Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Продуктивність, перетравність корму та якість м’яса свиней за годуванням білково-вітамінно-мінеральної добавки

 Інформаційно-бібліографічний список джерел

 1. Бегма, Н. А. Перетравність корму та розподіл енергії в організмі свиней при згодовуванні нетрадиційних протеїнових компонентів / Н. А. Бегма // Вісник аграрної науки Причорномор`я. - 2012. - Вип. 4(70). - C. 11-17.
 2. Білявцева, В. В. Забійні показники свиней при згодовуванні БВМД з карнітином / В. В. Білявцева, А. В. Гуцол // Вісн. Сум. нац. аграр. ун-ту. - 2016. - № 5 (29). - C. 128-131.
 3. Бодаренко, В. В. Показники якості свинини при згодовуванні БВМД "Мінактивіт" / В. В. Бодаренко, А. В. Гуцол // Аграрна наука та харчові технології : збірник наукових праць. - 2016. - № 2(92). - C. 15-21.
 4. Бондаренко, В. В. Продуктивність молодняку свиней при згодовуванні БВМД "Мінактивіт" / В. В. Бондаренко // Вісн. Сум. нац. аграр. ун-ту. - 2016. - № 5 (29). - C. 132-135.
 5. Вербельчук, Т. В. Перетравність поживних речовин корму при використанні алюмосилікатів в годівлі свиней / Т. В. Вербельчук // Зб. наук. пр. Вінн. нац. аграр. ун-ту. Серія: С.-г. науки. - 2013. - Вип. 1(71). - C. 3-7.
 6. Виробництво балансувальних білково-вітамінно-мінеральних добавок і комбікормів // Ефективне тваринництво. - 2016. - № 8. - C. 21-22.
 7. Гончарук, А. П. Продуктивність та гематологічні показники молодняку свиней при згодовуванні БВМД "Інтермікс" / А. П. Гончарук // Аграрна наука та харчові технології : збірник наукових праць. - 2016. - Вип. 3 (94). - C. 40-45.
 8. Горб, С. В. Продуктивна дія нових рецептів БВМД у раціонах молодняку свиней на відгодівлі / С. В. Горб // Науковий вісник «Асканія-Нова». - 2013. - Вип. 6. - C. 196-201.
 9. Гуцол, А. В. Використання БВМД «Мінактивіт» в годівлі молодняку свиней / А. В. Гуцол, В. В. Бондаренко // Аграрна наука та харчові технології : збірник наукових праць. - 2016. - Вип. 3 (94). - C. 29-38.
 10. Гуцол, А. В. Ефективність використання БВМД "Енервік" при вирощуванні свиней на м"ясо / А. В. Гуцол, В. В. Білявцева // Аграрна наука та харчові технології : зб. наук. пр. - 2016. - Вип. 3 (94). - C. 18-28.
 11. Гуцол, А. В. Ефективність використання білково-вітамінної мінеральної добавки Інтер Мікс ПВ в раціонах молодняку свиней / А. В. Гуцол, Н. В. Гуцол, Г. І. Льотка [та ін.] // Зб. наук. пр. Вінн. нац. аграр. ун-ту. Серія: С.-г. науки. - 2011. - Вип. 6 (46). - C. 26-28.
 12. Гуцол, А. В. Перетравність та обмін речовин у поросних свиноматок при згодовуванні БВМД Інтермікс / А. В. Гуцол, Н. В. Любасюк // Аграрна наука та харчові технології : зб. наук. пр. - 2016. - Вип. 3 (94). - C. 72-78.
 13. Єфремов, Д. В. Білково-вітамінно-мінеральні добавки на основі місцевої кормової сировини півдня України для поросят на дорощуванні / Д. В. Єфремов // Науковий вісник «Асканія-Нова». - 2012. - Вип. 5. - C. 230-236.
 14. Кашпрук, І. П. Вплив БВМД на продуктивність молодняку свиней при вирощуванні на м"ясо / І. П. Кашпрук, М. О. Мазуренко, Ж. О. Рум’янцева // Сучасні проблеми підвищення якості, безпеки, виробництва та переробки продукції тваринництва: наук. праці студ. за матеріал. студ. наук.-практич. конф. 22 берез. 2016 р. - 2016. - C. 79-80.
 15. Макаринська, А. В. "Мобікан" - білково-вітамінно-мінеральна добавка для домашніх тварин / А. В. Макаринська // Зернові продукти і комбікорми. - 2017. - № 3. - C. 38-44.
 16. Макарцев, Н. Г. Потребность в цинке у молодняка свиней / Н. Г. Макарцев // Ефективне тваринництво. - 2018. - № 2. - C. 17-21.
 17. Методи підвищення продуктивної дії та біологічної цінності комбікормів, білково-вітамінно-мінеральних добавок і преміксів вітчизняного виробництва // Ефективні корми та годівля. - 2014. - № 5-6. - C. 45-48.
 18. Перетравність і баланс поживних речовин корму за осциляторної годівлі свиней / О. А. Біндюг, С. Г. Зінов’єв, П. В. Денисюк, Д. О. Біндюг // Вісник аграрної науки. - 2013. - № 6. - C. 31-33.
 19. Піскун, В. І. Оцінка економічної ефективності запропонованої технології виробництва комбікормів та БВМД в умовах господарства / В. І. Піскун, Ю. В. Яценко // Науково-технічний бюлетень. - 2010. - Вип. № 102. - C. 315-319.
 20. Ревенко, І. І. До обгрунтування математичної моделі процесу приготування сумішок білково-вітамінно-мінеральних комбікормових добавок / І. І. Ревенко, О. М. Ачкевич // Науковий вісн. Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. - 2010. - Вип. 144. Ч. 3. - C. 42-52.
 21. Різнічук, І. Ф. Годівля поросят живою масовою 12-20 кг. за інтенсивного виробництва свинини / І. Ф. Різнічук // Вісник аграрної науки. - 2016. - № 8. - C. 20-25.
 22. Савчук, І. М. Питома активність 137Cs у свинині за використання в раціоні тварин різних доз білково-вітамінно-мінеральної добавки / І. М. Савчук // Агроекологічний журнал. - 2016. - № 1. - C. 132-135.
 23. Славов, В. Повнораціонна годівля свиней / В. Славов // Тваринництво України. - 2011. - № 10. - C. 33-37.
 24. Танасійчук, І. І. Відгодівельні показники молодняку свиней при згодовуванні нової БВМД / І. І. Танасійчук, М. О. Мазуренко, Т. В. Марчак // Сучасні проблеми підвищення якості, безпеки, виробництва та переробки продукції тваринництва: наук. пр. студ. за матеріал. студ. наук.-практич. конф. 22 берез. 2016 р.. - 2016. - C. 179-180.
 25. Шевцов, А. А. Физико-механические свойства компонентов комбикормов и белково-витаминно-минеральных добавок / А. А. Шевцов // Ефективне птахівництво. - 2016. - № 5-6. - C. 41-43.
 26. Шихнір, О. І. Продуктивність молодняку свиней при згодовуванні БВМД / О. І. Шихнір, А. В. Гуцол // Сучасні проблеми підвищення якості, безпеки, виробництва та переробки продукції тваринництва : наук. праці студ. за матеріал. студ. наук.-практич. конф. 22 берез. 2016 р.. - 2016. - C. 208-210.
Читати 152 разів Останнє редагування П'ятниця, 11 травня 2018 09:41
Авторизуйтесь, щоб мати можливість залишати коментарі