Каталогізатор

Автор 
Оцініть матеріал!
(3 голосів)

Модуль "Каталогізатор" призначений для введення книг до електронного каталогу бібліотеки: моновидань, багатотомників, збірників тощо. Також через цей модуль слід вводити електронні документи.

Інтерфейс модуля

Головне меню

Вкладки

 

Інтерфейс модуля

1 - головне меню "Каталогізатора", вкладки редагування груп полів, кнопки навігації по базі;

2 - поля введення відомостей про книгу;

3 - готова картка з бібліографічним описом книги згідно зі стандартом 7.1-2006.

Головне меню

Головне меню "Каталогізатора" знаходиться у верхній частині сайту.

catalogizator main menu

Пункт "Головна" виведе на сторінку вибору модулів програми.

"Введення" - ввести нову книгу.

"Перехід" - перейти на книгу з певним ID (номер у базі). Слід знати ID книги, до якої потрібно перейти. Наберіть номер книги і натисніть "Перейти".

"Пошук" - внутрішній пошук в базі даних книг та статей. Оберіть цей пункт, якщо бажаєте знайти книгу за автором, назвою, інвентарним номером тощо.

"Всі записи" - виводить посторінковий список усіх книг у порядку введення. Щоб знайти необхідне видання, гортайте сторінки списку, натискаючи на номерах сторінок.

"Довідники" - редагування та створення нових пунктів довідників "Місто", "Видавництво", "Предметна рубрика" тощо.

"New" - інструмент виведення переліку літератури (назв) з інвентарним номером, який більше від вказаного числа. Підійде для формування списку нових надходжень до бібліотеки. Сортування списку - в порядку введення книг до ЕК.

"Вийти" - кнопка виходу з програми, тобто видалення паролю користувача "Софії" в поточному сеансі роботи. Щоб увійти в програму знову, слід знову ввести пароль. УВАГА! Завжди використовуйте цю кнопку, коли завершуєте роботу, інакше інші користувачі зможуть працювати під Вашим іменем, що вплине на облік роботи.

Вкладки

Під головним меню "Софія" виводить номер у базі для поточного запису (книги, електронного видання) і назву документа (без підназви). Кнопки навігації і , призначені для послідовного перегляду бази книг - гортання записів за порядком їх введення в базу. Щоб перейти до першої книги, натисніть , до останньої - . Кнопка - перехід до першого багатотомника, - останній багатотомник у базі.

 Між кнопками навігації розташовані вкладки - посилання на групи полів для введення детальних відомостей про книги. Натискайте на них, щоб перейти до тематичних груп полів. Розглянемо вкладки детальніше.

Вкладки

"Дублетність"

Тут розташовані поля для введення головних даних про документ: назва, автор, рік видання, місце видання та деякі інші.

Автор - поле для введення авторів, редакторів, укладачів тощо. Натисніть на кнопку , щоб з'явилася форма введення автора.

  

У кожне поле слід вводити тільки названі елементи. Тобто недопустимо, наприклад, у поле "Прізвище" вводити ще й ініціали. Ініціали у відповідному полі слід вводити з пробілом між літерами: А. М. Пробілу наприкінці не потрібно. Розширення ініціалів - це ім'я та по-батькові повністю. Невід'ємна частина - частина імені, без якої ім'я не вживається (наприклад, фамільні префікси де, ван, тер - ван Гог; додатки до імен о. Андрій, митр. Іларіон тощо). Різночитання - дівоче прізвище або справжнє ім'я людини, відомої за псевдонімом (Остап Вишня – Губенко Павло Михайлович).

У полі Співробітник слід поставити галочку, якщо автор працює у ВНАУ. Введіть прізвище автора і натисніть на кнопку , щоб дізнатися, чи не є автор співробітником університету. Якщо його ім'я з'явиться в списку, натисніть на ньому, при цьому інші поля заповняться автоматично.

