Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Вплив трасгенної сої на відтворювальну здатність гістоструктуру внутрішніх органів, якісні показники м’яса свиней

 Інформаційно-бібліографічний список джерел

 1. Бабань, О. Фактори впливу на запліднюваність свиноматок / О. Бабань // Agroexpert: практичний посібник аграрія. - 2011. - № 12. - C. 76-77.
 2. Бальников, А. А. Мировые тенденции оценки качества свинины и факторы, их определяющие / А. А. Бальников // Тваринництво сьогодні. - 2016. - № 9. - C. 56-67.
 3. Безверха, Л. М. Відтворювальна здатність свиноматок за використання біологічно активних препаратів / Л. М. Безверха, В.І. Шеремета // Науковий вісн. Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. - 2012. - Вип 172. - C. 68-72.
 4. Бірта, Г. О. Вітчизняний та зарубіжний досвід управління якістю продукції свинарства / Г. О. Бірта, Ю. Г. Бургу // Ефективне тваринництво. - 2010. - № 3. - C. 16-18.
 5. Бодаренко, В. В. Показники якості свинини при згодовуванні БВМД "Мінактивіт" / В. В. Бодаренко, А. В. Гуцол // Аграрна наука та харчові технології : збірник наукових праць. - 2016. - № 2(92). - C. 15-21.
 6. Величко, І. М. Ефективність використання м’ясокістково-соєвого борошна в годівлі свиней / І. М. Величко // Корми і кормовиробництво. - 2006. - № 58. - C. 148-150.
 7. Вербицький, С. Від чого залежить якість свинини / С. Вербицький // Farmer. - 2011. - № 4. - C. 114-115.
 8. Вигівська, А. О. Дегустаційна оцінка якості м’яса, як елемент отримання високоякісної свинини / А. О. Вигівська, Є. Г. Трачук // Сучасні проблеми підвищення якості, безпеки, виробництва та переробки продукції тваринництва : наук. прац. студ. за матеріал. студ. нак.-практ. конф. 11 берез. 2015 р. - 2015. - C. 15-16.
 9. Відтворна здатність та продуктивність свиней різних генотипів і методів розведення / Г. С. Походня, Е. П. Федорчук, А. А. Файнов, Е. В. Приходько // Ефективне тваринництво. - 2011. - № 3. - C. 32-36.
 10. Відтворна здатність та продуктивність свиней різних генотипів і методів розведення / Г. С. Походня, Е. Г. Федорчук, Е. Г. Файнов [та ін.] // Науковий вісн. Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. - 2010. - № 145. - C. 217-222.
 11. ДеРуше Жоел. Альтернативні інгредієнти у годівлі свиней / Жоел ДеРуше // Agroexpert: практичний посібник аграрія. - 2012. - № 8. - C. 91-93.
 12. Ібатулілін, М. І. Кормозабезпечення, як основа ефективного свинарства в Україні / М. І. Ібатулілін // Економіка та держава. - 2017. - № 10. - C. 13-16.
 13. Мангра, Л. Використання вітчизняних генотипів свиней при різних поєднаннях / Л. Мангура, В. Вовк // Тваринництво України. - 2014. - № 2. - C. 41-43.
 14. Морару, І. Годуємо свиней бобами / І. Морару // Agroexpert: практичний посібник аграрія. - 2010. - № 8/9. - C. 70-74.
 15. Передера, Ж. О. Визначення якості свинини при застосуванні різних систем годівлі / Ж. О. Передера, Н. С. Щербакова, С. Б. Передера // Ефективне тваринництво. - 2014. - № 2. - C. 33-35.
 16. Поліщук, А. А. Сучасні аспекти ефективної годівлі свиней / А. А. Поліщук // Зб. наук. пр. Вінн. держ. аграр. ун-ту. - 2004. - № 16. - C. 83-90.
 17. Прайссінгер, В. Відгодівля свиней зі зменшеним вмістом азоту й фосфору в кормах. Соя чи ріпак? / В. Прайссінгер, Г. Пропстмайер, С. Шерб // Agroexpert: практичний посібник аграрія. - 2018. - № 3. - C. 104-105.
 18. Прайссінгер, Вольфганг Ефективна відгодівля з малим вмістом сої у кормі / Вольфганг Прайссінгер, Сімоне Шерб // Agroexpert: практичний посібник аграрія. - 2017. - № 7. - C. 94-96.
 19. Саприкін, В. Екструдована соя в годівлі свиней на дорощуванні / В. Саприкін, В. Лінник // Тваринництво України. - 2012. - № 12. - C. 34-36.
 20. Соя в раціонах свиней // Прибуткове свинарство. - 2017. - № 4. - C. 46-50.
 21. Шмід Рудольф. Годівля свиноматок на багатоплідність / Рудольф Шмід // Agroexpert: практичний посібник аграрія. - 2012. - № 7. - C. 79-81.
 22. Якість м’ясної продукції свиней сучасних генотипів за годівлі з використанням об"ємистих кормів / О. В. Акімов // Вісник аграрної науки. - 2013. - № 12. - C. 39-41.
Читати 194 разів Останнє редагування Четвер, 10 травня 2018 09:09
Авторизуйтесь, щоб мати можливість залишати коментарі