ун-ту. Серія: С.-г. науки. - 2010. - Вип. 4 (44). - C. 221-226.
 61. Якість та продуктивна дія кукурудзяного силосу з консервантом "Біоконт" при відгодівлі молодняку великої рогатої худоби / О. М. Курнаєв, Л. Г. Нікітченко, В. М. Костенко, К. М. Сироватко, З. П. Шуткевич // Зб. наук. пр. Вінн. держ. аграр. ун-ту. - 2009. - № 38. - C. 294-300.
Читати 174 разів Останнє редагування Вівторок, 08 травня 2018 14:26
Авторизуйтесь, щоб мати можливість залишати коментарі