Оберіть функцію особи у створенні описуваного документа (книги) - перший автор (якщо прізвище особи стоїть серед авторів першою на титулці і авторів не більше 4), інший автор, редактор, художник тощо.

Після заповнення всіх полів натисніть кнопку "Додати". За потреби, введіть наступного автора.

За таким же принципом вводьте колективних авторів - поле Колективи. Підполе Назва є обов'язковим.

Кнопка дає можливість редагувати введені дані, кнопка - видалити елемент.

Увага! Після натискання кнопок , та усі незбережені дані будуть утрачені. Завчасно збережіть опис, натиснувши на кнопку "Вести" внизу вікна.

Поле Нормативні акти слугує для опису документів під заголовком типу "Україна. Закони", "Україна. Кабінет міністрів". Оберіть варіант з випадного списку.

Для формування відомостей про відповідальність натисніть на значок . За потреби, відредагуйте автоматично згенерований текст.

Назву книги слід вводити з титульної сторінки, якщо її немає - з обкладинки, назву електронного ресурсу - з титульного екрану (перше вікно, яке з'являється при запуску диска на комп'ютері), якщо його немає - з відомостей меню програми або на коробці диску.

У полі "Відомості які відносяться до назви" слід вводити підназви типу "підручник для с/г вузів", "навчальна програма для...". За ДСТУ ГОСТ 7.1-2006 це поле вводять з малої літери. Якщо подібних елементів більше одного, їх слід вводити через двокрапку з пробілом перед нею. Назви типу "Хобіт: Неочікувана мандрівка" слід вводити повністю в полі Назва.

Заповнюючи Область вихідних даних, зверніть увагу, що для введення полів Місто і Видавництво слід ввести тільки перші літери відповідних назв, а потім обрати потрібне значення з випадного списку. Якщо потрібного елемента немає в списку, зверніться до Адміністратора програми.

У полі Кількість сторінок вводити лише цифри, без позначення одиниці виміру (с., друк. арк. тощо). Допускається введення типу "255, [1]", де число у квадратних дужках означає кількість сторінок книги, на яких не поставлений номер.

Наступні одиниці ділення (Випуск, Том, Книга) - тут вводять позначення, номер і назву тому, частини, випуску багатотомних документів, які не потребують складного опису томника.

Область томника

Після введення всіх елементів на вкладці "Дублетність" слід натиснути кнопку "Ввести", щоб внесені дані збереглися.

Збереження даних

"Основний опис"

Мова основного тексту визначається за мовою, яка переважає в документі, країна - за містом, де розташоване видавництво (перше з видавництв).

Для введення відомостей про ілюстрації та перевидання виберіть найбільш підходящий пункт з випадного списку ліворуч, а потім відредагуйте текст праворуч від поля.

ISSN - це Міжнародний стандартний номер серійного видання, International Standard Serial Number. Також для серійних видань вводиться назва серії та її номер, якщо є - назва підсерії та її номер.

Поле Книгозабезпечення вводить лише спеціаліст з забезпечення навчальних дисциплін.

"Додатковий опис"

Вкладка містить елементи, які не використовуються для більшості документів.

Блок Краєзнавство використовується для внесення інформації про зв'язок документа з Вінницею та Вінниччиною. Якщо автори (редактори) книги родом з Вінниччини або мешкали і творили на Вінниччині, поставте відмітку в поле "Автор з Вінниці". Якщо зміст документа описує географічні особливості, характеризує економіку, суспільство, культуру чи інші сфери життя Вінниці і Вінниччини, поставте відмітку "Про Вінницю".

Блок Оригінал перекладеного видання заповнюється , якщо книга, яка описується, є перекладом, і необхідно навести відомості про видання мовою оригіналу.

Поле Заголовок форми використовують для внесення заголовків опису книг, які не мають єдиної назви. Наприклад, "Слово про полк Ігоря", "Слово про Ігорів похід", "Слово про похід Ігоря", "Слово о полку Ігореві, Ігоря, сина Святославля, внука Ольгова" - для єдиного розташування книги в каталозі ставимо в полі Заголовок форми єдину форму "Слово про Ігорів похід".

Паралельна назва - основна назва документа, зазначена в книзі іншою мовою або графікою (на картку виводиться після знаку "=").

Перекладена назва - тут слід ввести переклад назви книги, якщо даний документ надрукований іноземною мовою. Переклади з російської, як правило, не вводять.

Різночитання назви - введіть назву, яка на деяких елементах книги (на обкладинці, на корінці тощо) відрізняється від назви на титульному аркуші. Зі спадного меню оберіть тип різночитання.

Тип бібліографії - примітка про бібліографічний апарат книги. Оберіть найбільш підходящий елемент зі списку і відредагуйте результат.

Блок Фізичні характеристики заповнюють у тому випадку, якщо документ не є традиційною друкованою книгою. У полі Тип документа слід вибрати: чи описуваний документ є основним, чи це додаток до іншого документа. Масштаб вказують для картографічних документів. Якщо документ є аудіозаписом, вкажіть його носій та загальну тривалість запису. У полі Електронний ресурс оберіть формат файлу.

У блоці Примітки дисертації зазначте Вчений ступінь, на який претендує дисертант, код спеціальності; дату захисту і Дату затвердження оберіть з календаря, натиснувши на кнопку з трьома крапками поруч із полем. Також зі спадного списку оберіть місце захисту дисертації.

У блоці полів Автографи зазначте прізвище та ініціали автора, ящо він поставив власний підпис у книзі; у Примітках можна зазначити текст, написаний автором. Якщо автор зробив власноручні помітки в книзі, зазначте це в блоці Примітки автора. Якщо є потреба, внесіть наявні Примітки власника колекції, з якої книга надійшла до бібліотеки (здебільшого для рідкісного та цінного фонду). Якщо книга має Екслібрис, введіть його текст у відповідне поле. У поле Збереженість внесіть відомості про фізичний стан книги, наприклад: "Збереженість задовільна, відсутня обкладинка й сторінки 203-219". Це також актуально здебільшого для цінного фонду.

У блоці Патенти, звіти про НДР (науково-дослідну роботу) і ЮД (юридичні документи) - специфічні відомості введіть необхідний для даних типів документів відомості та зазначте номер державної реєстрації та відповідні дати.

Після заповнення всіх полів не забудьте зберегти документ, натиснувши на кнопку Ввести.

Систематизація

Вкладка містить поля для введення відомостей про змістові характеристики документа - основних класифікаційних індексів, предметних рубрик, ключових слів, анотації.

Елементи інтерфейсу:

- додати повторюваний елемент;

- редагувати елемент;

- видалити елемент.

Перед натисканням на ці кнопки слід зберегти всі незбережені дані.

ББК - шифр бібліотечно-бібліографічної класифікації. Введіть один або кілька шифрів ББК, присвоєних документові систематизатором. Другий і наступні шифри слід вводити окремо, іншим повтором поля.

ГРНТІ - Державний рубрикатор наково-технічної інформації (рос. Государственный рубрикатор научно-технической информации).

Введіть перші букви рубрики ГРНТИ російською мовою, оберіть потрібний елемент зі списку і натисніть Додати. За потреби, введіть ще один шифр. З повною версією довідника та методичними вказівками щодо присвоєння шифрів можна ознайомитися на сайті http://www.grnti.ru/.

Авторський знак ставиться згідно з таблицями Хавкіної - http://lib.sportedu.ru/HAVkina1.idc. Зверніть увагу, що пробілу між буквою і цифрами немає, а після букв З, І, О, Ч ставиться дефіс "-", щоб не плутати букви з цифрами.

Заповніть найбільш відповідними значеннями поля Розділ знань, Тип документу, Вид документу, Характер документу, вибравши їх з випадних списків. Ці довідники каталогізаторам редагувати не можна.

Предметна рубрика - лексична одиниця інформаційно-пошукової мови предметизації, виду індексування, який базується на предметній класифікації документів.

1. Визначте, який вид рубрики потрібно ввести - предметну чи географічну - і натиснути на перемикач біля відповідного варіанту. Якщо головним предметом (те, про що йдеться в документі) є географічне поняття (Вінниччина, Жмеринка, Чорне море, Дніпро), слід обрати Географічний заголовок. Заголовок має бути адекватним змісту книги, тобто обсяг поняття в заголовку рубрики повинен відповідати колу питань книги. Наприклад, для книги Устройство, монтаж и ремонт холодильных установок предметом є Холодильні установки, а не Обладнання харчових виробництв чи Техніка, тому що обсяг цих понять ширший.

2. Введіть перші літери предмету і оберіть потрібний пункт у списку, який з'явиться під полем.

3. Підзаголовки 1, 2, 3 слугують для уточнення заголовку рубрики, є його аспектом. Кожен наступний підзаголовок повинен уточнювати попередній. Неприпустимо змішувати різні аспекти чи предмети в одній предметній рубриці. Наприклад, така предметна рубрика буде неправильною: Холодильні установки – Ремонт вузлів та деталей – Монтаж обладнання – Підручники для професійно-технічних закладів. Необхідно розділити її на дві рубрики: 

Холодильні установки – Ремонт вузлів та деталей – Підручники для професійно-технічних закладів

Холодильні установки – Монтаж – Підручники для професійно-технічних закладів

Для перевірки можна використати правило: почніть читати рубрику з останнього предметного підзаголовка, ставлячи кожен наступний підзаголовок у родовому відмінку. Якщо отримаємо несуперечливе поняття, зміст якого відповідає змісту документу, рубрика сформульована правильно: монтаж холодильних установок.

4. Географічні підзаголовки уточнюють географічне розташування, географічні межі предметного заголовка: Промислова політика - Україна - Вінницька обл., але не Промислова політика - Вінницька обл. - Одеська обл. - це дві окремих рубрики. Географічні підзаголовки є обов'язковими, якщо у книзі чи статті йдеться про вияв предмету лише в окремих географічних межах (країнах, містах, морях тощо).

5. Хронологічний підзаголовок - уточнення предметного заголовку у часовому аспекті. Якщо книга чи стаття розповідає не про увесь період вияву предмета, а лише в певний часовий період, цей підзаголовок є обов'язковим. Наприклад, якщо книга описує розвиток страхування в Україні в 90-х роках XX століття, слід дати хронологічний підзаголовок 1990-ті рр. Століття слід вказувати арабськими цифрами: 17 ст., 19-20 ст.

6. Формальний підзаголовок вказує на такі характеристики книги як вид (монографії, підручники, навчальні посібники), читацьке призначення (...для вузів, ...для середньої школи), жанр (романи, повісті, вірші), інші змістові та формальні характеристики (довідники, бібліографічні покажчики, вибрані праці, збірники тощо).

7. Сформувавши предметну рубрику, натисніть кнопку Ввести. Якщо документ має більше ніж один предмет, додайте інші предметні рубрики.

Детальніше з методикою предметизації можна ознайомитися на сторінці http://www.library.ukma.kiev.ua/fileadmin/documents/our_pub_doc/Subjects.pdf.

Анотація вводиться з джерела, яке описується. Якщо вона там відсутня - складається каталогізатором на основі ГОСТу 7.9-95 "Реферат і анотація. Загальні вимоги до складання" - http://www.iramn.ru/author/gost7_9.htm.

Ключові слова - елементи вільного координатного індексування. Це слова з книги/статті, приведені до стандартизованої форми. Ключові слова вводьте лише українською мовою. До програми "Софія" їх слід вводити через кому.

Ключові слова слугують для доповнення пошукового образу документа. Вводьте лише ті слова і фрази, які, на Вашу думку, будуть використовувати користувачі при пошуку в ЕК. Не використовуйте слова з назви і предметної рубрики, оскільки вони вже автоматично є ключовими словами, за якими здійснюється пошук. Терміни слід обирати з тексту документа, використовуючи називний відмінок, дотримуючись термінології автора.

Оптимальна кількість ключових слів - від 5 до 20. Для створення більш повного пошукового образу документа слід вводити як часткові терміни (бензин, природний газ, біопаливо), так і загальні (паливно-мастильні матеріали, нафтопродукти). В якості ключових слів не слід використовувати загальновживані терміни типу: проблеми, значення, методи, принципи, властивості, теорії тощо. Включення їх у пошуковий образ документа можливе тільки в поєднанні з іншими словами, які звужують їх значення, наприклад: методи науки, методи маркетингу або теорія відносності, органолептичні властивості, екологічні проблеми та ін.

Детальніше з методикою формування ключових слів можна ознайомитися за такими джерелами: ГОСТ 7.74-96 "Інформаційно-пошукові мови. Терміни та визначення". http://www.lib.tsu.ru/win/metod/gost/gost7.74-96.pdf, "Индексирование статей ключевыми словами : метод. рек. / АРБИКОН. - 2005." http://mars.arbicon.ru/public/keywords.pdf.

Поле Персоналія призначене для введення осіб, про яких йдеться в даному документі. Якщо документ повністю присвячений особі, то поле є обов'язковим, в інших випадках потребу введення визначає каталогізатор - залежно від обсягу та значимості інформації про особу. Заповнюють його так само, як і поле Автор на вкладці Дублетність.

У поле Персоналія (колектив) слід вводити колективи (громадські організації, державні установи, навчальні заклади, підприємства, партії, мистецькі чи суспільно-політичні течії або рухи тощо), про які розповідає дане видання. Якщо книга розповідає тільки про даний колектив (колективи), поле є обов'язковим. Заповнюється так само, як Колектив з вкладки Дублетність.

Екземпляри

Вкладка містить список екземплярів конкретного видання з їхніми властивостями (інвентарний номер, місце зберігання тощо) та інструменти управління ними.

Для введення нового екземпляра заповніть всі поля у верхній частині сторінки програми. Щоб ввести групу екземплярів з послідовними інвентарними номерами, разом із внесенням усіх необхідних даних зазначте кількість примірників у полі Кількість - "Софія" розмножить їх на це число, збільшуючи кожен наступний інвентарний номер на 1, починаючи з того, який був введений у поле Інв. номер. Для введення книг безінвентарного обліку (б/о) не заповнюйте поле Інвентарний номер.

Ціну слід водити у форматі гг.кк (напр., 18.27), не вписуючи позначення валюти (грн., крб.) - його слід вибрати з випадного списку праворуч. Щоб внести екземпляр без ціни, потрібно вписати в поле ціни "б/ц" і не обирати валюту.

В полі Інше оберіть категорію примірника: інвентарний номер бібліотеки ВНАУ, інвентарний номер Школи підвищення кваліфікації сільськогосподарських працівників, безінвентарний облік, безномерний облік, аудіовізуальний ресурс (диски, касети тощо). Це потрібно, зокрема, і для уникнення дублетних інвентарних номерів між списком бібліотеки ВНАУ та Школи.

Якщо відомо, де зберігається конкретний примірник книги, вкажіть відповідний підрозділ у полі Місце зберігання. Якщо розташування невідоме або примірник тільки надійшов до бібліотеки (не пройшов розподіл у книгозберіганні), залиште поле без змін.

Після натискання кнопки Ввести "Софія" сформує таблицю з такими полями:

№ п/п - порядковий номер примірника в списку (для поточної назви). Останній номер у цьому стовпчику вказує на кількість екземплярів цієї назви, введених у базу.

Інв. номер - інвентарний номер примірника. Слід звртати увагу на поле Інше - там вказано, за якою інвентарною книгою облікується поточний примірник - бібліотеки ВНАУ чи Школи підвищення кваліфікації, або ж це є аудіовізуальний ресурс. Якщо поле Інв. номер порожнє, то в полі Інше має бути вказано б/о або б/н.

ID - це унікальний ідентифікатор примірника документа, за яким він ідентифікується, зокрема, при видачі читачеві на руки. Поле формується автоматично при введенні примірника. Після введення примірника його слід "озеленити" - записати ID на форзаці книги/диска/касети, після чого натиснути на ньому в таблиці - із синього номер стане зеленим. Якщо номер був уже до цього зеленим або ж чорним, зверніться до адміністратора програми для з'ясування причини помилки та її виправлення.

Місце зберігання - поле для визначення підрозділу, за яким закріплений даний екземпляр (база слугує індикатором). Поле формується або каталогізатором при введенні примірника (якщо точно відомо місце його зберігання), або програмою автоматично, коли а) примірник передається з підрозділу в підрозділ через інтерфейс модуля Збереження, б) примірник видається на руки читачеві через модуль Книговидача; в) примірник проходить автоматизований переоблік у модулі Інвентаризація.

Введення - дата введення примірника до бази даних (формується програмою автоматично).

Перевірка - дата перевірки наявності даного примірника на місці (формується автоматично при проходженні примірником переобліку).

Списання - дата списання примірника (формується автоматично при списанні в "Софії").

Ціна - ціна даного екземпляра книги з указанням позначення валюти.

Статус - інформація про доступність примірника. Може набувати значень "На місці", "Виданий", "В обробці".

Інше - тип обліку примірника (інвентарний облік, б/о, б/н, Школа підвищення кваліфікації, аудіовізуальний матеріал).

Ред. - редагувати дані прримірника. Натисніть на книопку , щоб змінити властивості примірника (через форму вгорі сторінки).

Спис. - списати примірник. УВАГА! Списувати можуть лише співробітники відділу книгозберігання на підставі актів про списання книг. УВАГА! Якщо Ви випадково списали примірник - повідомте про це адміністратору програми. Для списання натисніть на кнопку .

Звести - кнопка призначена для зведення примірників у БД, коли вони є дублетами. Просто видаляти дублети не можна, оскільки тоді зникне деяка необхідна інформація про них. Звести можна лише примірники одного запису книги в БД (які знаходяться в одній табличці на одній сторінці). Якщо Ви виявили дублетний примірник (напр., з одним і тим же інвентарним номером), спершу упевніться, що він і справді дублетний (можливо, це екземпляр з іншої інвентарної книги), перенесіть екземпляри на книгу, яку плануєте залишити після зведення, і натисніть на кнопку . У наступному вікні введіть ID-номер примірника, з яким слід звести даний, і натисніть Оk.

Перенести - кнопка для перенесення екземпляра з одного запису (номер книги в базі) до іншого. Така потреба іноді виникає при помилковому введенні екземпляра. Для перенесення натисніть на кнопку в рядку конкретного екземпляра і введіть номер запису книги в базі, на який потрібно перенести даний екземпляр (його можна дізнатися під головним меню програми вище меню Каталогізатора ліворуч від назви книги).

Оштрихувати - присвоїти даному примірнику книги унікальний штрих-код. Для оштрихування цей примірник слід спочатку озеленити, тобто нанести на книгу ID і натиснути на ID в рядку даного примірника. Для присвоєння штрих-коду наклейте етикетку з кодом на книгу, натисніть на кнопку  і зчитайте штрих-код за допомогою спеціального сканера.

Видалити - повністю стерти даний примірник з бази даних "Софії". Для видалення поставте галочку в рядку примірника, якого потрібно видалити, і натисніть кнопку "Видалити відмічені екземпляри". Видалити можна лише неозеленені і неоштриховані примірники. Якщо Ви вважаєте, що примірник справді слід видалити, але "Софія" цього робити не дозволяє, зверніться до адміністратора програми.

Зміст

Вкладка слугує для введення змісту книги (назви розділів, параграфів, статей). Сюди слід вводити ті частини видання, які не будуть описані аналітично. Здебільшого тут вводять статті зі збірників, розділи і параграфи підручників, назви художніх творів, які увійшли до збірки, інші складові видання, які будуть цікаві користувачам.

Внесіть усі необхідні дані про складову частину книги. У полях Сторінки з ... по напишіть номери сторінок, на яких розташована дана стаття.

Якщо назва складової частини винесена нга титульний лист, поставте галочку в полі Назва на титулці. Після натискання кнопки Ввести внесіть дані про наступну статтю.

Якщо описані всі розділи книги, поставте галочку в полі Зміст введено повністю.

Друк

Вкладка призначена для друку каталожних карток для різних типів каталогів та книжкових формулярів.

 

Оберіть, яку картку Вам потрібно надрукувати - для читацького, для систематичного, для генерального каталогу або ж книжкові формуляри. Потім оберіть розташування картки в принтері - по центру чи ліворуч (перемикач праворуч, біля значка ). Якщо вибрано друк для генерального каталогу, виберіть ціну примірника, для якої потрібно надрукувати картку.

Надрукуйте сторону А (лицьову, з описом книги), натиснувши на значок принтера , переверніть картку необхідним чином, натисніть на перемикач Сторона Б і надрукуйте зворотній бік (інвентарні номери) з однією ціною.

Велику кількість формулярів підряд друкують на листі паперу формату A4. Якщо потрібно надрукувати окремий формуляр, натисніть на його інвентарний номер або позначку б/о, а потім на значок принтера.

Файл

На цій вкладці до опису книги можна прикріпити повний текст цієї книги, який буде доступний читачам з пошуку в ЕК (залежно від рівня доступу).

Файл завантажується в інституційний репозиторій ВНАУ, призначений для надання відкритого доступу до наукових здобутків співробітників університету в усьому світі та публікації методичних матеріалів для студентів.

Уважно заповніть усі поля вкладки Файл.

 

Оберіть Вид публікації та Колекцію Репозиторію з випадного списку. Перед тим ознайомтеся зі структурою колекцій, щоб зробити правильний вибір. Якщо необхідної колекції в списку немає, зверніться за допомогою до адміністратора "Софії".

Щоб завантажити на сервер повний текст документу (книги), натисніть кнопку Вибрати і вкажіть на потрібний файл з текстом на диску комп'ютера. Щоб файл завантажився, слід натиснути на кнопку Зберегти.

Увага! Текст книги повинен бути у форматі, недоступному для редагування. Найоптимальнішим форматом для текстових матеріалів є PDF (Portable Document Format). Конвертувати текст у цей формат можна за допомогою віртуального принтера doPdf. Щоб дізнатися, як користуватися цією програмою, читайте її довідку.

Поле Права доступу визначає, кому буде доступний текст книги: 1) усім користувачам або ж 2) тільки для користувачів ВНАУ (тобто зареєстрованим користувачам електронної системи управління вузом "Сократ", а також усім із внутрішньої мережі університету). Обмеження доступу залежать від конкретного видання. Зазвичай на книги, видані не в нашому університеті, потрібно ставити обмежені права доступу.

Поля Кафедра і Факультет визначаються за тим, де працює автор/автори книги.

Щоб видалити помилково внесений файл (і запис із Репозиторію), натисніть на кнопку  у таблиці з інформацією про запис Репозиторію.

Після заповнення всіх полів не забудьте зберегти внесені дані.

Читати 2522 разів Останнє редагування Четвер, 22 серпня 2013 00:21
Авторизуйтесь, щоб мати можливість залишати коментарі